logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
terug
eerder
later

Dagboek van week 41


Zaterdag 8 oktober 2022

Natte start van een gevarieerd dagje

Annika
Annika

De hoofdringers ("Harrys") van deze week, Sylvia de Vries en Raymond Klaassen, waren al vroeg uit de veren om de vroege ochtendboot naar Schier te nemen. Ook dochter Annika was van de partij.

Ze waren mooi op tijd om met de eenzame André Duiven de eerste ronde te lopen. Dit leverde onder andere een leuke zwik Waterrallen op. Daarna trokken er een aantal felle buien over Schiermonnikoog heen gepaard met enige donder en bliksem.

Na de nattigheid arriveerde de weekendhulp in de vorm van Judith Schmidt en Danny Katerbarg, ringers uit het oosten des lands. Judith is zeer bekend op het Glop want was toendertijd onderdeel van de vangploeg van Henk Luten.

Danny is nog in opleiding, en voor het eerst op het ringstation. Het is ook zijn eerste herfst als ringer, waardoor hij vandaag zeven(!) nieuwe handsoorten kon bijschrijven.

Vuurgoudhaan
Vuurgoudhaan

Het was dan ook een dag van de variatie, met een mooi palet aan herfstvogels. Het was geen dag van de aantallen, maar dat was om op te starten wel prima.

We sloten de dag desalniettemin boven de 50 exemplaren af.

Morgen een dag zonder regen?

Groet uit het Glop,
Sylvia, Annika, Judith, Danny & Raymond

dagvangst 8 oktober


Zondag 9 oktober 2022

Herfst

Het is herfst op het Glop en dat merken we aan de samenstelling van de vangsten. Het zijn lijsters en vinkachtigen die de klok slaan.

Regen hebben we vandaag niet gevoeld, voor de rest was het een beetje een herhaling van zetten met lage aantallen maar een gevarieerd palet aan soorten.

We vermaakten ons me het kijken naar Kleine Barmsijzen, Sijzen, Koperwieken en Zanglijsters. Ook mezen passeerden de ringtafel.

Kleine Barmsijs
Kleine Barmsijs

De excursie werd bezocht door acht geinteresseerde volwassenen. Ze genoten van de vogels dichtbij te zien, en werden getrakteerd op een hele partij Zanglijsters toen we samen langs de netten liepen.

Het totaal van de dag eindigde wederom net boven de 50.

Wat betreft de personele bezetting valt te melden dat Annika is afgewisseld door Johan, de vader van Sylvia.

Groet vanuit het Glop,
Sylvia, Annika, Judith, Danny, Johan en Raymond

dagvangst 9 oktober


Maandag 10 oktober 2022

Wind naar noordwest

De dag begon rustig met weinig wind. Verder waren de netten vrij van dauw. Wie er wel waren waren de vogels, vooral Zanglijsters en Waterrallen. Er was duidelijk wat aankomst geweest want ook Roodborst en Zwartkop waren van de partij. We hadden daarmee een vliegende start van 32 vogels.

De vangsten zetten aardig door, totdat rond het middaguur een zwak buienfront passeerde. Het buienfront verwaaide, maar de motregen erachter bracht de nodige nattigheid.

We liepen even de rondjes snel achter elkaar om de vogels droog te houden, maar de regen bracht geen extra vogels naar beneden. Na de regen kwam zonneschijn en blauwe lucht. En de eerste Bladkoning van onze week, een eerste kalenderjaar vogel.

Bladkoning
Bladkoning, eerste kalenderjaar

Wel was de wind ondertussen gedraaid en toegenomen en daarmee de hoeveelheid blad in de netten. Een deel van sectie 7 en 6 lieten we dus dicht, evenals hijsnet Y.

Ook op het personele vlak waren er wederom veranderingen. Judith en Danny verlieten het eiland met de avondboot. We danken hen voor alle hulp! In de middag kwam Henk Klaassen, de vader van Raymond, de gelederen versterken (en zijn hijsnetten aan een grondige inspectie onderwerpen).

De lijst met de aantallen gevangen vogels werd fier aangevoerd door de Waterral. Uiteindelijk waren er 22 vangsten. Met een magere eindsprint bestaande uit lijsters wisten we de 90 net aan te tikken.

Groeten van Sylvia en Raymond en hun vaders

dagvangst 10 oktober


Dinsdag 11 oktober 2022

Mooie vangdag met Siberische inslag

Het leek er niet op dat er veel aankomst was geweest, want de eerste ronde leverde slechts elf vogels op. Daaronder wel een 'bruine braamsluiper' die nadere bestudering behoefde.

Siberische Braamsluiper
Siberische Braamsluiper, determinatie

Met de boeken erbij werd het donkerbruine vermoeden bevestigd dat dit een Siberische Braamsluiper (Sylvia althaea blythi) betrof! De derde voor het ringstation, een echte zeldzaamheid. De vogel werd uitgebreid gefotografeerd, waarmee we een heuse fotocollage konden maken. De herkenning is gebaseerd op een relatief korte tweede handpen (P2) waaarvan de top qua hoogte tussen P6 en P7 valt. Daarnaast een bruine nek, en heel witte buitenste staartpennen. Het broedgebied van deze zangvogel ligt in Siberië ten oosten van de Ob.

De rondjes erna waren behoorlijk vogelrijk, met vooral vinkachtigen en mezen. Een mooi palet aan Sijzen, Kleine Barmsijzen, Vinken, Kepen, Kool-, Pimpel- en Staartmezen. Daartussen de verdwaalde Goudhaan, Vuurgoudhaan en Tjiftjaf.

Niet alleen wij hadden het op deze vogels gemunt, ook een Sperwer bezocht het vangterein. Met een ferme sprint wist Sylvia deze uit het net te pakken voordat 'ie er weer uit vloog. Een mooie eerste kalenderjaar vrouw.

Voeg daar nog een zwik lijsters aan toe en dan zit je ineens weer op de 80+ vogels.

Sylvia en de vaders
Sylvia en de vaders

Een Beflijser bezocht zeer kortstondig het net maar had het luchtruim alweer verkozen voordat we ook maar in de buurt waren. Leuker was de vangst van een Winterkoning die al in 2018 was geringd (toen als eerste kalenderjaar). Regelmatig teruggevangen in 2019 en 2020. In 2021 niet gevangen, en nu duikt hij ineens weer op. Terug van weggeweest.

De avondronde leverde nog een wit spook in de vorm van een Kerkuil op. Een pachtige kers op de taart van een mooie vangdag!

Groet vanuit het Glop, Sylvia, Raymond en hun vaders

dagvangst 11 oktober


Woensdag 12 oktober 2022

Natte start

De ochtend begon vochtig met netten zwaar onder de dauw. De vogels vonden dat wel prettig want zo waren de netten goed te zien, en dus liepen we maar een heel klein rondje.

Na de dauw eraf geschud te hebben begonnen we te vangen, en door het mooie rustige weer ging dat ook de hele dag door. Uiteindelijk begon het ook wel ècht te lopen, waardoor we vandaag toch nog weer mooi boven de 80 vogels eindigden.

Versleten Tjiftjaf
Versleten Tjiftjaf

Koploper, met stip, was de Waterral, die vandaag zijn beste beentje voorzette met 22 vangsten. Omdat het rustig was hadden we veel tijd goed naar de vogels te kijken. We vermaakten ons met de ruicontrasten bij de Tjiftjaffen die op het moment nog meer opvallen nu de oude dekveren bruin versleten zijn.

De excursie was met 13 mensen (twaalf adult en een juveniel) ook goed bezocht. We konden de mensen een mooie serie vogels laten zien waarbij het Goudhaantje natuurlijk de show stal. Maar de Waterral werd ook bewonderd, een soort die toch vooral een verborgen bestaan leidt.

Vandaag kwam ook de moeder van Sylvia over om wat rondjes mee te lopen. Samen met Johan verliet ze in de avond het eiland.

Johan werd afgewisseld door Benjamin Muis, ringer in opleiding uit Elburg, voor een paar dagen verenstudie. Hij viel met de neus in de boter, en kon lekker aan de slag met Sijzen en Koperwieken.

Morgenvroeg staan we op met regen, dus we hebben in voorzorg de meeste netten gesloten. We zullen wel zien hoe de dag zich morgen ontvouwt.

Groet, Sylvia, Henk, Benjamin en Raymond

dagvangst 12 oktober


Donderdag 13 oktober 2022

Dicht-open-dicht-open

Ons was een natte start van de dag beloofd en daarom hadden we de netten gesloten en zouden we uitslapen.

Rond 8:00 regende het inderdaad en dus draaide ik me nog maar weer een keer om. Een half uur later hoorde ik ineens geen regen meer en bleek het droog te zijn. Een blik op buienradar liet zien dat de nattigheid ten zuiden van Schier passeerde en dat we dus een paar uur droge omstandigheden zouden hebben. Dus hup het bed uit om de netten open te schuiven.

Tot 11:00 bleef het ook echt droog, en konden we dus wat rondjes lopen. Er waren maar weinig vogels in het vangterrein. Dat was dat uitgezonderd Waterrallen want die stonden in de rij om de inloop- en klapkooitjes te bezoeken. In de ochtend vingen we er al 17.

Bij de paar vogels die we wel vingen zat wederom een bruinige Braamsluiper. Met wederom een korte P2, oftewel de tweede Siberische Braamsluiper deze week. Een minder duidelijk exemplaar, vooral omdat de buitensten staartpen veel minder wit was. Maar goed, de andere kenmerken spraken voor zich.

Na elven was het gedaan met de pret, er diende zich een breed regenfront aan. Netten dus maar weer dicht. We grepen deze pauze aan om maar eens met de grasmaaier onder de netten door te lopen, want op diverse plekken was de vegetatie alweer behoorlijk opgeschoten.

Verenstudie
Verenstudie

Terwijl Henk het gemaaide gras aan het harken was brak het wolkendek en diende de zon en blauwe lucht zich weer aan. De netten konden weer geopend worden en de baan zag er spic en span uit. Wat een timing!

In de middag was het sereen rustig in het Glop. Geen wind, maar ook bijna geen vogels. Zelfs het slapersrondje was extreem rustig, we vingen zelfs geen enkele lijster vandaag! Een Beflijster alarmeerde plagerig achter in het vangterein.

De eindstand bleef dan ook op slechts 39 vogels steken (waarvan 20 rallen...). De weinige vogels die de ringtafel passeerden werden uitgebreid aan verenstudie onderworpen, waardoor vooral Benjamin erg in zijn sas was.

Groet, Sylvia, Henk, Benjamin en Raymond

dagvangst 13 oktober


Vrijdag 14 oktober 2022

Vochtigheid

De dag begon met dreiging van motregen, maar deze was er niet, en de netten waren opvallend droog. Pas in de middag kwam er een zweem van motregen langs, maar echt nat werd het niet. Wel voelde het de hele dag vochtig aan.

Het was enorm sprokkelen met de vangsten vandaag. Alleen de Waterral wist zich in de dubbele cijfers te vangen.

We wisten met 48 vangsten de 50 net niet te halen. In het laatste rondje gelukkig nog wat lijsters, Koperwieken en Merels, om het dagtotaal enigszins te redden. De Beflijster die nog steeds bij 5 slaapt troffen we niet aan in het net.

Merel
Forse najaarsmerel

De Merels die we nu vangen zijn weer van die grote bakbeesten met grijze buiken. Schitterende vogels eigenlijk, wat ons betreft een beetje ondergewaardeerd.

Het was onze laatste volle dag alweer van onze vangweek op Schier. We hebben een prachtige week met veel variatie aan soorten gehad. Er is een heleboel geleerd, door de ringers in opleiding die op bezoek waren, maar zeker ook door onszelf. Vooral de rallen hebben we uitstekend op kunnen studeren. Op de foto een adult met het bloedrode oog.

Groet uit het Glop,

Sylvia, Henk, Benjamin en Raymond

terug
eerder
later

dagvangst 14 oktober 

Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox