logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
eerder
terug
later

Dagboek van week 45


Zaterdag 6 november 2021

Sprokkeltijd

De eerste ronde is beduidend minder dan gisteren en de tweede zelfs zeer mager. Vandaag geven we over aan onze opvolgers, hopelijk trekt het nog aan.

Na veel gelezen te hebben over de Oost-Aziatische phylloscopen zijn wij van mening geworden dat de naam van de Fitis veranderd moet worden in Gele Boszanger.

Wij geven over aan de opvolgers.

En die opvolgers halen als eerste vogel uit het net een ... geringde Bruine Boszanger. Hoe gek wil je het hebben.

Rond de overdracht zagen we een Sperwer met prooi over het gebouw vliegen, achtervolgd door twee Buizerden. Later op de middag zagen we de Sperwer nog door het terrein heen jagen, met als resultaat een vijftal Sijzen in hijsnet X.

De vangsten bleven de rest van de dag beperkt met een slotronde van 6 vogels.

Een beperkt aantal Waterrallen gaf blijk van hun aanwezigheid, maar lieten zich niet vangen.

De Zuidwesten wind nam aan het einde van de middag toe van matig naar vrij krachtig (6 Bft) en zal naar verwachting morgen blijven staan. We gaan het zien en meemaken.

Kees O, Sylvia & André D., opgevolgd door Kees & Leo


dagvangst 6 novemberZondag 7 november 2021

Handvaardigheid weer op orde...

En dan niet wat betreft vogels, maar wat betreft blaadjes.

Ondertussen weten we feilloos het verschil tussen Eikenblad, Elzenblad, Wilgenblad, Berkenblad, rietstengels, takjes en Elzenproppen. De wind heeft vrijwel de gehele dag met kracht 6 staan blazen.

Desondanks hebben we in de loop van de dag toch de hijsnetten erbij opengezet, alsmede één grofmazig net. Er gingen namelijk de gehele dag door kleine groepjes Merel door het terrein. Natuurlijk meestal aan de buitenrand waar geen netten staan☹. Maar toch hebben de hijsnetten bijgedragen aan het resultaat.

De vangsten vielen tegen, alhoewel met die wind eigenlijk ook wel vanzelfsprekend. De gehele dag door vielen er kleine korte buitjes met aantrekkende wind. Terwijl de verwachting toch echt aangaf dat er 2% kans bestond op 0 mm regen. Het kan verkeren.

De Waterral is vandaag de grote afwezige. Pas halverwege de middag was er weer sprake van enige rallenactiviteit in het terrein. Dit was slechts van korte duur.

Leo & Kees


dagvangst 7 novemberMaandag 8 november 2021

Minder wind, minder regen, minder blad, meer vogels...

Vanmorgen vroeg doortrek van groepjes Merel en Kramsvogel. De eerste ronde leverde 15 vogels op, bestaande uit Merel en Koperwiek en opmerkelijk genoeg een viertal verse Winterkoning.

We troffen een Waterhoen staand boven op kooi 3 aan. Een soort waarvan we de aanwezigheid nog op geen enkele manier hadden kunnen constateren. Datzelfde gold voor de Houtsnip. Tijdens de eerste ronde vloog er een op naast hijsnet Y.

Vanochtend een paar korte buitjes, daarna bleef het droog. De wind is behoorlijk afgenomen en dat bleef de rest van de dag ook zo.

Tot in het begin van de middag trokken er kleine groepjes Merels door het terrein. Met een zekere regelmaat troffen we daar een wisselend aantal van aan in de netten. De avondronde bleef beperkt tot slechts een enkele Merel en Koperwiek.

Leuk was de vangst van een 1 kj man Kramsvogel aan het eind van de middag.

Waarneming: tweemaal een jagende Sperwer en vlak voor donker een groepje Watersnip. We hoorden regelmatig Putter en Barmsijs maar vingen ze niet.

De teller bleef steken op 63 vogels.

Leo & Kees


dagvangst 8 novemberDinsdag 9 november 2021

De dag van de éénlingen...

Alhoewel de eerste ronde met elf stuks best redelijk genoemd mag worden, was het daarna compleet over.

De gehele dag was het bewolkt (laaghangend) met aan het einde van de middag een behoorlijke luchtvochtigheid, bijna miezer. Op zich dus goed voor de vangsten, maar er stond best wel een wind die de netten in de meer open gedeelten van het terrein deed bollen. Maar als er amper vogels zijn, kun je ze ook niet vangen.

De Merels waren met name in de bossecties actief aan de grond, zulks in tegenstelling tot gisteren, toen ze meer in de buitenranden rondvlogen.

In het buitenste grofmazige net vingen we behalve heel veel Eikenblad zomaar ineens een Zwarte Roodstaart vrouw, na eerste kalenderjaar, met vetgraad 3. Leuk. Pas de tweede Zwarte Roodstaart van dit jaar.

De enige Waterral van vandaag werd gevangen in een experimenteel inloopklapkooitje aan het einde van wiek 7a.

De reguliere inloopkooien vingen helemaal niets vandaag. Het hijsnet Y stond ook open en ving bijna uitsluitend Merels in de onderste baan (?).

Waarnemingen:
- Paar keer een Sperwer actief, zelfs bij de ringtafel.
- Vanochtend waren er flinke groepen Sijzen, met name rond het gebouw en achterin bij de hoek van sectie 0 en 9.

Leo & Kees


dagvangst 9 novemberWoensdag 10 november 2021

Stil, stiller, stilst...

Een andere typering voor deze vangdag is niet te geven.

Vangtechnisch hadden we perfect weer. Bewolkt, weinig wind, droog en niet te koud. Hooguit kon je klagen over de windrichting.

We begonnen de eerste ronde met negen vogels. Tot de ronde van 11:00 uur hadden we alleen maar lijsterachtigen gevangen. In deze ronde kwamen dan eindelijk een paar kleine vogeltjes ter ringtafel.

In het terrein is nauwelijks activiteit van vogels waarneembaar, met uitzondering van de Waterrallen. De gehele dag zie en hoor je ze zich door het terrein heen bewegen. Ze vangen doen we slechts amper.

Het door ons zelf opgelegde quotum om tien vogels per dag te bemonsteren in het kader van het zoönose-onderzoek (o.a. naar het Westnijlvirus en het Usutu-virus) hebben we vandaag niet gehaald.

De slotronde leverde zowaar zes vogels op, te weten Merel en Koperwieken. Voor de rest valt er over deze dag weinig te melden. Morgen een opleving?

Leo & Kees


dagvangst 10 novemberDonderdag 11 november 2021

Het zit vol en toch is het leeg...

Op het eiland zelf zitten flink veel Merels aan de grond, maar hier in het Glop merken we er bar weinig van. Heel af en toe zien we er één vliegen.

Vanochtend hadden we volgens Buienradar 4% kans op 0,0 mm neerslag, oftewel 96 % kans op neerslag van < 0,0 mm:-). Het was in ieder geval goed vochtig met lichte miezer. Pas tegen een uur of 10 hield dat op en brak de bewolking. Veel verandering in aanbod bracht dat echter niet. Er was amper tot geen aankomst. Wel zitten er wat meer Roodborsten en Winterkoningen in het terrein.

De eerste ronde bracht ons drie vogels, één Koperwiek en twee Waterallen, waarvan één in een mistnet en één in een experimenteel inloopklapkooitje aan het einde van een wiek. Dus meer hoeven we niet te vertellen.

Het was een rustige dag met als enig hoogtepunt de ronde van 15:00 uur, toen er zes Koperwieken en twee Merels in sectie 6 (fijnmazig en grofmazig) hingen. Werk van een Sperwer?

Opvallend is dat we de gehele dag Roodborsten in het terrein hebben gehoord maar niet hebben gevangen (met uitzondering van één terugvangst). Waar de Sijzen gebleven zijn is ons onbekend. We hebben ze nauwelijks gehoord of gezien.

In de avondronde vingen we eindelijk een paar Merels die kennelijk in het Glop wilden gaan slapen.

Waarnemingen: een groepje van 20 Kramsvogels overvliegend

Leo & Kees


dagvangst 11 novemberVrijdag 12 november 2021

Met de hakken over de sloot...

Vandaag net (maar dan ook echt maar net) ons dagrecord van deze week verbeterd. Maar daar hebben we dan ook best voor moeten lopen en blad schudden in netten, die we eigenlijk gelet op de wind en de bladval gesloten hadden moeten houden. Maar ja, je wilt wat.

De eerste ronde leverde elf vogels op, in hoofdzaak Merel, maar ook een ... Houtsnip. Eindelijk. We hadden de indruk dat er minder Merels aanwezig waren, maar desondanks hebben we er meer gevangen. Rara hoe kan dat?

De Waterrallen lijken ook in mindere aantallen aanwezig te zijn.

Het lijkt erop dat de verwachte regen hoofdzakelijk vannacht valt en we morgen dus droog kunnen starten. We maken ons op voor de altijd spannende wisseldag.

eerder
terug
later

Leo & Kees


dagvangst 12 november
 

Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox