logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
eerder
terug
later

Dagboek van week 39


De eerste Bladkoning van dit jaar

Zaterdag 21 september 2019

In de herfst vind je blad in de netten

In de herfst vallen de bladeren van de bomen. Dat merken we hier op het Glop ook, want bij een beetje wind - zoals vanmiddag - zitten de netten vol blad. Bij de herfst horen ook Bladkoningen. Ze waren al op het eiland gezien, en vanochtend mochten we de eerste van het jaar in het net verwelkomen. Het blijft een bijzonder vogeltje.

We hadden in z'n algemeenheid een hele leuke dag met een breed palet aan soorten, wat de mogelijkheid tot studie gaf. Leuk waren een oogstrelende Vuurgoudhaan en een knokkelstrelende (lees: hakkende) Grote Bonte Specht. De laatste een juveniel in actieve handpenrui, zoals dat gebeurt bij spechten!

Een hele familie Staartmees wist ook de netten te vinden, allemaal ongeringd... Ook hebben we voldoende Tjiftjaffen langs de ringtafel gehad om nog weer eens in de minder opvallende ruigrenzen te duiken. We concludeerden dat met een beetje goed kijken dat eigenlijk goed te doen is, wat de ringer veel voldoening geeft ;-)

Witte Kwikstaart

In de middag trok de oostenwind aan, waarmee de vogelvangsten daalden. De drinkplekken waren vandaag ook niet echt in trek, hoewel we een Vink met een kletsnatte buik vingen, een badderaar! Verder wisten twee Witte Kwikstaarten het net door de wind (?) niet te ontwijken.

De verwachte avondpiek bleef uit, maar desalniettemin eindigden we op de mooie score van 75 geringde vogels.

Groeten uit het Glop van Sylvia, Henk en Raymond


dagvangst 21 september


Zondag 22 september 2019

Rødstjert

De wind was in de nacht afgenomen, maar niet helemaal. Daardoor weinig dauw op de netten wat de vangsten ten goede kwam. Hoog in hijsnet Y hingen twee adulte Groenlingen, zonder hijsnet hadden we die vast niet bij de ringtafel gezien.

Het rondje vlak voor de excursie leverde maar drie vogels op, maar het rondje tijdens de excursie bracht een hele partij drinkers (Vink) en een mooie Gekraagde Roodstaart. Het rondje na de excursie was het eerste nul-rondje van de dag, wat nog maar eens onderstreept dat het vervroegen van de excursie een goed idee is geweest.

Gekraagde Roodstaart

Na het middaguur, op het heetst van de dag (!) hebben we de baan gemaaid en aangeveegd. Dat was wel weer eens nodig. Tijdens het maaien kwam er een groepje Kruisbekken over, die mogen wel komen drinken vinden we.

Gedurende de middag duppelde het steeds een à twee vogels per rondje.

Het rondje van 18:15 leverde slechts één vogel op, een Gekraagde Roodstaart. Gekke blinkende ring, dus niet van ons. Inscriptie Stavanger Mus Norway, oftewel een Noor! Het was een eerste kalenderjaar man, dus deze moet slechts kort geleden door de handen van een Noorse ringer zijn gegaan (of als nestjong geringd - je weet maar nooit). Is deze vogel één van de afgelopen nachten de Noordzee overgestoken? Of via Denemarken naar Schier gehopt?

Wie weet kunnen we in de toekomst de reizen van dit soort kleine vogels volgen, nu blijft het bij gissen. We genoten van deze interessante vangst, ondanks dat de pizza er door afkoelde.

De avondopleving leverde eerst drie Vinken (allen vrouw) en daarna een zwik Roodborsten op. Totaal daardoor de teller op 82 vogels, een mooi aantal.

Groet vanaf het glop, Sylvia, Henk en Raymond


dagvangst 22 september


Maandag 23 september 2019

Valse start

De dag begon met regen. We hadden gehoopt misschien met een beperkte opstelling te kunnen vangen maar het regende echt, dus hebben we alle netten gesloten.

Vink met passagiers

We hebben de tijdelijke sluiting van de baan gebruikt om de spandraad die bovenlangs de hijsnetten loopt wat hoger te zetten, waarmee het gevaar - dat het net (al dan niet met vogel) over de spandraad heen slaat en daarmee vast komt te zitten - verholpen is. Dan is het wel leuk als je in de middag in de allerhoogste baan van het hijsnet een Gekraagde Roodstaart vangt. Zou die extra 30 cm hijsen in dit geval het verschil hebben gemaakt?

Over de vangsten kunnen we kort zijn, de aantallen waren laag vandaag. We hebben wel diverse vogels van één of meerdere teken kunnen verlossen. Een Vink had wel meer dan tien teken op de kop...

Groet uit het Glop, Sylvia, Henk en Raymond


dagvangst 23 september


Dinsdag 24 september 2019

Jacht op metaal

Vandaag gebeurde er weinig op het Glop. Het was zeer rustig met vogels. De varieteit was wel prima, met onder andere een Goudhaan, Vuurgoudhaan, Boomkruiper en Grauwe Vliegenvanger.

We hebben even met de metaaldetector in het bosje naast het veldstation gelopen. Dit leverde vijf ringen van lijsters op. En ook twee kwartjes en een stuiver (belastingvrij).

In de ochtend hadden we een heel leuke excursie van Stichting Vogelreizen. We konden de dertien deelnemers maar twee vogels laten zien, maar daar konden we het verhaal gelukkig goed aan ophangen. In de middag kwam Ardie nog een kopje koffie drinken.

Om 18:30 arriveerde de regen op Schier, we hebben de netten maar gesloten, want tot middernacht gaat het behoorlijk plenzen.

Groet vanuit het Glop, Sylvia, Henk en Raymond


dagvangst 24 september


Winterkoning

Woensdag 25 september 2019

Nog een rustig dagje

In de ochtend moesten we eerst de gisteravond dichtgeschoven netten openschuiven, dus het was een vroege start voor ons. Het weer was onstuiming, met af en toe een licht miezertje, maar door dan een extra rondje te lopen konden we dag goed doorkomen.

De excursie werd door zes geinteresseerde mensen bezocht. We begonnen met een Zwartkop, maar toen we samen langs de netten liepen kwamen daar Pimpelmees, Zanglijster, Roodborst en Heggemus bij. Een mooi palet voor de excursiegangers dus!

De vangst van de dag was een Winterkoning met een knoepert van een ruigrens in de armpendekveren. Juveniel weet je dan, maar het knaagde, want de 'oude' dekveer leek qua tekening toch ook wel van het adulte type. Door verder te kijken, met de onvolprezen ringersdigiguide van Ottenby ernaast op het scherm (ringersdigiguide.ottenby.se) komen we toch op een adult uit. Maar dan dus één armpendekveer niet geruid - uitzonderlijk maar niet onmogelijk. De winterkoning in kwestie was al geringd, en we konden gelijk in de database duiken om te zien of dat onze conclusie juist was. En ja hoor, 29 juli 2018 hier geringd!

In de middag werd er geklust, incluis het vangklaar maken van nog twee rallenkooien. De avondronde leverde nog een Boomkruiper op met taiga-aspiraties, Qua vleugelformule een prima taiga, maar qua kleed en structurele maten helemaal niet. Veel te bruin ook. We hebben het dus maar een boomkruiper genoemd, de tweede deze week.

Morgen waarschijnlijk weer zo'n dag met van alles en nog wat met mate. We gaan het zien.

Groet vanaf het Glop, Sylvia, Henk, Raymond en André


dagvangst 25 september


Bladkoning

Donderdag 26 september 2019

Een dag met 5% Bladkoning en 10% Vuurgoudhaan

Vandaag wederom een dag met onstuimig weer, met regelmatig een bui op ons dak. We hebben er toch iets van kunnen maken vandaag, want het was een dag vol gebeurtenissen.

Allereerst kwam er een groep zeilers op bezoek, tien man/vrouw sterk. Met een Zwartkop in de hand hebben we leuk gediscussiëerd over ruicontrasten en veranderende trekbanen. Daarna kwam Chris Smit van de RUG nog even op bezoek met twee Chileense gasten. Ze waren onder de indruk van de ringbaan, en dan met name ook de hijsnetten.

Om 12:00 had een groter regenfront ons bereikt, en hebben we secties 4, 5 en 6 gesloten. De rest van de baan konden we open houden door regelmatig rondjes te lopen. Dit bracht de tweede Bladkoning van de week langs de ringtafel, en twee Vuurgoudhanen, heel educatief: een mannetje (links) en een vrouwtje (rechts).

Om 16 uur kon de hele baan weer open, maar veel vogels volgden er niet meer, behalve twee Merels en twee Zanglijsters in de avondronde. Het totaal bleef op een magere 19 vangsten steken. Merels hadden we eerder deze week nog niet gevangen (wel gehoord).

Vuurgoudhaan vrouw

Terwijl Henk en André de honneurs waarnamen zijn Sylvia en Raymond naar de vermeende Huisgierzwaluw/Kaffergierzwaluw bij de Westerplas gaan kijken. Huisgierzwaluw is het met de duidelijk gevorkte staart sowieso niet. Met de donkere keel heeft Siberische wellicht de beste papieren? Henk ging nadat we terugwaren ook nog even snel kijken.

De Witstuitige Gierzwaluw lijkt toch een gewone afwijkende Gierzwaluw te zijn. Interessant om te zien wat zo'n zeldzaamheid met je hoofd doet. Het is belangrijk om, net zoals bij het ringen, kritisch te blijven kijken en je niet mee te laten voeren door spannende gedachten...

Groet vanaf het Glop,

Sylvia, Henk, Raymond en André


dagvangst 26 september


Zanglijster

Vrijdag 27 september 2019

De laatste volle dag

Wederom een dag met buien en wind. Dus veel lopen en weinig vangsten. We zijn er ondertussen goed in geworden.

De eerste 5 vogels waren allemaal van een andere soort. We konden deze trend helaas niet doorzetten.

In de middag verblijdde een Putter ons met een bezoekje. Ze was in actieve vleugelrui.

Wat we vandaag ook in de netten aantroffen waren de eerste elzenproppen. Wat een ellende, duidelijk tijd om naar huis te gaan! We nemen morgenvroeg de eerste boot.

Staartpenrui Putter

We hebben een prima vangweek gehad met in het begin de beste dagen. Maar ook de dagen met onstuimig weer en dus lage aantallen vogels waren vermakelijk. Veel tijd om goed naar de vogels te kijken, met de digiguide op het scherm ernaast, wat zeer leerzaam was.

We wensen Kees die het overneemt goede vangsten toe!

Groet uit het Glop,

eerder
terug
later

Sylvia, Henk, Raymond en André


dagvangst 27 september 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox