logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English

Dagboek 2009

We kunnen terugkijken op een jaar dat zoals ieder jaar weer op z'n eigen manier uniek te noemen was. Opmerkelijk was dat het een heel droog jaar was. Vooral de zomer en het vroege najaar zorgden er voor dat er pas vanaf begin november echt water van betekenis in het broekbos stond. Deze situatie leverde in September en begin Oktober opmerkelijke aantallen vinken op die kwamen drinken bij de laatste resterende plekjes met water, o.a. in de sloot in het bos.
Andere opvallende soorten (in aantallen) waren dit jaar de vangsten van blauwborsten in het voorjaarsseizoen (we vingen er 12 terwijl er in de meeste jaren geen worden gevangen) en de bovengemiddelde aantallen spotvogels. Daarvan ringden we er 65 en vingen we er 28 terug. De roodborst had dit najaar een lange doortrekpiek in meerdere trekgolven (ook landelijk). Wij vingen er aleen al in September en Oktober respectievelijk 277 en 469 en kwamen op een jaartotaal van 607 nieuw geringd en 334 terugvangsten (van roodborsten vang je dezelfde exemplaren bovengemiddeld terug). De Fitis begon in de zomer goed in aantallen maar in de trektijd vielen de vangsten daarvan flink onder het gemiddelde. Daarvan kan al wel geconcludeerd worden dat deze soort kennelijk lokaal een goed broedseizoen heeft gehad maar dat er tijdens de doortrek veel minder vogels ons met een bezoek vereerden dan we in de meeste jaren gewend zijn. Ook goudhaantjes waren slechts in beperkte aantallen aanwezig en dat was eigenlijk conform de landelijke gemiddelden.
De vuurgoudhaan manifesteerde zich daarentegen landelijk in hoge aantallen. Ook wij hadden er een bovengemiddeld aantal van, al stelt dat met 30 stuks nog niet zo veel voor vergeleken bij andere ringstations. Merels waren er in grote aantallen, vooral als je in ogenschouw neemt dat we geen geluid draaiden van deze goed op geluid reagerende soort. Een andere geluidssoort, de koperwiek vingen we met 490 exemplaren een aantal dat vergelijkbaar is met andere jaren zonder gebruik van geluid. De zanglijster trok dit jaar landelijk goed door maar hier vingen we er vermoedelijk minder van doordat het vangterrein in de piektijd van doortrek gortdroog was.
In de categorie dwaalgasten zaten we dit jaar flink in de min. Van ons logosoortje de bladkoning vingen we maar één exemplaar en verder is alleen de vangst van één kleine vliegenvanger noemenswaardig.
Volgend jaar maar weer beter zullen we maar zeggen, tot dan!

Het overzicht op ringaantallen 2009.

Via onderstaande links kunt u per week het dagboek in, en op de dagboekpagina's kan via de knoppen "eerder" en "later" heen en terug worden gebladerd.


En voor de liefhebbers is er ook een printbare versie beschikbaar in pdf-formaat.


week 29 · week 30 · week 31 · week 32 · week 33 · week 34 · week 35
week 36 · week 37 · week 38 · week 39 · week 40 · week 41
week 42 · week 43 · week 44 · week 45 · week 46 · week 47 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox