logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
eerder
terug
later

Dagboek van week 46


Zaterdag 9 november 2019

Eindelijk Merelen...

Vanochtend was het tegen het vriespunt. Hier en daar was het gras wit bevroren en de dauw hing nog aan de netten. De eerste ronde was goed te noemen. Eindelijk zijn er Merels in het terrein. De eerste ronde hing er tevens een groepje Sijzen in het hijsnet X, maar daar vlakbij hing toch eigenlijk wel de grootste verrassing van de dag. Een... Wilde Eend (vrouw, na eerste kalenderjaar).

Deze was kennelijk via het fijnmazige netje over de Ebel-brug (deze hing namelijk aan één kant op de grond) in het BTO-net naast de brug terecht gekomen en hing daar in een diepe zak. We veronderstellen dat dit een staleend betreft van de Eendenkooi van Teun Talsma, want zij droeg al een ring.

Zoals gezegd zijn er eindelijk Merels in het terrein. We vangen ze door het gehele terrein heen. Soms zit er een uitzonderlijk zwarte vrouw tussen, die nauwelijks van een man is te onderscheiden.

Eén Merel had een aantal teken rond zijn oog op het ooglid. We hebben deze tevergeefs geprobeerd te verwijderen voor het tekenonderzoek, maar ze zaten muurvast. Ze zagen er ook anders uit dan de ‘gewone’ teken.

Vanaf het begin van de middag was het weer voorbij met de Merels. De vangsten in het terrein bleven in hoofdzaak beperkt tot de bossectie. Een echte gebundelde vangst van Sijs bleef uit en ook de avondronde die net als gisteren in regen plaatsvond, bleef beperkt tot een paar vogels.

Slapers van Merel en Koperwiek bleven vrijwel geheel uit. De groep lokale Staartmezen slaapt weer achter de korte berkensectie bij 5. Ze lieten zich opnieuw niet vangen. Ook leverde enig speurwerk geen Witkoppen op in deze groep.

Rond 21:00 uur werd het weer nagenoeg droog en kwam de maan tevoorschijn. Morgen een geheel droge dag een bleek zonnetje en opnieuw Merels?

Groeten, Kees, Leo & Josh, opgevolgd door Leo, Kees & (tot de middagboot) Josh.


dagvangst 9 november


Zondag 10 november 2019

Surprise, surprise...

De dag begon met een paar wolkenvelden en wat dreigende buienwolken. Het was nagenoeg windstil en ook wat vogels betreft zeer rustig. Het aantal rallen was sterk teruggelopen. Vannacht vertrokken?

Van de verwachting dat er opnieuw Merels zouden zijn, kwam niet veel terecht. Slechts enkelen konden worden gepakt. Aankomst van andere soorten konden we ook niet vaststellen.

Kleine groepjes Sijs werden in het eerste hijsnet gevangen. Topper was overdag een eerste kalenderjaar Sperwerman. De eerste keer werd hij gepakt met naast hem een Keep. Een uur later werd hij nogmaals gevangen zonder prooi.

In de middag liepen de vangsten verder terug tot soms een nul-ronde. De avondronde bracht weinig slapers.

Twee vogels uit de rietsectie hebben ons een tijdje bezig gehouden. Na bestudering van de literatuur en raadpleging van een collega hebben we ze uiteindelijk gedetermineerd als Frater. De vierde en vijfde vangst ooit voor ons ringstation.

Zichtbare doortrek hebben we vandaag niet waargenomen.

Groeten, Leo, Kees & (na de middagboot) Niekdagvangst 10 november


Maandag 11 november 2019

Nou vooruit, nog eentje dan...

De dag begon direkt winderig. Er stond een stevig doorstaande en ook nog gure zuiden wind kracht 4. Deze wind bleef de gehele dag stevig doorstaan en werd in de loop van de ochtend kracht 5 met flinke uithalen daartussen. Blad schudden dus. Met het oog daarop en de voorspelde regen in de middag, sloten we succesievelijk de gehele sectie 6, grofmazig, fijnmazig en hijs.

De vangsten in de eerste ronde bleven beperkt tot enkele Merels en Waterrallen. Onze hoop kwam gelukkig wel uit. In sectie vijf hing vrijwel op dezelfde plaats als gisteren gelukkig nog een nieuwe Frater, waar we deze keer wel foto's van hebben gemaakt, zie de fotopagina. Vrijwel zeker uit het groepje dat daar ergens is gaan slapen.

De rest van de ochtend bleven de vangsten zeer beperkt, Hoewel er af en toe wel een flinke groep Sijsjes ronddwarrelde, wilden zij vandaag niet gaan hangen.

In de middag volgden een aantal nul-rondjes elkaar op die werden afgewisseld met rondes van een of twee vogels. De avondpiek bleef op een paar Koperwieken en Kepen na geheel uit. Een mager dagje dus met nog geen dertig vogels.

Waarnemingen van trek bleven ook uit op een tweetal overvliegende Wilde Zwanen na. Vannacht en morgen blijft de zuidenwind nog doorstaan en worden er buien voorspeld met kans op hagel, onweer en windstoten. Echt november dus en voorlopig weinig vogels...

Groeten, Leo, Kees & Niekdagvangst 11 november


Dinsdag 12 november 2019

Meer van het zelfde!

Ook vandaag stond de zuidenwind nog aan, ten minste op windkracht 4. Het bleek waterkoud buiten maar wel droog. De gehele nacht had het flink geregend. We konden 16 mm uit de regenmeter aftappen. De verwachtingen waren slecht, buien met kans op hagel onweer en windstoten. Toen we op de buienradarbeelden keken bleek het wel een beetje te kunnen meevallen op Schier. De meeste buiencomplexen bleken ten zuiden van ons langs te blijven trekken. Bij sommige buienklonters zouden we slecht marginaal geraakt worden. De werkelijkheid bleek helemaal erg mee te vallen. Het bleef de hele dag droog, op een paar spatten na!

De vangsten bleven net als gisteren erg mager. Alleen een zevental Koperwieken bleek in de eerste ronde in de netten te hangen en een enkele Waterral konden we uit een kooi halen. In de loop van de morgen kwamen daar nog een paar Vinken bij en een paar Koperwieken.

In de loop van de middag konden we met een wat afnemende wind uit ZW de grofmazige netten uit sectie 6 weer openen evenals de hijsnetten. Veel vogels leverde dat de rest van de dag niet op. In de laatste avondrondjes werd het weer spannend.

Zouden er weer Fraters komen slapen? In de voorlaatste ronde was het weer raak. Opnieuw vrijwel op exact dezelfde plek op de overgang van sectie 4 naar 5 hingen opnieuw twee ongeringde Fraters. Ditmaal een man en een vrouw.

In de laatste twee rondes vingen we nog een paar Vinken en Waterrallen. Toen was het over. De dag kon worden afgesloten met een aantal van rond 40 vogels. Niet slecht voor een dag met zoveel wind.

Opmerkelijk was vandaag het opnieuw ontbreken van ook maar enige zichtbare trek over het Glop. Ook opvallend was het geheel ontbreken van Mezen in het terrein.

In de controleronde van 20.00 uur was het Glop geheel stil en omgetoverd in een wondere wereld met een reusachtige volle maan!

Wat ons betreft morgenochtend aankomst van Merels...

Groeten, Leo, Kees & Niekdagvangst 12 november


Woensdag 13 november 2019

Regen en wind en dus eindeloos blaadjes.

Na de flinke regen van vannacht met cica 6 mm hielden we het ook vanmorgen niet droog. Een leuk buienlijntje bracht steeds weer een nieuwe kletterbui. Dat hield tot na 10:00 uur aan. Daarna werd het minder en rond het middaguur bleef het nagenoeg droog maar wel nadat het laatste buitje ons verraste met hagel.

De vangsten waren navenant. De regenbuien lieten ons rondjes lopen, maar veel meer dan een paar gebruikelijke novembervogels leverden die rondes niet op. Er vloog korte tijd een grote troep Sijs rond maar die verdween even snel als hij opdook.

Met het oog op de regen en de wind hadden we de gehele sectie zes gisteren gesloten evenals uiteraard de beide hijsnetten. In de loop van de morgen bleven de vangsten beperkt tot een paar Vinken en in de middag een maal een Kleine Barmsijs. We hadden tijd genoeg om de verschillende netten in de loop van de ochtend weer en voor een te openen.

We hoorden in sectie vier meerdere keren Rietgors, maar die verscheen niet in de netten.

De avondronde schiep verwachtingen. Het was droog en de zuidwesten wind was flink afgezwakt. Het leverde ons echter slechts een verse Winterkoning en een zelfde Koperwiek. Van de Fraters vandaag geen spoor.

Op de grond naast het einde van het lange net vijf vonden we een plukrest van een Spreeuw. Verdere noemenswaardige waarnemingen zijn niet gedaan. Morgen is het rustiger en meest droog met een naar zuidoost krimpende wind. Of dat weer eens wat aankomst van betekenis gaat opleveren zullen we morgen zien.

Groeten, Leo, Kees & Niek (tot de middagboot)dagvangst 13 november


Donderdag 14 november 2019

Rust in het Glop is ook niet alles...

Na een mooie heldere vollemaan nacht begon de dag rustig. Weinig wind, weinig blad, maar ook weinig vogels. Opnieuw ontbrak de Merel geheel.

In de loop van de ochtend vingen we wat vinken en op twee plaatsen een grotere groep Sijs. In beide gevallen, sectie 1 en sectie 7 waren het plekken waar vooral berkenzaad en in mindere mate ook elzenzaad op de grond lag.

De beide hijsnetten vingen vandaag weinig. Ook Waterral liet zich nauwelijks vangen en leken wel minder in aantal aanwezig dan de voorgaande dagen.

In de bossectie van 1 en 2 vingen we verspreid over de dag af en toe enkele vinken. Een late tjif in goede conditie en een terugvangst van een Grote Bonte Specht waren eigenlijk de enige krentjes.

Veel zichtbare trek was er ook niet. Wel hoorden we passerende Graspieper langs de rand van het terrein bij 5. Daar kwamen ook weer meerdere groepjes Watersnip langs. We denken dat dit steeds vogels zijn die in de avond naar de polder trekken om te fourageren.

We zagen vanuit het Glop eenmaal een buizerd naar oost vliegen en Kees kreeg vlak voor zich een schim van een Sperwer te zien, die alweer weg was voor Kees een greep in zijn of haar richting kon doen.

Totaal vingen we vandaag vooral dankzij de steeds verse Sijs meer dan gisteren en kwamen we uit op 57 vogels. Met 38 waren de verse vogels in de meerderheid. Ook vandaag viel de avondronde sterk tegen.

Groeten, Leo en Keesdagvangst 14 november


Vrijdag 15 november 2019

Kil, grijs en stil

Een grijze kille dag met een gure oosten wind, meest kracht 4 met uitschieters naar vijf. Vooral van Els en Eik veel blad. In de eerste ronde bleek er aankomst van Waterral te zijn geweest. We vingen in meerdere kooien totaal 5 exemplaren. Voor de rest was het eerste rondje minimaal met één Sijs en één Staartmees.

Het bleef de gehele dag buitengewoon rustig met als uitschieter opnieuw een Putter en enkele Sijsjes. De hijsnetten stonden bol in de oostenwind en bleven slechts gevuld worden met blad. Dat gold in het bijzonder voor het achterste net Y.

In de slotronde werd achterin de Berkensectie van 5 nog een mooie toegift gevangen, een man eerste kalenderjaar Dwerggors.

Met drie verse en een retour Merel was deze soort opnieuw de grote afwezige. In de avond verscheen Holmer, als wadvogelteller, maar met plannen om Houtsnip in de polder in het grasland te vangen op de zaklamp en te kijken of het niet een prima rallennacht zou kunnen gaan worden.

De wind zou vanuit oost kracht vier bijna geheel wegvallen en naar west krimpen. We gaan het wellicht meemaken. Hij heeft inmiddels bij het maken van dit dagrapport de eerste twee Houtsnippen reeds gebracht! Een poosje later bracht hij de derde Houtsnip een sloot zijn vangsten in de polder af met een Koperwiek.

eerder
terug
later

Groeten, Leo, Kees en Holmerdagvangst 15 november 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox