logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
eerder
terug
later

Dagboek van week 42


Zaterdag 16 oktober 2021

Bladkoning"
Bladkoning

Een rustig begin van een legendarische week

Een, wat weer betreft, kalm en bewolkt begin van de dag met een mooie eerste ronde van 25 vogels, waaronder 8 Waterrallen. Alles wijst erop dat er aankomst is geweest.

Na de overdracht aan de nieuwe ploeg blijft het rustig doorvangen. Een paar heugelijke momenten, zoals de vangst van de 100-ste Waterral van het seizoen en de vangst van een Bladkoninkje, dit jaar bijna net zo schaars als een Dwerggors, voorkomen dat we verveelt raken.

De avondronde, die de afgelopen dagen garant stond voor een aanzienlijk deel van de dagvangst, viel vandaag, met slechts een tiental vogels, wat tegen.

Maar het voordeel van een rustig begin is dat alles de rest van de week alleen maar beter kan worden. Wie weet wat ons nog te wachten staat!

Groeten uit het Glop!
Symen en Kees

dagvangst 16 oktoberZondag 17 oktober 2021

We pimpelen lekker door

Een rustige start van de dag met dertien vogels in de eerste ronde.

Daarna werd het gelijk nog rustiger met tot even na de middag enkele vogels per ronde.

De Waterrallen lieten het ook behoorlijk afweten. We vingen er vandaag drie, waarvan één terug.

Een
Pimpelmezen in een hijsnet

Tijdens de ronde van 11:00 uur een Grote Gele Kwikstaart, altijd een erg leuke soort.

Eindelijk ook hier op Schiermonnikoog een aardig aantal Pimpelmezen rond 14:00 uur in hijsnet Y, in totaal 35.

Elders in het land worden de laatste dagen veel Pimpelmezen gevangen en geringd. De avondpiek was aardig, maar het leverde geen hele grote aantallen lijsters op.

Groeten uit het Glop!
Symen en Kees

dagvangst 17 oktoberMaandag 18 oktober 2021

Eerste 100+ dag van oktober

We starten de dag onder gunstige omstandigheden, met nauwelijks wind en ruim 25 vogels in de eerste ronde.

Daarna zakten de vangsten snel terug, zoals afgelopen dagen vaker het geval was. Nauwelijks ook Waterrallen. In de rondes van 10:30 en 11:30 weer Pimpelmezen, in totaal zo'n 30 verse vogels.

Symen
Symen en Thijs (Foto: Rick Middelbos)

Gedurende de ochtend ook een gestage stroom van overvliegende lijsters, vooral Koperwieken, richting zuidwest, die niet naar beneden kwamen.

In de ochtend hadden we bezoek van een excursie van de JNM met veel enthousiaste jonge vogelaars! Ook Wouter Halfwerk, Kees Verhoef en Rick Middelbos vergezelde ons met een bezoek en liepen een ronde mee.

De avondpiek stelde net als de dag ervoor niet heel veel voor. Toch wisten we gedurende de hele dag de grens van de 100 gevangen vogels net te overschrijden.

Een erg mooie dag dus weer!

Groeten uit het Glop!
Thijs, Symen en Kees

dagvangst 18 oktoberDinsdag 19 oktober 2021

En de tweede

De dag begon zwaarbewolkt met een heel klein beetje motregen.

Tijdens de ochtendschemering was de lucht vol lijsters en ook het bos was vergeven van de vogels. Het was dan ook geen wonder dat we startten met een daverende ochtendronde van 60 vogels.Het was een mooie mix van lijsters en Pimpelmezen en ook opvallend veel Zwartkoppen.

Bij het verwerken van deze vangst kregen we gezelschap van Vincent van der Spek en Wouter Halfwerk met families.

Avondronde"
Rijke oogst in de avondronde

De rest van de ochtend verliep voorspoedig, maar aan het begin van de middag trok de zuidwesten wind aan tot kracht 6 Bft. En vanaf dat moment vingen we bijna alleen nog maar blad.

De schemerronde fleurde de middag nog een beetje op met een leuk aantal Merels en Koperwieken. Hopelijk blijven die hier nog een beetje hangen, want het onstuimige weer zal de komende dagen aanhouden en vast niet veel klein grut aanvoeren.

Daarna zakten de vangsten snel terug, zoals afgelopen dagen vaker het geval was. Nauwelijks ook Waterrallen. In de rondes van 10:30 en 11:30 weer Pimpelmezen, in totaal zo'n 30 verse vogels.

Groeten uit het Glop!
Symen en Kees

dagvangst 19 oktoberWoensdag 20 oktober 2021

Winderige dag

De dag begon zwaarbewolkt met een heel klein beetje motregen.

Na een onstuimig begin van de dag, windkracht 6 bft uit ZZW met zo nu en dan een bui, nam de wind in de loop van de dag alleen maar toe. Hierdoor konden we vandaag alleen met de meest luwe secties vangen en de resultaten waren navenant.

Overigens blijken er vogelsoorten te zijn die dit weertype associeren met aangename voorjaarsomstandigheden, want er zat 's ochtends een zingende Bladkoning bij sectie 2.

Om half elf vingen we, tot grote blijdschap van familie Verhoef, die vandaag z'n jaarlijkse bezoek aan de ringbaan had gepland en dit bezoek, vanwege het weer, al min of meer in het water zag vallen, een prachtige eerste kalenderjaar Sperwer vrouw. Na het doorgeven van deze vangst was het hele gezelschap binnen 20 minuten gearriveerd en konden we ze daarna ook nog enige gewonere soorten laten zien.

Familie
Familie Verhoef op bezoek

Aan het begin van de middag verdubbelden we ons dagtotaal met de vangst van een gemengd groepje Staart- en Pimpelmezen en daarna druppelden er nog enkele lijsters en rallen binnen.

We sloten de dag af met een heuse avondpiek van één Merel en één Koperwiek.

Morgen en overmorgen zal het wat betreft omstandigheden en aantallen vast niet beter zijn, dus we gaan ons vanaf nu volledig richten op de kwaliteit.

Groeten uit het Glop!
Symen en Kees

dagvangst 20 oktoberDonderdag 21 oktober 2021

Wederom een winderig dagje

in de ochtendschemer de windsituatie bekeken en besloten om de meest luwe netsecties open te schuiven. Dit waren de secties in het bos en de directe zone daarna. De rest van de netten bleef gesloten.

De Noordwesten wind trok in de loop van de dag aan van windkracht 5 naar windkracht 7 Bft. We liepen met grote regelmaat een ronde.

Dat al deze inspanning onder deze omstandigheden toch de moeite waard was, bleek uit de ronde van 14:00 uur. We vingen toen zowel een Grote Barmsijs als een man eerste kalenderjaar Appelvink, de tweede van het seizoen.

Tijdens de avondrondes nog enige opleving van invallende lijsters.

Groeten uit het Glop,
Kees en Symen.

dagvangst 21 oktoberVrijdag 22 oktober 2021

Avondronde"
Goed gevulde avondronde

Het wachten wordt beloond

Vandaag was de eerste dag dat er 's ochtends echt te veel wind stond om de netten open te zetten. Volgens de voorspellingen zou de wind in de loop van de middag afnemen, maar het duurde tot kwart voor vijf voor de laatste bui met zware windstoten gepasseerd was.

Direct daarna hebben we het grootste deel van de netten geopend en dat was niet zonder succes. Al tijdens het openzetten vingen we al enkele lijsters en de avondronde leverde maar liefst 27 vogels op, voor het overgrote deel Koperwieken.

Binnen deze groep opvallend veel overjarige vogels, waaronder ook enkele exemplaren met lange vleugels. Wat uiterlijk betreft vertoonden deze vogels overigens geen specifieke Coburni-kenmerken.

Met het einde van onze vangweek lijkt het slechte weer voorlopig ook even voorbij. Er zitten eindelijk genoeg vogels op het eiland, dus we wensen onze opvolgers veel succes en hopen er morgenochtend zelf ook nog een graantje van mee te pikken.

eerder
terug
later

Groeten uit het Glop,
Symen, Kees en Daphna.

dagvangst 22 oktober
 

Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox