logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
terug
later
eerder

Week 38


20 september 2009

De ochtend begon geheel windstil en met een dichte grondmist. Op sommige netten zat flink dauw en op andere weer vrijwel niet. De eerste twee rondes vielen flink tegen en leverden slechts zestien vogels op. De zwartkoppen die we verwachten ontbraken vrijwel geheel. Opvallend waren de flinke aantallen vinken die in de buurt van het Glop hadden geslapen. Zij vertrokken, maar we hadden niet de indruk dat ze echt wegtrokken van het eiland.
In de loop van de dag kwamen ook weer voortdurend groepjes op het Glop om te drinken en te baden. De enige hoorbare trek was afkomstig van wat Heggenmussen en Zanglijsters. Het werd al met al een kalme dag met 51 verse vogels en 22 terugvangsten. Topper was opnieuw de Vink met 19 exemplaren. Leuk was de vangst van een moddervette Bonte vlieg met bijna 20 gram en vet vier. In een van de rallenkooien ving Kees een Winterkoning.
Overvliegend was er ook weinig waar te nemen. We zagen vier naar west overvliegende Aalscholvers en een paar keer kleine groepjes Putters. Ook was er een jagend vrouwtje Sperwer aan de buitenkant van het terrein. Evert Jan heeft flink zijn best gedaan om de automatische back-up weer te laten functioneren, tot noch toe tevergeefs. In de middag kwam ook Henri Bouwmeester op het Glop aan. Morgen dus op volle sterkte voor wat meer vuurwerk dan vandaag.

Groeten,

Kees van Kleef, Emmie en Leo Oudejans en Henri Bouwmeester


19 september 2009

De dag begint met een bezoek van Frank Majoor die de eerste rondes mee loopt om daarna te gaan tellen op het eiland. Ook Hanneke Oudega loopt de eerste rondes mee. De eerste ronde brengt direct succes met een aantal van 32 vogels (24 nieuw). Hetzelfde beeld als donderdag en vrijdag met enkele dikke merels en zanglijsters. In sectie 5 (einde in het riet) foerageerd een waterral en in de dwarsnetten vliegt er een uit het net. Ook wordt de eerste vuurgoudhaan van 2009 gevangen.
De week van Bert, Peter en Arjen leverde 530 vogels op, waarvan in totaal 414 nieuw. De topsoort is overduidelijk de vink, met 104 vangsten! (100 nieuw en 4 terugvangst!). Geen hoog spectakel wat betreft zeldzaamheden maar met een totaal van 32 soorten een mooi gevarieerde week. Leuk waren dus de vinken, de eerste goudhaan, vuurgoudhaan en waterral van 2009 en de start van de lijstertrek.
De netten worden nu overgedragen aan Leo Oudejans en Kees van Kleef! De zonnige dag zet zich gewoon voort. We lopen rondjes van 4 tot 6 vogels, met af en toe een uitschietertje. Het zijn bijna steeds badgasten die bij de kleine laatste plasjes in sectie 2 komen drinken en baden. De voor laatste ronde in de avond brengt een flinke opleving van 19 vogels. De dag eindigt met voor vink en zwartkop elk 23 verse exemplaren. Vermeldenswaard is nog de hervangst van een pimpel die in 2005 in juli als 1 kjtje is gevangen. Zich twee jaar niet heeft laten zien en dit jaar weer present is.
Er was vandaag voor ons de ploeg die het overnam geen zichtbare trek. Wel waren er vliegende mieren en dus hoog in de lucht spreeuwen en meeuwen die hun aandeel in de vliegende mieren namen. Een enkele sperwer en buizerd liet zich boven het Glop zien en af en toe hoorden we een enkele waterral roepen of scharrelen. Barabara belde of er nog bijzonderheden waren en we kregen bezoek van Peter van de Friese landschapsonderhoud ploeg. We zijn tevreden met onze 85 verse vogels en ons totaal van 109 gevangen vogels.br>
Groeten,

Leo Oudejans en Kees van Kleef


18 september 2009

Vannacht het rallengeluid gedraaid; het resultaat na een week inspannend rallen jagen (door Peter): de ral die we de hele week al hoorden roepen, zat op de bovenste spanlijn van net 7. Helaas wilde het diertje net niet in het net en dus niet gevangen. Peter gaat terug naar Zwolle met de boot van 12.30 uur. Letterlijk om vijf voor twaalf toch nog de waterral in de nieuwe kooi bij sectie 8, een goede afzwaai dus! Het is de eerste ral van 2009!
Halverwege de ochtend een excursie van de school van Ardi met zeven scholieren; leuke excursie.
De dag vangt rustig door met elke ronde enkele vogels. Het is wederom de dag van de vink (sectie 2) met in totaal 21 vangsten (ongeveer een derde van het totaal nieuw) en wederom geen vink-terugvangsten. Het is nog steeds erg droog. De drinkplekken bij sectie 2 zijn wat opengemaakt zodat de vinken deze goed kunnen gebruiken. Het is nu ongeveer nog de enige plek op het eiland met zoet water.br>
Groeten,

Bert, Peter, Arjen, Fenny, Hylke en Vera


17 september 2009

De dag begint goed met drie merels, twee zanglijsters en een goudhaan (de eerste van dit jaar) het gaat dus nu echt beginnen! Vol verwachting klopt ons hart... Wat gaat de dag brengen?
Het vangt de hele dag redelijk door, waarna in de loop van de dag het aantal nog stijgt. Met name sectie twee vangt goed op vinken en mezen die waarschijnlijk aangetrokken worden door het water dat hier nog aanwezig is. Vink is dan ook de topsoort van de dag met 36 nieuwe exemplaren, bijna de helft van het totaal aan nieuwe vangsten. De wind gaat 's middags liggen, waardoor de doortrek ogenschijnlijk afneemt(?). Er vliegt in ieder geval ook weinig meer over het Glop. Als gevolg is het aandeel terugvangsten waarschijnlijk ook hoog, ongeveer een derde (n = 36). Leuk detail is dat van de topsoort van de dag - vink - er juist slechts één terugvangst is, toch een snelle soortspecifieke doortrek?
's Middags twee grote groepen staartmezen rond het Glop, wat echter niet geleid heeft tot vangsten. Rallendisco draait alweer...

Groet,

Bert, Peter, Arjen, Fenny, Hylke en Vera


16 september 2009

Een niet opvallende dag, maar toch in totaal 20 verschillende soorten op 78 individuen, dus wat dat betreft een leuke dag. Voor de excursie hadden zich vier mensen opgegeven, opvallend genoeg was het dus dat er elf mensen op kwamen dagen. Wel allemaal geregistreerd bij het bezoekerscentrum. Uiteindelijk een geslaagde excursie met een mooi setje aan voorbeelden. In totaal vijf ringstrengen verkocht.
Ondertussen in de middag een nieuwe rallenkooi gemaakt tussen sectie nul en acht, omdat dit de enige plek is waar nog water staat en de hele week al een ral aan het roepen is. De dakgoot aan de voorzijde is geschoond, het regenseizoen kan dus beginnen (volgende week...). De dag afgesloten met een klein feestje met de 4.000ste registratie van Bert.

Groet,

Bert, Peter, Arjen, Fenny, Hylke en Vera


15 september 2009

Het eerste rondje is redelijk met dertien vogels. Nog geen spectaculaire vangsten. We vangen opvallend veel roodborsten. Afegelopen nacht het rallengeluid tot ongeveer 24.00 uur gedraaid. Rallen nog steeds aanwezig maar nog geen gevangen.
Vanochtend twee "excursiegangers" gehad. Fanatieke jagers maar wel geinteressserd in onze werkzaamheden. Hebben uiteindelijk twee ringstrengen gesponserd. In de middag is Dick van Dijk weer op bezoek geweest.
De hele dag redelijk goed door kunnen vangen met in totaal twee piekjes. Twee terugvangsten van koolmezen uit 2008. Boven het glop in de middag vier buizerden termiekend en gelijktijdig een havik door het bos. Waterstand in het Glop is dusdanig laag dat de duiker achter het weerstation niet eens water afvoert; we hebben de stand dan ook niet (kunstmatig) kunnen verhogen door de duiker te blokkeren (wat mocht in overleg met de boer/WS). Rallendisco draait inmiddels weer...

Groet,

Bert, Peter, Arjen, Fenny, Hylke en Vera


14 september 2009

De dag begint goed met een Houtsnip als eerste vangst, waar gaat dat naartoe?! Tijdens het ringen van de Houtsnip begint er een BlaKo te roepen, die nemen we straks te grazen. Met de ochtendboot komt Arjen Goutbeek om ons te versterken. We blijven met ieder rondje nog vogels uit de netten halen. Bij sectie 2 blijven vinken naar het open water komen om te drinken. Dat gaan we dus uitbuiten. Rond een uur of 11 zorgt een vrij grote pieper voor verwarring, het blijkt 'helaas' een wat groot uitgevallen boompieper te zijn.
Tussen de bedrijven door proeft Bert nog wat paddestoelen, we moeten nog even afwachten of dit wel zo'n goed idee was... De paddestoel die mild zou moeten smaken, bleek in ieder geval een uiterst scherp smakend geval.
's Middags nog even bezoek gehad van Dick van Dijk. Vorig jaar heeft hij Joop en Marijke geassisteerd met hun topdag heggemussen. Net als vorig jaar heeft hij ook dit jaar weer een ringstreng gesponsord. De avondronde brengt het hoogste rondeaantal met zich mee dus er moet alsnog gewerkt worden. Veel verschillende soorten.
De weersverwachtingen zijn goed. De wind gaat meer naar de NO hoek. Dat belooft morgen een goede dag te worden.

terug
later
eerder

Groet Peter, Arjen, Fenny en Bert 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox