logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
terug
eerder
later

Dagboek van week 38


Zaterdag 17 september 2022

Tegen beter weten in...

Om 10.00 uur hebben we voorzichtig sectie 2 in de relatieve luwte van het bos weer open gedaan. Er stond nog steeds een stevige vlagerige wind die bij korte kletterbuitjes flink kon uithalen.

Het was heel stil in het glop maar in het bos zaten verspreid wel sijsjes in de toppen te foerageren.

Na heel veel blad en elzenproppen verder hebben we om 16:30 uur de sectie weer gesloten. Resultaat: nul vogels.

Maar we hebben wel onderhoud aan de baan en in het gebouw kunnen plegen.

Leo en Kees

dagvangst 17 september


Zondag 18 september 2022

Toch even proberen...

Om 10:00 uur de netten van secties 1, 2 en (gedeeltelijk) 3 open geschoven, alsmede hijsnet X, met het oog op de excursie.

Aanvankelijk hadden we gisteravond de excursie afgeblazen vanwege de slechte weersvoorspelling, maar vanochtend bleek het allemaal wat later te komen en hebben we besloten de excursie toch door te laten gaan.

Helaas konden we geen vogels laten zien.

‘s Middags hebben we nog wat onderhoud aan de baan gedaan. Tijdens het onderhoud konden we nog vier vogels naar de ringtafel brengen.

De vijfde, een Buizerd, wilde helaas niet. Hij/zij was bijtijds op eigen kracht uit het net in sectie 2 gevlogen.

Vanwege de voorspelde harde windvlagen en serieuze regenbuien hebben we om 16:00 uur de netten gesloten.

We veronderstellen dat we morgenochtend vroeg de netten kunnen openzetten om nog te kunnen profiteren van de ochtendgolf aan Zwartkoppen...

Leo en Kees

dagvangst 18 september


Maandag 19 september 2022

Een lekker Zwartkoppendagje...

Vanochtend vroeg de netten opengeschoven met het oog op de mogelijke aankomst van Zwartkoppen. Bleken er in de eerste ronde ineens twee Goudhanen te hangen! Dit waren de eerste Goudhanen van de najaarstrek.

Vanochtend hoorden we veel Heggenmussen. Er lijkt dus aankomst. Later op de dag vingen we er een zestal.

Leuk is ook de aankomst van Roodborst. Verspreid over de dag vingen we diverse verse exemplaren.

Het waterpeil in de sloot is door de regen van de afgelopen dagen met circa 15 cm gestegen. Het begint nu een beetje op een sloot te lijken. De rest van het terrein staat nog droog.

De strooisellaag is hooguit een beetje vochtig te noemen.

Oh ja, en die Zwartkoppen: we hebben er niet één gevangen. Misschien morgen?

Leo en Kees

dagvangst 19 september


Dinsdag 20 september 2022

De dag van de eerstelingen...

Eindelijk is de wind er een beetje uit. Het voelt gelijk een stuk aangenamer.

De eerste ronde was qua aantallen niet bijzonder, maar we vingen wel de eerste Koperwiek van dit jaar, na gisteren de eerste Goudhaan van het najaarsseizoen gevangen te hebben.

Halverwege de ochtend vingen we een nieuwe eersteling van dit najaar, te weten een Kleine Barmsijs. Wat zijn het toch schattige vogeltjes.

Een ander mooi vogeltje is de Putter, waarvan we er vandaag weer één vingen. Achterin het terrein zit een groepje Putters, dus we verwachten de komende dagen er nog wel meer van.

Vanochtend hoorden we voor de eerste keer Kepen overvliegen.

Aan het einde van de ochtend hoorden we aan de ringtafel een Bladkoning roepen. Pas aan het begin van de middag vingen we er twee tegelijk. Eén aan het begin van de opstelling in sectie 1, en één helemaal aan de andere kant van het terrein in het laatste net van sectie 4.

Later op de middag hing er nog een Bladkoning in sectie 5. Ook de Bladkoning is een eersteling voor dit jaar.

De Zwartkoppen zijn de grote afwezigen vandaag. Er is duidelijk sprak van aankomst van Zanglijster en Roodborst.

De Heggenmussen lijken door getrokken te zijn, evenals de Fitissen. De Sijs blijft in groten getale aanwezig in het terrein. We vingen er slechts twaalf.

Wat opviel was dat de Roodborsten in slechte conditie waren. Gewichten van 13 en 14 gram waren geen

uitzondering. Hopelijk kunnen ze snel opvetten om hun tocht voort te zetten.

We kijken terug op een geslaagde dag.

Leo, Kees en Niek

dagvangst 20 september


Woensdag 21 september 2022

Yes, ze zijn er weer...

Het was een prachtige dag vandaag. Lekker zonnetje, bijna windstil en een aangename temperatuur. De dag begon echter wel fris en hier en daar zat er dauw op de netten.

De ochtendronde werd, naast de Zwartkop, gedomineerd door Zanglijster en Koperwiek, waarvan we er een flink aantal hebben kunnen bemonsteren in het kader van het Zoönose-project (One Health).

In de eerste twee rondes vingen we een Waterral. De eersten van het seizoen. Yes, ze zijn er weer.

De excursie van vandaag werd goed bezocht. De deelnemers waren zeer enthousiast en we konden ze veel verschillende soorten vogels tonen, waaronder onze logo-vogel (Bladkoning) en een Grote Gele Kwikstaart.

Na de excursie stortte het in. Af en toe vingen we nog een paar Sijzen en een verdwaalde Roodborst. De teller eindigde desondanks op bijna 100 vogels, verspreid over 19 soorten. Niet gek.

Leo, Kees en Niek

dagvangst 21 september


Donderdag 22 september 2022

Weinig nieuws onder de zon, maar wel in andere samenstelling...

Met hoge verwachtingen begonnen we aan de eerste ronde. Het was bladstil, maar wel met dauw op de netten buiten het bos. Het leverde ons een ruim quotum Zwartkoppen en ook enkele Waterrallen. Totaal 26 vogels.

Daarna zakte het aantal vogels tamelijk snel weer in en het kabbelde de gehele dag een beetje door.

In de loop van de ochtend kwamen zoals gebruikelijk de laatste dagen de Sijsjes meer op het lijstje, maar zij bleven vandaag schaars met in totaal twaalf stuks. Krentjes in de pap waren een Sprinkhaanzanger (1), Putter (3), een Goudhaan en een kleine Karekiet.

Opmerkelijk weinig Roodborsten kwamen op de ringtafel. Dat bleef ook in de laatste avondronde zo. Totaal slechts drie stuks. Nog opmerkelijker was het volledig ontbreken van de Zanglijster in de eerste rondes, die de dag daarvoor juist prominent aanwezig waren.

In het berkengedeelte van sectie 5 waren voortdurend vogels zicht- en hoorbaar aanwezig maar we vingen er vandaag opmerkelijk weinig van. In de namiddag riep er een Bladkoning aldaar, maar ook die verdween zonder verblijf in de netten.

Roofvogels ontbraken op een enkele Sperwer na vandaag geheel in het beeld. Ook andere zichtbare trekbewegingen ontbraken.

Leo, Kees en Niek

dagvangst 22 september


Vrijdag 23 september 2022

Lekker genieten...

Vanochtend vroeg was het mooi weer. Weinig wind, geen dauw op de netten, niet te koud en bewolkt. Prima vangcondities. En dat bleef zo tot een uur of half vier, toen het gestaag licht begon te regenen / miezeren. Dat hield aan tot het donker.

De eerste ronde was de Zwartkop veruit favoriet. In tegenstelling tot andere dagen bleven we de Zwartkop gedurende de dag doorvangen. Opnieuw mochten we een Bladkoning op de ringtafel krijgen. Wat een prachtige, maar bovenal kleine beestjes zijn dat toch.

Leuk was de vangst van een jonge Putter, aan de snorharen en de vorm en hoeveelheid rood op de wangen overduidelijk een vrouw.

De Grote Bonte Specht maakte indruk op de aanwezige studenten door flink en tot bloedens toe in te hakken op onze handen☹.

Vermeldenswaard is dat in de hoek van sectie 5 opnieuw de gehele dag behoorlijke aantallen vogels (Zwartkoppen, Tjiftjaffen, Sijzen, Putters, Kneuen, Staartmezen) aanwezig waren. Niet dat we klagen, maar in verhouding tot het aantal aldaar rondvliegende vogels hebben we relatief weinig gevangen.

Tussen de gevangen Waterrallen bevond zich nog een exemplaar met duidelijke sporen van het jeugdkleed. Zoiets hadden we nog niet eerder in onze handen gehad.

De dag kabbelde rustig door met elke ronde wel een paar vogels. We hebben geen enkele nulronde gehad, behalve dan tijdens de regen en miezer.

Voorzichtig aan beginnen we onze spullen al bijeen te vergaren en in te pakken, want morgenochtend komt de nieuwe ploeg. We wensen hen veel succes en plezier. Wij hebben in ieder geval genoten van onze twee vangweken.

Leo, Kees en Niek

terug
eerder
later

dagvangst 23 september 

Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox