logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
eerder
terug
later

Dagboek van week 42


Zaterdag 14 oktober 2017

Een rustige nazomerdag in de diepe herfst

Vooralsnog weinig wind en zeer zacht met 14 graden. Volop zingende Roodborsten, maar helaas niet veel gevangen. Bladkoning nog steeds rond de hut. Grote Gele Kwik overvliegend. De eerste ronde leverde echter slechts twee vogels op. Zo ook de tweede. Geruststellende gedachte voor onze opvolgers is dat het alleen maar beter kan worden.
Gerrit en Einar vertrokken met de half elf boot. De nieuwe ploeg naam de mooi bijgehouden baan om 11.00 uur over met vijf vogels op het scorebord. Wij vonden dat wat mager voor een mooie oktoberochtend. Al snel konden we in enkele rondjes de score wat opkrikken met onder andere een Houtduif uit het eerste grove net, gevolgd door een Staartmees en een Vuurgoudhaan. Het bleef ´s middags sprokkelen met een paar Pimpels en een Waterral uit kooi 3. De laatse twee avondrondjes leverden nog wat Merels en twee Koperwieken. Dat bracht het eidtotal op 29 stuks.
We hebben het achterste grofmazige net weer geopend. De rest vaan sectie zes is dicht vanwege de zuidelijke wind die veel eikenblad laat dwarrelen. De achterste rallenkooi hebben we opgesteld met twee wingen en klaargemaakt. Laat de rallen maar komen. We horen ze op meerdere plekken maar beperkt in aantallen.
Aan waarnemingen valt niet veel te melden. Een groep kepen en een overvliegende Sperwer. Er was de afgelopen dagen geen trekbeweging op de luchtmachtsite. Dat leverde een stil Glop. Ook de Bladkoning bij de hut hebben wij niet meer gehoord.

Kees van Kleef c.s.dagvangst 14 oktober


Zondag 15 oktober 2017

En toch weten ze de weg...

Het was vanochtend een prachtige zonsopgang. Alom waren vogels te horen. Toch was het begin mager. De vangsten waren in de ochtend niet om over naar huis te schrijven. Voor een oktoberdag zo weinig Roodborsten en Zwartkoppen is enigszins verbazingwekkend te noemen. Gelukkig konden we tijdens de ruim bezochte excursie (17 volwassen en 3 kinderen) voldoende vogels tonen. Dat maakte de levendige excursie nog levendiger. De excursiegangers vertrokken pas na twee interessante uren (en een nadrukkelijke aanmaning onzerzijds {geintje}).
In de ochtend vlogen drie Reigers in formatie over. Dat blijft een mooi gezicht. Gedurende de dag constateerde we nadrukkelijk dat er aankomst van Waterrallen was geweest. We hoorden ze plonzen en zagen meerdere exemplaren over het pad heen lopen. Desondanks vingen we ze amper. Ze weten de weg naar de kooien toch echt wel te vinden, getuige het feit dat er tegen de avond op twee kooien een slaper werd aangetroffen.
Van de regelmatige overvliegende groepen Vinken en Kepen vingen we slechts drie badgasten (Vink).
De niet spectaculaire dag werd wel spectaculair afgesloten met een imposante laatste ronde. In sectie 4 hingen zeven Kleine Barmsijzen en ook de Merels waren ruimschoots aanwezig. Allen in extreem goede conditie (en in de grotere maatvoering, dus uit Scandinavië ?).

Leo en Keesdagvangst 15 oktober


Maandag 16 oktober 2017

Ze zeggen dat het herfst is, maar...

Na een enerverende nacht met aankomst van talrijke waterrallen, waarvan er maar relatief weinig konden worden gevangen (rond de tien stuks) begon de dag opnieuw onbewolkt en met hoopgevend veel geluidjes boven het Glop. Het waren vooral Vinken en in mindere mate Kepen. We hoorden ook Merel en Heggemus aankomen en overvliegen.
De vangsten in de eerste ochtendronde waren goed met iets meer dan twintig vooral verse vogels. Geen echte verrassingen, want de soorten waren vergelijkbaar met die van gisteren. De rest van de dag viel het erg tegen. Veel zichtbare trek was al kort in de ochtend geheel voorbij en in het terrein werd het snel opmerkelijk stil.
Overdag vingen we af en toe een paar vogels met hoofdzakelijk terugvangsten. Er zaten geen snoepjes tussen. In het begin van de avond bleef de gebruikelijke avondronde van slapers danwel vertrekkers vrijwel geheel achterwege. De teller stond toen op 55 vogels. Er bleek opnieuw aankomst van Waterral en we gaan proberen daar nog wat van mee te pikken. Daardoor hebben we nog een viertal aan het totaal van 55 kunnen toevoegen.
Kees zag twee maal een groepje Blauwe reigers hoog overtrekken respectievelijk drie en vijf stuks. In het terrein was een flinke groep Sijsjes aanwezig in de elzen en elders bij sectie 0 een even grote groep Barmsijsjes. Roofvogels hebben we vandaag met uitzondering van een overvliegende Havik niet gezien. Het blad was alleen in sectie 6 lastig.

Leo en Keesdagvangst 16 oktober


Dinsdag 17 oktober 2017

Wind en blad en zo

We verwachtten een stralende heldere zonsopkomst, maar het is hier Schier dus was het net weer even anders. Een nevelige atmosfeer met laag hangende bewolking, een tamelijk fris zuidwesten windje en weinig dauw op de netten. Wel trekroepjes in de lucht, maar duidelijk minder dan de vorige morgen.
In de eerste ronde bleek al snel dat er geen aankomst was geweest van Waterral, maar dat de meerderheid was vertrokken! In onze netten was weinig te merken van andere aankomst. Het was een mager eerste rondje en dat werd in de ochtend niet veel beter.
Er waren weinig verrassingen en het draaide om ongeveer dezelfde soortjes als de afgelopen dagen. Het aantal rallen bleef zeer laag. We hadden de indruk dat de mindere aantallen zich meer verspreidden over het terrein en ook het bos verkenden. Is er voedselgebrek in het Glop??
In de ochtend bleek dat de zuidwesten wind behoorlijk doorzette. Dat leidde vooral in de eikensectie tot enorme hoeveelheden zich in de netten vastdraaiend blad. We besloten deze in twee fasen helemaal op te schonen en dicht te schuiven. Alleen de twee grofmazige netten hielden we schoon en open. In de kortste sectie vijf hebben we een 9 meter net vervangen omdat de staat van het opgestelde net daar dringend om vroeg.
In de middag vingen we verspreid door het terrein soms een enkel solitair snoepje in de vorm van een losse Keep, Putter, een geringde IJsvogel en in de avondronde, die wederom niet veel voorstelde, zowaar onze eerste buitenlandse ring van Helgoland. Deze werd hier gebracht door een adulte Merel vrouw.
De grote groep aanwezige Sijsjes en Barmsijsjes leverde geen enkele vangst op. Ook het aantal roofvogels was, hoewel weer laag, groter dan de afgelopen dagen, maar zij hebben de netten tot nu toe zorgvuldig gemeden.

Leo en Keesdagvangst 17 oktober


Woensdag 18 oktober 2017

En ineens waren ze er toch...

De sfeer was vanochtend totaal afwijkend van de vorige ochtenden. Er was totaal géén wind, het was heiïg en er hing een dikke grondmist in de polder. Het was zwaar bewolkt en de zon kwam er vrijwel niet doorheen. Dat bleef overigens de gehele dag verder zo. Het bleef opnieuw de gehele dag droog.
In de nacht waren er nog een tweetal rallen gevangen en een juveniele waterhoen. De eerste ochtendrondjes leverden behalve dauw, bedroevend weinig vogels op en bovendien waren het overwegend retourtjes.
De rallen waren al vroeg actief en bezochten vaak delen van het aan het moeras grenzende bos, waar we ze de vorige dagen niet of nauwelijks zagen. Bij onderzoek met een schepnet bleek dat in de losse poeltjes veel vlokreeftjes voorkwamen.We zullen morgen proberen aan de weet te komen of die ook voorkomen in het water waar onze vangkooien staan.
In de loop van de morgen verschenen er eindelijk enkele barmsijsjes en gewone sijsjes op het tableau. De excursie was vol geboekt met 23 deelnemers, waarvan 9 juvenieltjes. Ze hebben aandachtig naar onze verhalen geluisterd en keken vol bewondering naar de kleine vogeltjes die we konden laten zien. Ze kregen waar voor hun geld door de aanvoer van steeds weer een paar nieuwe vogels.
Wij keken hoopvol uit naar de avond omdat er aan het eind van de middag groepen Koperwieken boven het Glop verschenen die ook in de boomtoppen neerstreken. Ook enkele kleine groepjes Kramsvogel streken neer in het bos. De avondrondjes leverden inderdaad wat Koperwieken op en enkele Merels.
De rallen zochten opvallend luidruchtig de slaapstruiken op. We konden er nog drie uit de netten plukken. Zo eindigden we net over de vijftig vogels.
De trekverwachtingen voor vannacht zijn goed evenals die voor morgen overdag. Laten we eerst maar proberen van de overnachtende Koperwieken nog een aantal morgenvroeg bij vertrek te bemachtigen.
Tussen de regelmatig overvliegende Grauwe Ganzen zaten vandaag twee maal ook groepen van meer dan tien Watersnippen. Veel andere waarnemingen kunnen we niet noemen. De Ijsvogel wilde bij het plaatsen van het excursiebord ongeveer boven op dat bord gaan zitten...

Leo en Keesdagvangst 18 oktober


Donderdag 19 oktober 2017


Koperwiek

En ineens waren ze er toch...

Dikke natte mist zorgt voor zeer slecht zicht en kletsnatte netten. Ondanks die natte omstandigheden toch 13 vogels in de eerste ronde met aankomst achterin de lange vijfde baan. In het tweede rondje valt het alweer bijna geheel stil. Het blijft de gehele ochtend dicht, al trekt de mist wel geleidelijk wat op. Pas later in de ochtend komen er wat bescheiden vangsten van Sijs en Barmsijs in het bos op gang. We konden de rest van de dag elke ronde wel een paar vogels oogsten, zonder opvallende bijzonderheden.
De Koperwieken vertoonden zich later in de middag boven het Glop dan gisteren. Er waren uiteindelijk meer slapers en we vingen het leuke dagtotaal van 29 Koperwieken. Opmerkelijk schaars bleken vandaag de Merels.
We hebben op advies van Henri Bouwmeester de begroeiing langs de wieken van twee inloopkooien (sectie 3 en 4) bijgeknipt, opdat de rallen die daar steeds actief zijn, maar niet in de kooien verschijnen, wellicht beter geleid worden langs de wieken. Resultaten bleven vooralsnog uit.
De avondronden waren weer erg leuk. Groepen Koperwieken en vinkachtigen vertoonden zich boven het Glop en streken er uiteindelijk ook neer. We vingen daardoor een drietal mooie Kepen. Ook in de laatste rondes ontbraken de Merels opnieuw.
Bij de controleronde na het eten om 20.30 uur bleken er diverse Waterrallen rond te vliegen, danwel in de netten te hangen. We vingen er daardoor nog zes bij.
Veel waarnemingen kunnen we vandaag wederom niet melden. We hebben vanmiddag wel een paar keer een Sperwer boven het Glop gezien. Meest vermeldingswaard vonden we dat na het optrekken van de mist vanaf rond het middaguur er met regelmaat groepjes Kolganzen luid roepend hoog overkomen. Die trek recht uit zee ging ook nog in het donker door tijdens het schrijven van dit verslag rond 22.15 uur.
We voegen een foto bij van een Koperwiek met een opmerkelijk patroon van witte vlekken en bandjes in zijn verenkleed. Het schijnt vaker voor te komen, maar wij hebben het nooit zo mooi gezien.

Leo en Keesdagvangst 19 oktober


Vrijdag 20 oktober 2017

De dag die maar voor de helft in het water viel (om precies te zijn: 9 mm).

Spannend of van de slapers van de vorige avond nog vogels in de eerste rondes kunnen worden opgepikt uit onze netten. Het was vanmorgen niet mistig, maar bewolkt en droog en er stond direct al een zuidwesten wind kracht 3 Bft. In de eerste ronde waren er al direct Koperwieken die waren blijven slapen, maar ook nieuw aangekomen vogels.
De nadruk van de aankomst lag op Roodborst en Zanglijster. De aankomst van Roodborst bleef beperkt tot een eerste golf. Daarna was het vrijwel voorbij. Zanglijster bleef de gehele dag doordruppelen en het totaal eindigde voor deze soort op 20 stuks. Rallen waren er relatief weinig en werden verspreid over de dag in de eerste en de laatste kooi gevangen. Totaal "slechts" een tiental.
In de ochtend druppelde het langzaam door met af en toe een afwijkende soort zoals een Vuurgoudhaan of een Tjif (die we deze week opvallend weinig zagen doorkomen). De ronde vlak voor het eerste actieve buienfront dat we te verwerken kregen rond 11.00 uur was een echte verrassing. In dezelfde ronde kwamen we thuis met onze enige Bladkoning van deze week en bovendien ook nog een eerste kalenderjaar Dwerggors.
In de middag bleef het langdurig soms flink regenen. De vangsten druppelden steeds een beetje door en we konden de dag besluiten zonder een nul vogels ronde. De avondpiek bleef uit (door de gestage regen die viel??). Er kwamen wel Koperwieken en vinkachtigen slapen, maar we vingen ze amper. De sectie 6 hebben we met uitzondering van de beide grofmazige netten vanmorgen ontdaan van een vracht eikenblad en direct gesloten. Met het oog op de flinke wind en de perioden met regen hebben we dat de rest van de dag zo gelaten.
De trek van Kolganzen die gisteren de gehele middag tot ruim in de avond plaatsvond, bleef vandaag geheel achterwege. De oogst aan roofvogels bleef ook vandaag zeer beperkt. Een kiek die ten oosten van het Glop vanmorgen vroeg passeerde en een Sperwer die we wel een paar keer zagen jagen, maar niet één keer bij de netten konden betrappen plus een Buizerd die zich in de ochtend aan de westkant van het Glop liet zien, In de netopstelling geen spoor hiervan.
Ook vandaag hebben we van een paar Merels enkele teken afgnomen.

eerder
terug
later

Leo en Keesdagvangst 20 oktober 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox