logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
terug
later
eerder

Week 40


4 oktober 2009

Dieren (vang)dag.

Vanochtend was de wind gebleven maar de vogels bleven helaas nog weg. De eerste 3 rondjes 11 vogels totaal, da's erg weinig.
Gisterenmiddag kwam Eric Lam van Vogelwerkgroep 't Gooi of er vandaag een bezoek mogelijk was. We spraken af rond de klok van 11 uur. We hadden genoeg vogels om te laten zien. Het verhaal dat ik vertelde bewoog toch alle 6 de bezoekers om een ringstreng te sponsoren. Een persoon veranderde bij het zien van een Kleine Barmsijs de sponsering van 2.0 in 2.3 omdat hij het zo een lief vogeltje vond. Ze rekenden allemaal ruimhartig af en we hadden zo weer 55 euries in de pot. Mooi meegenomen, want het bezoekerscentrum had geen bezoekers voor ons, omdat het te hard waaide.
Vervolgens hebben we de netten van sectie 1 en 2 weer open gezet. Bij sectie 0 dachten we een prangend, problematisch proppenprobleem tegen te komen maar dat viel reuze mee, en de sectie stond weer snel vangklaar. Rest ons alleen nog sectie 6 maar daar waait het nog net even te hard voor.
Barbara bracht ons nog een bezoek ze had weinig gezien op het eiland. Ze was met 2 uur vertraging op het eiland gekomen vanwege hoog water.
Uiteindelijk in de laatste 2 rondjes toch weer veel vinken gevangen.

Groeten,

Joop en Marijke


3 oktober 2009

Windvang

Toen ik na het opstaan naar buiten ging kon ik de branding horen. In het glop viel de wind mee, het lijkt of het over ons heen gaat. Ook het blad in de netten valt alles mee. Dat bleek later wel anders.
De eerste twee rondjes tien vogels is dus een makkie. Wel gaan groepjes vogels over ons heen naar elders helaas. De wind bleef maar blad aanwakkeren om lekker in de netten te gaan liggen. We hebben de bossectie's 1,2,0 en 6 gesloten. Daar zat al het nodige in: we hebben morgen wat te doen.
De andere netten blijven behoorlijk schoon wat blad betreft maar er komen trouwens ook geen vogels in. Volgens de verwachting blijft de wind aanhouden en krimpen naar west, wellicht moeten we nog meer sluiten maar dat zien we morgen dan wel.

Groeten,

Joop en Marijke


2 oktober 2009

De dag begint met een aantal fikse regenbuien, waardoor we extra rondes moeten lopen. Er staat ook nog steeds een stevige noordwester, kracht 5. In de loop van de ochtend wordt het weer steeds fraaier en in de middag hebben we veel zonnige periodes, met een afnemende wind.
In de eerste ronde vangen we een Ransuil, de tweede van dit seizoen. Tera Boelen assisteert ons in de ochtenduren. Om een uur of elf komt een Barbara langs. Ze is dolblij omdat ze de Roze Spreeuw in het dorp heeft teruggevonden.
Afgelopen zondag had ze de hele dag hiernaar gezocht, echter toen zonder resultaat. Ook Symen besluit even te gaan kijken en ziet de vogel prachtig. In het dorp en op de andere Waddeneilanden zitten ook meerdere Bladkoninkjes, dus de verwachtingen in het Glop zijn hoog gespannen voor komende dagen.
De vangsten verlopen rustig. Kees vertrekt met de middagboot en Joop komt aan. Niet veel later ziet ook hij de Roze Spreeuw en scoort ook nog een roepende bladkoning. Symen vertrekt met de avondboot.
De vangsten blijven laag en rond19.00 uur is het bladstil. Waarschijnlijk stilte voor de storm.

Groeten,

Joop, Kees en Symen


1 oktober 2009

Toch weer Vinken!

De dag begint direct met een harde NW-wind kracht 5. De eerste ronde wordt dan ook ruimschoots besteed aan het verwijderen van de vele blaadjes in de netten. Het blijft een groot deel van de dag hard waaien, maar aan het einde van de middag neemt de wind iets af naar NW 4. Tussen 07:30-11:00 uur enkele lichte buitjes en rond 17:00 uur een bui, maar de rest van de dag droog en zonnig.
De vangsten in de ochtend waren erg tam. In de eerste ronde werden nog 10 vogels gevangen, maar daarna was het tot de middag sprokkelen geblazen. Maar vanaf de ronde van 13:00 uur begonnen we Vinken te vangen in de secties 0, 2 en 3. Dit nam tot de avond toch behoorlijke proporties aan, van tussen de 10-30 Vinken per ronde! Hiermee bereikten we een voorlopig seizoensmaximum van 68 Vinken!
We kregen in de middag goede hulp van René en Tera Boeken. Om 17:00 uur kregen we nog een kleine excursie van Vwo-scholieren van De Streek in Ede in het kader van hun profielwerkstuk over de vogeltrek. Ook kwamen Paul Ruiters en co nog even langs. Ze hadden een topdag bij de Merlijn, met o.a. een Kuhls Pijlstormvogel, Vorkstaartmeeuw en Vaal Stormvogeltje.
Eén Tjiftjaf kwam uit de zeereep, aldaar geringd op 22 september. Vooral door de Vinken kwam het dagtotaal ruim boven de 100 vogels uit.
Waarnemingen: de hele ochtend zijn er Koperwieken aanwezig, echter in een klein aantal, 3 Sperwers opstijgend uit het bos om 07:30 uur, erg veel Graspiepers in de omgeving.

Groeten,

Kelly, Kees en Symen


30 september 2009

Er gebeurt weer wat!

De dag begint prachtig rustig, windstil, iets vochtig maar de netten zijn vrijwel droog. Om 10:00 blijkt de wind uit het zuiden te komen (1 Bft). Vanaf 12:00 begint het weer te motteren. Vlak voor de excursie is dat zo motterig dat ik sectie 4 en 5 heb gesloten om de looptijd wat te bekorten.
De eerste ronde levert meteen al 31 vogels op, de tweede 20. Daarna stortte het snel in. De derde ronde leverde wel de eerste vangst dit jaar van ons logo op: een Bladkoning in sectie 9.
De excursie van 14:00 uur betrof 14 personen. Om 16:00 was er nog een excursie van Vwo-scholieren van De Streek in Ede in het kader van hun profielwerkstuk, een paar weken geleden al geregeld.
André van Loon vertrekt met de avondboot, Ardie neemt even waar en Symen en Kees nemen over voor donderdag en vrijdag. Om 19:00 uur de secties 4 en 5 weer geopend. De wind is in de loop van de middag flink aangetrokken tot WNW 4. De laatste twee rondes van de dag leveren nog 5 vogels op.
Waarnemingen: Tijdens de eerste ronde vliegt een Havik weg uit de bosschage achter de laatste rietnetten van sectie 5.

Groeten,

André, Ardie, Kees en Symen


29 september 2009

Een eersteling en een latertje.

De dag is wat druilerig en motterig, af en toe een klein buitje, tussen twee en drie een langere bui. Ook in de tweede helft van de middag blijven er druilbuien binnendrijven.
Om 9:00 hangt de eerste Koperwiek van het jaar in sectie 6 en als je omhoog kijkt zie je Koperwieken en Zanglijsters overtrekken. Het wordt nu echt herfst. Er is aan het eind van de middag zichtbaar meer water in de sloot en er staan nu her en der plasjes, ook op de oprit. De badgasten van sectie 2 laten zich dus niet meer zien, laat staan vangen.
In sectie 8 hangen op een gegeven moment zowel een Fitis als een Tjiftjaf met een alu T-ring. Beide zijn leuk, de Fitis als latertje en de tjif omdat deze geringd is in 2005, in 2006 is teruggevangen in april en op 30 september, maar daarna tot vandaag niet meer.
Henk Luten vertrekt met de boot van 16:30.
Waarnemingen: Veel Graspiepers in de lucht en in de weilanden richting dorp; Zanglijsters en Koperwieken en één overtrekkende sperwer.

Groet,

André en Henk


28 september 2009

De dag begint bewolkt en er is geen dauw op de netten. In de loop van de ochtend begint de westenwind wat aan te trekken. In de eerste ronde vangen we de Houtsnip terug die Bert op 14 september had geringd en die nu in die korte tijd al vier keer is gevangen. Een mager, zwaar ruiend beest.
De Vinken blijven het goed doen en vormen de helft van de vangst. We vangen ze de hele dag door en ook vandaag niet alleen maar als badgasten in sectie 2.
Ardie kwam langs met een collega en een groep leerlingen voor een biologielesje in het Glop. Zo is de sponsor (de school) ook weer tevreden.
Waarnemingen: één Grote Gele Kwikstaart en twee samen overtrekkende Sperwers.

Groet,

terug
later
eerder

André en Henk 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox