logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
eerder
terug
later

Dagboek van week 39


Zaterdag 25 september 2021

Vooral badgasten

De nacht had wat regen gebracht, maar de ochtend was bijna windstil en droog. Vogels waren er niet echt. Een Blauwborst werd in het eerste rondje gevangen. Tot de overdracht wisten we het dagtotaal tot op 22 vogels te brengen. Het is nog vrij leeg in het Glop.

We troffen een meer dan perfecte baan aan. Geheel geknipt en geschoren en zonder ook maar een blaadje. We vonden de bezande paden wel erg mul...

Blauwborst, detail staart
Blauwborst, detail staart

Kennelijk hadden de Pimpelmezen door hoe groot de hekel van de ochtend-Harry aan hen is, want direct na de overdracht van de nieuwe ploeg van Niek, Kees en Leo verschenen ze in leuk aantal vooral in sectie 2 als badgasten maar ook in hijsnet Y.

We liepen de gehele dag zonder een nul-rondje met steeds een paar vogels. Geen bijzondere soorten, maar het eindtotaal van 64 vogels stemde ons tevreden.

De meeste vogels werden in sectie 2 gevangen in de omgeving van de laatste poeltjes met water en Stekelbaarsjes.

Mochten er rallen komen, dan valt daar in het verder vrijwel geheel uitgedroogde terrein nog flink te eten.

Leuk waren in de laatste twee rondjes ineens een paar Fitissen met vet 4 of 5.

In de middag vlogen er ineens een groot aantal Kapmeeuwen boven het Glop want het was duidelijk mierenbruiloft. Ook vlogen er toen aardig wat Boerenzwaluwen hoog boven ons. Pas later tegen donker vingen we een eerstekalenderjaar Boertje.

Het bleef de gehele dag overwegend bewolkt en vrijwel zonder wind. Rond 20.00 uur viel er korte tijd een hele lichte motregen.

De gehele dag was er geen zichtbare trek over het Glop. Ook vandaag ontbraken roofvogels. In de schemering vlogen er wel twee Houtsnippen over.

Niek, Kees en Leo


dagvangst 25 september


Zondag 26 september 2021

Gaat de trek nu dan eindelijk beginnen...

Bij de late avondcontrole van gisteren voelden we dat de zwakke wind de oosthoek had opgezocht. Dat bleek deze morgen nog steeds het geval. Het was een rustige ochtend met hoorbare trek van Vinken en Heggemussen.

De eerste ronde leverde direct al 21 vogels op. Vooral aanvoer van verse Roodborsten en Zanglijsters. De gehele dag bleven we leuke rondjes draaien, waarbij de badgasten opvallend genoeg vrijwel ontbraken. In de ochtend hoorden we ook regelmatig Kepen passeren, maar die werden niet gevangen.

De ochtend was relatief zonnig, maar vanaf het begin van de middag nam de bewolking toe.

In de tweede helft van de middag kwam er wat meer variatie in de vangsten. We scoorden onze eerst buitenlandse vogel, een eerstekalenderjaar Tjiftjaf met een Helgoland-ring. Even later zat er een vrouw Gekraagde Roodstaart in hijsnet Y.

Ekster, detail vleugel
Ekster, detail vleugel

Bij de laatste twee rondes werd de opwinding nog wat groter. We vingen in sectie 5 een adulte Ekster in slagpenrui. Deze vogel had waarschijnlijk eerder deze middag in sectie 6 gezeten want daar troffen we een duidelijk grijs flankveertje aan.

De verbazing in de laatste ronde betrof het vrijwel ontbreken van de verwachte avondslapers van Roodborst. Immers vandaag topscoorder met 16 verse vogels. Nog opmerkelijker was het verschijnen van Waterral. Twee stuks bij het eind van sectie 4 en even later nog een exemplaar bij de kooi achter hijsnet Y. In de afgelopen tijd hadden we op geen enkele manier iets van de aanwezigheid van Waterral opgemerkt.

Veel doortrek hebben we na het eerste ochtenduur niet meer gezien met uitzondering van regelmatig enkele overvliegende Watersnippen. We zijn met het totaal van 92 vogels op de lijst tevreden.

De roepende Kerkuil begeleidde het schrijven van dit dagverslag.

Niek, Kees en Leo


dagvangst 26 september


Maandag 27 september 2021

Strovuur - even fel als de vangstdag begon doofde deze ook weer uit...

Bij de laatste avondcontrole rond 23:30 uur zat er een Waterral boven in de struiken pal naast het geluid. Toen Niek een half uurtje later nog een keer ging kijken zat er één in net 7 die gepakt kon worden. Onze eerste van dit nieuwe najaar. Een flink eerste kalenderjaar exemplaar.

Spreeuw"
Spreeuw

De dag begon bewolkt en warm met zwakke wind uit het Zuiden. Eind van de ochtend nam de wind toe naar kracht 4 Bft met bijbehorende bladval. Na de regen zwakte de wind wat af en daalde de temperatuur gevoelig.

De morgenronde van vandaag begon goed met 29 vogels. Nu meer Zwartkoppen dan Roodborst en ook weer wat Zanglijsters. Opvallende afwezige hierbij was de Vink. De Zwartkop bleef vandaag de dominante dagsoort met 27 exemplaren.

Na de middag vielen de vangsten nagenoeg geheel stil. Voor de regen die uiteindelijk om 16.00 uur begon liepen we drie opeenvolgende nul-rondes. Wel zagen we onze eerste roofvogel (Buizerd) van de week laag over hijsnet X zweven.

Halverwege de regenperiode van anderhalf uur bleek een groep Spreeuwen uit de polder schuilgelegenheid gezocht te hebben in het Glop. Tijdens het uithalen uit sectie 5 ontsnapten er een viertal. Was dit niet gebeurd, dan hadden we met elf stuks het dagrecord van onze VRS verbroken ☹.

De avondronde bracht vooral terugvangsten van vandaag eerder geringde vogels. Rond de opvangkooi van 7 scharrelde een Waterral. Wie weet...

Niek, Kees en Leo


dagvangst 27 september


Dinsdag 28 september 2021

De vogeltrek kent meerdere componenten, waaronder wegtrek...

De verwachtingen voor vandaag waren best wel hoog gespannen. Na de regen van gisteren rekenden we op aankomst. De voor 06:00 uur voorspelde bui bleef uit, zodat we nog snel voor de eerste ronde de hijsnetten konden openschuiven. Kom maar op.

Het resultaat van de eerste ronde was echter slechts 7 vogels, maar... daar zat dan wel onze eerste Bladkoning van het seizoen bij. Wat zijn het toch mooie, maar bovenal kleine (slechts 5,2 gram) vogeltjes.

Als je dan de daaropvolgende twee rondes drie vogels vangt, dan weet je dat je eigenlijk beter de netten kunt sluiten en lekker over het eiland gaan fietsen. Dat hebben we natuurlijk niet gedaan, maar het bleef wel sprokkelen. De oorzaak van de magere oogst ligt wellicht in het feit dat het regenfront dat ons gisteren passeerde (7 mm neerslag) vertraagd werd en bleef hangen op de grens tussen Denemarken en Duitsland en hiermee de toestroom blokkeerde. Maar de fly-way vanuit Noorwegen werd niet geblokkeerd door een front.

Tussen de rondes door de dag besteed met wat licht snoeiwerk tussen de grofmazige netten in sectie 6. De hoge opslag van Vogelkers verwijderd zodat de roofpieten enigszins vrij baan hebben om door de struiken het net in te jakkeren.

Polystyreen"
Restje polystyreen dakplaat

Binnen de VRS zijn we bezig met het ontwerpen en fabriceren van een drijvende rallenkooi, om op die manier ook bij hoge(re) waterstanden Waterrallen te kunnen vangen. Op bijgaande foto het plaatmateriaal dat door onze sponsor Bouwbedrijf Romke Dijkstra ter beschikking is gesteld.

De Tox Bar was zo vriendelijk om het transport naar het Glop te faciliteren. Bedankt, en met name ook de twee Eilander-ringers van onze groep (Ardie en André) die het materiaal hebben georganiseerd en getransporteerd.

Als ringers zijn we erg afhankelijk van de weersomstandigheden, dus we houden de voorspellingen goed in de gaten. Zoals het er nu naar uitziet zullen we vanaf morgenmiddag de netten moeten sluiten vanwege wind in combinatie met regen. Hopelijk kunnen we nog wat vangen gedurende de ochtend.

Niek, Kees en Leo


dagvangst 28 september


Woensdag 29 september 2021

Met het water kwamen ook de rallen...

De als een echte herfstdag aangekondigde vangdag begon droog, met een eerste rondje van net geen tien vogels.

Al direct zagen we enkele Waterrallen lopen over het pad en hoorden we ze plonzen in de sloot naast sectie drie en vier. Bij kooi 3 liepen er twee net buiten de kooi die opvlogen. Een ervan belandde in sectie zeven en konden we pakken. Er was dus duidelijk aankomst geweest.

Vanwege wind en blad hebben we hijsnet Y en de grofmazige netten dichtgelaten.

Het eerste beetje regen viel vlak voor en na 09:00 uur. Pas toen rond 13:00 uur de regen gestaag doorzette en de voorspelling van regen met toenemende wind voor de hele middag werd, hebben we alles gesloten en de operationele vangkooien voor Waterral open gezet.

De vangsten van de ochtend bevatten geen bijzonderheden. Een wat late Tuinfluiter sprong er uit en bij het in de regen dichtschuiven van de rietsectie vingen we nog ons eerste Vuurgoudhaantje van deze vangweek.

Al met al was het totaal van 36 vogels waarvan bijna een derde Zwartkop nog redelijk. Pas rond 16:30 uur werd het weer even droog maar gelet op de verwachting hebben we de vangmiddelen maar buiten werking gelaten. De voorspelde harde wind met windstoten kwam pas tijdens buien na 16:30 uur.

Bij het schrijven van dit verslag rond 19:30 uur regende het nog steeds. Morgenochtend zien we wel wat kan, maar in de verwachting zit nog steeds te veel wind.

We deden weinig waarnemingen in het terrein. Opmerkelijk was wel de hoorbare aanwezigheid van een aantal Kruisbekken bij sectie zes. Toen we gingen kijken wat ze daar deden waren ze verdwenen...

Voor het verslag van gisteren nog een kleine aanvulling: we hoorden en zagen twee keer een Grote gele kwik rondvliegen.

Niek, Kees en Leo


dagvangst 29 september


Donderdag 30 september 2021

Het woei, toen toch weer niet, en uiteindelijk wel...

Gisteravond hadden we uit voorzorg de gehele opstelling dicht gedaan vanwege de voorspelde regen en harde wind. Vanaf 7:30 uur hebben we de rallenkooien weer vangend afgesteld. Bij die handeling werden op drie plaatsen rallen gezien.

Om tien uur vanochtend durfden we een gedeelte van de opstelling open te schuiven, te weten de secties 1, 2, 0, 9, 8 en het eerste gedeelte van 7. Rond twaalf uur bleek de windverwachting gewijzigd te zijn van 6 naar 3 Bft, reden waarom we de gehele opstelling hebben open gezet, met uitzondering van sectie 6, hijsnet Y en het buitenste grofmazige net. En inmiddels is de windverwachting voor morgen opnieuw kracht 6 Bft.

Het mag duidelijk zijn dat met zo’n aarzelend begin de vangsten mager zijn. Het is stil in het Glop. Soms hoor je een paar mezen en Sijzen door het terrein. Van die Sijzen vingen we een groepje in sectie 2. Van de Waterrallen hebben we na van morgen de gehele dag niets gezien of gehoord, totdat er in de avondronde een exemplaar vanuit het bos het Glop terug in wil en verstrikt blijft in net 0.

Vermeldenswaard is nog de terugvangst van een vrouw Zwartkop. Deze is door ons in 2019 geringd, in 2020 in de maanden mei, juni, augustus en september, en dit jaar voor het eerst op de ringtafel verschenen.

Ook weinig beweging van vogels in de lucht. In de vroege ochtend wel een Havik in het bos bij sectie twee en in de middag zowaar een Sperwer over het bos richting ZW.

Niek, Kees en Leo


dagvangst 30 september


Vrijdag 1 oktober 2021

En toch waren de netten open en de kooien scherp...

Gehele dag doorstaande wind, kracht 5 Bft. Z-ZW, met af en toe een licht buitje.

Tijdens de eerste ronde zagen we één Waterral. Daarna geen enkele waarneming van deze soort meer.

Trouwens: we bhebben bijna helemaal geen waarnemingen gedaan. Het was erg stil.

Met de derde ronde vingen we pas de eerste vogel, een Roodborst retour. Tja.

Er gebeurde niets. In de rietsectie helemaal niets, en in de bossectie ook niets.

Vanaf 17:00 uur zijn de netten dicht vanwege de naderende langdurige regen.

Morgen beter?

eerder
terug
later

Niek, Kees en Leo


dagvangst 1 oktober 

Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox