logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
terug
later
eerder

Week 40


1 oktober 2007

De dag begon heel stil, bewolkt maar geheel windstil. Er was hoor- en zichtbare trek van koperwiek en zanglijster, maar gek genoeg vingen we ze niet. Hoorbare trek was er ook van heggenmus en daarvan vingen we er wel enkele. Het eerste rondje viel tegen met nog geen tien vogels. Het tweede was iets beter, maar ook geen vergelijk met de afgelopen dagen. Dat bleef zo de gehele dag. We scoorden midden op de dag maar één nul ronde, maar ook de gebruikelijke avondopleving bleef geheel uit. Wel waren er vandaag verspreid door het terrein af en toe wat zwartkoppen. De dag leverde uiteindelijk toch nog 57 verse vogels op en 20 hervangsten.
In de paardenweide waren nu en dan groepjes houtduiven aanwezig waarvan we er maar twee konden pakken, maar waarvan we regelmatig sporen vonden in of onder de netten.
In de vroege ochtend passeerden voor ons zichtbaar drie sperwers bij elkaar. In de middag was er een paar keer een buizerd boven het glop. De grote lijsters waren ook nog steeds aanwezig. Er waren verder opvallend minder sijsjes in het glop en de goudhaan ontbrak geheel.Gelukkig hebben Henri en Hanneke in de zeereep meer succes gehad.
Vandaag alleen bezoek gehad van Bouke Henstra. Morgen komt Ardie met twee groepjes van zijn school.

Groeten, Leo en Kees

2 oktober 2007

Na een nacht met mooie maan begon de dag windstil en met vrijwel geen dauw op de netten. Er was direct sprake van aankomst van lijsters, vooral koperwiek en in mindere mate van zanglijster. Ook de roepjes van heggenmus klonken regelmatig. Roodborst was vrijwel niet te horen, maar bleek uiteindelijk in ruime mate in de netten te hangen. De eerste ronde bleek wat tegen te vallen, maar de rest van de ochtendronden waren steeds goed. De twee groepen van de school van Ardie konden genieten van meerdere soorten.
In de tweede ronde hoorden we in sectie 7 onmiskenbaar de roep van een bladkoninkje. In de ronde daarna hing er vlak bij de speaker inderdaad het eerste bladkonkje van dit seizoen. In de ronde daarna scoorden we een 1kj man sperwer en even later nog een tweede man. In het middagzonnetje hingen vervolgens in sectie acht nog eens twee bladkoninkjes.
De rallenkooien werden de gehele dag bijgehouden maar leverden alleen in de namiddag een 1kj waterhoen op in de achterste kooi. Er waren wel af en toe waterrallen te horen, vooral achterin het vangterrein.
De gehele dag bleven er groepjes koperwieken invallen en weer vertrekken. Dat leverde uiteindelijk 22 verse koperwieken op en geen hervangsten. Top van de dag vormden roodborstjes met in totaal 38 verse vogels. Leuk was vandaag ook de terugvangst van vijf vogels die Henri en Hanneke gisteren in de zeereep hadden geringd, vier tjiffen en één zanglijster.
De waarnemingen van overvliegende vogels leverden vandaag niet veel soorten op. De buizerd liet zich vandaag een paar maal zien. Voor het eerst zagen we tegen de avond slaaptrek van grauwe gans. Een groep van ruim 25 even later gevolgd door een grotere groep van ruim 80 stuks. In de polder lieten zich regelmatig wulpen en goudplevieren horen. Van de regelmatig rondvliegende groepen sijsjes liet zich vandaag slechts een vangen.
De zeereepvangers scoorden vandaag wat minder vogels, maar wel een 1kj man bonte vliegenvanger met een Noorse ring!
In de avond was er duidelijk vertrek van koperwiek en zanglijster. De weercondities zijn zo te zien morgen weer goed voor een prima dag.

Kees van Kleef en Leo Oudejans


3 oktober 2007

Mooi stil weer, met aanvankelijk weinig zichtbare of hoorbare trek. Veel dauw op de netten. De eerste ronde leverde 18 vogels op. Roodborst was goed vertegenwoordig. Weinig koperwiek, zanglijster of merel.
Het bleef een rustig doorkabbelende ochtend met aan het eind van de morgen ineens wat meer goudhaantjes, waarbij ook een bladkoning werd gehoord bij sectie 8. Deze werd later ook gevangen. We vingen in de kooi ter hoogte van sectie vier een ongeringde waterral. De grote bonte specht hing na dagen roepen eindelijk in het net. Een echte opleving kwam er in de regen aan het eind van de middag / het begin van de avond. Zowel wat vinken als meerdere koperwieken die wilden gaan slapen. Ook vingen we een geelgors en in sectie 9 ook nog een tweede bladkoning. De dag sloot op deze wijze toch nog mooi met 92 verse vogels en 24 retourtjes met ook nog 2 retourtjes van de zeereep.
Vandaag ook een paar leuke waarnemingen gedaan. Vandaag voor de opkomende regen veel koperwieken en zanglijsters, maar ook vinken en kepen die vanuit het zuidwesten terugvliegen. Twee keer kwam er een grote gele kwik over richting ZW. Twee keer hoorden we hoog over baardmannetjes overkomen. Opvallend was het geheel ontbreken van sperwer, zowel in als boven het glop. Alleen een buizerd werd waargenomen. Onze vaste bezoekster uit Groningen konden we verblijden met een bladkoning

Kees van Kleef en Leo Oudejans


4 oktober 2007

De dag begon met laaghangende bewolking en nevel. De wind was gedraaid naar het westen. Er was weinig trek te horen of te zien. Het aantal vogels in het glop was beperkt en dat bleef vergeleken met de afgelopen dagen ook duidelijk zo. We vingenm af en toe een paar vogels waarbij de goudhaan het in aantal zelfs won van de roodborsten. Vlak voor een onverwachts stevige bui even na de middag hadden we gelukkig een paar goudhaantjes uit sectie 5 gehaald. Er zijn geen vogels nat geworden.In de ochtend was de vangst van twee waterrallen en een zeer fraaie wintertaling smaakmakend. Vlak voor de eerder genoemde bui zagen we een bladkoning uit het net 8 ontsnappen. Op meerdere momenten was een bladkoning in het glop te horen, zowel bij sectie 8 als 4 en zeven, maar ook bij de ringtafel. Het bleef onduidelijk of het om meer dan een exemplaar ging. In sectie 3 ontsnapte opnieuw een sperwer man. In de avond hoorden we voor het eerst meerdere malen een kerkuil roepen, naar we aannemen een van de uilen van buurman Visser.
Om rond half 5 kregen we nog bezoek van een stuk of 10 deelnemers aan een internationaal scholekstercongres dat hier op Schier werd gehouden. Kees Oosterbeek en Andre Duiven begeleiden dit gezelschap, waarvan de meesten ruime ringervaring hadden maar sommigen ook geen idee hadden hoe dat gaat, vogels vangen met een mistnet.
De avondronde leverde nog een bescheiden aantal koperwieken op. Er was massale wegtrek van koperwieken. De dag sloot af op 82 vogels waarvan 24 retourtjes en dit keer geen terugvansten vanuit de zeereep.

De ringploeg uit oostelijk Overijssel.


5 oktober 2007

De dag begon opnieuw met laaghangende bewolking en flink dauw op de netten die zich pas vormde toen wij ons eerste rondje liepen. Dat eerste rondje leverde slechts 11 vogels op, het waren de meest gebruikelijke soortjes van deze week zonder uitschieters. Er was weinig zichtbare beweging in de lucht. Alleen groepjes koperwieken lieten zich duidelijk horen. Het tweede en derde rondje werden al minder als aanloop naar een rustige dag. Wel leverde ze eindelijk een paar sijsjes op, die al de hele week in de boomtoppen rondhingen. In de middag hoorden we weer een bladkoning, die even later ook gevangen werd. In de late namiddag werd een tweede bladkoning gevangen. De verder wat saaie middag werd opgevrolijkt door de hervangst van het ijsvogeltje dat Bert Dijkstra voor ons ook al gevangen had.
De waarnemingen waren vandaag ook beperkt. Af en toe liet zich een sperwer zien en de of een buizerd. Enkele groenpootruiters vlogen over en bij sectie 9 vlogen twee Atalanta's.
De avondronde leverde nog een aantal koperwieken op die voor een groot deel leken te vertrekken, maar waarbij het ook leek dat er kleine groepjes in het glop gingen slapen. Ook vandaag vingen we geen vogels uit de zeereep terug. Zij wel van ons.
We hadden bezoek van Johan de Jong en later van Frank Majoor.

Kees van Kleef en Leo Oudejans


6 oktober 2007

Vandaag opnieuw een dag die begint met laaghangende bewolking, weinig wind en dauw op de netten in de rietsecties. Opvallend weinig vogels lieten zich horen. De Goudhaan deed het aanvankelijk nog redelijk goed, maar de andere oktobersoorten van deze week waren maar zeer beperkt aanwezig. Tjiftjaf en Zwartkop ontbraken vrijwel.
We dachten in de loop van de morgen een heel rustige dag wat vogels betreft te krijgen. Het bezoek van SOVON-kantoor zou het wellicht zonder vogels moeten doen. Gek genoeg namen de aantallen aan het eind van de ochtend weer wat toe. Vooral de Koperwiek en ook regelmatig een Merel hielden ons aan de praat. Mede dank zij een redelijk slotrondje eindigde de Koperwiek vandaag op 35 verse vogels. Goudhaantjes bleven steken op 17 en Roodborst klom in de loop van de middag ook nog naar 17 verse vogels. We vingen 1 Goudhaan van eerder uit de zeereep.
Waarnemingen waren vandaag opnieuw beperkt. We hoorden enkele Boomleeuwerikjes overkomen. Bij de ringtafel werd verspreid over de dag drie keer een Bladkoning gehoord. Twee keer werd een overvliegende Grote gele kwik gehoord. Een roepende Beflijster werd zowel bij de berken achterin sectie 5 gehoord als bij de ringtafel richting toegangspad/ponyweide. Sperwers werden enkele keren laag over het glop vliegend gezien, maar niet bij de netten.

In de namiddag kwamen er zeer regelmatig kleine groepjes Koperwieken met enkele Merels vanuit het zuidwesten laag aanvliegen, die in het glop en omgeving gingen zitten. Het aantal rondvliegende ganzen neemt gestaag toe. In de polder waren veel meer dan de afgelopen dagen groepen Goudplevieren te horen.
Het bezoek hield ons de gehele dag druk. De groep SOVON-medewerkers hadden een redelijk geanimeerde excursie met koffie van Emmie en met het belangrijkste golfje Goudhaan. Daarna kwam onze tekenverzamelaar Martin Duisterwinkel kijken of Henri er was. We hebben hem de 8 teken van de goudlijster (voor de goede orde uit 2004) meegegeven voor de liefhebbers uit Wageningen. Hij kon zo al met het loepje zien dat het geen normale europese tekensoort was. Voor en na het SOVON bezoek was onze vaste groningse bezoekster van de partij. Onze webmaster heeft zich ook nog een tijdje op de hoogte laten stellen van onze vorderingen en teleurstellingen. Tot slot is met de middagboot Niels Bronsgeest de ploeg komen versterken.

Kees van Kleef en Leo Oudejans later aangevuld met Niels Bronsgeest.


7 oktober 2007

Een prachtige heldere ochtend met zware dauw op de netten. We hebben in het donker een eerste ronde gelopen om de dauw uit de netten te schudden, omdat we dachten dat er ook vandaag wel veel goudhanen zouden zijn of komen... Ja inderdaad we hebben totaal vijf goudhaantjes gevangen!! Het werd echter een hele rustige dag, die je ook zou kunnen samenvatten onder de kop het kan ook te mooi weer zijn. Er was amper sprake van enige zichtbare of hoorbare trek. Maar als je goed met de kijker keek was er af en toe wel degelijk sprake van trek van lijsters en vinkachtigen. Het ging echter allemaal zeer hoog over. We hebben wel een paar keer grotere groepen grauwe ganzen recht uit zee van flinke hoogte zien aankomen en over het eiland en de waddenzee naar het zuiden zien trekken.
In het glop zaten weinig vogels, de eerste rondjes waren zeer bescheiden. Daarin waren verse zwartkoppen en hervangsten van roodborsten dominant. Later op de dag kwamen er net als de afgelopen dagen weer lijsters vanuit het zuidwesten binnen, die een plekje zochten in en om het glop. Niet alleen koperwieken maar ook een wat groter aantal merels dan de afgelopen dagen.
In de half acht ronde in de schemering werden we opnieuw verrast in de paardenweide (inmiddels trouwens feitelijk weer schapenweide). Er hing op exact dezelfde plek als de velduil nu een adulte ongeringde houtsnip.
Zoals elke avondronde leverde die van vandaag ook weer een soort op die we de hele dag niet hadden gehoord of gezien. In dit geval waren het twee barmsijsjes, waarvan er een een hervangst was van een vogel die vorig jaar in het glop was geringd en in de tussentijd niet was teruggevangen.
Als waarnemingen moeten we in elk geval vermelden dat er de hele ochtend en een deel van de middag ten minste 1 bladkoning in het glop aanwezig was. We hebben vastgesteld dat het een geringd exemplaar betrof; Ook een beflijster hebben we twee keer duidelijk gehoord, maar niet gezien, laat staan gevangen. Er vloog één maal een grote gele kwik over. Sperwer en buizerd hebben we beide maar 1 keer gezien. Kepen en vinken kwamen in de middag frequent voor, maar slechts twee kepen werden gevangen. Opvallend was ook dat er wel veel goudhaantjes aan de zonnige zuidelijke buitenkant van het glop te zien en te horen waren, maar in het glop vrijwel geen.
Bezoek hadden we vandaag weer voldoende. Vijf adulten in de reguliere excursie, die ook ons fooienpotje vulden, omdat ze enthousiast waren over wat ze hoorden en zagen. Er was een bevriend stel van Kees van Kleef uit Emmen en ook onze vaste jaagster op zeldzaamheden uit Groningen was twee maal een poosje present.
Henri is naar Vlieland vertrokken en Hanneke naar huis. Ook Niels zijn weekend was al weer om en ook die is met de avondboot vertrokken. Inmiddels was ter versterking Sandra Bouwhuis aangekomen.

terug
later
eerder

Kees en Leo groeten jullie.


 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox