logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English

Ringaantallen 2009

Soort aantal
Havik 7
Sperwer 7
Buizerd 7
Waterral 220
Waterhoen 2
Houtsnip 6
Zilvermeeuw 2
Houtduif 6
Koekoek 4
Kerkuil 1
Ransuil 3
IJsvogel 2
Grote Bonte Specht 6
Boerenzwaluw 8
Boompieper 3
Graspieper 3
Witte Kwikstaart 2
Soort aantal
Winterkoning 135
Heggemus 110
Roodborst 608
Nachtegaal 1
Blauwborst 13
Gekraagde Roodstaart 43
Paapje 1
Beflijster 1
Merel 1167
Zanglijster 170
Koperwiek 491
Sprinkhaanzanger 5
Rietzanger 16
Bosrietzanger 10
Kleine Karekiet 91
Spotvogel 65
Sperwergrasmus 1
Soort aantal
Braamsluiper 53
Grasmus 44
Tuinfluiter 95
Zwartkop 572
Bladkoning 1
Fluiter 2
Tjiftjaf 390
Siberische Tjiftjaf 1
Fitis 592
Goudhaan 115
Vuurgoudhaan 26
Grauwe Vliegenvanger 18
Bonte Vliegenvanger 10
Kleine Vliegenvanger 1
Baardman 1
Staartmees 74
Pimpelmees 133
Soort aantal
Koolmees 109
Taigaboomkruiper 1
Boomkruiper 18
Buidelmees 3
Spreeuw 5
Vink 638
Keep 4
Putter 20
Groenling 32
Sijs 35
Kleine Barmsijs 37
Rietgors 32
totaal 6279
aantal soorten 63
terug

 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox