logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
terug
later
eerder

Week 44


1 november 2009

Afgelopen nacht van 19.00 tot 7.00 uur rallengeluid gedraaid. De ochtend was lang mistig, die vanaf 12.00 uur oploste. Omdat de wind aantrok (bleef in zuid), sloten we sectie 6 vanaf 14.oo uur. Van 15.00 tot 21.00 uur regen.
De vangsten zijn duidelijk minder. Vanaf het moment dat de wind aantrok, kwamen er Merels vanuit de duinen het Glop in. De Merel was andermaal de talrijkste soort met de Waterral als goede tweede met 12 exemplaren.
Waarnemingen: één grote gele kwik op het erf van Visser en tijdens de eerste ronde drie Houtsnippen opgejaagd maar niet gevangen. Paar maal Keep gehoord en één keer een sperwer in en uit het net.

Groeten,

Gerrit, Wil, Wouter, Janos en Arno


31 oktober 2009

Toen we overnamen hadden Symen en Andrea al zo'n 60 vogels en de hele dag liep het goed door. We ringden er 211 wv 140 merels. Het hadden er 6 meer kunnen zijn, ware het niet dat een buizerd er 6 in het net doodde. Weinig soorten met kleine barmsijs als meest bijzondere. Rallen ook redelijk en geluid draait vanaf 18.30 uur.
Excursie gehad van VWG Twente met 14 personen. Ze sponsorden 2 strengen. Verder belde Barbara: ze was vergeefs afgereisd naar de taigastrandloper in Zwolle.
Opvallend weinig controles vandaag, met andere woorden wegtrek afgelopen nacht.
Toen we aankwamen heeft de bus ons voor de deur afgezet. Daardoor mooi rondje over eiland en minimaal 8000 brandganzen geteld. Slechts enkele honderden rotganzen. Ook enkele honderden goudplevieren en circa 500 bergeenden en een zwarte roodstaart bij de veerdam.
Waarnemingen: kerkuil gehoord in avondschemer, een torenvalk, zes staartmezen, en regelmatig een sperwer op de baan. Paar maal kepen en veldleeuwerikken gehoord.
Regen vanaf 19.00 uur. En nu eten bij Van der Werf.

Groeten,

Andrea, Symen, Gerrit, Wil, Wouter, Janos


30 oktober 2009

Rallendag en Merels again.

De eerste rondes verliepen tamelijk rustig op het Glop, waardoor het er aanvankelijk op leek dat de Merelgolf van de afgelopen twee dagen over was. In de loop van de ochtend trokken de vangsten echter aan en was het bijna een kopie van de dagen ervoor. Er werden dan ook veel tussenrondes gelopen om alle Merels eruit te halen. En eindelijk een leuke score van tien Waterrallen. De "Bert"-kooi op de hoek van sectie 3 en 8 is een toppertje. Bij de opvangkooi staat inmiddels wat water en de wiek loopt door tot aan de sloot, voor rallen ideaal dus. De andere kooien staan nog steeds droog en hierin maar af en toe een ral.
Tijdens de avondronde van 22:00 uur zat een ral maar half in een net bij sectie 7, vlak voor de speaker. Middels een snelle reactie mijnerzijds kon de ral "gered" worden.
Vandaag kwam Barbara driemaal langs en hielp ons goed bij het uithalen van de vogels bij het net. Ook bezoek gehad van Sietse Bernardus, die hier een dag aan het vogelen was. Cees Soepboer kwam de peilbuizen controleren.
Het was weer een bijzonder mooie dag met een hele mooie dagscore van 159 vogels, waarvan 98 Merels en 21 Koperwieken vers geringd de hoofdmoot was. Het weer was ideaal, met een vrijwel volledig bedekte wolkenhemel en zwakke wind, kracht 2 uit oostelijke hoek. In de loop van de avond trekt de wind aan naar ZO 4.
Het rallengeluid draait vanaf 19:00 uur.
Waarnemingen: De hele dag veel trek van binnenvliegende Kolganzen en een aantal groepen Wilde Zwanen uit noordelijke richting.

Groeten,

Andrea, Kees en Symen


29 oktober 2009

Het blijft maar doormerelen....

Gezien het mooie dagtotaal en het aantal invallende lijsters in het vangterrein de vorige dag, waren de verwachtingen voor vandaag hoog gespannen. Dit werd bevestigd door het eerste rondje met een kleine dertig vogels, waarvan de hoofdmoot bestond uit Merels.
We hadden ook direct in de smiezen dat we onze rondetijden wat moesten inkorten, omdat er vrijwel continue vogels in de netten vlogen. Om geen lijsters te "missen" leidde dit soms tot komische taferelen (snoekduiken, rennende figuren..) Erg grappig was ook het bezoek van Ardie in de middag die zich enigszins verbaasd afvroeg waar we toch al die vogels vandaan haalden. Hij kon gelijk vol aan de bak.. Kortom, het was een geweldige vangdag met een heel mooi dagtotaal van 194 vogels, waarvan 111 Merels en 46 Koperwieken. De laatste vooral tijdens het laatste uur van de dag, toen we stonden te posten voor invallende lijsters.
Vandaag ook een mooi aantal Waterrallen, zeven in totaal. Hiervan twee vogels die voor ons uit renden (en wij erachter aan...) en in de onderste baan terecht kwamen van sectie 4 en 8. Ook vingen we een "versierde" Koolmees, dus één met kleurringen, vermoedelijk uit het Lauwersmeergebied.
Tot slot was het vandaag erg mooi vangweer, met wind uit west/zuidwestelijke hoek, kracht 2, zwaar bewolkt. Ook hadden we bezoek van Fred Koning en vrouw plus een vriend en van Herman Leijs. Kees Oosterbeek vertrok van het eiland met de middagboot.
Waarnemingen;e;en Grote Gele Kwikstaart.
Het rallengeluid draait vanaf 19:00 uur.

Groeten,

Andrea, Kees en Symen


28 oktober 2009

Het merelt aardig door.

Een superdag dus vergeleken met voorgaande vier dagen. Niet zozeer qua soorten maar de aantallen waren vandaag fantastisch. Maar liefst 75 merels, twee vuurgoudhanen.
In de middag de laatste excursie van het jaar met ook qua aantallen een redelijke opkomst: 9 personen. Twee ringstrengen werden gesponsord.
Leuke soorten vandaag waren vuurgoudhaan, goudhaan en sijs. Een buizerd ontsnapte juist voordat Andrea arriveerde (ze moet toch wat harder lopen). Symen was de hele ochtend naar de zeereep, hij had maar liefst 80 vogels.
Dankzij het posten van Kees en Symen tijdens de avondschemering werd het aantal koperwieken nog verder opgedreven.
Het was een fijne dag afgesloten in vd Werf met een dubbele T-bone steak en een liter wijn.
Waarnemingen: een Grote bonte specht roepend en één Grote gele kwik.

Groeten,

Andrea, Kees en Symen


27 oktober 2009

Back on track.

's Ochtends in de schemering miechelt het eindelijk weer van de vogels boven het Glop. De Amsterdammers hebben gelijk gekregen met hun BAM-voorspelling: vannacht massale trek boven de Noordzee. Het zijn vooral lijsters met als bulksoort Kramsvogel, maar ook veel Koperwieken en Merels, die over het Glop heenvliegen. Dit resulteerde nog niet gelijk in enorme vangsten, een eerste rondje van 17 vogels, maar we blijven de hele dag gestaag doorvangen.
Erg leuk was een Buizerd tijdens de eerste ronde in de onderste baan van een grofmazig net bij sectie 6.
Aan het eind van de dag komen we met een avondspurtje van vooral Merels uiteindelijk ruim boven de honderd vogels uit. Ook was er vandaag duidelijk verse aankomst van Roodborsten.
Het was vandaag verder prachtig vangweer. In de ochtend nog tamelijk bewolkt met nauwelijks wind. Vanaf het begin van de middag draaiende wind van ZW 1 naar W2. Het wolkendek trok langzaam open, waardoor we veel zonnige periodes hadden. Kortom een prachtige dag!
Vanaf 19:00 uur draait het rallengeluid. We hopen toch op meer succes de komende dagen. Helaas staat er nog steeds erg weinig water in het Glop, waardoor de kooien droog staan. De mistnetstok gaf vandaag -4 aan in de sloot.
Waarnemingen: overtrekkende IJsgors, veel Barmsijsen spec., één Zwarte Ruiter en één Grote Gele Kwikstaart.

Groeten,

Andrea, Kees en Symen


26 oktober 2009

Nog veel rustiger...

Toevoeging aan het dagtotaal van gisteren: 2 bruine ratten in de rallenkooi bij sectie 4/5. Ja, deze twee rakkers kwamen we vannacht tijdens de laatste ronde tegen. Bij gebrek aan geschikte ringen, ongeringd losgelaten...
In het ochtendgloren wisten we al hoe laat het was: veel wind, dus ook erg veel blaadjes in de netten. Vanwege het verwijderen van de blaadjes konden de eerste twee rondjes gecombineerd worden: 4 vogels in de eerste twee rondes.
Vanwege de harde wind besloten we voor de rest van de dag een groot deel van sectie 6 (eikenblaadjes) te sluiten. Verder verloopt de dag zeer rustig, niet veel meer te melden dan: één Keep en één Vuurgoudhaan. Ondanks het gebrek aan vangsten van Waterrallen, zijn er minimaal twee in het vangterrein aanwezig.
Met verandering van het weer hopen we dat het vanaf morgen beter gaat.
Het rallengeluid draait vanaf 19:00 uur.

Groeten,


terug
later
eerder

Andrea, Kees en Symen 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox