logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
terug
later
eerder

Week 41


8 oktober 2007

Hoewel er gisteravond laat sprake was van kletsnatte netten door dauw, waren de netten vanmorgen vrijwel geheel droog. Er klonken aan alle kanten roepjes van koperwieken en vinken met in mindere mate ook kepen, maar er hing vrij weinig in de netten. In de loop van de morgen werd duidelijk dat het een zeer rustige dag werd. Het gekke was dat er sprake was van een vrijwel constante stroomlaag naar zuidwest vliegende lijsterachtigen (95 % koperwiek), maar dat ze niet in het glop gingen zitten. Van twee bezoekers hoorden we ook dat het in de duinen letterlijk ritselde van 1000-den koperwieken. Dat leverde in de avond nog een slotrondje op van bijna 20 koperwieken. Er vielen er velen in op de moerassige delen van het glop, maar het leek af en toe wel of ze de netten zagen staan vanuit de lucht. Ze kwamen vaak vrijwel loodrecht uit de lucht zakken.Verder vandaag geen bijzonderheden.
De dag eindigde met de bescheiden hoeveelheid van 70 verse vogels en 13 hervangsten, waarvan er drie uit de zeereep kwamen. We hoorden weinig roepende waterral en we vingen maar 1 terug van eerder dit jaar. Er was 's morgens nog een paar keer sprake van een roepend bladkoninkje, maar vanmiddag is deze soort niet meer gehoord. We hoorden ook twee keer een beflijster. Sperwer en buizerd werden slechts spaarzaam boven het glop gezien. In de middag werd een man sperwer gezien die van onderuit de sectie 0 opvloog. Ter plekke bleek dat een ongeringde koperwiek was geslagen en gedeeltelijk was geconsumeerd.
De afgelopen dagen hebben we diverse malen schapen moeten bevrijden die met hun kop en nek waren verward in het raster dat was gezet door de schapenweide. Vandaag lag er al een voor dood op zijn rug, die we met de nodige moeite hebben kunnen losmaken. Later op de dag bleek dat ze een deel van het raster geheel hadden geslecht en met z'n allen aan de verboden kant liepen. Helaas bleek er ook een bij onze netten te staan, die toen wij naderden met een deel van maar liefst twee netten rond de kop het op een rennen zetten. We hadden de betrokken beheerder al eerder gebeld over het raster dat niet voldoende onder stroom stond. We hebben dat vandaag nog een tweede keer indringend gedaan, maar tot op heden geen reactie gekregen. We hebben helaas de gehele sectie 6 voorlopig maar hoog dichtgeschoven.De gesneuvelde netten zullen we geheel moeten vervangen.
Vandaag bezoek gehad van mensen van politie en AID. Uitgebreid laten zien wat we doen en geanimeerd gesproken over de verschillende aspecten van de regelgeving rond vogels houden en vangen. Ook een helper van de ringgroep op Meyendel kwam op bezoek en heeft een poosje meegekeken.
Vandaag geen andere vermeldenswaardige waarnemingen gedaan dan de al genoemde.

Sandra, Kees en Leo.

9 oktober 2007

Al weer een rustige oktoberochtend, met opvallend weinig trek te horen. Er waren wel groepjes lijsters, meest koperwiek maar ook wat merel en zanglijster. De eerste rondjes waren mager met vooral opvallend het ontbreken van roodborst. In de loop van de ochtend druppelden steeds meer groepjes en groepen koperwieken vooral vanuit het zuidwesten het eiland weer op, Opvallend dat er vandaag opmerkelijk veel meer kramsvogels, niet alleen te horen waren maar ook daadwerkelijk in de hogere bomen rond het glop gingen zitten. Het bleven tamelijk magere rondjes maar wel met af en toe kleinje verrassinkjes. Een vuurgoudhaan of een paar gewone goudhaantjes. Ook vingen we in de middenkooi een waterral terug.

In de middag hing er even voorbij de kruising met sectie 8 de soort van de dag. Nieuw voor ons maar ook nieuw voor de baan: een 1kj buidelmees. Puntgaaf maar we vonden hem of haar tamelijk flegmatisch reageren. Om te voorkomen dat voor ons een probleemgeval zou opdoemen hebben de vogel snel afgehandeld en na een paar foto's weer losgelaten. Met het heldere buidelmeesgeluid verdween het vogeltje tussen de bomen.
De laatste avondrondjes werden weer zoals verwacht flink wat koperwieken en een paar merels. We hebben het wat anders aangepakt. In de relatief korte periode van aankomst om te gaan slapen hebben we ons verspreid in het terrein opgesteld, zodat we zonder al te veel beweging de invallende vogels direct konden pakken. De teller voor koperwiek stond vandaag op 60 stuks stil. Voor een niet geluidsjaar heel aardig dachten we. De koperwiekenstroom is naar onze verwachting nog niet opgedroogd. Er zijn er heel veel gaan slapen in het glop en omgeving. Morgenochtend zullen we er daar nog wel een paar van scoren.
De problemen met de schapen lijken opgelost. De beheerder bleek niet op het eiland te zijn, waardoor onze telefoontjes ook niet konden worden opgepikt. Ruud Koedijk is na ons bezoekje direct gekomen en heeft de rasteropstelling aangepast. Het staat nu vlak bij onze netopstelling met meer stokken. De schapen hebben nu veel meer ruimte. Kijken of het goed gaat. We hebben de netten nu weer open en er ook koperwieken in gevangen.
Sperwers waren in en om het glop veel actiever dan de afgelopen dagen. Helaas waren we er steeds niet op tijd bij, om er ┌┌n bij de netten te pakken. Sandra wil er morgen echt een uit het net halen.
Er waren vandaag geen bijzondere waarnemingen. Alleen het bladkoninkje hebben we vanmorgen nog gehoord. Achterin het glop was een groepje rietgorzen neergestreken. In de lucht boven het eiland klonk vandaag voor het eerst voor ons waarneembaar de roep van groepen rotganzen.

Sandra Bouwhuis, Kees van Kleef en Leo Oudejans


10 oktober 2007

Alweer bewolkt, maar droog en opnieuw zonder dauw. In de eerste ronde weinig vogels maar wel wat beter dan gisteren. Een aantal koperwieken, een waterral en een paar merels. Het aantal koperwieken in en om het glop is zeer duidelijk afgenomen. Roodborst en zwartkop ontbreken opnieuw bijna geheel. Er zijn wel een paar goudhanen. Vandaag hadden we afgesproken te gaan voor een buitenlander en jawel: we vingen een goudhaan met een Stockholm ring. Sandra heeft een smsje gestuurd naar een vriend die aan de universiteit van Lund werkt, maar helaas kon ook hij niet rechtstreeks in de databank om te achterhalen wat er over dit vogeltje te vertellen is. In de middag werd het rustiger in het glop, maar we vingen toen in sectie 9 een tweede buitenlander. Dit keer was het een merel met een engelse ring. De middag leverde ook nog twee nieuwe vuurgoudhaantjes op en nog een paar waterrallen, waaronder twee die we vorig jaar hier geringd hebben.
Sperwers waren bijna niet in het glop aanwezig, maar er was er ┌┌n bij herhaling actief even ten westen van het glop in de buurt van Vredenhof. Waarnemingen van enig belang hebben we vandaag niet gedaan. Ook nu weer putters, kramsvogels, een paar barmsijsjes. Op de meteopaal zat vanmorgen de vaste (?) buizerd. Ook in de middag was deze vogel regelmatig aan de zuidwestkant van het glop te vinden.
Aan het eind van de middag vertrok de hoofdmacht van koperwieken en zanglijster in korte tijd. Het aantal slapers in en om het glop is daardoor beduidend lager dan gisteren. Toch ving Kees in de laatste ronde nog meer koperwieken dan we verwacht hadden. De eindstand stond uiteindelijk op 38 verse vogels. Vanmorgen vingen we een van de bladkoninkjes terug van 5 oktober. In het tweede deel van de middag vingen we in sectie 8 nog een nieuw exemplaar. Wij zijn tevreden over deze dag. Morgen zullen we het met opnieuw minder koperwieken moeten doen.
Vanmorgen hadden we bezoek van Herman Leijs. Vanmiddag is Matty Berg aangekomen met gloednieuwe brandblussersÓ Tja ook belangrijk. Morgen vertellen we twee groepen potenti┘le biologiestudenten aan de VU wat we hier doen en hoe leuk het is om je te verdiepen in het bestaan van die gekke beestjes die we vogels noemen. Sandra gaat ze vertellen hoe leuk het is om met koolmezen echt de diepte in te gaan. Hoe reageert de ┌┌n anders op omstandigheden en waarom? Hoe succesvol zijn die verschillende individuen daarbij?
Morgen hebben we opnieuw mooi weer is ons beloofd, maar wie belooft ons ook vogels?

Sandra Bouwhuis, Kees van Kleef en Leo Oudejans


11 oktober 2007

Zwaar bewolkt met dauw op de netten. Vandaag werd duidelijk dat er aankomst van rallen was geweest. Je hoorde meerdere rallen roepen, er zaten er direct ook in de kooien en er lag bij serctie 8 een ral die was gepredeerd. Ook zag Leo er drie bij elkaar lopen op het pad bij het begin van sectie 5. De eerste rondes bestonden vrijwel geheel uit waterral en lijsters, te weten koperwiek en merel. Er zaten maar heel weinig kleinere vogels bij in de eerste rondjes. De eerste ronde werd echter vooral bepaald door de vangst van een kerkuil in alweer het zelfde net van sectie 6 dat al meer spannende vangsten had opgeleverd. Later werd de variatie gelukkig iets groter Daarvan profiteerde vooral de eerste VU-excursie van aankomende studenten biologie. We vingen aan het eind van de ochtend naat wat kleinere vogels zoals mezen, maar ook nog steeds een paar waterrallen. In het begin van de middag leverde een rondje op de terugweg ineens een ongeringd ijsvogeltje op. Aan het eind van de middag kwamen er wat meer koperwieken in het glop. In de slotrondes gaf dat een extra opleving op van een enkele merel en circa 15 koperwieken.
De excursie van potenti┘le biologiestudenten aan de VU van 16 mensen leverde aandachtig publiek op dat pas na een bezoek van circa 2 1/2 uur weer vertrok. Morgenochtend komt de andere groep. Tijdens de ochtendexcursie verschenen er nog drie andere onbekenden. Die hebben we weer weggestuurd, onder vermelding van de mogelijkheden van de ecxcurdie van komende zondag. Verder is Herman Leijs nog weer even geweest.
Er waren vandaag opnieuw relatief weinig waarneminigen. Alleen sperwers waren zeer actief en we zagen geregeld twee buizerden. Bij het meteostation werd 's middags een juveniele blauwe kiek gezien. Ook het bladkoninkje werd 's morgens nog een paar keer gehoord. Zeer de moeite van het vermelden was de vangst van een adulte pimpel, die in 2002 als een 1 kj was geringd op het glop. De vogel is in dat jaar 6 keer teruggevangen en daarna niet ┌┌n keer meer, maar vandaag was deze geemigreerde(?) vogel terug! Ook vandaag hoorden en zagen we regelmatig kramsvogels, maar vangen deden we ze opnieuw niet..

Sandra Bouwhuis, Kees van Kleef en Leo Oudejans


12 oktober 2007

Een rustige dag. Het had vannacht wat meer gewaaid dan de afgelopen dagen dus er zat aardig wat blad in een aantal secties. Van de potenti┘le VU-studenten waren twee jongens al om half acht aanwezig om te kijken hoe het gaat, dus die hebben goed mee kunnen helpen met bladplukken. Het werd een stille ochtend met wat merels, waterrallen en een paar mezen. Wel genoeg vogels om de tweede groep van de VU het ringwerk te kunnen vertellen en te laten zien. Vooral de waterrallen maakten indruk. De belangstelling voor ons verhaal was goed. Leuke vragen en discussie over nut en noodzaak van allerlei aspecten.
Na het vertrek van de groep was het even rustig maar de vogels druppelden in klein aantal wel door met vooral wat terugvangsten. Het bladkoninkje van een paar dagen eerder liet zich nog een keer vangen. Ook vingen we een Kleine Barmsijs niet van ons. We weten niet of Ardie ook Barmpjes vangt in zijn tuin. We hebben vanwege het vele eikenblad een klein stuk van het net in sectie 6 vandaag tijdelijk gesloten.
Wat later op de middag was er een plotselinge duidelijke toename van kramsvogels rond en boven het glop. De avondpiek van koperwiek was weer wat minder dan gisteren, totaal slechts 20 waaronder nu wel een paar met een lager gewicht. Van de regeklmatig gehoorde rietgorzen vingen we er niet ┌┌n.
Er zijn veel meer brandganzen binnen gekomen dan de afgelopen dagen. Ze lieten zich de gehele dag in de polder zien en horen. We kregen na het bezoek van de VU-mensen ook nog bezoek uit Groningen. Bovendien stapte Theun Talsma met Herman Leijs uit z'n jeep om eens even bij te praten. De meermaals aangekondigde mensen van de VU die over veiligheid in en om de VU-gebouwen gaan, hebben we nog niet gezien.
Boven het glop waren weer een paar sperwers actief, er vloog een groepje watersnippen over en we hoorden een paar keer een grote gele kwik. De vaste buizerd vloog weer een paar keer van de hoge paal op het meteoveldje.
Van Sandra kregen we nog bericht dat het goudhaantje met de zweedse ring van eergisteren eind september in het noordelijk deel van Zweden was geringd!
Een onder spullen bedolven Symen Deuzeman zagen we heen en weer pendelen in verband met de voorbereidingen van de wadvangsten voor de komende dagen. Morgen onze laatste ochtend en de overdracht aan Kees Oosterbeek en Andr┌ Duiven.

Sandra Bouwhuis, Kees van Kleef en Leo Oudejans


13 oktober 2007

In nevelen gehuld

De vangdag begon stil zowel qua wind als vogels. De hemel was geheel onbewolkt, maar na 08.00 uur trok er een dichte mist over het eiland. De eerste ronde bracht 14 vogels, daarna werd het een stuk rustiger, met in de tweede ronde 4 vogels. Wel zijn er diverse Rietgorzen aanwezig in het vangterrein.
Gedurende de hele dag roept er wederom een Bladkoninkje bij de ringtafel en roept er regelmatig een Havik bij sectie 2. Om een uur of elf arriveren Wim Fokker, Symen Deuzeman en Jos┌ van Megen. Zij verzorgen vanaf 12.00 uur de overdracht totdat Kees Oosterbeek en gezin om 14.30 uur arriveren.
Rond vier uur trekt de mist op en wordt het een aangename namiddag. De vangsten rommellen de hele dag wat door met een bescheiden eindspurtje van zo'n 15 invallende lijsters in de schemering. Aan het eind van de dag zijn er waarschijnlijk evenveel partjes fricandel genuttigd als er vogels gevangen zijn.

Kees Oosterbeek cs


14 oktober 2007

IJsvogel revisited

Numero zeven dit jaar en de dertiende in totaal hing in de ochtend in de netten. Dat maakt dit seizoen tot een waar IJsvogeljaar. Verder een sperwer in de grofmazige netten van sectie 6, waarmee ook dat aantal dit seizoen imposant begint te worden. Een deel ervan kunnen we toeschrijven aan het gebruik van grofmazige netten, maar er zitten er ook weer veel. Benieuwd waar het totaal op uit gaat komen dit jaar.

De dag bleek nog een verassing in petto te houden. Het rondje van 17.00 uur leverde een heuse Radde's Boszanger op. Er was eerst nog enige twijfel over de exacte determinering omdat ook Bruine Boszanger een reeŰle mogelijkheid leek te zijn. Na enige studie bleek het toch een 1e kj Radde's te zijn. De tweede voor het Glop, hoeveel er verder nog geringd zijn in Nederland weten we niet, maar veel zullen het er niet zijn. Leuk genoeg voor een foto-pagina!

terug
later
eerder

Kees, Symen, Wim en AndrÚ.


 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox