logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
terug
eerder
later

Dagboek van week 47


Zaterdag 19 november 2022

De laatste wisseling van vangploegen

Het was een koude nacht, resulterende in een dun laagje ijs op de open vlaktes. De eerste ronde met tien vogels is redelijk te noemen.

De zonsopgang is prachtig. De wind neemt in het begin van de ochtend af van kracht 5 naar kracht 3 Bft. Nog steeds uit Oost.

In de uren van de ochtendploeg zijn er in totaal 44 vogels gevangen waarbij de Waterral met 14 nieuw geringde individuen de Merel overtroeft, daarvan werden er 9 geringd.

Henri en Hanneke arriveren pas later in de middag, een kachel die het in November thuis precies op de ochtend van vertrek laat afweten vroeg om acute aandacht en als je daarna in alle commotie dan ook nog pas een eind onderweg ontdekt dat je rugzak nog thuisstaat...

Afijn, het werd onvoorzien dus laat dat we aankwamen op een rijkelijk met pepernoten bestrooide veerdam.

Al in de laatste ronde langs de netten waren de netten buiten het bos allemaal al met vorst berijpt. We hebben de dagtotalen pas in de avonduren nog met één Waterral kunnen aanvullen.

De netten hangen bevroren doodstil want de wind is volledig weggevallen.

We zijn benieuwd naar de dag van morgen want de vogelradar op Vlieland heeft bij het vallen van de duisternis flinke wegtrek geregistreerd. Dat zal hier niet anders zijn geweest.

Groet vanuit het koude Groene Glop.
Henri en Hanneke

dagvangst 19 november


Zondag 20 november 2022

Verslag van een leuke vangdag

Opgestaan met berijpte netten, bomen en struiken en een minimum temperatuur van -2,2 graden om zes uur. Maar net voor het eerste schemerlicht begon het licht te regenen en was het al snel gedaan met die vorsttekenen.

De lichte regen daalde ongeveer een half uur lang neer op het vangterrein en zorgde dat de omstandigheden snel beter werden om buiten het bos al wat meer secties open te schuiven. In de open delen begon het met het helder en droog worden al weer eventjes aan te vriezen, maar dat bleef beperkt tot iets van 1 graad onder nul. In de tweede ronde bewolkte het ineens in korte tijd en begon het zowaar te sneeuwen! Zo'n 20 minuten lang daalden flinke vlokken neer, maar verdwenen al bij aanraking met de grond.

De rallen lieten zich vanaf de eerste ronde echter niet onbetuigd. Vooral in de nieuwste versies van de klapkooitjes van Kees van Kleef die we vanaf dit seizoen maar Kees Klapkooi moeten gaan noemen zaten meerdere rallen, maar ook twee van de hoofdkooien hadden er ieder drie.

In de netten ook nog enkele Merels en Koperwieken waarvan vrijwel alle Kopers al ringen van onze voorgangers droegen.

Boven de Elzen en ook de Berken ten noorden van de vangopstelling vliegen een paar leuke groepjes Sijzen met af en toe daar ook enkele Barmsijzen bij.

Rond elf uur horen we ook even een Goudvink aan de Noordkant van sectie 9, het blijft vooralsnog bij horen...

Winterkoning
Winterkoning

Het is ook vandaag weer opvallend hoeveel Winterkoningen er nog gevangen worden, vandaag ook weer 13 waarvan 8 terugvangsten. Die laatste groep reageert meestal, territoriaal als ze zijn, op de nieuwkomers in het vangterrein. Er zitten verschillende 'locals' bij van dit jaar maar ook van eerder.

De enige Koolmees van vandaag is er eentje die nog steeds gek is op ons, want hij bezocht ons nu voor de 33-ste keer sinds 2020. Zo ook een Pimpel met een forse vleugel van inmiddels 70,5 mm die ons sinds het ringjaar 2020 nu voor de 15-de keer bezoekt.

Maar daartegenover ook een adulte Tjiftjaf die ons sinds 1 Augustus 2021 nu pas voor de eerste keer weer opnieuw bezoekt, wel intrigerend zo eentje.

Het blijft de gehele dag windstil en grotendeels onbewolkt tot af en toe wat lichte bewolking, heerlijk fris Novemberweer. We mogen ons rijk prijzen zolang deze omstandigheden nog stand mogen houden en in November voor de tweede maal dit seizoen nog een dagje van over de 100 halen, niet slecht...

De voor vanavond aangekondigde regen blijft uit en we kruipen onder de wol als de buitentemperatuur op 1,4 graden staat en er een windje van 2 Bft uit pal oostelijke richting is komen te staan.

We zijn hoopvol gestemd dat de dag van morgen ons weer zo'n dag gaat brengen.

Groet vanuit het koude Groene Glop.
Henri en Hanneke

dagvangst 20 november


Maandag 21 november 2022

Toch genoeg? Jazeker... dat leggen we uit...

Wederom knisperend gras bij de eerste voetstappen buiten het gebouw, wederom nachtvorst en wel -1,5 graden. Er is amper wind, af en toe een vlaagje van 2 Bft uit het Zuiden. Na het lopen van de eerste ronde is die gedraaid naar Zuidoost en waait het met af en toe een vlaag van 3 Bft.

In het terrein niet zoveel activiteit, zeker niet bij de rallen want er ligt een dun ijsvloertje bij de kooien. We vangen slechts één Waterral terug die het net is ingesprongen. Er vliegen wel meteen merkbaar meer Sijzen in het terrein, boven sectie 4 zie ik uit pal oost 5 Barmsijzen over komen vliegen, ze gaan kortstondig in de toppen van het Elzenbos zitten.

Pas vanaf de ronde van 09:30 uur vangen we de eerste Waterrallen en de ronde van 11:45 uur heeft een bijzonder exemplaar van de Waterral in het palet aan vogels waar we dan mee thuis komen. Die ronde leverde verspreid door het bos een leuk aantal Sijzen, Vinken en enkele Merels op.

Houtsnip
Houtsnip

Net aan de overkant van de Ebelbrug zag Hanneke een Houtsnip in het net springen, hij belandde tussen de sijzen een merkwaardig gezicht.

Dan terug naar die bijzondere Waterral... Het ging niet om een buitenlandse ring of een terugvangst van een oude vogel, maar de Waterral die het jaartotaal over de grens van het jaar met de meeste nieuw geringde rallen heentrok. We hebben er nu meer geringd dan in het ralrijkste jaar tot nu toe, 2012. Daarvoor werkte eigenlijk wel alles mee, een seizoen met toch overwegend een prima waterhoogte bij de kooien en het verfijnen van de kleine klapkooitjes door Kees Klapkooi.

De rest van de dag bleef het lekker doorlopen met iedere ronde overwegend Sijzen, Vinken en Merels. Bij die laatste soort vandaan meer nog dan gisteren van die manvrouwen of vrouwmannen, zwarte Merels met op de borst wel geschubde veren, een licht geaccentueerde bruinige bef en een korte lichte kinvlek / keelstreep.

Bij de Sijzen vandaag twee stuks met behoorlijk wat aangelegd trekvet en gewichten van 14,8 en zelfs 15,3 gram waar de meeste exemplaren rond de 11 en 12 gram zitten.

Om 15:00 uur hebben we hijsnet Y moeten sluiten omdat het aantal blaadjes net zo snel was toegenomen als de wind uit de Zuidoosthoek.

In de laatste ronde voor het invallen van de duisternis vingen we nog een tweede Houtsnip in één van de grofmazige netten. De rallenrondes in het donker leveren niks op.

Groet,
Henri en Hanneke

dagvangst 21 november


Dinsdag 22 november 2022

Dan zijn er toch weer nieuwe Waterrallen verschenen...

De wind die vannacht best wel stevig had aangehaald naar 4 tot uithalers van 5 Bft uit het oosten was bij het krieken van de dag behoorlijk afgenomen naar 2-3 Bft. Voor het eerst eens geen nachtvorst en het was redelijk rustig in het bos.

Wel kwamen er weer wat Merels binnenvliegen uit het Noordoosten en hoorde ik ook meteen weer wat Barmsijzen. De Zwartkop-man die we zondag ringden en gisteren terugvingen hing ook nu weer op dezelfde plek in hetzelfde net.

In de kooien meteen al een paar Waterrallen en tijdens het lopen van de tweede ronde vloog er een groep van circa 150 Sijzen onrustig rond tussen de boomtoppen van de Elzen naast sectie 0 en de toppen van de Berken in de rand van 7 naar 6. We slopen stilletjes weg in de hoop dat de groep ook een bocht zou draaien ter hoogte van hijsnet X maar dat zou de volgende ronde ijdele hoop blijken te zijn. We zagen ze zelfs totaal niet meer terug dus waarschijnlijk waren ze vertrokken.

Daarmee waren echter nog niet alle Sijzen weg, verdeeld over de dag bleven we er af en toe enkele vangen. Net als Vinken, die vingen we ook nog weer gedurende de hele dag met een viertal slapers in de avondronde.

In de middag hebben we twee grofmazige netten in de ponyweide opengeschoven, met de wind van nu durven we dat wel aan. Vooral omdat we in de ronde daarvoor uit een groep van zo'n 15 stuks een Houtduif vingen in het enige grofmazige net dat tot dan open stond.

Later zat er een Houtduif onder één van die netten gewoon op de grond te kijken. We dachten natuurlijk dat 'ie in de onderste baan op z'n gewicht op de grond was beland, maar nadat we de duif vervolgens gewoon vlak voor onze neus zagen wegvliegen kwamen we tot een andere conclusie...

Vandaag een Vink, een Koolmees, een Waterral en een Roodborst gevangen die allen hier in November vorig jaar geringd waren en nu allen voor het eerst de ringtafel opnieuw bezochten. Leuk en waarschijnlijk een eerste aanwijzing voor de omslag en vestiging van alhier overwinterende vogels die het broedseizoen elders hebben doorgebracht. Dit hebben we overigens bij de Merels nog niet kunnen constateren.

In de laatste ronde voor de duisternis vangen we naast de sloot ter hoogte van de afslag naar sectie 8 een Grote Gele Kwikstaart. De tweede van dit jaar, de 47-ste in het bestaan van het Vogelringstation en nog maar de tweede die in November werd gevangen.

Tijdens de late avondcontroles worden geen rallen meer gevangen. Wel wordt terloops nog even in een nestkast gekeken en wordt daar een slapende Koolmees aangetroffen. Dat wekt nadere interesse en van de vijf gecontroleerde nestkasten bleken nog twee anderen tevens bezet.

De onbezette nestkasten waren nog niet schoongemaakt; net als bij mensen slapen ook mezen liever niet in een vuil bed. Eén van deze Koolmezen hadden we hier al in 2019 geringd en is in die jaren voor de derde maal slapend in een nestkast aangetroffen.

Groet uit het Glop,
Henri en Hanneke

dagvangst 22 november


Waterral
Waterral, we blijven ze vangen

Woensdag 23 november 2022

Weer ruim een pondje meer: Houtduif!

In de eerste ronde was het opmerkelijk rustig in het bos en ook achter in het open terrein. Duidelijk geen nieuwe aankomst meer en ook met de rondvliegende groepjes Sijzen leek het gedaan. Maar toch wel overduidelijk weer nieuwe Waterrallen in het terrein en in de kooien. Dus daar blijven we nog wel van doorvangen.

In de loop van de ochtend zien we bij het veldlab een Sperwer achter een net losgelaten Waterral aan jagen. Gelukkig (!) zien we de vogel, een Vrouw, even later zonder prooi in de poten op een platte tak in de struiken gaan zitten. Ze blijft daar ongeveer een kwartier zitten maar verlaat dan de tak. Als we de volgende ronde lopen klinkt er plots fors sperweralarm onder de vogels in het bosstuk van de netopstelling. Zo'n moment waarop je pas echt weet hoeveel meer vogels er in het terrein aanwezig zijn dan je denkt. We zien de Sperwer-vrouw een eind verderop ter hoogte van het hijsnet wegvliegen, wederom met lege poten.

De middag is rustig, maar nul-rondes kennen we wederom niet. Om 16:00 uur sluiten we hijsnet Y weer wegens toenemende wind. Daarna vangen we in één van de grofmazige netten nog weer een Houtduif, daarna kunnen ook die netten dicht.

Eigenlijk is de conclusie aan het eind van de dag dat we over het geheel gewoon een vergelijkbare dag beleefden als gisteren, zij het met lagere aantallen vogels maar net weer even iets meer Waterrallen.

We eindigen met één grofmazig net vol blad dat eindigt als een klaagmuur waar de hoofdringer zich mee mag vermaken (eigen schuld overigens, het was het verlangen naar een uil dat overwon) maar we klagen niet met deze aantallen en met deze weersomstandigheden...

De rallenrondes leveren tot het slapen gaan geen vogels meer op.

Groet uit het Glop,
Henri en Hanneke

dagvangst 23 november


Donderdag 24 november 2022

Het wordt minder...

De dag begon met precies op het moment van schemer met een regenbui die precies lang genoeg duurde om te zorgen dat er lange tijd amper activiteit van vogels in het terrein merkbaar was. De eerste ronde leverde dan ook geen enkele vogel op, op de terugweg kon er al het nodige water van de netten worden afgeschud.

Net voorbij het hijsnet bij de Ebelbrug vliegt een Wintertaling op vanuit het kreupelhout dat daar in het water staat. Het zijn eigenlijk waanzinnig goede vliegers als ze zich zo snel tussen die takken door uit de voeten, euh... vleugels kunnen maken zonder een tak te raken, echte boseendjes, ongelooflijk.

De volgende ronde was het volledig droog en kwam er weer wat beweging in het bos. Maar op zulke ochtenden is de toon voor de dag dan vaak eigenlijk al gezet, en dat is: veel beter gaat het niet echt meer worden...

In die ronde een Tjiftjaf die hier op 3 Augustus geringd is en vandaag pas voor het eerst teruggevangen. Verder een eerste nieuwe Waterral en ook eentje terug van vorige week.

Rietgors
Rietgors (he/him)

Voor het zijraam van het veldlab lag vanmorgen een vers dode Houtsnip. Vermoedelijk vannacht tegen het raam gevlogen want de vogel was al koud en stijf. Het is een bekend fenomeen dat Houtsnippen nogal eens overkomt op hun reis tussen broedgebied en overwinteringsgebied.

Wij hebben echter vannacht geen knal tegen het raam gehoord en vragen ons af welk signaal daar dan weer van uit moet gaan...

Tussen het rondjes lopen door is er voor het eerst tijd genoeg om links en rechts in de opstelling wat onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. In de middag komt collegaringer André Duiven nog even buurten en maakt de vangst van het vijfde Waterhoen van dit jaar mee. In totaal staan er nu 90 in onze database.

In de laatste ronde bij het vallen van de avond hangen er nog vier Vinken in de netten. Duidelijk slapers. Opvallend daarbij is dat deze late vangsten iedere dag ineens vogels zijn met behoorlijk wat vet waar dat overdag overwegend een ander verhaal is. Hier zat er ook weer eentje bij die maar liefst 25,6 gram woog.

In de avond worden de grofmazige netten tegen 21:30 uur al ontbladerd en gesloten want er is wind op komen zetten op nadering van een regengebied dat ook komende nacht weer over het eiland gaat trekken.

Groet uit het Glop,
Henri en Hanneke

dagvangst 24 november


Vrijdag 25 november 2022

Het wordt minder...

Bij het krieken van de dag prachtig rood-oranje licht aan de kim achter in de polder. De wind staat er nog met hoogstens 3 bft uit de Zuidelijke hoek en het is halfbewolkt. Er is duidelijk aankomst van Merels! Zij het in lichte mate en dan nog weer in de vorm van touch and go. Dat wil zeggen: in de eerste ronde komen er diverse Merels binnenzeilen en vliegen over de netten met enkele die er in belanden, en in de tweede ronde is dat alweer gedaan.

Bij de 10 Merels van die eerste ronde opvallend veel van die heel donkere vrouwelijke exemplaren die bijna niet van mannen te onderscheiden zijn, ze hebben echter wel een kleine kinvlek, zijn lichtelijk geschubd op borst en buik en hebben een gele oogring in plaats van oranje. Extra opvallend deze ochtend was dat veel vleugellengtes een kopie van elkaar leken, 131 mm...

Ook zitten er meteen weer 5 rallen in de kooien. En dat terwijl we vannacht toch best wel een aantal uren lichte neerslag hebben gehad resulterend in 2 mm in de regenmeter.

Boven het veldlab draait weer een groepje Sijzen rondjes met het zonlicht prachtig schijnend op hun vleugels, ze blijven zich echter overwegend ophouden op tophoogte in de Elzen, ook weer rond het hijsnet.

Ochtendgloren
Sectie 1 en het veldlab in de avondschemering

In de tweede ronde wederom een Waterhoen in inloopkooi 3 waarbij er nog een tweede exemplaar in de omgeving met veel geplons wegrent tussen het Riet.

Na de eerste twee rondes zakken de vangsten behoorlijk in en wordt het stil in het vangterrein. Bij het gebouw passeert nog een keer een groepje Staartmezen die de hoek om gaan bij sectie 1 maar dat zijn inmiddels allemaal volleerde acrobaten die goed zijn in het uitvoeren van een vliegende sprong over de netten.

We blijven de verdere dag rondjes lopen met steeds zo'n 4 tot 8 vogels met in de middag nog weer een klein clubje van verschillende soorten in hijsnet Y en de diecte omgeving daarvan.

In de middag vangen we een gote Waterral die ook lekker stevig in de handen ligt; jawel hoor! Eentje met een recordgewicht voor ons bestand van 7000+ Waterrallen: 171 gram! Dat zijn 2 Waterrallen in de klasse van grootte die in onze regio tot vrouw bestempeld worden..

Naast die 7.000 grens van nieuw geringde Waterrallen die we deze week passeerden zijn er nog wat meer drempeltjes gepasseerd. Vandaag zijn we namelijk ook de grens van 9.000 gevangen vogels (inclusief de terugvangsten dus) voor dit jaar gepasseerd en afgelopen week heeft hier de 250.000-ste vogel voor de ringbaan in de netten gehangen.

Groet uit het Glop,
Henri en Hanneke

terug
eerder
later

dagvangst 25 november
 

Valid HTML 4.01! Transitional    ·    mailto   ·   Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·  Any Browser   ·    Get Firefox