logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
eerder
terug
later

Dagboek van week 35


Zaterdag 24 augustus 2019

Druk op het eiland maar niet met vogels

De dauwdruppels hangen 's ochtends zwaar aan de netten. Bij het opkomen van de zon blinken ze je als parels tegemoet. Een prachtig schouwspel. Helaas vliegen er weinig vogels in de netten. Tot 8:30 uur kan ik slechts vijf exemplaren toevoegen aan de database.

Om voor de nieuwe vangploeg op Schier te komen had wel wat voeten in de aarde. De file naar de boot begon al in Lauwersoog (we zongen 'de file de file de file naar Schiermonnikoog' naar Pé en Rinus). De boot van 9:30 uur zat vol en vertrok eerder, de extra boot vertrok om 9:40 met nog eens duizend mensen aan boord. En toen stonden er nog 500 man op de wal... Al deze mensen wilde deze zomerse dag op Schier verpozen.

De vogels hadden andere plannen. Mischien zaten ze elders dan op het Glop, want hier liepen we magere rondjes. Totaal sprokkelden we een 34 vogels bij elkaar. Noemingswaardig waren een fraaie Grauwe Vliegenvanger en een mooi uitgekleurde adulte Sijs. In het avondrondje hingen nog drie Boerenzwaluwen in de hoek. We zagen nog Gierzwaluwen in de lucht, wat goed bij deze zomerse dag hoorde.

Morgen weer een zomerse dag!

Wim en familie, daarna Peter, Youri en Raymond

dagvangst 24 augustus


Zondag 25 augustus 2019

Warm en zweeterig

Bonte Vliegenvanger

Het was een warme dag op het Glop. De ochtendrondes waren navenant rustig met weinig vogels. Nul-rondjes liepen we niet, zodat we uiteindelijk op 42 vogels uitkwamen die de ringtafel passeerden. Toen Christiaan Both - mister Bonte Vliegenvanger - een rondje meeliep hing inderdaad de enige Bonte Vliegenvanger van de dag in het net. Christiaan kon een poepje van de vogel bemachtigen voor zijn onderzoek naar het dieet van deze wereldreizende insecteneter.

De excursie werd bezocht door acht mensen, waaronder twee kinderen. We hadden alleen maar een Sijs om te laten zien, maar ook aan één vogel kun je het verhaal over vogels ringen en het vogelringstation ophangen. Tijdens de excursie vingen we echter ook nog een Graspieper, wat voor de mensen een leuke bonus was. Vooral de lange achternagel stal de show.

Op het heetst van de dag, toen half Schiermonnikoog in zee lag, en de vogels stil in de bosjes zaten, hebben we de netten omhoog geschoven om de paden te maaien. Dat was wel weer nodig. Hoewel het enige zweetdruppels kostte ligt de baan er weer bij om door een ringetje te halen

.

Twee Paapjes werden gevangen, beide jonge mannen. Eén van de laatste rondjes van de dag leverde plotseling een groepje Tjiffen en Fitissen op, waaronder een paar vette beesten. Allemaal ongeringd. Je vraagt je dan af waar die dan ineens weer vandaan komen.

Met de middagboot is Matty Berg met een internationaal gezelschap gekomen om aan een boek te werken, waarmee het veldlab een maximale bezetting kent.

Qua mestkevers in de netten is het overigens rustig. Misschien vinden die het ook te warm. We hopen wat dat betreft dat de warmte nog even aanhoudt, hoewel lagere temperaturen waarschijnlijk meer vogels gaan brengen. Dit soort overpeinzingen kun je op een warme dag zomaar krijgen.

Groet vanaf het Glop van Youri, Peter en Raymond

dagvangst 25 augustusMaandag 26 augustus 2019

Van dauw tot brons

In de ochtend zat er dauw op de netten. Dan zijn het net muren van water. Een beetje vogel trapt daar natuurlijk niet in waardoor we bijna geen vogels vingen. Daarna werd het al snel warm, en daarmee verdwenen de druppels op de netten, en begonnen we kleine aantallen vogels per rondje te vangen. Er zat maar een enkele nul-ronde tussen.

Leuk was een jonge Grote Bonte Specht in hijsnet X. Maar ook een educatieve adulte Fitis in hijsnet Y, een vogel met nog wat oude (net vernieuwde) kleine dekveren - komt bij 17% van de adulte Fitissen voor. Opvallend was verder dat we bijna iedere ronde wel een Bonte Vliegenvanger vingen, en dus konden we een mooi aantal poepmonsters verzamelen.

Peter Alblas verliet het eiland in de middag. André Duiven vereerde ons in de namiddag nog even met een bezoek, waardoor we wat laat aten. Het 20:00 uur rondje, wat gisteren ook al voor een kleine opleving zorgde, leverde zowaar 22 vogels op, bijna een verdubbeling van het dagtotaal in één keer! Hierbij opvallend veel vette vogels.

Het waren vooral Fitissen, Bonte Vliegenvangers (!) en Tuinfluiters. Maar ook twee Grauwe Vliegenvangers en nog twee Paapjes. Net als gisteren vroegen we ons af waar deze vogels dan ineens vandaan komen. Zijn dit vogels die op het punt staan te vertrekken en zich nog even de buik voleten? In totaal vingen we 13 Bonte Vliegen vandaag. Slechts twee keer werden er meer Bonte Vliegenvangers op één dag op her Glop gevangen, op 16 sept 1994 (17 exemplaren) en op 9 sept 1996 (16).

Als het morgen de dag ook zo eindigt tekenen we er voor. Of zouden we eindelijk eens wat ochtenddrukte krijgen?

Groet van het Glop van Raymond en Youri

dagvangst 26 augustus


Dinsdag 27 augustus 2019

Zweten in het Glop

Alweer een zwoele dag in het Glop. De hijsnetten staan er strak bij, maar vangen nog maar matig, Toch eindigen we de dag met ruim zestig gevangen vogels. Een palet van twaalf soorten waarin de Fitis met 18 exemplaren het peloton aanvoert. Weinig bijzonderheden te melden, eigenlijk geen. Wel leuk dat er alweer drie Bonte Vliegenvangers zijn gevangen, waarvan een aantal met hun uitwerpsels nog een verdere bijdrage aan de wetenschap hebben geleverd.

De laatste ronde leverde nog een nieuwe dagsoort op, een Rietgors. Ik heb hem zeer uitvoerig bekeken, maar kon er geen gele brauwen op ontdekken. Jammer.

The Wageningerts

dagvangst 27 augustus


Woensdag 28 augustus 2019

Warm en herfstig?

De frisse geur van gevallen blad in de eerste prille fase van ontbinding doet al enigszins denken aan de komende Herfst. Toch is het nog Zomer en bij de eerste ronde van de dag loop je beurtelings door warme lucht en dan weer door koudere. Er is sprake van enige dauw en bij het uithalen van de eerste vogels dwalen de gedachten af naar wat de komende Herfst de trektijd ons zal brengen.

Allicht vliegen er nu enkele honderden vogels van diverse pluimage door en langs de bossen, bergen en fjorden van het Scandinavische land of maken aanstalten dat te gaan doen. Niet beseffende dat zij over enkele weken de eer zullen mogen hebben om in onze gloedje nieuwe en imposant ogende hijsnetten te mogen hangen alvorens wij ze zullen uithalen en ringen. Althans dat hopen we dan tenminste allemaal, voorlopig is het nog mondjesmaat allemaal.

Zo tegen acht uur staat de zon ruim boven de bosrand en beschijnt ons eerste hijsnet. We zien een verschuiving in de locatie van wat we nog vangen. Secties 4 en 5, redelijk verborgen voor de zon, vangen nog wel, maar alle zonbeschenen netten niet of nauwelijks. Toch levert de tweede ronde al wat meer op en de derde ronde is een klapper. Die Scandinavische vogels, niets vermoedend op weg naar onze hijsnetten worden afgetroefd door de lokale vogels. In hijsnet Y hangen, van onder tot boven maar liefst twaalf vogels, waarvan er één bij het neerhalen van het hijsnet helaas ontsnapt. De eerste hijsnet bingovangst is een feit. Het zijn voornamelijk Koolmezen en Pimpelmezen.

Deze bingovangst aangevuld met de vogels uit de andere netten kon tijdens de excursie mooi worden verwerkt, de zes excursiegangers vonden het prachtig. De wadploeg kwam nog even kijken en liep twee rondjes, waarvan de laatste een nulrondje was.

En die daarna ook. Algehele stilte is ingetreden in het Glop en het is weer snikkie heet. Halverwege de middag staat de teller op 56.

Na een stuk of drie nulrondjes trekt het in de namiddag weer wat aan. Het waait ook wat harder, helaas niet genoeg om voor echte verfrissing te zorgen. Vrijwel alles hangt nu in sectie 2, vast op weg naar of van het water in de sloot aldaar. Met 14 erbij zitten we ineens op 70! Er is bij de Westerplas een Sperwergrasmus gemeld vandaag, die mag wel hierheen. De laatste rondes van de dag brengen het totaal op 80!

Mestkeverstand: 10 +1
Aaskeverstand: 1

André D

dagvangst 28 augustus


Vuurgoudhaan

Donderdag 29 augustus 2019

Hijsen en sijzen

De nacht bracht regen getuige de natte grond, maar in de ochtend was het weer droog. In de ochtend hingen er 13 mestkevers (en één aaskever) in de netten, een duidelijke stijging in vergelijking met de dagen ervoor. Hopelijk zet deze trend niet door.

De tweede ronde leverde de eerste haan van het seizoen op, een Vuurgoudhaan. Deze werd gevangen in de bovenste baan van het hijsnet (y). Laten we hopen een voorbode voor vangsten van andere hoog in de boomkruinen foeragerende zangvogels...

Op het einde van de dag bleken we 62 vogels geringd te hebben, helemaal zo slecht nog niet! De Sijzen blijven verbazen, weer tien vandaag. Totaal deze maand al 141 vangsten. Er zijn een aantal benoemingswaardige vangsten te melden. Allereerst passeerde een Pimpelmees met een vreemde (Nederlandse) ring de ringtafel, elders van Schiermonnikoog, van een ander Waddeneiland of van de vaste wal?

In sectie 5 hing in de middag een Tjiftjaf net een LONDON ring. Een adulte vogel in vleugelrui. Een plaatselijke broedvogel die in Engeland overwintert? Het is onwaarschijnlijk dat de vogel in het Glop heeft gebroed want het was pas de eerste vangst van deze vogel.

Een andere vogel in vleugelrui (handpenrui) was een Sijs. Dit was opmerkelijk want het betrof een jonge vogel (nog jeugdveren op de kop!), en jonge vinkachtigen ruien in de regel hun handpennen niet.

Het fijne van het Glop met alle faciliteiten is dat je dan direct in de boeken kunt duiken, en daarin stond dat handpenrui bij jonge Sijzen in 1.3% van de gevallen voorkomt. Ongewoon, maar het kan blijkbaar wel.

In de namiddag hing er nog een jonge Blauwborst in het net. Deze kon nog even door de JNM-excursie bewonderd worden.

In de middag kregen we nog bezoek van de Calidris-vangploeg die een paar rondjes meeliepen.

Groet vanaf het Glop van Andre en Raymond

dagvangst 29 augustus


Vrijdag 30 augustus 2019

Sijs

Vertrek en drinkers

De dag begon met zeer magere rondjes zodat de teller om 11:00 uur pas op zeven vogels stond! Echter, toen begonnen zich de slootdrinkers te melden, voornamelijk groepjes Sijsjes, waardoor er weer vogels in normale aantallen gevangen werden.

De sijzenteller stopte op 18. Rick Middelbos kwam langs om te helpen. Verder werden we vereerd met het bezoek van Martin Duisterwinkel, onze tekenman, samen met zijn vrouw. We konden ze een mooie serie Sijzen en een Putter laten zien, helaas allen zonder teken.

Vandaag zijn ook de schrijvers van de VU huiswaarts gekeerd zodat we ineens weer veel ruimte hebben. Ze hebben een goede schrijfweek gehad, ondanks de afleiding van het vogels ringen wat ze erg interessant vonden.

eerder
terug
later

Groet vanaf het Glop, Raymond en Andre

dagvangst 30 augustus 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox