logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
terug
eerder
later

Dagboek van week 40


Zaterdag 1 en zondag 2 oktober 2022

Voor de storm uit

Wegens aangekondigd vuig weer met harde wind(stoten) en karige bezetting zijn de netten om 11:30 uur gesloten.

Maandag weer verder. In de ochtend toch nog 36 vogels verschalkt.

Roodborst, Zanglijster en Waterral vormden de hoofdmoot. Op het eiland zijn aanwezig: Klapekster, Blauwstaart, Sperwergrasmus en Bosgors. Dat biedt kansen!!

Wim, Symen en André D.

dagvangst 1 oktober


Maandag 3 oktober 2022

Na een dag rusten...

Is het goed vangen. De eerste ronde was met 25 vogels meteen de vetste en de rest van de dag telde 's middags slechts één nulronde.

Met elf nieuw geringde en één terugvangst staat de Sijs aan kop. Er vliegen zo her en der wat groepjes rond waarvan een groepje van zes zich in hijsnet X liet verschalken.

Van een aantal soorten (Heggenmus, Zanglijster, Koperwiek, Roodborst en Vink) nog aardig bij elkaar gesprokkeld. Een enkele Kleine Barmsijs en Tjiftjaf waren interessant.

Een derde van de vogels was reeds geringd, vooral veel Roodborsten en wat minder Heggenmussen. Het spectaculaire nieuws kwam van buiten het Groene Glop. Er verblijft op het eiland al enige tijd een scala aan zeldzaamheden: Blauwstaart, Sperwergrasmus en Bosgors.

Vandaag werd er ook een Koereiger en een zingende Cetti's zanger gemeld, maar dat bleek een invoerfout op waarneming.nl te zijn. Met name de laatste soort zouden we héééééél graag in het Groene Glop in de netten aantreffen en die andere zijn natuurlijk ook leuk.

Rond de ringtafel was een aantal malen de Bladkoning te horen.

Kees, Ardie en André

dagvangst 3 oktober


Dinsdag 4 oktober 2022

Invasieve Mestkevers...

Het eerste rondje telde meer Mestkevers dan vogels helaas. Het rustige weer van gisteren en vannacht is er waarschijnlijk de oorzaak van dat er sprake is van enige wegtrek. Het totaal van het eerste rondje van gisteren (25) haalde we vandaag pas met de tweede ronde en daarna bleef het sprokkelen.

Wat betreft de vangkansen voor onze eerste Cetti's Zanger hebben we slecht nieuws. De melding van gisteren bleek op een invoerfout te berusten.

De rest van de dag bracht ieder rondje wel iets, dus geen nulrondjes.

Dankzij een redelijk aantal Sijsjes en een familie Staartmees, samen met een redelijk aantal Zwartkop, Vink en Waterral kwam het totaal toch noch uit op bijna 60 vogels, waarvan een vijftiental terugvangsten.

Twee Kepen en een tweede Kleine Barmsijs waren de smaakmakers.

Kees, Ardie en André

dagvangst 4 oktober


Woensdag 5 oktober 2022

Winderig dagje

Aanvankelijk leken de weersvoorspellingen een mooie nazomerweek vermoeden. Al snel bleek dat voorspellingen niet meer zijn dan dat en hadden we in deze "nazomerse week" te maken met felle buien op zaterdag en aansluitend een kleine stormpje. Na een rustige maandag bleek het gisteren dan toch weer te gaan waaien en vandaag hebben we in fases een flink deel van de netten gesloten wegens harde wind en daarmee gepaard gaande ongein in de netten zoals bladeren en nog veel vervelender elzenproppen. Vannacht waait het nog harder dus dichte netten is het best.

Ondanks dat hebben we toch nog een redelijk aantal vogels weten te vangen met Sijs, Waterral en Zwartkop als de meest talrijke.

In de laatste netten van sectie 5 hadden we in de middag een aantal malen een Hoornaar zitten. Die zag je ook overvliegen, dus blijkbaar zit daar ergens een nest.

Met twee Zanglijsters en een Koperwiek kwamen we exact op 50 vogels uit.

Kees, Ardie en André

dagvangst 5 oktober


Bladkoning
Nog een Gekraagde Roodstaart

Donderdag 6 oktober 2022

Het blijft waaien

Over vandaag valt niet veel te vertellen. Je zou bijna zeggen "maak het verhaal af en kleur zelf de plaatjes"!

Het is de hele dag blijven waaien en we hebben iets minder gevangen dan gisteren.

Een geringde Waterral van elders en een Gekraagde Roodstaart.

Kees, Ardie en André

dagvangst 6 oktober


Vrijdag 7 oktober 2022

We hebben de stijgende lijn weer te pakken!

En hoe! Het waaide wat minder en de eerste rondjes waren goed. Na de middag werd het al minder. Na een rondje van 7 om 11:00 uur hingen er om 12:00 slechts 2 vogels in de netten. Maar één daarvan was wel een Blauwstaart, een 1kj vrouwtje! De eerste zeldzaamheid van het seizoen.

De magere rondjes en zelfs een nulrondje om half vijf deden vermoeden dat het dagtotaal aan de lage kant zou blijven, maar de namiddagrondjes leverden nog 20 vogels op. Het dagtotaal nam zo met 60% toe ten opzichte van gisteren.

Vandaag veel Sijzen, waarvan een flink reeds door ons geringd. Het grotere aantal Zwartkoppen zou een naderend piekje kunnen aankondigen en met weer 6 nieuwe Waterrallen gaan we ook een goed seizoenstotaal tegemoet.

Kees, Ardie en André

terug
eerder
later

dagvangst 7 oktober 

Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox