logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
eerder
terug
later

Dagboek van week 42


Zaterdag 12 oktober 2019

Weer opgestart

Om 9:00 uur was het min of meer droog en zijn de netten weer geopend (met uitzondering van sectie 6), en op de terugweg daarvan konden zelfs alweer de eerste vogeltjes worden ingerekend.

Om even na half elf kwamen wij, Kees & Joop, op de koffie en namen de ringerij over van Jos en André. Een rondje samen gelopen als zijnde de overname. Alles pico bello in orde.

Even na 12:00 uur gingen Kees en ik voor het eerst zelf onze week starten met het lopen van onze eerste ronde. We komen om de bocht bij sectie 1 die overgaat in sectie 2 en zien onze eerste vogel hangen. We stonden even perplex, zo van ‘wat is dit nu weer?’

Mirtezanger

Gelukkig waren André en Jos er nog die konden raadplegen. Al snel was de conclusie Mirtezanger. Waarschijnlijk met een straalstroom meegewaaid uit Amerika. Snel op de sociale media gemeld en kort daarna kwam een zwier Schiervogelaars aanstormen en die getuige waren van onze bijzondere vangst. Deze Mirtezanger was de eerste vangst van deze soort in Nederland en de tweede op de lijst van waargenomen soorten in Nederland.

We hebben er een fotopagina aan gewijd, deze foto is van Gerben Mensink.

Er zijn wel honderden plaatjes geschoten van deze vogel. Op het afgesproken tijdstip heeft onze collega André Duiven de vogel losgelaten nabij begraafplaats Vredenhof. Het is voor de twitchers van belang dat de vogel er na 24 uur nog zit of in ieder geval nog aanwezig is. Dan pas mag deze geteld worden voor de Nederlandse lijst.

Na deze commotie gingen we als vanzelfsprekend door met ons werk. De vangsten druppelden door tot het donker werd. Een Bladkoning was erg leuk en wat Goudhanen verrasten ons.

Rond 18:00 uur begon het te miezeren en dat doet het nog steeds. We hopen op weer zo'n enerverende dag en hopelijk droog.

André, Jos & Ingrid, Joop & Kees


dagvangst 12 oktober


Zondag 13 oktober 2019

The day after

Het duurde even voor het goed licht werd. In de loop van de ochtend bleef het nog even mistig met een zicht van amper 200 meter in de polder.

De vangsten kwamen langzaam op gang. Bij sectie 5 stak een Waterhoen over het pad, net onder het net door.

Vlak voor de excursie hadden we net genoeg vogels om de mensen wat te laten zien. Gedurende de excursie schraapte Kees steeds meer vogels bij elkaar. De mensen konden kennis nemen van ons werk en de grote verscheidenheid aan getoonde vogels.

Hofleverancier vandaag waren natuurlijk de Sijzen met 47 stuks. Wat dan erg tegenviel waren de Goudhanen. Bij Vredenhof waren deze vogels met velen aanwezig, maar niet in het glop.

Opvallend waren twee Kepen, onafhankelijk van elkaar op dezelfde plek in het net bij 7.

Even voor 17.00 uur kregen we nog een kort en fel buitje regen te verwerken, maar de rest van de dag bleef het, gelukkig voor ons, droog. De slotrondes waren goed voor vier Koperwieken.

Joop & Kees


dagvangst 13 oktober


Maandag 14 oktober 2019

Een gewone oktobervangdag

Het was vanmorgen bij het lopen van de eerste ronde praktisch windstil. De meeste netten hadden niet of nauwelijks blad. De temperatuur was aangenaam en in de eerste twee rondes hebben we elk 17 vogels uit de netten gehaald. Dat begon dus goed.

Koperwiek en Goudhaan waren goed vertegenwoordigd. Kees plukte net voorbij het eerste hijsnet een juveniele Waterral uit het net. Voor ons de eerste van dit najaar.

Kees heeft ook terstond langs het pad van sectie 0 het rallenplein vangklaar gemaakt. Goed te zien en goed te bereiken. Dus laat ze maar in de kooien komen die rallen. We horen ze de gehele dag roepen, knorren en grommen.

Opvallend vandaag waren de Winterkoningen: acht hervangsten verspreid over het hele terrein. We vroegen ons af of ze de netontwijking hadden vergeten.

Maar de hoofdmoot was vandaag opnieuw de Sijs en het meest in de hijsnetten. Hierbij ook een Nederlandse Niet-Van-Ons, we zijn vanzelfsprekend benieuwd wie de ringer is.

Vuurgoudhaan (links) en Goudhaan

Tijdens de rondes zagen we wel steeds wat overvliegende groepjes Koperwieken. Boven de schuur van de Duinhoeve zag ik ook nog een Boerenzwaluw vliegen.

Aan het einde van de middag zo net voor 17:00 uur viel er nog wel een pittig buitje, de rest van de dag hebben we weer geluk gehad. Dat wil zeggen geen regen op onze kop.

De wind trekt aan en we rekenen morgen wel op meer bladruimen dan vandaag het geval was.

Joop & Kees


dagvangst 14 oktober


Dinsdag 15 oktober 2019

Verslag van een topdag

Na een rustige nacht met bijna volle maan (Waterrallentrek?) begon de ochtend prachtig. Praktisch windstil en al gelijk een aangename temperatuur. We begonnen vol goede moed en pas voorbij het Ebelbruggetje kregen we in de gaten dat dit wel eens een erg drukke dag kon worden.

In de eerste twee rondes haalden we 75 vogels naar de ringtafel. Daarna hadden we bij elk rondje het gevoel van "het zal nu wel gaan afnemen", maar dat was dus niet het geval. De ene 'hoos' na de andere haalden we binnen. De hijsnetten hebben hun diensten goed bewezen.

Leuk was de vangst van een Taigaboomkruiper (bovenste baan hijsnet X). Al direct bij het uithalen was het duidelijk dat het een 'Taiga' betrof. De biometrie bevestigde dit.

Ook leuk waren de twee Vuurgoudhanen. Het blijven prachtige vogeltjes, met hun boeventronie.

Zwartkop

Bijzonder was nog de vangst van een Zwartkop met een misvormde snavel. Dat hij er toch goed mee overweg kon bleek wel uit zijn gewicht (20,2 gram).

De gehele dag waren de Waterrallen in het terrein hoorbaar. Vangen deden we ze niet, maar er is duidelijk aankomst geweest. Het voornemen om vandaag inloopkooi 3 vangklaar te maken is niet gerealiseerd vanwege de drukte met de vogels. Er zijn mindere redenen om je belofte niet na te komen.

Van enige roofvogelactiviteit merken we nog weinig. Eén keer kwam een Buizerd nieuwsgierig kijken bij een vol hijsnet. Ook hingen er opeens 13 Sijzen opeengepakt op de grens van sectie 2 en 3. Vlak bij een gat in het struweel.

In de avondschemering vlogen er twee Houtsnippen over het terrein. Wanneer gaan we die eens vangen? Maar ja, datzelfde geldt voor de Waterrallen. Ook die blijven achter in aantallen.

U wordt gegroet door twee zeer tevreden ringers, Joop en Kees


dagvangst 15 oktober


Woensdag 16 oktober 2019

Wederom een dagje hard werken

Weer een mazzeldag vandaag, zowel de vogels als het weer. Beide erg goed te noemen. Vanmiddag zelfs een zonovergoten Groene Glop. Heerlijk om in te vertoeven.

De Koperwieken bleven gedurende de gehele dag actief en lieten zich zo nu en dan goed vangen.

De vogeltrek was goed zichtbaar en goed hoorbaar. Lijsters gingen met grote groepen over het eiland. Af en toe ook nog groepjes veldleeuweriken die zich lieten horen.

Een leuke groep excursiegangers hoorden ons verhaal aan over vogels en het fenomeen vogels ringen. We konden leuke en interessante weetjes vertellen aan onze toehoorders.

Een palet van maar liefst 21 verschillende soorten ging vandaag over de ringtafel. Met als meest opvallende soorten Boompieper, Gekraagde Roodstaart, Tuinfluiter en Fitis.

Joop, Kees en Sylvia


dagvangst 16 oktober


Donderdag 17 oktober 2019

Rustig herfstdagje

Er was weer regen verwacht vandaag maar gelukkig geen druppel gevangen. De zichtbare trek was vandaag ook minder dan de dagen hiervoor. Af en toe zelfs een blauwe lucht.

De vangsten waren voor ons gevoel vandaag beduidend minder te noemen. Desondanks hebben we wel 140 vogels op de lijst gekregen. Koperwieken waren vandaag numeriek wel de sterkste. Maar het was slecht gesteld met hun conditie. Scherpe borstbenen en laag in het gewicht. Een enkeling met een beetje vet.

Toppertje vandaag was een Koperwiek met een "London"-ring. Gevangen in sectie 8 in de late schemer. Vreemd dat het een eerste kalenderjaars vogel was. Het is afwachten wat de terugmelding ons zal berichten.

Opvallend was wel dat er op het einde van de dag enkele Merels op de ringtafel verschenen. Gitzwarte mannen en dito vrouwen. Eén met vleugelmaat 136 mm.

Joop, Kees en Sylvia


dagvangst 17 oktober


Vrijdag 18 oktober 2019

>Wat een week was dit...

Een eerste ronde van maar liefst 101 vogels. En steeds weer dachten we het zal nu wel weer afnemen helaas dat gebeurde steeds niet. We moesten onze ringhandelingen aanpassen om de vogels niet te lang in de zakjes laten zitten. Ook moest er tempo worden gemaakt.

Net na de middag hebben we vanwege de te verwachte wind besloten al een deel van de netten sluiten. Een groot gedeelte zat al vol met blad. Gelukkig was er even hulp uit het dorp dat gaf ons even gelegenheid om wat te eten en te drinken. Dat was niet meer gebeurd sinds het ontbijt.

Na vier uur was er even een natte periode. Maar de vogels bleven komen in de netten. Er wacht ons morgen weer een drukke dag. Sommige netten zijn uit tijdnood gesloten met blad en al. We zullen zien wat het weer gaat doen.

Wat Goudhanen betreft een giga-dag natuurlijk Alleen in 1975 waren het er veel meer volgens een ooggetuige uit Groningen.

eerder
terug
later

Joop, Kees en Sylvia


dagvangst 18 oktober 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox