logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
eerder
terug
later

Dagboek van week 32


Zaterdag 4 augustus 2018

Een mooie overdracht en net nog geen nieuwe baansoort

De baan lag er strak bij met hier en daar zelfs gegraven drinkpoelen. Zo is er een landingsplek voor Witgatjes gemaakt naast de Ebelbrug. Hulde aan onze voorgangers, ook al hebben de twee overvliegende Witgatjes geen landingspogingen ondernomen:-(.
Na de overdracht is het rustig met de vogels. Tijd genoeg om de bank en de hangmat uit te proberen. Desondanks lopen we vanwege het weer in een verhoogde frequentie om de spaarzame vogels niet te lang bloot te stellen aan de warmte.
Op de vol continue bedelende jonge Buizerd na geen zichtbare roofvogelactiviteit, wel twee kadavers. In de ochtend zag Kees O. een Havik vertrekken uit het grofmazige net met achterlating van een halve Kauw en in de middag vond de andere Kees een bijna dode jonge Spreeuw in sectie 7 (nabij 6). Waarschijnlijk het werk van een Sperwer. De Spreeuw heeft het helaas niet overleefd.
Vermeldenswaard is een geluids- en zichtwaarneming van een Grote Karekiet nabij de luidspreker (die er nog niet hangt of anders door de begroeiing ernstig aan het zicht is onttrokken). De rest van de middag en de avond verbleef hij/zij hoorbaar in het terrein.
Helaas heeft dit (nog) niet geleid tot een vangst van een nieuwe baansoort.

Kees en Leodagvangst 4 augustus


Zondag 5 augustus 2018

Zondagsrust

Onze voorgangers hadden ons gewaarschuwd dat er zoveel Mestkevers aanwezig zijn. Wel, de eerste ronde vingen we meer vogels dan mestkevers. 50 % meer om precies te zijn, oftewel drie vogels. Dat was ook wel zo’n beetje het maximum dat we per ronde konden binnenbrengen. Het was erg stil in het Glop. Desondanks konden we tijdens de excursie toch wat vogels tonen, waaronder een voor onze begrippen tamelijk ongebruikelijke Huismus! Leverde gelijk gespreksstof op over de biotoop waar de verschillende vogels normaliter huizen.
De potentiële nieuwe baansoort van gisteren (Grote Karekiet) was ook in de eerste helft van de ochtend aanwezig met opnieuw een zichtwaarneming en diverse geluidswaarnemingen. Ook tijdens de excursie en in een avondronde nog een geluidswaarneming. Deze vogel heeft echt door het terrein rondgezworven in diverse secties. We snappen nu waarom we er niet in slaagden om hem/haar te vangen, want we zagen de Grote Karekiet gewoon over de netten vliegen. Ze fourageren hoog in het riet, in tegenstelling tot de Kleine Karekiet of de Sprinkhaanzanger.
Opvallend vinden we de volstrekte afwezigheid van Kleine Barmsijzen. Ze broeden hier toch?
Verder nog waarnemingen van een overvliegende Groenpootruiter en Regenwulpen, alsmede van twee Sperwers en Havik (man, zowel als vrouw).
Opnieuw een prachtige dag met veel zon en weinig wind en best wel aangename temperaturen, al moest je tijdens de excursie niet teveel rondes hoeven te lopen.
N.B. Door de droogte worden allerlei archeologische artefacten zichtbaar in het landschap. Zo ook in het Glop. In de drooggevallen sloot werden de contouren zichtbaar van een object dat duidt op vroegere bewoning en ziekenzorg (?) ter plaatse. De historische vereniging van Schiermonnikoog komt binnenkort nader onderzoek doen.

Kees en Leodagvangst 5 augustus


Maandag 6 augustus 2018

Te heet om te snoeien

De ochtend begint met enige dauw op sommige netten in de rietsectie. Het is een prachtige wolkenloze ochtend en al snel loopt de temperatuur op. De aantallen vogels zijn niet om over naar huis te schrijven. Wel leuk (voor ons) was de vangst van een Bosrietzanger. Zo vaak hebben wij die niet in de handen, omdat we thuis in een andere biotoop ringen. Ook leuk was een Zwarte Roodstaart, een Grauwe Vliegenvanger, de Spotvogel en een mooie Braamsluiper.
Vanaf 10:00 uur liepen we, uitsluitend vanuit wetenschappelijk perspectief gezien, enige interessante rondjes (0-rondes). De vangsten vielen bijna compleet stil om tegen de avond weer iets op te veren.
Ook vandaag liepen we de rondes vanwege de zon en de warmte in een verhoogde frequentie en ook vandaag was de potentiële nieuwe baansoort (Grote Karekiet) weer aanwezig in het terrein. In de ochtend en tegen de avond hoorden we nabij het veldlab een nieuwe jaarsoort (Sperwergrasmus) roepen.
De toegankelijkheid van de landingsplaats voor de Witgatjes (nabij de Ebelbrug) is door noeste arbeid van Leo verder toegenomen.
Sommige struiken langs de netopstelling behoeven alweer een opsnoeibeurt om te voorkomen dat de netten er bij enige wind in verstrikt raken, maar gelet op de weersomstandigheden hebben we besloten om dat nog even uit te stellen.

Kees en Leodagvangst 6 augustus


Dinsdag 7 augustus 2018

Het was zelfs voor de Mestkevers te warm

Heel Nederland zuchtte onder de hitte. Ook op Schier was het voor Schierse begrippen behoorlijk heet. Reden waarom we na de middaglunch de netten buiten het bosgebied hebben gesloten. Alleen de secties 1 en 2 hebben we opengelaten. Na 18.00 uur hebben we de netten successievelijk weer vanggereed gemaakt.
Tijdens de ochtend kwam een collega-ringer uit de Eemshaven op bezoek. We hebben een genoeglijke ochtend gehad waarbij veel ervaringen werden uitgewisseld. Leerzaam voor ons allen. We hopen dat de Eemshaven-collega’s nu ook gericht op Waterrallen gaan vangen. Succes toegewenst.
Ondanks de warmte hebben we toch nog een behoorlijk aantal vogels gevangen. We zijn dus absoluut niet ontevreden.

Kees en Leodagvangst 7 augustus


Woensdag 8 augustus 2018

’t Glop is op ...

Na een warme nacht (minimumtemperatuur 22 graden) begonnen we de ochtend met wat lichte regen. Toch maar het regenpak opgezocht, dat we vervolgens al weer snel konden opruimen. Tegen de middag vielen er nog een paar dikke druppels. De wind is aardig toegenomen en draaide eigenlijk de gehele dag.
De vangsten waren mager. Pas tegen de middag vingen we onze eerste vogel die nog geen ring droeg. Gelukkig konden we tijdens de excursie toch nog twee vogels presenteren (een Boerenzwaluw en een Tjiftjaf). Door de harde wind zaten de insecten laag en vlogen de zwaluwen strak over de struiken. Af en toe raakte een jong de weg kwijt en belandde in de netten.
Kinderen van de kampeerboerderij aan de overkant van de weg kwamen tijdens de excursie nog met een derde vogel aanlopen, een sterk verzwakte Houtduif. Helaas konden we niets voor deze vogel betekenen, maar wel kon hij dienen om de armpenrui te tonen in de diverse stadia.
Een ploeg van Calidris (wadvangers/steltlopers) is gearriveerd en heeft haar spullen van het Glop gehaald en opgezet op de kwelder. Door de harde wind buitengaats is het hen helaas niet gelukt om ook de netten op te zetten, zodat de voorgenomen vangpoging vannacht niet doorgaat. Of het gelet op de weersverwachting hen de komende dagen wel zal lukken is de vraag.
Hopelijk hebben we morgen meer bijzonders te melden.

Kees en Leodagvangst 8 augustus


Donderdag 9 augustus 2018

Een leuk begin en een abrupt einde...

Tijdens de vroege controleronde van de grofmazige netten hing er zowaar een vroege Blauwborst (man, 1Kj) in sectie 7. Leuk. De grofmazige netten bleken (en bleven) leeg. In de fijnmazige netten waren de Mestkevers al lekker actief. De eerste ronde werden er circa 15 van die mormels aangetroffen.
De dag begon mooi en leuk. De vangsten waren niet uitbundig, maar wel leuk en gevarieerd. Zo vingen we een jonge Boerenzwaluw een meter boven de grond in de lange opstelling van sectie 5. In dezelfde sectie vingen we nog een Putter terug die niet door ons bleek te zijn geringd, maar door een collega elders in het land.
Enigszins vreemd vonden we de vangst midden op de dag van een Houtsnip. Normaliter hoor je die vogels namelijk tijdens “de randen van de dag” te vangen.
Net zoals in het gehele land, hielden we ook op Schier de weersvoorspelling goed in de gaten. Gaat het regenen en waaien, en zo ja wanneer en hoe intens? Met het oog hierop hebben we in de ochtend flink wat snoeiwerk verricht om de netten bij regen en wind uit de struiken te houden. Ook hebben we een tweetal ‘doorgangen’ gesnoeid in de inmiddels op haagbeplanting lijkende begroeiing, in de hoop dat we hiermee wat vogels kunnen vangen. Om drie uur zijn we begonnen met het dichtschuiven van de netten en toen het om vier uur begon met regenen waren we klaar.
De netten in sectie 2 hebben we nog ingepakt met plastic om te voorkomen dat elzenproppen, takken en ander ongerief ons uren ‘zoet’ gaan houden met het weer vanggereed maken. Zoals het er nu naar uitziet kunnen we morgen ergens halverwege de ochtend weer in actie komen.

Kees en Leodagvangst 9 augustus


Vrijdag 10 augustus 2018

Wel weer water, maar nog geen vogels ........

De voorspelde storm en windstoten bleken vannacht mee te vallen. Wel leek het soms of er een kruiwagen over het dak reed (volgens Leo), zo ging het toch wel tekeer.
Na kort uitgeslapen te hebben (de netten waren toch dicht) hebben we nauwkeurig de radarbeelden en de weersverwachting bestudeerd. We besloten om de buien in de ochtend af te wachten en in de middag de netten open te schuiven. Om 13.00 uur waren we weer operationeel en dat bleek toch een tweetal fikse buien met onweer te vroeg te zijn :-(.
Nadat de netten weer volledig schoon en vangklaar waren hebben we besloten om de netten toch maar weer binnen te halen. Om 18.15 uur was alles weer gesloten en begon het opnieuw te regenen.
De afgelopen nacht hebben we 27 mm. regen ontvangen en vandaag over de dag (tot nu, = 21.00 uur) opnieuw 15 mm.
Het peil in de sloot daarentegen is wel gestegen met circa een halve meter, zodat nu weer met recht gesproken kan worden over een sloot(je).
Dat we niet helemaal voor niets bezig zijn geweest mag blijken uit onze vangsten (één Kleine Karekiet retour, drie Tjiffen (2 vers en 1 retour) en één Graspieper). Daar doe je het voor...

eerder
terug
later

Kees en Leodagvangst 10 augustus 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox