logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
terug
later
eerder

Week 39


27 september 2009

Na een heldere nacht klonken er wel wat geluiden in het Glop, o.a. van Heggenmussen. Maar die belanden niet in de netten... De netten zijn in de eerste ronde nog licht bedauwd en als zo vaak in de tweede ronde sterk bedauwd, zelfs na leegschudden. Er lijken weer wat Zwartkoppen te zijn aangekomen. En ook met de Vinken gaat het goed en dat zijn niet alleen badgasten in sectie 2. We vangen ze ook in andere neten.
Er waren 7 personen bij de excursie, en er werden twee ringstrengen gesponsord.
Waarnemingen: Grote Bonte Specht en Keep.

Groet,

André en Henk


26 september 2009

Wisseldag

Leo c.s. geven vandaag de ringtang over aan André van Loon.
Het blijft de hele dag bewolkt (elders in Nederland schijnt de zon) met een westelijk windje 3. Na twee uur in de middag valt de wind helemaal weg. De vogels ook, al wordt de hatelijke nul voorkomen.
Verder is er weinig te melden.

Groet,

André


25 september 2009

Ook vanmorgen is er weer veel bewolking en is er net op het moment van starten van onze eerste ronde een tweetal onbenullige kleine buitjes. Maar ze hebben denken we wel invloed op de aankomst hier ter plekke. We merken namelijk vrijwel geen enkele aankomst. In de eerste ronde zijn er geen Zanglijsters en ook maar enkele Zwartkoppen en Roodborsten. Kees liep na terugkomst van zijn wadvogelvangst een regenrondje mee en ging daarna toch maar slapen. Wij gingen door met rondjes van enkele vogels. Weinig bijzonderheden te melden, Enige opvallende was de vangst van een eerste kalenderjaar rietgors man.
Het weer trok snel meer open. Het bleef droog, maar de vogels lieten het wel een beetje afweten. In de middag vingen we nog wat Vinken die kwamen drinken en of baden. De teller bleef steken op 34 verse vogels en 12 terugvangsten.
We moesten het vandaag ook zonder vermeldenswaardige waarnemingen doen. Het blijft hangen op het niveau van een Grote Bonte in het bos...
Henri was naar de zeereep en heeft daar lang maar vergeefs gewacht op Spreeuwen.

Groeten,

Kees van Kleef, Emmie en Leo Oudejans en Henri Bouwmeester


24 september 2009

Licht bewolkt en weinig wind en geen dauw op de netten, zo begint alweer een mooie dag. Er was echter weinig trekgeluid te horen. De inmiddels gebruikelijke Vinken en af en toe wat Heggenmussen. In het bos klonken roepjes van Zanglijster en een enkele Merel. Aan de zuidzijde van het Glop klonk twee keer een duidelijke roep van Grote Lijster.
Het eerste rondje leverde 14 vogels op, meest verse vogels. Er lijkt dus weer wat aankomst te zijn. Het volgende rondje was echter al beperkt tot vier vogels. Toch druppelde het vandaag weer de gehele dag door.. Na 11 uur waren het vrijwel steeds drinkers en baders in sectie 2.
Opmerkelijk was de vangst van een 1kj Spotvogel met voldoende vet om Afrika te halen. Tussen de baders hing onze eerste Boomkruiper van deze week. In de avondronde vingen we de vierde en de vijfde Zanglijster van vandaag en nog een Groenling in slagpenrui.
Bij de ringtafel klonk van middag één keer de duidelijke roep van een Bladkoning. Ronduit verbazingwelkkend was het feit dat op het moment dat Kees van Kleef de zeereepvangsten van vandaag in de pc aan het inkloppen was en een Pimpeltje aan de beurt was, ik van een rondje terugkwam met een geringde Pimpel die niet van ons bleek te zijn en dat was exact de Pimpel die Kees en Henri een paar uur daarvoor in de zeereep hadden geringd! Nee toeval bestaat niet!
Boven het Glop waren vandaag regelmatig twee Buizerds te zien en te horen. Ook een Havik liet zich een paar keer horen, maar niet zien. Geen enkele Sperwer vandaag, maar wel zeker 10 mestkevers in de netten in sectie 6. De vink was vandaag opnieuw topscoorder met 15 verse en 3 retourtjes. Deze week alleen al 85 verse Vinken gevangen.
Morgen gaan we én naar de zeereep én wadvangen én natuurlijk hier in het Glop aan de gang!

Groeten,

Kees van Kleef, Emmie en Leo Oudejans en Henri Bouwmeester


23 september 2009

We dachten dat het bewolkt zou zijn, maar dat was maar gedeeltelijk het geval. Geen dauw op de netten, Er waren een paar Zwartkoppen in de beide eerste rondes en twee verse Merels. Er was hoorbare trek van Heggemus en Vink. Verder was het redelijk rustig in het Glop. In de ochtendrondes waren er nog een paar Tjiftjafjes en een verrassende terugvangst van een eigen Sprinkhaanzanger in de bossectie 2.
Aan het eind van de ochtend kwamen de badgasten weer op gang met vooral Vink. Bij de komst van de 11 excursiegangers was dat echter ineens voorbij. Zij moesten het geheel zonder vogels doen. Toch bleven ze lang geboeid luisteren naar ons verhaal.
Om 16.00 uur kwam er vervolgens nog een flink groepje studenten en AIO's vanuit de Herdershut kijken. In twee talen werd er geanimeerd gesproken over waarom vogels doen wat ze doen. Leuk om uit andere delen van Europa en uit Afrika reacties te horen.
De avondronden bleven beperkt tot slechts enkele vogels.
Er werden vandaag geen andere vermeldenswaardige waarnemingen gedaan dan wat rondvliegende groepjes Putters en in afwijking van gisteren weer aardig wat Boerenzwaluw in de lucht.

Groeten,

Kees van Kleef, Emmie en Leo Oudejans en Henri Bouwmeester


22 september 2009

De ochtend begon met een verrassing, want vlak voor ons eerste rondje begon het vrij onverwacht te druppelen. Een smalle wolkenband passeerde vanaf de Noordzee. Het hinderde ons verder niet in onze activiteiten. De eerste rondes leverden nauwelijks vogels op. Het was heel stil in het Glop, maar daarbuiten werd de gehele dag druk lawaai gemaakt, de maisoogst moet in de kuil!
Het bleef de gehele dag merkwaardig stil met vogels. Veel rondjes leverden slechts een enkel vogeltje op. Weinig te melden, het enige opmerkelijke was de vangst van een barmsijs en in de middag nog een vuurgoudhaan. De avondrondes leverden ook geen aantallen. Een tamme dag met wel in elke ronde veel blad door de vaak stevige vlagerige wind.
Waarnemingen bleven beperkt tot enkele malen een Sperwer meestal hoog over. In de middag twee tegen de wind in zwoegende Blauwe Reigers laag over het Glop naar zuid west. Vlak voor donker een Houtsnip over het Glopgebouw. Henri en later ook Kees zijn naar de zeereep geweest.

Groeten,

Kees van Kleef, Emmie en Leo Oudejans en Henri Bouwmeester


21 september 2009

De dag begon opnieuw in rustige sfeer met weinig wind, geen grondmist, maar wel meer dauw op de netten. We hoorden in het eerste rondje eigenlijk alleen roepjes van redelijk veel Vinken en ook van Heggemus. De eerste rondjes leverden weinig vogels op, waarbij opviel dat Zwartkoppen vrijwel ontbraken. De ochtend bleef heel rustig met weinig bijzonderheden. Wel werden twee sijsjes gevangen die kwamen drinken.
We hebben de rust gebruikt om ons uit te leven op het maaien van de gehele baan en het bijsnoeien van de berkensectie achterin. Ook hebben we 's middags het grofmazige net dat achter het gewone net in sectie zes stond verplaatst en wel wat verder naar achter.. Het was nodig om daarvoor een paar eiken bij te snoeien. Henri was gemotiveerd om de zoekaktie naar de tweettertjes nog eens dunnetjes over te doen en met resultaat!!! In de metalen kast werd een plastik tasje gevonden met twitters die het allemaal nog bleken te doen! Waarvan akte! In de namiddag vingen we nog wat Vinken en tegen donker bleef de gebruikelijke avondopleving geheel uit. Wel werd een Vuurgoudhaan gevangen.
Waarnemingen in het Glop waren vandaag beperkt tot wat ronvliegende Putters een paar keer Barmsijsjes en een rondvliegende Grote Bonte Specht.
De zeereep is verkend en is morgen weer aan de beurt!

Groeten,

terug
later
eerder

Kees van Kleef, Emmie en Leo Oudejans en Henri Bouwmeester 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox