logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
eerder
terug
later

Dagboek van week 40


Zaterdag 28 september 2019

Wisseldag

Na een onstuimige nacht met veel heftige buien namen we tijdens de eerste ronde de schade op. De hoeveelheid blad en elzenproppen (slechts enkele) in sectie 2 viel erg mee, maar het achterste deel van sectie 4 lag plat in het riet. Er hingen grote takken in, afkomstig uit de berkensingel bij sectie 6. In sectie 5 geen schade, maar in de paardenwei lag veel rotzooi en de meest oostelijke berken en eiken hadden het zwaar te verduren gehad. Ook het achterste grofmazige net van sectie 6 lag plat. Een zware eikentak was bovenop het net gevallen en had de stok bij het raster haaks omgeknakt..

Anderhalf uur later waren de eerste vogels geringd, alle netten weer min of meer schoon en de schade hersteld (twee kromme stokken en een kapot net (4.7)) en konden we ons toeleggen op onze hoofdtaak.

Dit viel echter tegen. Tot zes uur, het moment waarop we alle netten sloten vanwege naderend regenfront, vingen we slechts negen individuen. Weersverwachtingen voor morgen zijn dusdanig slecht dat we niet verwachten wat te kunnen doen. Maandag verder.

Groet,

Kees en André


dagvangst 28 september


Zondag 29 september 2019

Gedwongen rustdag

Vandaag de hele dag de netten dicht gehouden wegens takke(n)weer.

Groet,

Maandag 30 september 2019

Iets minder slecht

De dag begint met felle buien en veel wind. Rond 9 uur is het iets rustiger geworden en schuiven we de eerste netten open. Voorlopig alleen het westelijke deel van de baan.

Er lijken meer vogels in het terrein aanwezig te zijn dan de afgelopen twee dagen, maar vangen laten ze zich maar mondjesmaat. Bladkoningen waren vandaag de krenten in de pap. Eerst eentje roepend bij de ringtafel en later eentje in sectie 3.

De bijeneter die gistermiddag in de ponnywei verbleef liet zich daar vandaag niet meer zien of horen.

In de avondschemering hebben we de netten weer gesloten. We verwachten ze pas morgenmiddag weer te kunnen openen.

Groet,

Kees en André


dagvangst 30 september


Ardie aan het werk

Dinsdag 1 oktober 2019

Het houdt nog steeds niet over...

's Ochtends regen en de rest van de dag grauw en miezerig. Gelukkig hielp de nieuwe daglicht-lichtcreatie van André ons door deze duistere periode heen.

Om drie uur openden we op hoop van zege de bossecties, maar dat leverde weinig op. Pas rond zes uur klaarde het weer daadwerkelijk een beetje op en schoven we de rest van de netten ook open.

Vanaf dat moment vingen we best aardig, maar de resterende vangtijd was te kort om nog een beetje aantallen te maken. Toch hopen we dat dit de aanzet is voor wat betere vangomstandig voor de rest van deze week.

Groet,

Kees en André


dagvangst 1 oktober


Woensdag 2 oktober 2019

Nieuwe kansen

Het is een stormachtige dag, meest droog, een enkel spatje regen.

De bladval valt, gezien de omstandigheden, erg mee. De meeste rondes leveren wel een aantal vogels op, verdeeld over een leuk aantal soorten. De bladkoning is goed vertegenwoordigd met drie exemplaren.

De excursie werd bezocht door zeven adulten. We konden een mooi palet laten zien en de reacties waren zeer positief. Sommigen waren hier al vaker geweest

.

Symen versterkte de vangploeg in de loop van de middag. Het waait stevig door op dit moment; hopelijk neemt de wind in de loop van de avond af en morgen gaan we voor nieuwe kansen.

Blauwstaart

Groeten uit een winderig Glop van Symen, Kees O en Ardie


dagvangst 2 oktober


Donderdag 3 oktober 2019

The big four...

De wind is afgezwakt, echter de dag begint buiïg. Vanaf 10:00 uur is het droog.

Tijdens de ronde van 10.30 uur zat er een Blauwstaart in net 2: een eerste kalenderjaar vrouw.

De -Bl- bleef een rol spelen, want ook enkele Bladkoningen lieten zich weer verschalken.

Elke ronde leverde enkele vogels op. Tijdens de ronde van 17:45 uur zaten er twee Grote Gele Kwikstaarten in het net en om 19:00 uur vingen we een vrouwtje Beflijster.

Beflijster

Groeten,

Ardie en co


dagvangst 3 oktober


Vrijdag 4 oktober 2019

Miezerig weer

Voorspellingen voor vandaag waren vrij variabel. Het was onduidelijk hoeveel, hoelang en wanneer er regen zou vallen. De regen bleek, in de vorm van miezer, de hele ochtend aan te houden. Daarna wisselden buien en droge periodes elkaar af.

Met de nodige extra rondjes lukte het goed om vandaag de baan open te houden en het vogelaanbod was prima.

's Ochtends waren er weer veel lijsters in de lucht, maar er vielen een stuk minder in dan gister.

eerder
terug
later

Ardie en co


dagvangst 4 oktober 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox