logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
eerder
terug
later

Dagboek van week 46


Zaterdag 13 november 2021

En op de wisseldag gebeurt het...

Al tijdens de eerste ronde bleek het Glop vol met Merels. Na een rondje van 30 en een rondje van 20 vogels viel het echter stil. Waarschijnlijk omdat het op het eiland wat mistig werd.

Toen de mist optrok begon het weer enigszins te lopen met vogels. Leuk was een adulte Merel NVO en een Merel met een London-ring. Na het middaguur trok het weer wat aan met de Merels op het moment dat de nevelen het eiland weer wat verlieten. Ook bezochten weer een paar Sijzen de ringtafel.

Vanaf 16:00 uur hebben Henri en Hanneke de ringtang overgenomen en er nog een 15-tal vogels bijgesprokkeld. Een paar Staartmezen, twee Winterkoningen en verder wederom Merels en Koperwieken.

In de schemer was er flinke wegtrek van Merels, als je er dan twee en een Zanglijster uit de hoogste banen van een hijsnet haalt dan wordt dat wel bevestigd.

In de avonduren zitten er wel een paar keer één of twee rallen in de toppen van de struiken, maar worden er geen meer gevangen. In de avond hebben we echter ook nog een paar buien.

Leo & Kees, opgevolgd door Henri en Hanneke


dagvangst 13 novemberZondag 14 november 2021

...die volgde na vertrek op de zaterdag

Meteen bij terugkeer van het openschuiven van de grofmazige netten hingen er al in de eerste schemer een paar Merels in de netten. In de lucht was het echter opmerkelijk stil. Bij het lopen van de eerste volle ronde werden de vangsten nog wat aangevuld met Merels maar was het duidelijk dat er vooral vertrek was geweest, maar amper aankomst.

Op het front van de Waterrallen wederom op diverse plekken gespetter en gespatter, maar slechts éénm ral in een net en geen in de kooien... Wel leuk: drie zanglijsters in dat rondje, niet alledaags bijna half November.

De wind is inmiddels naar de oostelijke hoek gedraaid maar is nog heel zwak. Af en toe beleven we een uithalertje naar 2 Beaufort die zorgt dat er weer even wat bladpeuterwerk te doen is.

We beginnen volledig bewolkt met lichte nevel in de polder maar rond het middaguur zien we steeds frequenter het zonnetje kortstondig tevoorschijn komen.

In de lucht zit toch echt nog wel wat beweging van vooral wederom Vink en Keep, maar ook zijn er nog weer de nodige Sijzen te horen. Bij het voormalige meteoveld vlogen twee Oeverpiepers rond. Al vanaf de tweede ronde werd het vandaag sprokkelen, al lopen we de gehele dag geen nul-ronde.

Helemaal achteraan in sectie 5 heeft een roofpiet een prooi in een net achtergelaten, een los in het net liggende Roodborst en een borstveertje zijn de achterblijfselen van een waarschijnlijk kortstondig bezoek.

Siberische
Siberische Tjiftjaf

Midden op de middag vangen we een Siberische Tjiftjaf. Dit individu lijkt een heel zwakke aanzet tot een vleugelstreepje te hebben. Ook zit er een ietwat bruinige waas op de wangen en oorstreek, al is die zwakker dan de gemaakte foto's lijken te suggereren. Bij het loslaten laat de vogel een vrijwel eentonig roepje horen dat duidelijk hoger van toon is dan we van onze Tjiftjaffen gewend zijn.

Daarna nog een rondje met een paar Merels en Koperwieken waarvan bij 1 Merel blijkt dat deze in het verleden een flinke wond op de borst heeft gehad die zelfs door het borstbeen heen is gegaan. Bij het opzij blazen van de veren kijk je in een litteken dat uit een kuiltje bestaat met wel een goed genezen wond maar waar je door de huid heen op de luchtkamers van de vogel kijkt, er heeft dus een gat in het borstbeen gezeten.

Bij het lopen van de laatste ronde vangen we nog weer tien vogels en komt er bij sectie 6 een Velduil laag over de opstelling vliegen... (!) Ik krijg de vogel recht boven mij mooi in het schijnsel van de lamp en hij vliegt heel rustig over de Berkensingel naar het Noorden weg. In de avonduren worden er geen Waterrallen meer bijgevangen.

Henri en Hanneke


dagvangst 14 novemberMaandag 15 november 2021

Retteketet Rallenpret

Bij het lopen van de eerste ronde was het met zangvogels opmerkelijk stil in het vangterrein. Waterrallen waren overal in het natte terreindeel echter al weer flink aan het spetteren en spatteren. Die eerste ronde leverde echter slechts een ral op en drie Merels waarvan twee terugvangsten. Veelzeggend dus.

En toch was er in de lucht net als gisteren best wel weer beweging van met name Vinken en Sijzen, maar in het struweel ten noorden van sectie 4 waren ook meerdere Groenlingen te horen.

De volgende rondes was het meteen weer sprokkelen waarbij de vangsten van de Waterrallen wat aantrokken. Dit vooral nadat ik tijdens één van de rondes een Waterral bij de ingang van kooi 7 zag drukken om de kooi in te komen hetgeen niet lukte en de ral vervolgens over de wiek klom en wegvloog. Dus meteen de ingang verbreed. De volgende ronde: drie rallen in diezelfde kooi ;-)) Dus in de volgende ronde die actie ook uitgevoerd bij de andere kooien met vergelijkbaar effect.

Dus vandaag een opleving in de vangsten zonder dat we de indruk hadden dat er nu zoveel meer in het terrein aanwezig waren dan gisteren en eergisteren.

In de middag nog een mooie ronde gelopen qua verscheidenheid; vijf Sijzen in hijsnet X, twee Goudhaantjes, Pimpels, Koperwiek, Tjiftjaf en... Waterral.

Eind van de middag hing er een Houtduif in het lange grofmazige net van sectie 6. Het was zo'n groot bakbeest dat z'n vleugellengte met 268 mm aan de max zat van de tabel in de determinatiegids van Demongin en de vleugellengte ook niet kon worden ingevoerd in onze database. Ook de weegschaal wist even niet wat hem overkwam, de teller kwam tot rust op de 585,7 gram...

In de laatste ronde voor de invallende duisternis zeven vogels gevangen waarvan een waterral die in de allerhoogste baan van hijsnet X hing en met behoorlijke waakzaamheid en voorzichtigheid naar beneden gehaald moest worden omdat 'ie halverwege al uit de netzak begon te klauteren. Eenmaal in handen bleek het om een terugvangst van vanochtend te gaan...

In de avond is het weer oorverdovend stil op het eiland en in het vangterrein; de toch al zwakke wind die in de oosthoek staat is dan ook helemaal gaan liggen. Maar dat is maar tijdelijk want bij het lopen van de avondronde van 23:00 uur staat er een 2-3 bft. Er worden dan nog eens drie rallen gevangen.

Het was weer een leerzame dag

Groet,
Henri en Hanneke


dagvangst 15 novemberDinsdag 16 november 2021

Nieuwe jaar- en nieuwe baansoort!

Bij de eerste ronde staat de wind nog steeds in de Oosthoek, maar is net als voorgaande dagen heel zwak. Het is volledig bewolkt en het lijkt af en toe licht te miezeren. We ervaren leuke nieuwe aankomst van Merels en meer Waterrallen in de kooien, maar al snel in de ochtend vielen de vangsten weer terug.

Bij de tweede ronde zit er weer een Havik te kekkeren in het bosgedeelte; we zien de vogel, een vrouw ook over de netopstelling vliegen.

Tussen de vangsten hebben we een Roodborst waar eerder dit seizoen in September een zogenaamde schimmelborst en -buik werd vastgesteld. Het betreft dan nestjes van mijten die het lichaam een uiterlijk geven alsof de huid beschimmeld is. Waarom we dit schrijven? De Roodborst was er op dit moment geheel vrij van. Tot nu toe werd eigenlijk aangenomen dat dit zou leiden tot een verkommerende vogel die er dus eigenlijk aan onderdoor zou gaan.

Nog een opmerkelijk feit was de terugvangst van een mooie Merel-man die vorig jaar bij het ringen als een zogenaamde 'bonte' Merel-VROUW was opgeschreven... Daar was nu zeker geen sprake, de vogel had inmiddels ook een knaloranje snavel, al zat daar nog steeds iets zwart in, maar dat komt best vaak voor bij een tweejarige Merel.
De vogel is hier nu voor de vijfde maal teruggevangen en werd tot nu door de doorgemaakte postbreeding-rui steevast voor een Vrouw aangezien.

Waterhoen"
Waterhoen

In de middag weer een leuke opleving in een ronde waarin ook een Waterhoen in kooi 8 zit, de eerste van dit jaar.

In de ponyweide hangt een grote Zwarte vogel stil in één van de grofmazige netten, een Kraai. De vogel is helemaal viezig en nat en lijkt in een sloot een bad te hebben genomen. Maar tevens heeft 'ie op een boerenerf op de kuilbult gezeten want er hangt een penetrante fermentatiegeur aan hem.

De snavelvorm en de handpenprojectie geeft aan dat het een Roek betreft, dat was aan de besmeurde kop aanvankelijk nog niet eens gezien. De Roek is in tegenstelling tot in het binnenland hier op het eiland niet eens een alledaags, zeg maar allejaars verschijning. En voor ons ringstation blijkt het ook nog een nieuwe baansoort te zijn.

De rest van de middag sprokkelen we door en vangen we nog een Keep, voor ons een eerste voor deze vangweek.

De duisternis valt door de zware bewolking met af en toe lichte motregen vandaag vroeg in. We horen aan alle kanten vertrekkende lijsters, maar vangen nog maar één Merel hoog in de bovenste baan van hijsnet X, vast ook één van de vertrekkers.

In de avonduren worden geen Waterrallen meer gevangen en komt er rond 23 uur een stevige wind uit de Zuidwesthoek opzetten. Derhalve worden de hijsnetten en alle netten van sectie 6 al eerder gesloten.

Groet,
Henri en Hanneke


dagvangst 16 novemberWoensdag 17 november 2021

Meer wind dan vogels

Bij de eerste ronde bleek dat er onverwachts toch nog wel vogels binnen kwamen vallen op het eiland. Vooral tientallen Koperwieken, Merels, Vinken, Kepen, en ook af en toe een clubje van vier tot vijf Barmsijzen. De meeste vogels doken ook de bomen en struiken in en al snel bleek waarom; ten zuiden en westen van het eiland naderde een regengebied. Een aantal Koperwieken en Merels belandden daarbij ook in de netten. De verdere ochtend heeft tot 10 uur het karakter van regelmatig lozende buien.

Er zitten duidelijk minder Waterrallen in het terrein en dat vind meteen weerslag in de vangsten daarvan, we vangen er meer terug dan we ringen; tot twee keer toe vangen we er ook eentje in een kooi die eerder vandaag ook al gevangen was. Dan kun je er vanuit gaan dat we de leibanen wel ongeveer goed hebben staan... ;-)

Ondanks de aanwezigheid van vogels vangen we er toch maar weinig van, de wind, 4 Bft uit nootdwest naar west gooit duidelijk roet in het eten en bladeren in de netten, vooral jaarlijks meer Eikenblad...

De gisteravond aanhalende wind is dus blijven doorstaan en dus bleven de netten van sectie 6 dicht en werden vanmorgen na de eerste ronde ook de laatste twee netten van sectie 7 en twee netten van sectie 5 dichtgezet vanwege de grote hoeveelheden Eikenblad die nu naar beneden kwamen. Hijsnet Y kon nog een paar uur open blijven maar moest toen toch ook echt ontbladerd en gesloten worden.

In de middag heb ik een aantal netten wat strakker gezet omdat ze nu wel erg vaak in de struiken hingen. Het allerlaatste net van sectie 8 blijkt zo'n net dat zelf antwoord geeft op de vraag waarom het niet meer vangt. Ik probeer een Koperwiek uit het net te halen, maar die valt zo door het net heen en vliegt weg, botergaar is dit net.

In de middag blijkt dat ik één ronde te lang heb gewacht met het vervangen van dit net, naast een nog groter gat hangt een borstveertje van een Sperwer...

De laatste daglichtronde waarbij we diverse lijsters horen vertrekken brengt acht vogels, een Tjiftjaf, een Koolmees terug een Waterral terug en lijsters. In de avondrondes wordt niets gevangen en lijkt er ook totaal geen rallenactiviteit te zijn.

Groet,
Henri en Hanneke


dagvangst 17 novemberDonderdag 18 november 2021

De Eiken beginnen nu echt te lozen...

In het vroege ochtenddonker was de wind met in de opstelling ongeveer 2 Bft zwak genoeg om voorzichtig één grofmazig net open te zetten en het onderste deel van hijsnet Y te openen.

In de eerste ronde leek het een herhaling van zetten te zijn van afgelopen dagen, een aantal binnenvallende Merels, Koperwieken, Sijzen en wederom weer wat meer Barmsijzen. In het natte deel van de opstelling was niet echt gek veel gespetter van Waterrallen te horen en de vangsten van de eerste twee rondes in de kooien bevestigden dat. Ze leken uit te slapen vandaag.

De eerste ronde leverde zes Merels op, een ongeringde Zwartkop en een Tjiftjaf van gisteren werd teruggevangen.

Al snel na die eerste ronde begon de wind weer aan te wakkeren en stond er in korte tijd weer 4 Bft uit WZW. De net voorzichtigheid opengeschoven netten gingen dus al snel weer dicht. Bij het grofmazig net duurde dat even want de Eiken zijn nu pas echt begonnen met het afwerpen van blad. En die bomen worden inmiddels zo hoog dat die bladeren met eigenlijk nog maar 'slechts' 4 bft nog tot in sectie 8 in de netten terug te vinden zijn.

De rest van de dag sprokkelen we door en beginnen de rallen zich uiteindelijk ook wel te melden, zij het mondjesmaat.

We vangen nog twee soorten die zich bij ons voor het eerst deze week melden, een Vuurgoudhaan en een Heggenmus...

Ook nog een Koolmees, nu negen keer gevangen nadat zij in 2019 als na eerste kalenderjaar hier een ring kreeg. Zelf heb ik deze dame alleen een keer in handen gehad tijdens een avondcontrole langs de nestkasten hier in het Glop.

Groet,
Henri en Hanneke


dagvangst 18 novemberVrijdag 19 november 2021

Sijzendagje

De dageraad kondigde al snel een dag met mooi weer aan en dat werd het behoudens de wind ook. Waren er in het begin nog wat schapenwolken, die waren snel verdwenen en het vangterrein lag onder een vrijwel heldere hemel. Wel hebben we door de wind dezelfde netten als gisteren nog lange tijd gesloten moeten houden.

Aankomst was er van Merels en Koperwieken totaal niet, als hangen er in deze tijd van het seizoen natuurlijk altijd wel een paar in de netten. Er vlogen wel weer nog meer Sijzen dan de voorgaande dagen. Ook boven het veldlab vloog een groepje van zeker 50 stuks. Meteen in de eerste ronde hingen er bij de Ebelbrug al twee in het hijsnet. In de latere rondjes van deze dag bleven dat er vrijwel iedere ronde weer een paar meer worden met een rondje met maximaal een stuk of tien exemplaren erbij. En zo sprokkelden we een Sijzendagje bij elkaar waarop de Sijs in aantallen de ringlijst van vandaag aanvoert.

Op het pad door het Glop stond tijdens het uithalen in de eerste ronde een Waterhoen mij even aan te kijken wat ik hier aan het uitvreten was en liep rustigjes het moeras weer in. Een Buizerd vloog in de ponyweide onder de Eiken door richting het meteoveld. Als de grofmazige netten nou open hadden kunnen staan...

Buiten de Sijzen was er verder dus niet zo heel veel vermeldenswaardigs vandaag, of het moet zijn dat we Barbara weer heel blij hebben kunnen maken met het precies op het juiste moment verschijnen en kunnen meebeleven hoe we bij een Siberische Tjiftjaf een ring aanlegden. Ze was er ontzettend blij mee.

Met dezelfde boot was Holmer gearriveerd met het plan om vanavond te gaan dazzelen en zaterdag een wadvogeltelling voor Sovon uit te voeren. Dat dazzelen leverde 's avonds nog drie Houtsnippen op terwijl de omstandigheden met een ontzettend felle volle maan verre van ideaal waren.

Aan het eind van de middag zat er in de rallenkooi van sectie 5 nog een jawel... adult Waterhoen! De laatste ronde voor het slapen gaan was het vrijwel windstil geworden, was het terrein zwaar bedauwd en hingen buiten het bos de dauwparels aan de netten.

Helder was het wel maar koud niet, het warmwatereffect van de Noordzee trad weer op, het was nog steeds 10 graden buiten.

eerder
terug
later

Groet,
Henri en Hanneke


dagvangst 19 november
 

Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox