logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
eerder
terug
later

Dagboek van week 36


Zaterdag 29 augustus 2020

De sloot is weer sloot

Eerste rondje zowaar acht vogels. Waar we gisteren eindigden met een Boompieper begonnen we vandaag met een Graspieper.

Raymond en Sylvia lieten ons een ochtendtotaal na van 17 stuks, waaronder een Sprinkhaanzanger. We troffen de baan in perfecte conditie aan, alleen het jammere was dat het net over de Ebelbrug nog steeds niet was vervangen :-).

Nu trouwens nog niet :-).

We liepen rondjes van steeds een enkele vogel. Soms één meer, soms één minder. Meestal begeleid door een regenbuitje. Net genoeg om weer nat te worden. Van een gezinnetje Fazant hingen er twee in het net van sectie 2. Er kon er slechts één gearresteerd worden, de ander wist te ontsnappen.

Waarnemingen: minimaal twee IJsvogels in en om het terrein. Behoudens een enkele sperwer in de bossectie kunnen we geen verdere bijzonderheden vermelden.

We sloten de dag met de vangst van een late boerenzwaluw af met 14 soorten en een eindtotaal van 32 vogels.

Groet vanaf het Glop van Leo en Keesdagvangst 29 augustus


Zondag 30 augustus 2020

Van de fall op Rottum kregen wij niets mee...

De wind is vannacht gedraaid naar Noord, zodat we verlost zijn van de geur van de zodenbemesters die gisteren zo’n beetje de gehele dag aan het werk waren. Vanochtend hadden we regen en vanmiddag hadden we regen. Daartussenin en buitenom was het droog. Het voelt dan ook gelijk erg lekker aan.

Vanochtend was er weinig activiteit in het terrein. We hoorden wel wat Zwartkoppen, maar de Roodborsten bijvoorbeeld lijken volledig verdwenen te zijn. De ochtendrondes keutelen best wel aardig door en we vangen een rijk soortenpalet. Een tweetal Bonte Vliegenvangers konden we bemonsteren voor het DNA/voedselonderzoek van de RUG.

Verrassend was de vangst van een behoorlijk lethargische Buizerd man (eerste kalenderjaar) in de onderste baan van het grofmazige net nabij net Y. Deze had kennelijk honger, maar vloog desondanks goed weg en verdween uit het terrein.

Na de lunch begon het gestaag te regenen. Er trok een smal maar lang bandje regen vanaf de Noordzee over het Glop. We moesten de loopfrequentie dan ook aardig opschroeven om de paar vogels (meest Fitis) droog binnen te halen.

De Gekraagde Roodstaart was behoorlijk aanwezig. We vingen er uiteindelijk vier. Altijd een leuke vogel om in de handen te hebben.

Van de groep Sijzen die door het terrein vloog vingen we er geen. De Sijs(zen) die we wel vingen betrof(fen) (een) slaper(s) in de berkensectie...

Tegen het donker zwakte de wind iets af, maar dit leverde ons geen noemenswaardige avondronde's op.

Groet vanaf het Glop van Leo en Keesdagvangst 30 augustus


Maandag 31 augustus 2020

Morgen weer het dubbele!!!!!

Voor half negen (in de eerste drie rondes) hadden we het dagtotaal van de afgelopen dagen al geëvenaard. De bijgaande foto is van de ronde van 10.00 uur, een beeld dat al een lange tijd niet meer is voorgekomen op dat tijdstip.

Het druppelde de gehele dag wel een beetje door en we scoorden maar een paar nul-rondjes. Leuk was een Spotvogel zo maar in de middag in sectie 9. Het was een echte Fitissen dag die verspreid in het terrein de hele dag te horen bleven en ook tamelijk gespreid door het gehele terrein werden gevangen. Een jagende Sperwer zorgde af en toe voor een concentratie.

Spotvogel
Spotvogel (Hippolais icterina)

Afgezien van een klein buitje in de morgen bleef het de gehele dag droog met geregeld zon. De wind was matig uit west maar ten opzichte van gisteren flink minder krachtig.

Tussen de vele boertjes zagen we ook twee Oeverzwaluwen boven het Meteo-veld. Opvallend was de voortdurende beweging van Graspiepers overvliegend (N-Z en Z-N)

Kleine groepjes Sijzen waren vooral in de ochtend actief boven het Glop maar lieten zich niet vangen. We vingen wel enkele Bonte Vliegenvangers waarvan we poepmonsters konden verzamelen. Vooral in de noordelijke buitenrand hoorden we tot ver in de middag meerdere Bonte Vliegenvangers roepen en alarmeren. Ze leken in die buitenrand te blijven.

Een echte avondronde bleef op twee Roodborsten na geheel uit. Ook de talrijke zwaluwen kozen het Glop helaas niet als slaapplaats uit.

Groet vanaf het Glop van Leo en Keesdagvangst 31 augustus


Dinsdag 1 september 2020

't Is iets meer, mag dat?

Vroeg in de ochtend al trek van Boerenzwaluw strak naar Zuidwest.

Hadden we gisteren constant Fitissen vandaag was deze rol overgenomen door Tjiftjaffen. Het zou interessant zijn indien we daar een verklaring voor kunnen bedenken. Een verklaring willen we ook graag voor het feit dat de Bonte Vliegenvangers talrijk in het terrein waarneembaar waren maar er zich niet één liet vangen.

Gaandeweg werd het zonniger maar behalve opvallend veel Huiszwaluwen leverde deze blauwe lucht weinig vogels op. Alleen twee Groenpootruiters richting West vielen op door hun luide roep.

De wind uit Noord stak pas aan het eind van de ochtend weer op tot matig en zwakte om 19:00 uur weer vrijwel geheel af. De zwaluwen kwamen laag boven het Glop foerageren maar de slaapplaats werd opnieuw net als gisteren toch elders gezocht. We hoorden eenmaal de IJsvogel maar deze liet zich niet zien.

We kijken terug op een mooie dag met een opvallend groot aantal soorten op het totaal van 81 vogels. De laatste controleronde werd begeleid door een ongelooflijk indrukwekkende vuurbol van een net boven de horizon uitklimmende opkomende maan. Dit verslagje ronden we af begeleid door een roepende Kerkuil.

Groet vanaf het Glop van Leo en Keesdagvangst 1 september


Woensdag 2 september 2020

Nog meer soorten...

Na een kraakheldere nacht kwam een rustige ochtend met dauw op de netten. We liepen een leuke eerste ronde met drie nieuwe weeksoorten (Heggenmus, Rietzanger en Sperwer) en dertien vogels.

We hadden het idee dat we moesten doorwerken omdat we dachten dat er flinke aankomst zou zijn. De tweede ronde was echter bedroevend qua aantal (twee stuks). Daarna heerlijk opgewarmd in de ochtendzon, terwijl overal de damp vanaf slaat.

In de ochtend scharrelden we elk rondje een wisselend aantal vogels bij elkaar. Rond het middaguur zat het meteoveld tjokvol met Graspiepers. Waar lagen ook al weer de slagnetten? Voorts namen we nog een Appelvink waar.

Na de middag viel het zoals te doen gebruikelijk weer compleet stil. Welkome onderbreking vormde de vangst van een tweetal jonge Grauwe Vliegenvangers.

De avondpiek was verrassend goed, maar dat kwam eigenlijk uitsluitend doordat de zwaluwen hadden besloten om midden achter sectie vijf toch een keer een slaapplaats in te richten. Onder uitstekende condities (windstil en zonnig) vingen we in twee rondes zo 21 Boerenzwaluwen, een Oeverzwaluw en een Huiszwaluw. Kijk, en dan kom je al gauw aan het leuke eindtotaal van 81 stuks.

Martin Duisterwinkel kwam ons vandaag bedanken voor onze bijdrage aan het tekenonderzoek van de Wageningen Universiteit.

Groet vanaf het Glop van Leo en Keesdagvangst 2 september


Donderdag 3 september 2020

Het begon nat en het bleef nat

In verband met de uitgesproken regenvoorspelling hadden wij alle netten gisteravond gesloten. Toen we wakker werden, regende het natuurlijk niet maar rond half acht begon dat toch nog wel en nu bij het typen van het dagverslag (het is inmiddels 21.00 uur) regent het nog steeds.

Niet dat dit de gehele dag het geval was, maar als wij dachten: “het wordt droog, we doen de netten (gedeeltelijk) open”, dan begon het weer.

En als de buienradar voorspelde dat we nu toch echt de laatste bui te pakken hadden, ontstonden er spontaan weer nieuwe. Kortom een verregende dag waarop wij zo nu en dan toch nog een paar vogels wisten te vangen.

Niets naders over te vertellen dan dat we de IJsvogel van vandaag kort achter elkaar nog twee keer vingen.

Groet vanaf het Glop van Leo en Keesdagvangst 3 september


Vrijdag 4 september 2020

Zwartkoppen en Spotvogels met een toefje Boerenzwaluw

Vanochtend droog en rustig weer met wat verspreide bewolking en al snel zon. Er zat wel dauw op de netten. De ochtend kenmerkte zich door de aanwezigheid van Zwartkoppen. In tegenstelling tot gisteren waren ze vandaag in wisselende conditie.

Rond 11 uur ontsnapte er uit net 7 een Houtsnip. Dat die ontsnapt is op zich niet zo bijzonder, maar het tijdstip daarentegen wel.

Opmerkelijk was de verspreid over de dag optredende vangst van Spotvogel. In totaal vingen we er zes.

Na de lunch viel het compleet stil. Er leek geen vogel meer aanwezig. Ook aan waarnemingen in de lucht valt niets te melden.

De slaapplaats van gisteren werd vandaag opnieuw bevolkt door de Boerenzwaluw. We mochten er veertien aan het scorebord toevoegen. Dit keer zaten er wel twee adulten tussen.

eerder
terug
later

Groet vanaf het Glop van Leo en Kees en Niek Ottendagvangst 4 september 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox