logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
terug
eerder
later

Dagboek van week 37


Zaterdag 10 september 2022

Wisseldag

Bij de overdracht van de ringtang stond de teller op 31 vogels. Het merendeel daarvan was in de eerste ronde gevangen.

De nieuwe ploeg, bestaande uit Leo & Kees, trof een vangbaan aan in perfecte staat. Dank daarvoor aan onze voorgangers en daaraan voorafgaande voorgangers.

Het was een mooie zomerse dag, met afwisselend zon en wolken, zonder ook maar enige neerslag. Er staat weinig wind. Opvallend is de rust die er heerst. Het is gewoon stil.

Desondanks hebben we geen nulrondes gelopen. Elke ronde telde wel een paar vogels, waaronder de Sijs als badgast/drinker.

Tegen de schemering vlogen er flinke aantallen Boerenzwaluw, Oeverzwaluw en Huiszwaluw boven het Glop. Het leek erop alsof ze een slaapplaats zochten, echter die hebben ze waarschijnlijk niet bij ons gevonden, want we vingen er geen één.

We sluiten de dag af met het redelijke aantal van 65 vogels.

Leo en Kees

dagvangst 10 september


Zondag 11 september 2022

Out of the blue, into the blue...

Het weer is vandaag fantastisch. Aangename temperatuur, weinig wind en wisselend zonnig en bewolkt.

De eerste ronde (met wat dauw op de netten) leverde ons 25 vogels op. Voor deze tijd niet echt iets bijzonders. De tweede ronde telde 18 vogels. Op zich niet verkeerd voor een tweede ronde.

Wonderbare vogelvangst
Wonderbare vogelvangst

De derde ronde werden we compleet verrast in sectie 9, waar het vol hing met een stuk of 50 Sijzen. Vanaf toen werd het buffelen. Zeker omdat er ook nog een excursie op het programma stond van in totaal 14 volwassen personen. We konden ze minder aandacht geven dan normaal, aangezien we de aantallen wel moesten zien te verwerken. Desondanks waren ze bijzonder enthousiast.

Na de Sijzen-explosie begon het ineens te lopen met Fitis. Aanvankelijk aan de buitenzijde van het terrein (sectie 5), later door het gehele terrein heen. Dat bleef eigenlijk best wel goed doorlopen, net zoals de Sijzen.

Ook die lieten zich door het gehele terrein vangen, waarbij sectie 2 toch wel het hoogste scoorde qua aantallen Sijzen.

Aan het einde van de middag liep er een Houtsnip te scharrelen onder het net bij sectie 1. Een gerichte duik deed zowel de (graatmagere) Houtsnip als de ringer in de droog gevallen sloot belanden, maar het resulteerde uiteindelijk wel in een handvangst van de Houtsnip. Dit beestje vertoonde vier kenmerken van een adult, maar het vijfde kenmerk deed ons toch besluiten om hem/haar als eerste kalenderjaar te duiden, evenals de Houtsnip uit de eerste ronde. Die laatste echter vertoonde rui in de armpendekveren (zie foto).

Bonte Vliegenvangers waren ook opmerkelijk talrijk vandaag. Door de drukte konden we ze helaas niet uitgebreid bemonsteren voor een lopend onderzoek, desondanks hebben we toch geprobeerd een aantal poepmonsters te verzamelen. Van zeven exemplaren is dit gelukt.

Vandaag ontbraken de zwaluwen boven het Glop. Gisteren waren ze behoorlijk talrijk aanwezig met foerageren en aan het einde van de dag een slaapplaats zoekend. Nu hoorden en zagen we ze amper.

Waarnemingen:
- Witgat laag in het terrein bij sectie 3
- Regelmatig Boompiepers achterin bij sectie 5
- Drie Buizerden cirkelend boven het Glop
- Sperwer of Havik zeer kortstondig in het net bij de Ebelbrug.
- Uitermate opvallende afwezigheid van Barmsijs tussen de zeer talrijk aanwezige Sijzen.
- Vanaf circa 18.15 uur complete stilte. Alles was kennelijk doorgetrokken.

Leo en Kees

dagvangst 11 september


Maandag 12 september 2022

Net niet geraakt...

De eerste ronde was goed te noemen en leverde 52 vogels op, voornamelijk Zwartkop, maar ook een Vuurgoudhaan.

De Zwartkoppen bevonden zich in overgrote meerderheid in puike conditie. Goede vliegspieren en flinke vetopbouw. Toch waren daaronder ook verschillen. De gewichten schommelden van 16,5 tot 27,4 gram!!!! Stel je eens voor dat je in korte tijd ruim 66 % in gewicht toeneemt. Waar kom jij dan op uit? Die zware kon ook nog vliegen!

Wat ons verbaasde was dat we vandaag helemaal geen ‘wrakvee’ aan Fitissen aantroffen. Normaliter volgt na een influx van vogels in goede conditie een na-golfje van vogels in slechtere conditie.

Tegen de middag een Havik-man op een paar veren na gevangen. Hing in het net langs de sloot in sectie 2, maar kon er (voor hem althans) bijtijds weer uitkomen vlak voordat we hem konden pakken.

Verder waren er vandaag eigenlijk geen bijzonderheden. We hebben net niet ons streefgetal van 200 vogels geraakt.

Leo en Kees

dagvangst 12 september


Dinsdag 13 september 2022

Steady on...

De dag begon rustig en kabbelde eigenlijk gewoon voort. Aanvankelijk vingen we alleen achter in het terrein bij de rietsecties. De bossecties leken een vrije dag genomen te hebben, maar halverwege de middag werden de rollen omgedraaid. Het riet was leeg, en de bossectie kwam tot leven. Met dank aan de vele drinkers, waaronder de hoofdmoot Sijs.

Dat de drinkers in de ochtend en begin van de middag ontbraken, heeft wellicht te maken met de regen die vannacht uit een passerend koufront gevallen is, als gevolg waarvan er op de rest van het eiland voldoende drink- en baddergelegenheid was.

Al met al eindigde de teller op een respectabel aantal van 121. Dat hadden we vanochtend niet gedacht. Leuk was de vangst van een drietal Vuurgoudhaan en een tweetal Boompieper.

We zijn eigenlijk verbaasd door de relatief vele Pimpelmezen van vandaag. Daarbij viel op dat de teruggevangen exemplaren uitsluitend van de mannelijke sekse was. Ze waren echter ongemeen fel en liepen op alles te hakken en pikken wat maar voor hun snavel kwam.

Wat ons ook vandaag weer opviel was dat de Sijzen zeer talrijk aanwezig zijn, maar hun gedrag is anders. Wij zijn gewend dat ze normaal in grote groepen door het terrein vliegen. Nu lijken ze zich veel meer sneaky te gedragen zonder massale groepsvorming.

Leo en Kees

dagvangst 13 september


Woensdag 14 september 2022

Met elke ronde een paar Sijzen kom je ook een heel eind

Qua vogels was het vandaag een tamelijk rustige dag, alhoewel we wel weer over de 100 vogels uitkwamen.

Netje Staartmezen
Netje Staartmezen

Er zaten echter geen uitschieters bij, zowel niet in aantallen (pieken) als soorten.

De excursiegangers waren zeer geboeid en uitermate enthousiast, mede door het rijke palet aan vogelsoorten dat we konden tonen. Kort na deze reguliere excursie mochten we aan de bak om tekst en uitleg te geven over ons werk aan een groep studenten (minor biodiversiteit) van de Rijksuniversiteit Leiden. Er ontstonden leuke discussies.

De rest van de middag was het stil in het Glop. Er zijn nog nauwelijks vogels. Het is hopen op aankomst.

Leo en Kees

dagvangst 14 september


Donderdag 15 september 2022

Al met al een tamme dag...

Voor het eerst in onze vangweek mochten we de dag beginnen met blaadjes schudden. Daarbij hoefden we niet voorzichtig te zijn, want er zaten amper vogels tussen. De eerste ronde telde precies 10 vogels, waaronder een aantal hervangsten.

De ronde daarop werden we verblijd met een groepje Sijzen rondom de Ebelbrug. Vervolgens liepen we onze eerste nulrondes van onze vangweek.

In de ochtend waren er behoorlijke aantallen Sijzen in de bossectie. In tegenstelling tot de eerdere dagen kwamen ze nu niet naar beneden, maar bleven hoog in de boomtoppen. Maar waarom? De vele Sijzen waren trouwens na de eerste stevige regenbui niet meer in het Glop aanwezig.

Vandaag vingen we een tiental Zwartkoppen. Wat ons daarbij opviel was dat er vandaag verhoudingsgewijs veel adulten tussen zaten. Normaliter is het gros eerste kalenderjaar, maar nu was de hoofdmoot adult.

Eveneens opvallend is dat er zoveel Spitsmuizen en Hoornaars in het terrein aanwezig zijn. Al dagen achtereen kruisen zij ons pad.

Vandaag vrijwel geen beweging van roofvogels in het terrein. Met uitzondering van een Sperwer die aan het einde van de middag laag overvloog.

Al met al een tamme dag met in totaal 40 vogels.

Leo en Kees

dagvangst 15 september


Vrijdag 16 september 2022

Berkenzaadjes op de ringtafel

De eerste ronde leverde - zoals verwacht - veel blad op en weinig vogels.

Slechts drie vogels namen de moeite om in die ronde de ringtafel te passeren. Toch stond de teller op dat moment op vier vogels. Rond middernacht is er namelijk nog een Houtsnip gevangen met de hand en voorzien van een ring.

Het is herfst, de berkenzaadjes liggen op de ringtafel. De netten wapperen volop in de harde wind en er zijn vandaag korte felle buitjes. Dat alles, gecombineerd met gebrek aan aankomst verklaart de magere vangsten.

De Huismus die zichzelf al dagenlang tegoed doet aan het voer in de zaadsilo bij de ringtafel hebben we vandaag kunnen voorzien van een ring.

Om 14:45 uur hebben we de netten gesloten vanwege regen en wind.

Leo en Kees

terug
eerder
later

dagvangst 16 september 

Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox