logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
terug
later
eerder

Week 32


9 augustus 2009

Van een koude douche en een oude liefde

De koude douche kregen we vanmiddag om 2 uur over ons heen. Plotseling stonden er tien excursiegangers op de "stoep". Zonder taal noch teken van het Bezoekerscentrumcentrum. Wij hadden niets voorbereid en moesten dus improviseren. Maar alles is best klaargekomen. Om kwart over twee ging de telefoon: "Er komen tien mensen jullie kant op." Sommige excursiegangers waren al bij de Kooiplaats geweest en anderen weer op een andere plek, want we hadden het bord nog niet bij de weg staan. Het is natuurlijk de eerste excursie van het seizoen, vorige zondag en woensdag was het echt alleen maar strandweer. maar wie na ons komt: misschien even bellen om een uur of twaalf, want je weet maar nooit.
Ardie die gisteravond nog even kwam met Gea zou vanndaag nog even poolshoogte nemen.
En nu de oude liefde: Regelmatig en ook vanmiddag komen er mensen langs die "iets" hebben met het Glop. Deze dame had nog een cursus gevolgd van Ebel Nieboer eind tachtiger jaren en wilde graag nog even kijken.
En nu over de vangdag: Het begon slecht met een rondje van één vogel, maar op het eind hadden we meer dan zaterdag en dus een geslaagde dag met als hoogtepunt eigenlijk wel de HOUTSNIP, en dat nog wel tijdens de excursie.

Een mooie dag met mooi weer en een tevreden FRYSKE PLOECH.


8 augustus 2009

Overnamedag

De toegenomen wind naar NW 4 van gisteravond heeft duidelijk zijn sporen achtergelaten de afgelopen nacht. De eerste ronde wordt een erg lange vanwege het vele blad en takjes in de netten. De 'vreemde 'terugmelding' Tjiftjaf hebben we in het begin van deze week gevangen in de zeereep. Petra en Dirk hebben de nieuwe luidspreker geplaatst en het werkt!
Na 12 uur hebben wij de dienst overgeomen. Het totaal voor de ochtend stond op 24, gelukkig voor ons kwam het totaal toch nog uit op 51.
Er was nog bezoek van Bert Winters met vrienden (vaak over het Glop gelezen, Maar nog nooit gezien). Later was er nog een mevrouw op bezoek die in het verre verleden iets had gehad met de VU en dat nu aan haar kleinkinderen wilde laten zien.
Al met al om te beginnen een mooie dag.

Met een hartelijke groet,

De Fryske Ploech:
Catharinus Monkel
Ype en Tryntsje Albada
Fokke en Fo Tuinstra


7 augustus 2009

Net als de afgelopen dagen belooft het vandaag schitterend weer te worden. De eerste drie rondes leveren zestien vogels op. Opvallend is dat in de ronde van 10:30 uur alle negen vogels in net 2 bij het Ebel-bruggetje zitten. De rondes erna leveren hier ook de meeste vogels op. Het lijkt er sterk op dat de vogels hier op het nog spaarzaam aanwezige water in de sloot afkomen.
Gedurende de hele middag blijft de spanning er inzitten. Op de hoek bij sectie 1 en 2 zit steeds een Wielewaal te schreeuwen en bij sectie 6 zien we meerdere keren een rondscharrelende Koekoek. De Haviken hebben het gebied ook nog niet verlaten en vliegen al bedelend soms verradelijk laag over de netten. Toch vangen we geen van deze soorten.
Ardie komt in de ochtend nog even op de koffie en ontfermt zich over de nieuwe profi-geluidskasten. Deze kunnen nu in het terrein worden opgehangen, nadat Dirk ze nog een verfbeurt heeft gegeven. Aan het einde van de middag nemen Petra en Nadia nog een frisse duik in zee.
Ondanks het warme weer wordt er leuk gevangen. In totaal vangen we 52 vogels verdeeld over 14 soorten. De 'vreemde' Kleine Karekiet is door ons aan het begin van de week gevangen in de zeereep.
Gedurende de dag draait de wind alle kanten op, beginnend met een oostelijke richting en eindigend met noordwest 4.
Morgen neemt de Friesche ploeg het van ons over.

Groeten,


Petra, Dirk en Symen


6 augustus 2009

De weergoden zijn ons goed gezind en ook vandaag wordt het een prachtige zomerse dag met temperaturen oplopend tot meer dan 30 graden. Ook in het Glop is het al vroeg op de dag zweten geblazen. Toch vangen we in de eerste paar rondes al 28 vogels. Na het middaguur zakken de vangsten snel in en belanden we in de nul-rondes. Gedurende de middag vangen we vijf vogels, waarvan vier langs de sloot bij sectie 2. Ook in de avondrondes blijft het rustig t/m de ronde van 21:00 uur, alwaar we nog een klein avondpiekje hebben met elf vogels. In totaal vangen we 47 vogels in 16 soorten. De Fitis is vandaag wederom de meest gevangen soort. Bij de terugmeldingen geen opvallende zaken.
Vanwege de prachtige dag trotseerden Petra en Dirk het koude zeewater. Hoewel we geen rallen meer zien, heeft Symen de middaguren besteed aan het installeren van de rallenkooi bij sectie 3/4. Dit was nog een heel karwei, maar het staat alvast maar. Nog twee te gaan...
’s Avonds weer lekker gebarbequed.

Groeten,


Petra, Dirk en Symen


5 augustus 2009

Het belooft een zeer mooie dag te worden, met wind uit oostelijke hoek. Koos is met het krieken van de dag vertrokken naar zee om te genieten van de zonsopkomst. Hij neemt ook gelijk een frisse duik in het zeewater. Als herboren arriveert hij om 07:00 uur weer op het Glop, waar in de eerste ronde zeven vogels worden gevangen. De rest van de morgen vangen we leuk. Er is wat verse aankomst van Tuinfluiters en Spotvogels. Een aantal van de Tuinfluiters met vet 3. Met de ochtendboot arriveren collega's Dirk Zoetebier en Petra Verburg. Andrea & Koos vertrekken met de middagboot van half één.
Het is 's middags erg warm op het eiland. de vogels denken er ook zo over, want we hebben een aantal nul-rondes. Om 14:00 uur stond de eerste excursie van dit najaar op het programma, maar er bleek dat niemand zich had opgegeven. Kennelijk was het strand aantrekkelijker. Dirk en Petra hebben 's middags verkoeling gezocht bij het Oude Boothuis, nadat ze eerst boodschappen hadden gedaan voor de mega-barbecue. Symen heeft de knipschaar ruimschoots gehanteerd bij sectie 4.
In de loop van de middag trok de wind aan naar zuidoost 5, maar deze ging 's avonds weer helemaal liggen. In de avonduren kwam er weer wat meer leven in de brouwerij en vingen we nog vijftien vogels. Leuke terugmelding was de Belgische Fitis. Deze vogel vingen we eerder deze week, maar ook al het afgelopen voorjaar op 31 mei, toen als man, een lokale broedvogel dus.
's Avonds heerlijk gebarbequed en nageborreld met de twee VU-studentes. De totale vangst was nog niet eens zo slecht. In totaal werden 61 vogels gevangen in 18 soorten.

Groeten,


Andrea, Koos, Petra, Dirk & Symen


4 augustus 2009

Koos en Symen vertrekken 's ochtends vroeg naar de zeereep en Andrea neemt de honneurs waar op het Glop. De ochtend begon meteen goed met een juveniele Havik in sectie 6 (fijnmazig net!). De Havik danste er al bijna weer uit. Wat bleek? Een onversierde vogel, zonder ring! De Havik was qua geslachtsbepaling wat lastig, maar het bleek een mooie vrouw op basis van een combi van haar maten en gewicht (900 gram). Is dit nummer vier uit het nest? Naast de Havik levert de eerste ronde nog een Grauwe Vliegenvanger op, maar de eerste vier rondes zijn erg matig met maar elf vogels.
De jongens komen om 11 uur terug uit de zeereep, en net als gister weer geluk: binnen één rondje wordt het dagtotaal tot dan toe verdubbeld.
De middag verloopt qua vangsten rustig, dus is er tijd voor andere nuttige zaken. Koos en Andrea zijn naar het strand geweest, alwaar Koos de branding heeft getrotseerd. Ook heeft Andrea veel snoeiwerk verricht bij sectie 4 en 9. Het loopwerk kunnen we op onze sloffen af. Het is zo droog geworden in het terrein, dat ook de rallen zijn vertrokken.
Alleen het rondje van 15:00 uur was een nul-ronde. De Haviken zorgden de rest van de dag voor het nodige vertier en vogels. 's Avonds hebben we nog een piekje van negen vogels in de ronde van 21:00 uur. Het totaal kwam zo nog uit op 52 vogels en 20 soorten. We worden elke keer weer vertederd door de aanblik van de kopjes van onze jonge Barmsijsjes, die we nog naar de vangplek terug moeten brengen. Leuk was verder een jonge Putter en drie verse Spotvogels. Voor een warme augustusdag helemaal geen slecht resultaat. Nadat de fles leeg was, mede door de gezelligheid van de studentes, gingen we tevreden naar bed.

Groeten,


Koos, Symen en Andrea


3 augustus 2009

komt zonneschijn.

Een leuke vangdag, niet alleen in de zeereep maar ook op het glop. Symen en Koos zijn na het bakken van omeletten om half vijf 's ochtends naar de zeereep getogen. Andrea bleef in het glop. Het zou die dag prachtig weer worden, heel anders dan de zondag, de dag ervoor die door veel regenval gekenmerkt werd.

In de ochtend een Fitis met een brussel-ring. En een Boomkruipertje. De zeerepers hadden niet veel gemist want het mooiste van de dag werd bewaard voor in de namiddag. Een Fluiter rond borreltijd en vlak voor het avondeten werd een Sperwer (vrouw) aangetroffen in het grofmazige net in sectie 6. Het eten werd ondertussen koud...
De hele dag waren de Haviken in de omgeving present, maar leek het wel de fanfare, toen ze bij het nest hun slaapplek opzochten. Met al dit geschreeuw en rondgefladder leverde de laatste ronde nog een klein piekje op. In totaal werden 58 vogels gevangen in 18 soorten.

Groeten,


Sperwer
terug
later
eerder

Koos, Symen & Andrea. 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox