logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
eerder
terug
later

Dagboek van week 37


Zaterdag 5 september 2020

Vrije middag...

De eerste ronde vingen we acht vogels, de tweede ronde ook acht, daarna liepen we drie rondes met één vogel, waarna we vervolgens tot zeven uur ’s-avonds geen enkele vogel meer vingen. Wat valt daar nu verder over te vertellen.

Het was volkomen stil in het Glop.

Gelukkig kwamen er nog wat slapers langs en zochten de Boerenzwaluwen hun vertrouwde slaapplaats weer op.

Groet vanaf het Glop van Leo en Kees en Niek Ottendagvangst 5 september


Zondag 6 september 2020

Elke vogel telt...

De dag begon met een regenbuitje voor aanvang van de eerste ronde. De weersverwachting was best wel enigszins zorgelijk met wind en langdurige regen. De verwachting kwam echter niet uit. Telkens bleken de buien op te lossen of langs het eiland te gaan.

De wind viel in de loop van de middag ook vrijwel helemaal weg en de temperatuur was best aangenaam. Tegen de avond zou het droog zijn, maar werden we toch weer verrast door een buitje.

Over de vangsten zijn we minder te spreken. Opnieuw bleef het na de eerste twee ronden sprokkelen met veel nulrondjes achter elkaar. Opvallend was dat de vogels die we vingen eigenlijk allemaal tegengesteld aan de normale trekrichting in het net hingen. Het leek wel of ze allemaal het Glop wilden verlaten. Na al die nulrondes hadden wij die behoefte bijna ook;). We hebben de tijd besteed aan wat onderhoudswerkzaamheden.

Opmerkelijk vonden wij de vangst van een jonge Merel. We zijn hier nu een goede week en dit was de eerste Merel die we vingen. Terwijl er in het dorp toch genoeg jonge Merels rondvliegen.

In de middag joeg er nog een Sperwervrouw door het terrein achterin sectie 7 naar sectie 5, edoch dit leidde niet tot extra vangsten van zang- of roofvogel.

Tegen de avond vingen we de IJsvogel van van de week weer terug.

De slaapplaats van de Boerenzwaluwen is weliswaar opnieuw in gebruik, zij het in mindere mate. De vangst van de slapers werd enigszins verstoord door de regen.

Groet vanaf het Glop van Leo en Kees en Niek Ottendagvangst 6 september


Maandag 7 september 2020

Wat er (nog) niet is, kun je ook (nog) niet vangen...

De in de vroege ochtend voorspelde regen is niet gevallen. Desondanks is het Glop gewoonweg erg vochtig. Bij de eerste zon sloeg de damp uit het hijsnet X.

De eerste ronde was naar onze begrippen met 23 vogels buitengewoon goed te noemen. Er was aankomst geweest van Zwartkoppen en toch ook van Roodborsten. Althans, daar vingen we een aantal ongeringde exemplaren van.

De vangcondities zijn vandaag goed. Er is weinig wind en een wisselende bewolking. Ook de temperatuur is aangenaam. Toch is het voor de rest van de dag bedroevend hoe weinig vogels er dan nog gevangen worden.

Als de Sijzen er zijn, dan lijkt het alsof de groepjes groter zijn dan voorheen. We hoorden voor het eerst Goudhanen en zelfs een zingende Vuurgoudhaan.

Kort na de lunch leverde Leo een prestatie van formaat door in een qua vogels verder totaal leeg Glop een eerste kalenderjaar vrouw Sperwer te verschalken boven de Ebelbrug.

Gedurende de middag vingen we één Vink. De avondpiek was er niet. Slechts een paar slape

Groet vanaf het Glop van Leo en Kees en Niek Ottendagvangst 7 september


Dinsdag 8 september 2020

Koekoek éénzang...

De dag begon met lichte miezerregen die tot tegen de middag aanhield. Het was de gehele dag zelfs een beetje zwoel.

De vogels lieten het vandaag opnieuw behoorlijk afweten. Aanvankelijk stond er alleen maar een tiental Zwartkoppen op de lijst en een paar (= letterlijk) terugvangsten. In de loop van de dag sprokkelden we er een paar vogels bij.

De Ijsvogel op de lijst betreft steeds dezelfde die we op 3 september jl voor het eerst vingen. Kennelijk bevalt het haar hier goed. Haar gewicht blijft redelijk constant.

Een deel van de middag is besteed aan wat onderhoudswerkzaamheden, zodat we toch nog nuttig bezig waren.

De avondronde bestond, behoudens wat Boerenzwaluwen die wilden gaan slapen, uit slechts één Zwartkop.

Aan het strand nabij de binnenduinen vlogen honderden Huiszwaluwen. Duidelijk doortrek dus, alhoewel er hier in het Glop niets van was te merken.

Groet vanaf het Glop van Leo en Kees en Niek Ottendagvangst 8 september


Woensdag 9 september 2020

Vogel-per-m1-net-per-uur-index = 0,00181818181818

Meer woorden zijn niet nodig. Het is buitengewoon stil. We hebben negen nulrondjes gelopen, en als zelfs de eerste ronde een nulrondje is, dan weet je eigenlijk wel wat voor dag het gaat worden.

De dag begon aangenaam met 18 graden, bewolkt en windkracht 4. Rond een uur of half elf begon het licht te miezeren. Rond de middag was het droog en tegen drie uur begon het opnieuw te miezeren en regenen. Na half vijf trok de lucht open.

Gedurende de dag kromp de wind (kracht 4Bft) van Zuidwest via zuid naar Noordwest, zodat we nog wat blad te verwerken kregen. De Elzenproppen zitten gelukkig nog tamelijk vast aan de bomen.

Inmiddels zijn de vangkooien bij de secties 3 en 8 geplaatst en operationeel.

Nota bene Voor degenen die de index willen narekenen: we zijn uitgegaan van 600 strekkende meter net, gedurende 14 vanguren met 15 vogels.

Groet vanaf het Glop van Leo en Kees en Niek Ottendagvangst 9 september


Donderdag 10 september 2020

What a difference a day makes... en een nieuwe jaarsoort!

Bij het opstaan was het wisselend bewolkt en woei de wind met een kracht van 3 Bft uit het Noorden. Met 14 graden was het wat koeler dan gisteren. Rond een uur of acht neemt de wind af naar kracht 2 en tegen de avond valt'ie helemaal weg.

Voor het vertrek van de eerste ronde hoort Leo trekroepjes van Heggenmus. Er zitten er zelfs een paar in het terrein die we weten te vangen. Eveneens vroeg in de ochtend is er duidelijke doortrek van Boerenzwaluwen waarneembaar.

Halverwege de ochtend hebben we een zichtwaarneming van een (of de?) IJsvogel en hoort Leo voor het eerst in onze vangperiode Barmsijzen. Halverwege de middag wordt de eerste Kleine Barmsijs van het seizoen gevangen, oftewel een nieuwe jaarsoort! Een man, na eerste kalenderjaar met slagpen- en lichaamsrui. Hij is duidelijk in slechte conditie (vet = 0, vliegspier = 1) en heeft het zichtbaar moeilijk. Toch vliegt hij moeiteloos weg.

Opvallend is dat we weer een paar ongeringde mezen vangen. Duidt dit op trekbewegingen?

Gedurende korte tijd zitten er op het meteoveld wat Gekraagde Roodstaarten. Bij ons weten zijn ze niet het terrein ingekomen, althans we hebben ze niet gevangen.

Met een totaal van 61 vogels kijken we terug op een leuke en mooie dag.

Waarnemingen: Distelvlinder (2x), overtrekkende Watersnippen in de avondschemering. In de middag was aan het vlieggedrag van de meeuwen te zien dat er vliegende mieren waren in het oostelijk deel van het eiland. Later op de middag zagen we vliegende mieren omhoog kruipen in het middelste grofmazige net.

Groet vanaf het Glop van Leo en Kees en Niek Ottendagvangst 10 september


Vrijdag 11 september 2020

De baardmannetjes vangen Zwartkoppen...

Bij het opstaan is het bewolkt, 13 graden en bijna windstil. In de loop van de ochtend trekt de wind wat aan tot ZW 3 Bft.

De eerste ronde is de beste eerste ronde in onze periode met 24 vogels, voornamelijk Zwartkop. De Heggenmus lijkt verdwenen uit het terrein. Vroeg in de ochtend zat een Buizerd rustig boven de paal van hijsnet X van zich af te kijken. We zagen nog meerdere kleine groepjes Watersnippen overvliegen.

Tijdens de tweede ronde vloog er voor onze voeten nog een Waterral tegen het net over de Ebelbrug. Terugkomend van het tweede rondje zagen we een Havik door het pad van sectie 1 tegen het net van sectie 2 vliegen, om er vervolgens vrijwel direct er weer uit te vliegen naast de paal en het net.

De daaropvolgende rondjes waren minimaal en het ging eigenlijk als een nachtkaars uit.

Tijdens de middag kwamen alvast twee collega´s aan die ons morgen gaan helpen met het opbouwen van de rallenkooien. Pikant detail: ze reisden samen in één auto en kwamen met twee opeenvolgende boten aan...

eerder
terug
later

Groet vanaf het Glop van Leo en Kees en Niek Ottendagvangst 11 september 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox