logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
terug
eerder
later

Dagboek van week 46


Zaterdag 12 november 2022

Vandaag wisseldag

André Duiven droeg het glop over aan Kees en Leo die bij de boot al zagen dat Kees Oosterbeek de boot terugnam. Bij overdracht stond de teller op een bescheiden dertien vogels en het bleef bescheiden: net onder de veertig.

De mist duurde voort tot 13:00 uur en ging daarna over in laaghangende bewolking. En na 16:00 uur zakte het alweer helemaal dicht. Zichtbare trek was dus een beetje lastig vandaag;). Ook niets van roofvogelaanwezigheid gemerkt.

Op verzoek van Holmer verdween de mist plotseling weer geheel rond 20:00 uur in de avond zodat hij toch nog met succes naar Houtsnippen op zoek ging.

De rallen lieten zich vanuit het gehele terrein regelmatig horen en verspreid over de gehele dag vingen we er enkele.

De laatste ronde bleef zonder een enkele lijsterachtige en ook slechts een Roodborst retourtje.

Gehele dag druppelsgewijs een paar vogeltjes per ronde. Eigenlijk niets opmerkelijks te melden.

Kees O, en André D, afgelost door Kees en Leo

dagvangst 12 november


Zondag 13 november 2022

Een verrassend diverse dag...

Vanochtend was opmerkelijk mooi. Een hardblauwe lucht met felrode banen in de bewolking en het geroep van binnenkomende Brandganzen. Heerlijk.

Tijdens de eerste ronde vingen we opvallend veel Winterkoningen, evenals trouwens als in de laatste avondronde. Totaal vingen we er vandaag negen verse en vier reeds geringde.

De eerste ronde hing er ook nog zomaar ineens een enkele Spreeuw in het net. Eén Spreeuw. Hoezo? Waarom? Waarheen? Waar vandaan? Alleen? Vragen te over.

Merels vlogen in kleine aantallen door het terrein. In de ochtend vingen (net zoals gisteren de gehele dag) uitsluitend vrouwtjes en vanaf de namiddag uitsluitend mannen.

We vingen ook nog een nieuwe baansoort, een Holenduif (vrouw, eerste kalenderjaar). Eerder (in 2015) hadden we al eens een Holenduif gevangen, maar die was reeds geringd.

Vandaag vloog er een groepje Kramsvogels over en tegen de avond trokken meerdere groepen Koperwiek vanuit de polder het duingebied in, die niet bij ons maar kennelijk elders gingen slapen.

Een havik verbleef helaas te kortstondig in hijsnet X. Datzelfde gold voor een mannetje sperwer die te kort in sectie twee verbleef. In beide gevallen waren we er dus niet op tijd bij.

Opmerkelijk is het geheel ontbreken van Barmsijs. En over de Sijzen zelf zijn we ook niet tevreden.

In de avondschemering vingen we in sectie 6 een NVO Kerkuil die zich opvallend en irritant weerbaar gedroeg met zowel de poten als de snavel. Tijdens de verwerking van dit exemplaar aan de ringtafel hoorden we een tweede Kerkuil bij sectie 6 blazen.

Kees en Leo

dagvangst 13 november


Maandag 14 november 2022

Mopperen helpt...

Na de afgelopen vaak heel stille dagen begonnen we vandaag met ruim meer wind uit zuid tot zuidoost kracht 4 Bft. Dus ook al snel hopeloos veel blad in de enkele baantjes die we in sectie 6 toch maar open hadden.

In de loop van de dag hijsnet Y ontbladerd en gesloten daarna ook de grofmazige in sectie 6 weer gesloten met uitzondering van de meest westelijke. In de rest van de opstelling bleef het bladprobleem beheersbaar.

Kleine Barmsijzen
Kleine Barmsijzen, kleurvariatie

Vanmorgen hoorden we ter hoogte van de berkensingel bij sectie 6 en begin van 7 ineens voor het eerst een flink aantal Barmsijsjes, waarna we er ook enkele vingen. Ook de gewone Sijs was opvallend talrijker dan de vorige dagen.

Leuk was de vangst van twee barmpjes tegelijk, één met de bekende rode pet en de ander met een duidelijke oranje pet.

Op meerdere plaatsen hoorden we vandaag kleine groepjes Keep in het terrein roepen.

De dag verliep verder vrij rustig met in elke ronde wel enkele vogels waarbij Merel, Waterral en Sijs het meest talrijk waren. Kleine verrassingen waren behalve de barmpjes, een Vuurgoudhaan en een Rietgors.

Bij een tjifje hebben we korte tijd de boeken er bij gehad, maar we trokken na wat geblader toch beslist de conclusie dat het een gewone Tjiftjaf betrof.

Vandaag geen jagende roofvogels in het terrein opgemerkt al deden klein concentraties vogels in de netten er af en toe wel aan denken. Al sprokkelend kwamen we toch weer bijna bij 80 vogels uit.

Na de dag van gisteren met negen verse en totaal dertien Winterkoninkjes aan de ringtafel, was het leuk te constateren dat we vandaag tevreden moesten zijn met alleen vijf retourtjes.

In de avondronde hoorden we vrij veel Merels die kwamen slapen in het bosgedeelte maar we vingen er slechts twee. Als ze morgen wakker worden is de rest aan de beurt.

Kees en Leo

dagvangst 14 november


Dinsdag 15 november 2022

En hier kwamen we voor...

Merels en Waterrallen. Die waren er vandaag voldoende. Voordat we de eerste ‘officiële’ ronde liepen hadden we al vijf Waterrallen in de ‘pocket’. Die zaten bijna allemaal rond de speaker te slapen, waar ze met de hand ‘geplukt’ konden worden.

Merel
Merel, close-up

De dag begon grijs, het was niet echt koud en er was weinig wind. De netten waren dauwvrij en de hoeveelheid blad was alleszins redelijk te noemen.

De eerste ronde begon goed. Merels in overvloed. Er was duidelijk aankomst, zowel vanuit Noordoost, als vanuit de polder. En dat bleef gedurende de gehele dag eigenlijk gewoon doorlopen. Pas rond een uur of vier was het ineens over. Even een kort dutje voor de nachtelijke wegtrek?

Ook de Waterrallen lieten zich van hun goede kant zien. Gedurende de gehele dag bleven we ze eigenlijk wel vangen en ook door het gehele terrein. Zelfs de kooien bij sectie 5 en 8 deden dit keer mee.

Aan het einde van de ochtend vingen we ineens zomaar een Houtsnip in het grofmazige net bij hijsnet Y. Zou dat te maken kunnen hebben gehad met de jagers in de polder? Want op zich is het een vreemde plek voor dat tijdstip.

In de middag werden we verrast door een groepje Sijzen dat besloten had zich tijdelijk te vestigen in hijsnet X. Altijd leuk om zo’n groepje aan te treffen. Aan het einde van de dag begonnen we, net zoals gisteren, Vinken te vangen die kennelijk op zoek waren naar een slaapplek in het Glop.

Waarnemingen:
We zagen nog een groep Kramsvogels over komen en hoorden aan het einde van de dag meerdere Watersnippen.
Er vloog nog een jagende Sperwer door het terrein, echter zonder met voor ons merkbaar resultaat.
Hoewel we vandaag weer diverse malen Kepen in het terrein hoorden, lieten zij zich opnieuw niet vangen.

We kijken terug op een mooie dag. Voor de rest van de week moeten we dat nog maar afwachten, gelet op de weersverwachtingen.

Kees en Leo

dagvangst 15 november


Woensdag 16 november 2022

Nattigheid...

Nattigheid
Het Glop zoals het er in november uit moet zien

Vannacht langdurige regen die duurde tot circa 09:30 uur vanochtend.

Nadat de regen voorbij was werd het eigenlijk wel aardig weer. De aangekondigde harde wind bleef achterwege en de temperatuur was best te harden. De vogels daarentegen waren er slechts met mondjesmaat, zeker vergeleken met gisteren. Er is weinig bijzonders te melden. Qua soorten een echte novemberdag met Vinken, lijsters en Waterrallen.

Naar verwachting houden we morgen de netten gesloten vanwege de harde wind in combinatie met de regen. Wel hebben we de rallenkooien open staan, dus uitslapen wordt het niet.

Kees en Leo

dagvangst 16 november


Donderdag 17 november 2022

Foi. Woei...

Vanwege de aanhoudende harde Zuidoosten wind (kracht 7) de opstelling gesloten gehouden, behoudens een paar netjes (driekwart van sectie 1) die in de luwte van het bos liggen. Deze hebben we aan het einde van de ochtend geopend en halverwege de middag maar weer gesloten vanwege regenval.

De rallenkooien staan wel op scherp, maar de rallen hebben er vandaag niet echt zin in. Daarbij komt dat er nauwelijks aankomst is geweest van rallen.

Gedurende de dag zien we diverse Merels en andere lijsterachtigen in het terrein op de grond foerageren. Met name de wat meer open stukken in het Glop waar grote plassen liggen zijn erg in trek. Voor de kenners van het terrein: aan de ‘voet’ van hijsnet X en rondom kooi 7.

Morgen staat ons een leuk meditatief klusje te wachten. Ondanks dat de netten gesloten waren ‘vingen’ ze toch wel erg veel Elzenproppen. Zelfs in sectie 8 komen we Elzenproppen in de gesloten netten tegen. Maar, de afgelopen periode zijn we genadig behandeld want toen zaten ze er nauwelijks tot niet in.

Hopelijk morgen minder woei.

Kees en Leo

dagvangst 17 november


Vrijdag 18 november 2022

Het is december in november...

Er stond vandaag een straffe Oostenwind kracht 4 a 5 die vooral vanmorgen nogal vlagerig was. Het was overwegend zwaar bewolkt maar het bleef toch vrijwel droog. We konden dus meer netten open zetten dan we verwacht hadden. We hebben sectie 1 en 2 geheel en sectie 3 voor driekwart open gezet evenals sectie 7 en de beide korte einden van 5. In deze delen van het terrein heeft de Oostenwind het miste invloed.

In de late namiddag hebben we ook nog het eerste grofmazige net bij hijsnet Y open gezet in verband met binnenkomende merels die het glop als slaapkamer gebruiken.

We vingen vandaag vrijwel elke ronde één of twee merels, enkele koperwieken en heel weinig klein spul. Alleen tegen de avond in combinatie met een actief jagende Sperwerman, die we overigens op een haar na misten, vingen we ineens ook wat kleinere vogels zoals drie retourtjes Goudhaan.

De laatste ronde leverde vooral in sectie 1 en 2 nog een aantal Merels op en een paar Koperwieken die kwamen slapen.

Een spaarzaam krentje was een jong vrouwtje Grote bonte specht in sectie vijf.

In de namiddag begon de toch al lage temperatuur verder voelbaar te dalen. Het wordt waarschijnlijk de eerste nacht met vorst in dit najaar.

Waterrallen waren wel in mindere mate in het glop aanwezig maar lieten zich amper vangen. We scoorden uiteindelijk een tamelijk mager aantal van 37 vogels.

Kees en Leo

terug
eerder
later

dagvangst 18 november 

Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox