logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
eerder
terug
later

Dagboek van week 32


Zaterdag 7 augustus 2021

Veel bedrijvigheid en Mestkevers

De eerste ronde bestaat vooral uit het verwijderen van een x-aantal Mestkevers. We hebben ook een paar vogels, de volgende ronde levert een 6 tal vogels op en daarna de vroegste nul-ronde van deze week. De zon schijnt uitbundig en de netten wapperen heen een weer door de stevig doorwaaiende zuidenwind.

Daarna wisselen de rondes met nul, een, twee vogels elkaar af.

Om half 11 arriveert Jan Visser om de Calidrisploeg te versterken. Rond 13:00 uur vertrekt de Calidris ploeg richting wad om daar hun tent en nettensectie op te zetten. Vanwege de weersverwachting verwachten zij niet te kunnen vangen en komen ze rond 17:00 uur weer terug op het Glop.

In de tussentijd wordt er gewoon doorgevangen op het Glop, echter zit er niet veel in de netten waardoor er tijd genoeg is om de snoeischaar op te pakken. De overhangende takken langs de paden zijn weer weg.

In de late middag vangen we nog een aantal leuke soorten waaronder een jonge Barmsijs en een jonge Putter.

Na het eten barst het onweer los en besluiten de zwaluwen elders te slapen, ook de andere vogels besluiten zich niet meer te laten zien.

Mvg Bonnie en Koos.

dagvangst 7 augustus


Zondag 8 augustus 2021

Blaadjes en diepe rust

De dag begint met blaadjes uit de netten schudden en wat Mestkevers verwijderen (gelukkig niet zo veel als gisteren). De vogels slapen vandaag blijkbaar uit want de 06:00-uur ronde is direct onze eerste nul-ronde van vandaag.

Zondag rustdag blijkt vandaag echt van toepassing, we lopen de hele dag geregelt nul-rondes. De wind is de grote spelbreker en zorgt er ook overdag voor dat we geregeld wat blaadjes uit de netten moeten schudden en pulken.

Voorbereidingen
De Calidris-ploeg aan de huisvlijt

Je hoort en ziet genoeg vogels in het gebied maar die blijven lekker beschut in de dichte begroeiing en door het heen-en-weer waaien van de netten zijn deze gewoon te goed zichtbaar voor de vogels.

Dat er nog steeds jonge vogels het nest verlaten (ook met deze wind) blijkt uit de piepjonge Tjiftjaf die we in de bosjes zagen zitten en de vele bedelgeluidjes van juveniele vogels uit de dichtbebladerde bosjes.

De avondronde bracht ditmaal één Boerenzwaluw, mogelijk overnachten ze warm en droog in een boerenschuur of zou een deel al vertrokken zijn naar warmere oorden?

De vangdag sloten we af met een flinke onweersbui. In de avond trof de Calidrisploeg voorbereidingen om morgenavond te gaan wadvangen, vandaag was noordgedwongen ook voor hen een rustdag.

Mvg Bonnie en Koos.

dagvangst 8 augustus


Maandag 9 augustus 2021

Een regenachtig begin

De vangdag begint met regen en de poeltjes lopen weer aardig vol. In het eerste rondje vangen we alleen een eerste kalenderjaar Zwartkop met ring.

Het is erg rustig met de vangsten wat gebruikelijk is begin augustus. De meeste adulte vogels zijn bezig met de rui en ook de eerste kalenderjaar Roodborstjes zijn mooi op kleur aan het komen door hun juveniele kleed te ruien.

Mede omdat het zo rustig was en er genoeg vervanging aanwezig was én om toch wat benodigde adrenaline op te wekken kregen we vandaag gelukkig ook nog de kans om mee te helpen met het vangen van twee Scholeksterkuikens op het wad naast de veerdam. Dit waren de laatste twee van het seizoen die nog gekleurringd moesten worden.

In de middag wisselde de nulrondes en rondes met maar één hooguit twee vogels elkaar af.

De late middag- en avondrondes maakten het dagtotaal compleet met een groepje mezen en zwaluwen.

Mvg Bonnie en Koos.

dagvangst 9 augustus


Dinsdag 10 augustus 2021

Juveniele Spotvogel
Juveniele Spotvogel

Einde aan de nattigheid?

De vangdag begon met een flinke plens regen en dit bleef wel tot het middaguur af en aan doorgaan.Tussen de buien door vlogen er nog aardig veel vogels de netten in, waaronder een groepje Koolmezen en Pimpelmezen, dus was het zaak om veel rondjes te blijven lopen.

Omdat we met een redelijk aantal ringers waren (de Calidrisploeg was ook aanwezig) konden we de Fitissen samen eens goed bekijken, ze zijn soms toch aardig lastig om op leeftijd te brengen.

In de middag kwam eindelijk de zon weer eens te voorschijn en was het snel gedaan met de nattigheid, het werd zelfs behoorlijk warm.

Er vlogen vandaag vooral Fitissen en Tjiftjaffen het net in en leuk was de vangst van een nog niet uitgegroeide juveniele Spotvogel.

In de avondronde zaten er in rietsectie 5 nog een paar eerste kalenderjaar Oeverzwaluwen.

Al met al een leuk aantal vogels vandaag, best veel voor begin augustus.

Mvg Bonnie en Koos.

dagvangst 10 augustus


Woensdag 11 augustus 2021

Droog en vogels!

Boomkruiper
Boomkruiper

De vangdag begon zoals je het het liefste elke dag wilt hebben; droog, weinig wind, een aangename gevoelstemperatuur, weinig Mestkevers in de netten en een leuk aantal vogels.

Na twee rondjes zaten we al op 9 soorten uit 16 vogels, waaronder een Nachtegaal, Rietzanger, Vink en Graspieper.

Later kwamen daar nog een Grote Bonte Specht en een Boomkruiper bij.

In de middag bleef het aardig doordruppelen met vogels.

Ook de zwaluwen hebben het riet weer teruggevonden.

Mvg Koos en Bonnie.

dagvangst 11 augustus
Donderdag 12 augustus 2021

Zomerstilte

De Calidrisploeg is op het wad aan het vangen en daarom heeft Jan Visser de ochtendienst in het Glop. Het is een mooie zomerochtend met damp en druppels in stilhangende netten.

Ook de vogels maken zich niet druk en Jan heeft meer kevers en nulronden, dan rondjes met vogels. Een zanglijster brengt nog het meeste gewicht op de weegschaal.

Om 14:00 uur zijn we weer wakker en nemen we de ringtang weer over.

We hebben direct een ronde met een viertal vogels. Een mooie Groenling is voor ons eennieuwe weeksoort. Het is een mooie adulte man.

De ronde erna brengt ons weer een eerste kalenderjaar Graspieper. Ook hebben we vandaag weer een Grauwe vliegenvanger.

De zwaluwen laten zich niet zien in de avondronde.

Mvg Koos en Bonnie.

dagvangst 12 augustus


Vrijdag 13 augustus 2021

Aan alles komt een einde...

Zo ook aan onze twee weken op het Groene Glop. Morgen gaan wij weer huiswaarts.

Onze laatste vangdag werd opgestart door Kees O. Wij waren namelijk de hele nacht actief met wadvangen (Stichting Calidris) en hebben daarna de netopstellingen die op het wad stonden en de tent waar de vogels in verwerkt werden afgebroken.

Rond het middaguur namen wij het weer van Kees over en waren er een stuk of tien vogels gevangen waaronder soorten als Bosrietzanger en Blauwborst.

In de loop van de dag nam de wind flink toe waardoor we niet of nauwelijks vogels in de netten kregen, maar wel een hoop blaadjes en de eerste elzenproppen. De rest van de dag werden er meer nul-rondes gelopen dan dat er vogels gevangen werden.

Behalve de avondpiek. De wind nam af en er kwamen weer zwaluwen slapen. Het dagtotaal werd daarmee verdubbeld.

Terugkijkend kunnen we concluderen dat we een heel goede twee weken gehad hebben. Met een totaal van ruim 740 vogels is dit voor begin augustus absoluut niet verkeerd. Leuk waren de vele Grauwe Vliegenvangers, de grote aantallen eerste kalenderjaar Spotvogels, de twee Nachtegalen waaronder één juveniel, de Graspiepers die uitsluitend bij netsectie 5 gevangen werden, de mannelijke Goudvink met zijn mooie rode kleur, de Witte Kwikstaarten in het grofmazige net aan de paardenwei, de Staartmezen en Kleine Barmsijzen die kwamen drinken uit het poeltje, dat later door de regen veranderde in een flinke sloot. Ook de vele zwaluwen die het riet als slaapplaats gingen gebuiken waren een leuke bijkomstigheid. Boerenzaluwen, Oeverzwaluwen en Huiszaluwen vonden hier hun tijdelijke toevlucht.

Interessant waren de vele luisvliegen die met name de eerste kalenderjaar vogels bij zich droegen. Elke luisvlieg heeft zijn eigen specifieke gastheer en ziet er qua uiterlijk ook anders uit.

De Huiszwaluwluisvlieg heeft bijvoorbeeld geen vleugels en kan niet vliegen terwijl de luisvlieg van de Boerenzwaluw dit wel kan. Kleiere vogels zoals de Winterkoningen hebben zeer kleine luisvliegen terwijl grotere vogels zoals spechten enorm joekels van luisvliegen hebben. Ook op vogels die we op het wad vangen zien we zo nu en dan luisvliegen. Fascinerende beestjes.

eerder
terug
later

Mvg Koos en Bonnie.

dagvangst 13 augustus 

Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox