logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
eerder
terug

Dagboek van week 47


Zaterdag 20 november 2021

Nog een Sijsendagje

Spreeuw"
Spreeuw

Opgestaan met hetzelfde zachte weer waar we vannacht bij ter kooie gingen. De Roodborsten en Winterkoningen zaten helderop te zingen... Bij de eerste ronde was het nog vrijwel windstil, maar bij het bereiken van de meest ver weg liggende netten begon de wind al weer aan te halen. Vogels waren er in de opstelling amper, we (Frank Majoor liep een rondje mee) kwamen terug met slechts drie Koperwieken. Ook de rallenkooien waren leeg ook al waren de verwachtingen voor een goede treknacht gisteravond nog goed. Je kunt je vergissen...

De volgende ronde was een hijsnetronde. Net als gisteren was er een wolkje Sijzen bij hijsnet X in de hoek van het bos de bocht ingedraaid en daarvan waren er 19 in het hijsnet en het overstaande lage net beland. In diezelfde ronde nog een Tjiftjaf terug van begin Oktober, een Merel en nog weer twee Koperwieken.

Daarna nog een keer een rondje met een stuk of wat Sijzen en net als gisteren herhaalde zich dat nog een paar keer met steeds een paar minder vogels, maar zo keuter je wel lekker de dag door in combinatie met blaadjes plukken en iets lekker bij de koffie en een lichte delegatie van familie en vrienden op bezoek vanwege de verjaardag van Hanneke.

Aan het eind van de middag vingen we nog een Koolmees terug uit 2018 en in de laatste ronde voor het donker een Groenling met een Arnhem-ring Niet Van Ons, wellicht van Ardie uit het dorp.

Groet,
Henri en Hanneke


dagvangst 20 novemberZondag 21 november 2021

We beginnen met inpakken...

Vanmorgen vanaf begin windkracht 4 met af en toe uithalers. De eerste ronde zaten er amper vogels in het bos, laat staan in de netten. Die ronde levert slechts een terugvangst van een Winterkoning op en er zitten twee Waterrallen in de kooi bij het vanzelfsprekend nog steeds gesloten hijsnet Y.

Er komen een paar Kramsvogels over het terrein vliegen, maar niets lijkt op de trek van de verschillende soorten die we afgelopen week zagen.

De volgende ronde is een nulronde en de ronde daarna zes vogels waarvan twee Sijzen in hijsnet X. Al met al is het beeld van de afgelopen week duidelijk, op de boomtopfoeragerende Sijzen is het aflopende zaak dus.

De Sijzen leken vandaag het Glop te hebben verlaten, niet zo gek als je de aantal vetjes 3 tussen de vangsten van gisteren zag.

Gisteren is er ook weer een wadvogeltelling geweest; één van de tellers meldde vandaag dat de kwelder gisterochtend bij het eerste daglicht vol zat met Merels. Hier merkten we daar totaal niets van, we hadden er gisteren in de hele dag twee op de lijst staan, een nieuw en een terug, en zagen amper Merels.

Vanavond leverde de laatste avondronde voor het slapengaan nog een terugvangst van een Waterral op, voor het eerst teruggevangen sinds geringd te zijn op 3 November.

We zijn vandaag begonnen met het binnenhalen van de netten. Aan het eind van de dag staan alleen de secties 1, 2 en 7 + de hijsnetten en de (al dagen gesloten) grofmazige netten nog. En vanzelfsprekend de rallenkooien...

Groet,
Henri en Hanneke


dagvangst 21 novemberMaandag 22 november 2021

De laatste gewone netten zijn binnen

Met volledige verbazing vanmorgen uit bed gerold. Het was windstil... Het was windstil! Dus snel de beide hijsnetten opengeschoven en de blaadjes uit de resterende mistnetten van sectie 1, 2 en 7 geschud.

De vogeltrekradar gaf afgelopen nacht toch wel trek aan en de Duitse Notams geven vanmorgen voor heel Noord-Duitsland vogeltrek 5 op een schaal van 8 aan. Er is dus wel beweging in de lucht...

Het is op een paar wolken na bijna helemaal helder maar in tegenstelling tot het binnenland vriest het hier nog niet. Dat mag mij echter niet beletten om flink onderuit te gaan op de eerste planken van het bruggetje naar de kooi bij sectie 5. Daar zat nog geen gaas op... de schade blijft beperkt tot een natte onderarm waarmee ik weet te vermijden vol in de sloot te belanden.

Het enige dat we in de eerste ronde van de gemeten trek merken is dat er één Winterkoning met een ring van 2019, een ongeringde Tjiftjaf, een Rietgors en een Merel in de netten hangen. In één van de kooien zit nog een Waterral. In de lucht boven het Glop merk ik één overvliegende Kramsvogel en er vliegt nog een Sijsje luid roepend rondjes boven het Elzenbos waar voorgaande dagen nog groepjes vlogen, die heeft kennelijk de boot gemist.

Later op de ochtend vangen we een Sijs met vliegspier 1... dat zie je haast nooit bij Sijzen.

Goudhaan"
Goudhaan

Er zijn toch weer wat meer Waterrallen in het terrein aangekomen zo klinkt het, we vangen er ook weer een paar meer. Tijdens het binnenhalen van netten heeft Hanneke in de bocht van sectie 1 naar 2 een Matkop of Glanskop gezien, ze is er overtuigd van dat het geen Zwartkop was. Dat betreft een wel heel zeldzame waarneming voor het eiland... De Glanskop staat maar twee keer vermeld in de avifauna (1971 en 1985) en de Matkop met wel wat meer waarnemingen tussen 1968 en 1996. Zelf heb ik deze vogel gemist en nadat Hanneke het mij vertelde ook niet kunnen terugvinden/horen.

Rond het gebouw houdt zich enige tijd een grote bonte Specht op, Hanneke hoorde er vanmorgen één roffelen. Van deze soort ringden we er hier op het VRS dit jaar 14; bovengemiddeld.

Rond het middaguur hebben we de resterende gewone netten en de drie grofmazige netten binnen. En natuurlijk zaten er in dat ene grofmazige net dat de hele week dicht zat of niks ving nu 2 Merels... Maar ja, het houdt een keer op. De hijsnetten vangen nog een duo van een soort die we dit jaar haast wel heel weinig hebben gevangen... de Goudhaan! Het blijken nummer 34 en 35 van dit jaar... Heel opmerkelijk.

Groet,
Henri en Hanneke


dagvangst 22 novemberDinsdag 23 november 2021

De eerste kooien naar binnen

Vanmorgen weer een mooie zonsopkomst en redelijk rustig weer, een zwak windje en droog. In het veld weer wat meer wegrennende rallen, maar niet echt veel van toename van vogels te merken, tenminste, niet tijdens de eerste ronde.

In de tweede ronde werd dat wat beter, in hijsnet X hing een Pimpel en een Roodborst, beide uit één van de ringweken in de eerste helft van Augustus. In de omgeving van hijsnet Y zat een Siberische Tjiftjaf al roepend door de struiken te scharrelen. Heb niet kunnen zien of het één van onze eerder deze periode geringde vogels was.

Begonnen met het weghalen van de rallenkooien, vandaag de kooi van 5 en de kooi van 8 kunnen weghalen. Morgen de wieken van die kooien en dan zien we wel verder. Niet zo gehaast want er zit dus nog steeds wel beweging in de Waterrallen.

Vandaag ook weer twee loeizware rakkers erbij met een gewicht van respectievelijk 147,4 en 153,8 gram...

Rond het middaguur tref ik ineens in hijsnet Y in de achtste baan van onderen een gat aan van bijna een meter groot. Daar is met vrij grote zekerheid geen geit doorheen gegaan... Ik denk aan één van de Havikken die zich hier in het Glop nog steeds erg actief ophouden.

In de avond wordt het weer zo goed als windstil en vliegen er weer leuke aantallen Wintervlinders in het vangterrein. Op de ramen aan de kant van het veldlab waar we het licht aan hebben zitten er veertien op de ramen, dat zijn betere voortekenen voor het mezenbroedseizoen dan gemiddeld, maar dat mag ook wel na afgelopen jaar.

Groet,
Henri en Hanneke


dagvangst 23 novemberWoensdag 24 november 2021

Nieuwe aankomst

En toen waren er ineens toch nog weer Sijzen gearriveerd. Er vloog weer een wolkje van een stuk of honderd exemplaren rond, boven het moerasgedeelte en het Elzenbos. Ook vlogen er weer wat meer Putters en Barmsijzen gelijktijdig met de Sijzen rond. Van zo'n club Sijzen vang je er dan onder onze omstandigheden met één hijsnet drie...

Geit"
Landgeit

In de eerste ronde hingen er ook twee Merels in hetzelfde hijsnet. Hijsnet Y had in die ronde een Koperwiek en op dat moment meteen al heel wat Eikenblad.

Er stond dan ook meteen al weer wind uit de zuidwestelijke hoek. De grote Eik op de hoek van dat net is inmiddels ook begonnen met bladwerpen en staat precies tussen wind en net in... Sluiten geblazen dus. Boven sectie 4 zie ik tijdens één van de rondjes om spullen te halen een Smelleken achter de Sijzen aanjagen.

In het bos zit een mannetje Zwartkop en waar vorige week de netten van sectie 6 nog stonden, durft nu een groep van een stuk of twintig Vinken onder de Eiken te foerageren. Er vliegt ook nog een Grote Gele Kwik rond in de ponyweide waar inmiddels de groep landgeiten is ingerasterd.

Van de eerder verwijderde inloopkooien hebben we vandaag alle leibanen binnengehaald en kooi 7 is ontmanteld en ook daar zijn de leibanen inmiddels binnen. Morgen de rest.

Groet,
Henri en Hanneke


dagvangst 24 novemberDonderdag 25 november 2021

De laatste vogeltjes van het najaaarseizoen

Vandaag weer een dag met haast windstille momenten, maar voor een bui uit flink aantrekkende wind. Die buien namen in de loop van de dag toe in hevigheid en soms zat er hagel bij in. Vanmorgen nog een laatste Waterral in kooi 3 gevangen en later nog een 2-tal Sijzen in hijsnet X.

De Sijzen, Putters en Barmsijzen zijn nog steeds in dezelfde aantallen aanwezig, ook de Zwartkop zit nog steeds in het bosgedeelte en er zijn wederom rallen in het terrein. Kortom, het is nog steeds niet over... Steeds meer kunnen we onszelf de vraag stellen of het najaarsseizoen wel echt helemaal tot stilstand komt, tot ver in December hoor je 's nachts de schrille roepjes van de Koperwieken nog en in die maand komen er ook zeker nog steeds wel Merels door in het Waddengebied.

Maar voor ons houdt het hier nu op; het veldlab moet komende week door VU-medewerkers gebruikt worden. We zullen zien of er voor de jaarwisseling al een combinatie van snoeien en ringen gehouden kan worden, zoniet, tot volgend jaar!

eerder
terug

Groet,
Henri en Hanneke


dagvangst 25 november
 

Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox