logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
eerder
terug
later

Dagboek van week 42


Zaterdag 13 oktober 2018

Wisseldag

Onze laatste ochtend begon met een niet al te groot rondje, maar wel met een mooie soort, een Grote Lijster, meteen al in sectie 1.

's Middags kregen we een gezelschap van 19 leden van de Natuur en Vogelwacht "de Grutto" uit Twente op bezoek. We konden ze de nodige vinken laten zien. Verder weinig bijzonderheden.

Op dit moment draait de disco zowel bij de overburen als bij ons. Bij ons heeft het nog niet tot resultaat geleid, we vestigen onze hoop op morgen.

Groeten uit het Glop, André van L. Jos vd S.& Kees V. later Kees O en Symen D.

dagvangst 13 oktober


Grote Lijster

Zondag 14 oktober 2018

Rallendisco was succesvol

De dag begon met een prachtige zonsopkomst en een aantal mooie eerste rondes wat betreft vogels. Dit waren vooral Zwartkoppen en lijsterachtigen. Er waren veel Waterrallen actief in het terrein maar helaas zaten er nog niet zoveel in de kooien, wel erop of ernaast. Gelukkig wel een aantal in de mistnetten. In de loop van de dag hebben we een aantal kooiopstellingen aangepast en hopen we op meer succes.

's Ochtends vingen we weer een Grote Lijster. Toch een bijzonderheid voor de ringbaan. In de middag hadden we onze reguliere excursie. We konden de deelnemers een mooi palet aan soorten laten zien, want gedurende de middag vingen we een behoorlijk aantal Goudhaantjes, Vinken en enkele Kepen. Erg leuk was bovendien een terugvangst van een man Merel geringd als jong in 2013.

De avondpiek bestond net als gisteren uit invallende Vinken bij sectie 2 en 5. Lijsters ontbraken totaal. We zijn erg tevreden met deze 100+ dag.

dagvangst 14 oktober


Maandag 15 oktober 2018

Voorspoedige vangdag

Vinken, Sijzen en Waterrallen. Daar moeten we het van hebben, want de lijsters laten het behoorlijk afweten op het moment.

De dag begon weer met een hoop rallenactiviteit tijdens de eerste ronde. Net als gister zien we ze tijdens de eerste ronde overal, behalve in de kooien. We vangen er wel enkele in de netten. Vanaf de tweede ronde beginnen de kooien een stuk meer in trek te raken en we eindigen deze dag voor het eerst dit seizoen ruim boven de tien rallen.

Ook verder verloopt de dag voorspoedig. We vangen opeenvolgend redelijke aantallen Zwartkoppen en Sijzen en sluiten de dag af met een 20-tal invallende vinken. Verder hadden we vanmiddag één of mogelijk zelfs twee roepende Pallas Boszangers bij het begin van sectie 2. We hebben ze nog niet gevangen, hopelijk blijven ze nog even hangen.

Groeten uit het Glop, Kees en Symen.

dagvangst 15 oktober


Dinsdag 16 oktober 2018

Roodborsten en rallen

De vangdag begon nevelig en de ochtenddauw zat op de netten en vegetatie. Ideale omstandigheden voor Waterrallen. Dit bleek ook het geval, want in de eerste ronde werden elf Waterrallen gevangen, waarvan 8 exemplaren in kooi 3/4 en drie in kooi 2/3. De eerste ronde was, naast de Waterrallen, heel aardig met in totaal dertig vogels. Hieronder aankomst van verse Zwartkoppen en Zanglijsters.

Excursie Yn de Mande

De tweede ronde bracht ons enkele verrassingen: twee Bladkoninkjes en een Vuurgoudhaan. In het vangterrein riep tenminste nog een derde Bladkoning. Vanaf het einde van de ochtend werden we aangenaam verrast door een golfje Roodborsten. Dit golfje bleef de hele rest van de dag voortduren.

Rond 13.30 uur kregen we bezoek van groep 6/7/8 van de basisschool Yn de Mande van Schiermonnikoog. Onder leiding van collega ringer Ardie Noorman konden we aan de 17 leerlingen een leuk aantal verschillende soorten vogels laten zien, waaronder Goudhaan, Merel, Zanglijster en Roodborst.

De rest van de middag liep het mooi door met de vangsten. In het vangterrein zaten ook behoorlijk wat vogels, zoals Sijzen, maar ook Appelvink, (grote) Goudvink en zowel een man als vrouw Beflijster. Ook zagen we vandaag veel meer lijsters dan de afgelopen dagen.

De avondpiek verliep rustig. In tegenstelling tot voorgaande dagen was er nauwelijks sprake van invallende Vinken in de avondschemer en ook hadden we vandaag, na de hun aanwezigheid overdag, wat meer invallende lijsters verwacht. Toch zijn we zeer tevreden met het dagtotaal van 115 verse vogels en 16 terugvangsten.

Groeten uit het Glop, Kees en Symen.

dagvangst 16 oktober


Woensdag 17 oktober 2018

Roodborsten en rallen 2 (maar wel een beetje minder)

De dag begon, net als de voorgaande dagen, koel en een beetje nevelig, maar na een uurtje klaarde dit op en brak de zon door. De eerste ronde leverde meer dan dertig vogels op. Iets minder rallen dan we onderhand gewend zijn, maar dit werd gecompenseerd door een redelijk aantal Zwartkoppen.

Ook de rest van de ochtend verliep voorspoedig, maar aan het begin van de middag zakten de vangsten als een plumpudding in elkaar. We hadden maar ternauwernood voldoende vogels om de zeer druk bezochte excursie bezig te houden. Het leek wel augustus!

Ook de rest van de middag en de avondrondjes verliepen zeer rustig. Hopelijk brengt de veranderende wind de komende dagen weerwat meer leven in de brouwerij.

Net als gister weer enkele roepende Bladkoningen en rondvliegende Beflijsters in het terrein.

Groeten uit het Glop, Kees en Symen.

dagvangst 17 oktober


Donderdag 18 oktober 2018

Spannende dag met mager resultaat

Rustig weer met wind draaiend naar het noord-oosten en 's ochtends een hoop vogelactiviteit rond het Glop. Typisch zo'n dag dat er van alles kan.

Kramsvogel

We zien en vangen dan ook wat leuke dingen: Pestvogel, Beflijster en Bladkoning bij de ringtafel en Kramsvogel en Geelgors in het net. Maar het is toch net niet van het caliber zoals we het het liefst zouden willen.

Bovendien vallen de aantallen van de gewone soorten wat tegen. Of te wel: morgen hopelijk weer wat meer.

Groet,

Symen en Kees

dagvangst 18 oktober


Vrijdag 19 oktober 2018

Eindelijk lijsters!

Tijdens de eerste ronde zagen we massale aankomst van Koperwieken en Zanglijsters uit zee. De meeste groepen vlogen hoog over het Glop verder naar het westen. Er kwamen weinig vogels naar beneden, dus we vingen er niet zo veel van. Iets later in de ochtend kwam er een golf Merels op gang. Deze bewogen zich wat lager bij de grond.

Nachtwerk voor Symen

's Middags was het Glop vergeven van de Merels en we vingen er dan ook een behoorlijk aantal. Toch was er tijdens de avondschemering nauwelijks sprake van invallende lijsters. Wel vingen we weer een Geelgors, de negende van de VRS.

Ook vandaag was de Pestvogel weer zeer regelmatig aanwezig rond de ringtafel, maar liet zich (nog) niet verleiden door takken met bessen die opgehangen waren bij het eerste net van sectie 1. Andere leuke waarnemingen betroffen een overvliegende IJsgors en tenminste één Bladkoning.

Helaas tot volgend jaar,

eerder
terug
later

Symen en Kees

dagvangst 19 oktober 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox