logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
eerder
terug
later

Dagboek van week 45


Zaterdag 2 november 2019

Verwachtingen bijstellen...

Na gisteren een vliegende start van de maand november te hebben meegemaakt, was het nu duidelijk tijd om de verwachtingen bij te stellen.

In vergelijking met de afgelopen periode vielen de vangsten tegen. Er werden net geen nul-rondes gelopen. Het was gewoonweg stil in het Glop. Met uitzondering van de Waterrallen, want die liepen er behoorlijk op los te plonzen en te schreeuwen.

Pas tegen de schemering lieten er zich een paar verschalken in de vangkooi. De gisteren gevangen Pimpelmees uit Litouwen werd vandaag opnieuw teruggevangen.

Het is te hopen dat we morgen de verwachtingen weer bij mogen stellen.

Groeten, Wim, Symen en Kees, opgevolgd door Kees, Leo & Niek.


dagvangst 2 november


Zondag 3 november 2019

Lekker doorkeutelen...

Dat was eigenlijk wel het thema van vandaag. De vangcondities waren de gehele dag goed te noemen. Weinig wind en bewolkt, met voor november een best aangename temperatuur. De vangsten liepen de gehele dag redelijk goed door, met af en toe een Goudhanen-opleving.

Al in de eerste ronde hoorden we Pimpelmezen achterin bij sectie 5. In de loop van de dag werden er daar een aantal van gevangen. De Winterkoningen daarentegen vingen we hoofdzakelijk aan het begin van de dag. Er was duidelijk nieuwe aankomst van Winterkoningen (met vet!), want er werd behoorlijk gezongen en de duinen zaten er vol mee.

Halverwege de ochtend vloog er een Sperwer (man, eerste kalenderjaar) vlak voor ons het net in. Nadat we hem uit het net gehaald hadden bleef er een dode Goudhaan (eveneens man, eerste kalenderjaar) als prooi achter.

We hadden tijd genoeg om uitgebreid stil te staan bij een vrouw Keep. Zeer interessant om eens nauwgezet de verschillen tussen een eerste kalenderjaar en een adulte vrouw Keep te bestuderen. Naast de ‘nieuwe’ determinatiegids van Dumougin bleek ook de Ringers Digiguide van Ottenby (Zweden) uiterst behulpzaam.

Bijzonder was nog de vangst van een Tjiftjaf te noemen, waarvan het verenkleed (zowel pennen als dekveren) was aangetast door een soort mijt. Wij hadden dit nog niet eerder gezien.

Qua waarnemingen valt er niet veel te melden. Er vloog een klein groepje Kramsvogels over en een (andere) Sperwer joeg zonder succes door het terrein. Vandaag was er wel duidelijke trek van Veldleeuwerik. Er vlogen regelmatig groepjes over het Glop naar West.

Opvallend is het nagenoeg ontbreken van Merels. Je hoort en ziet ze amper. Wel vingen we nog een zeer zwarte Merel (eerste kalenderjaar) die slechts als vrouw herkenbaar was aan een paar bruine keel- en borstveren.

Wat gaat morgen ons brengen? De regen valt nu (vanavond en vannacht) en morgen is het volgens de verwachting weer droog met weinig wind, oftewel: opnieuw goede vangcondities.

Groeten, Kees, Leo & Niek Otten.


dagvangst 3 november


Maandag 4 november 2019

De gebruikelijke brij, maar mèt krentjes...

Na de matige regen van vannacht begon de ochtend droog en enigszins mistig. De wind was amper waarneembaar. Kennelijk zorgde de mistige omstandigheden voor weinig tot geen aankomst. Het leek alsof alles wat uit Scandinavië vertrokken was gewoon over het eiland doorvloog.

De eerste ronde bestond dan ook uit een memorabel aantal van vier terugvangsten, waaronder een Staartmees (!). Normaliter vang je die later op de dag.

Overdag was er weinig tot geen waarneembare trek. Wel waren er groepjes Veldleeuwerik hoorbaar en vloog er een klein groepje Watersnip over. Deze hoorden we tegen de schemering overigens meer bij sectie 5.

In de ochtend ontstond er enige opwinding onder de Zwarte Kraaien bij sectie Y. Dat kon volgens ons maar twee dingen betekenen. Of er hing een Zwarte Kraai in het hijsnet, of er hing een roofpiet in. Een gestrekte draf over een lange afstand leverde echter niets op. Bij aankomst waren de Zwarte Kraaien verdwenen en er was geen spoortje (achtergebleven veertje of iets dergelijks) meer zichtbaar.

Grote Gele Kwikstaart, vleugel

Jammer.

Vandaag vingen we zowaar een Kleine Barmsijs. Op zich niet zo bijzonder, ware het niet dat dit exemplaar pas de derde vangst was van dit seizoen. Opmerkelijk.

Eveneens opmerkelijk was de vangst van een Grote Gele Kwikstaart in sectie 2, vlak boven de grond. Dit was al de achtste van dit seizoen voor ons ringstation. Nog opmerkelijker was dat we in de daaropvolgende ronde zelfs een tweede Grote Gele Kwikstaart vingen. Ongeveer op dezelfde plek, zij het dan in de bovenste baan. In beide gevallen betrof het een vrouwelijke exemplaar. De eerste was een tweede kalenderjaar en de tweede was een na het tweede kalenderjaar vrouw.

Tegen de schemering zagen we onze eerste Buizerd van onze vangweek boven de baan. Kennelijk op zoek naar een slaapplaats.

Onze dank gaat uit naar onze voorgangers (Kees en Symen) voor het vervangen van een fijnmazig net door een grofmazig net onder het hijsnet Y. Dit leverde namelijk vandaag onze tweede Sperwer op van de week. Opnieuw een eerste kalenderjaar man.

Groeten, Kees, Leo & Niek Otten.


dagvangst 4 november


Dinsdag 5 november 2019

In between birds...

Als de terugvangsten talrijker zijn dan de vangsten van ongeringde vogels, dan weet je het wel. Vertrek en zeker geen aankomst.

Het was zonder meer een rustige dag te noemen. Dat gold ook voor het weer. Voor november best aangename temperaturen en amper wind. De dag begon enigszins mistig en eigenlijk bleef het de gehele dag wel bewolkt. Aan het einde van de middag begon het heel licht te regenen en dat doet het naar alle waarschijnlijkheid tot morgenochtend vroeg.

Qua vangsten zijn er eigenlijk geen bijzonderheden te melden, of het moet de vangst zijn van een Kramsvogel. Voor ons zeker niet alledaags. Wat is ook dit een mooie vogel om te zien. Ze vlogen regelmatig in kleine groepjes over het terrein. Een eerste kalenderjaar vrouw Kramsvogel liet zich aan het einde van de dag verschalken in de bovenste baan van hijsnet X.

Vanochtend hoorden we enige tijd één of meer Wintertalingen in het terrein aan beide kanten van sectie 4 en 5. Ook zagen we vanochtend groepjes Veldleeuwerik doortrekken en vlogen er kleine groepjes Kepen rond. Slechts één keer vandaag vloog er een groepje Sijzen over.

Er was weinig trek waarneembaar. Wel was er iets meer beweging van Houtduiven. Die ontbraken onze eerste dagen.

Zou er morgen weer sprake zijn van aankomst? Laten we het hopen. Vorst in Zuid Scandinavië en een wegtrekkend regengebied over Nederland biedt perspectief.

Groeten, Kees, Leo & Niek Otten.


dagvangst 5 november


Woensdag 6 november 2019

Aankomst en vertrek...

Na een regenachtige nacht (lichte miezer) begon de ochtend droog. Het was niet koud en het werd niet warmer. De temperatuur steeg van 8 naar 9 graden. Gedurende de dag ontvingen we regelmatig kleine lichte regenbuitjes vanaf zee. Tijdens deze buitjes voelde het gelijk een stuk kouder aan.

Gisteravond voorspelden we voor vandaag aankomst. Dat bleek ook wel te kloppen, echter niet in de gehoopte aantallen. Tijdens de ochtendschemering hoorden we diverse Merels, iets wat we deze vangweek nog niet eerder gehoord hebben. Uiteindelijk vingen we er slechts een handvol over de gehele dag.

Het is qua Waterral beduidend rustiger geworden in het terrein. Ze zijn er nog wel, alleen we horen ze veel minder schreeuwen en plonzen als de dagen hiervoor. Kennelijk is er wegtrek geweest en geen aankomst (vanwege het regenachtige weer hebben we geen nachtgeluid van Waterral afgespeeld).

Vanochtend en aan het eind van de dag was er wegtrek van Koperwiek waarneembaar. De Goudhanen lijken volslagen verdwenen.

Wel zijn er meer Kepen en Vinken in en boven het terrein. Af en toe vliegt er nog een klein groepje Sijzen rond. De Sijzen die we hebben gevangen waren allemaal eenlingen, man en na eerste kalenderjaar. Kennelijk fourageren die solitair.

Na de lunch vielen de vangsten bijna stil en de vogels die wel werden gevangen waren hoofdzakelijk terugvangsten. In de slotronde was er een kleine opleving met Vink, Kramsvogel, Merel en Koperwiek.

We vermoeden een slaapplaats van Staartmees achterin bij sectie 5 (in de geknotte wilgenstobben) en een slaapplaats van Kramsvogel achter de speaker.

Qua roofpieten valt er weinig te vermelden. Vanochtend vlogen twee Buizerden van hun slaapplaats weg en zagen we een Havik vrouw met als prooi een kleine duif langs het gebouw vliegen. Waarschijnlijk betrof het een Turkse Tortel van de boerderij aan de overkant van de weg. Ook zagen we nog een Sperwer met een sierlijke boog over het hijsnet X heen vliegen.

Met het gekrijs van de Kerkuil op de achtergrond sluiten we deze dag af. Wat gaat morgen ons brengen?

Groeten, Kees, Leo & Niek Otten.


dagvangst 6 november


donderdag 7 november 2019

Lekker wakker worden...

Ondanks de vijf graden voelde het vanochtend waterkoud. De wind is gedraaid en toegenomen (Zuidoost 3 Bft). We werden lekker wakker want we begonnen de dag met een verse Ransuil (man, na eerste kalenderjaar). Wat een imposante vogels zijn dat toch.

De Merels ontbraken vanochtend praktisch volledig. We hoorden er slechts twee en pas in de avondronde werd er eindelijk één gevangen. Dat was dan wel gelijk een bonk van een vrouw met een gewicht van 120 gram.

Vandaag was er verse aanvoer van Roodborsten, maar die zijn zonder uitzondering allemaal in slechte conditie. Die hebben het duidelijk zwaar en moeilijk.

De aantallen kregen rond de middag een impuls toen een groepje Sijzen probeerde het hijsnet te passeren. Een dertigtal is dit niet gelukt.

Na de middag vielen de vangsten volledig terug. Vanaf een uur of vier begon het te regenen en de slotronde leverde uiteindelijk toch nog wat vogels op. Al met al sluiten we af met dik tachtig vogels op de teller. Er zijn wel mindere dagen.

Groeten, Kees, Leo & Niek Otten.


dagvangst 7 november


Vrijdag 8 november 2019

Wat een prachtig mooie dag...

Vanochtend voelde het koud aan, rond het vriespunt. Het is droog, dus al vroeg in de ochtendschemering de grofmazige en de hijsnetten opengeschoven. Het verwijderen van de opslag tussen de twee grofmazige netten aan de kant van sectie 5 heeft resultaat opgeleverd in de vorm van een Houtsnip die gebruik wilde maken van de nu vrij ogende ruimte. Drie van de vijf kenmerken wezen op een eerste kalenderjaar.

Het is een prachtig mooie dag geworden. De zon scheen en de wind zakte van 3 Bft naar 1 Bft. Het voelde op een gegeven moment zelfs aangenaam, en dat in november.

Er zijn zowaar Merels in het terrein. We horen en zien ze de gehele dag wel. En we vangen er zelfs een paar.

Vanochtend een heel mooie waarneming van een Sperwer vrouw. Deze ging van een mooie trage glijvlucht naar het invouwen van de vleugels, flink versnellen en een stootduik maken op een groepje Putters in een Berkenboom.

Ook zagen we twee hoog vliegende Blauwe Reigers vanuit het Noorden binnen vallen en hoorden we een Torenvalk kekkeren bij de boerderij aan de overkant. De Koperwieken waren dagrond aanwezig en we vingen ze ook over de gehele dag.

Halverwege de middag liepen de vangsten terug. Gisteren vingen we in de slotronde nog een beduidend aantal kleine vogels. Vandaag bestond de slotronde uitsluitend uit Koperwiek en Waterral.

Als het morgen weer zo'n dag wordt, dan tekenen we daarvoor.

eerder
terug
later

Groeten, Kees, Leo & Niek Otten opgevolgd door Josh Rozema.


dagvangst 8 november 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox