logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
eerder
terug
later

Dagboek van week 41


Zaterdag 3 oktober 2020

vliegende start

De dag begon zeer winderig, maar toch voldoende vogels in de netten om de ringers die voor de certificering op bezoek waren te bedienen. We konden een mooi pallet aan soorten laten rondgaan, waarmee de certificering zeker geslaagd was.

Naast de blik op de vogels zelf is dan ook het napraten over wat iedereen 'thuis' doet minstens zo leuk.

Rond 1 uur vond de overdracht plaats en werd het Glop bezet door Anton Koot, Henk Dommerholt en ondergetekende.

De vangsten gingen gelukkig gestaag door zodat we de dag konden afsluiten met 103 verse en 18 terugvangsten. Er werd maar weinig zichtbare trek waargenomen.

In de avondschemering trok er nog een forse bui over en dat front zal in de loop van de nacht ons land verlaten. Benieuwd wat dat morgen gaat opleveren.

Wil

dagvangst 3 oktober


Zondag 4 oktober 2020

Blauwe schicht

Vanwege de te verwachten flinke wind de hijsnetten gestreken en de rallendisco pas om twee uur gestart. Bij de eerste ronde bleek het best mee te vallen met de wind en zo ook met de blaadjes en de elzenproppen.

Vanaf 9 uur beiden weer omhoog gedaan, maar y ongeveer driekwart vanwege een zwiepende tak. Ardie nog even op de koffie geweest en even later Barbera die voor het eerst sinds de corona weer op het eiland was. Ze viel met de neus in de boter toen ze eindelijk de kans kreeg een gevangen Kleine Vliegenvanger te zien.

De vangsten liepen redelijk goed door maar in de namiddag zakte de aantallen en ging het harder waaien (of andersom) en dat resulteerde in veel meer proppen vooral in het net bij het Ebelbruggetje. Zoveel dat overwogen werd dat net te sluiten, maar ja, het is toch de beste plek voor een IJsvogel. Dat overwegende vloog er tijdens het ontproppen een IJsvogel in en vanwege de wet op de kansberekening daarna alsnog besloten het net op te nemen.

Op verzoek van Henk zijn er een paar bramenstruiken gesnoeid. Gisteren is de Solar Powered Animal en Bird repeller (merk Millize) aangekomen. Deze opgeladen en afgesteld op een Felix en geplaatst bij de overgang 6/7.

Erg weinig trek waargenomen, een keer een Havik boven het terrein en tweemaal een Grote Gele Kwikstaart. Bij de paardenweidjes bij het dorp wel veel vinken. Wel tweemaal een ral op het pad zien oversteken, nog geen gehoord. Waterstand nog veel te laag.

Wil

dagvangst 4 oktober


Maandag 5 oktober 2020

Echte herfstdag

De wind was milder dan gisteren en dat was aan de blaadjes ook goed te merken.

Tijdens de eerste ronde (met 24 vogels) op drie plaatsen Bladkoningen gehoord. Verder in het Glop en in de lucht zeer weinig vogelactiviteit. Beide hijsnetten weer driekwart omhoog en dat leverde in de loop van de morgen bij Y een respectabel aantal blaadjes op.

Grappig was dat Anton de Kleine Vliegenvanger op waarneming.nl had gezet en een bevestiging kreeg voor de leeftijd (en soort natuurlijk.) Alle twijfelgevallen voortaan maar doorsturen? (haha)

Een filmpje van de IJsvogel met draaiende nek is doorgestuurd naar Vroege vogels. Dit vrij onbekende verschijnsel wordt vast uitgezonden.

Rond de middag trok de wind sterk aan en werd Y weer gesloten. In de namiddag werd aanvankelijk een sterk regenfront voorspeld maar dat ging gelukkig grotendeels aan het eiland voorbij, zodat we een vrijwel droge dag hebben gehad.

Op de één na laatste ronde geen vogel gezien of gehoord.

Afgelopen nacht de hele nacht geluid gedraaid, daardoor wellicht de twee rallen.

Wil

dagvangst 5 oktober


dinsdag 6 oktober 2020

Een tevreden stemmende dag

De dag begon een beetje buiïg, maar al snel klaarde het op. Alle netten van sectie 6 geopend inclusief de grofmazige en ook de hijs van Y weer hoog gezet. Op twee plaatsen Bladkoningen en lichte trek van Vink en Graspieper. Ook het Ebelnetje weer geplaatst en even later weer een IJsvogel, maar nu in sectie 1.

De rest van de dag druppelde aardig door met gelukkig weinig nattigheid. We vingen nog een Graspieper en in de laatste ronde (van dertig exemplaren) een Beflijster. Ik kan me niet heugen wanneer ik die voor het laatst gevangen heb.

Er bleek een slaapplaats van Zanglijsters en Koperwieken bij 5 en Y die de grootste aantallen opleverde. Bij 9 zit ook al een paar avonden een slaapplaats van Vinken.

Bij het afsluiten riep er nog een Kerkuil.

Wil

dagvangst 6 oktober


Woensdag 7 oktober 2020

De zoete inval... van vrijwilligers!

Een voorspeld regenfront trok rond drie uur in de nacht over het eiland. Een rondje leverde niets op. De rest van de dag wisselden de zon en regenbuitjes elkaar af en was het al met al goed te behappen.

Er is zo goed als geen aankomst geweest en dus vrij veel geringden. De gehoopte avondpiek van lijsters bleef helaas uit.

Pjotr heeft ons team versterkt en heeft vooral in de zeventiger jaren meegeholpen. Hij had snel de smaak te pakken en kwam aanlopen met twee Bladkoningen. Arno heeft meegeholpen toen Gerrit en ik samen ringden en woont in Groningen. En dus zullen we die wel eens vaker zien.

Zoals gezegd, weing vliegactiviteit op een laagvliegende Buizerd na en een Grote Gele Kwikstaart. De sijzen zijn ook zo goed als verdwenen.

Wil

dagvangst 7 oktober


Donderdag 8 oktober 2020

Vijftig jaar ringwerk!

Vannacht de netten gesloten en de kooien geopend. Tot ruim twee uur een gestage regen. Daarna lichte motregen en rond 4 uur stonden de netten weer open met uitzondering van 1, 2 en 6. De beide hijsnetten gesloten gelaten ook vanwege de voorspelde rukwinden.

Rallen loslaten
Rallen loslaten

De kooien werden ook vangklaar gezet. We vingen nog en late Grasmus en in de controleronde van 23.30 zowaar nog een Bladkoning.

Tijdens het ringen van de rallen werd ik blij verrast met de komst van Ardie, Gea, Andé D en de burgemeester van Schiermonnikoog: Ineke van Gent (ik had vrijdagavond pas enige activiteit verwacht).

We konden direct met de rallen op de foto (op anderhalve meter!). Ardie had een wethouder benaderd, maar Ineke wilde per se zelf komen!

Ze las een handgeschreven brief van haar voor en ik ontving een mooi boek over bijzondere oude Schiermonniker mannen. En natuurlijke nog een lepeltje! Ardie was in het archief gedoken en memoreerde mijn "loopbaan" op Schier en die kon ik dan weer in mijn archief stoppen.

Anton met collage
Anton met collage

Vervolgens overhandigde Anton mij een fotolijst met een collage van (oude) foto's (met dank aan Gerrit Gerritsen). Henk sloot af met een nieuw vogelboekje van niet bestaande vogels (O.C. Hooymeier) Met recepten! Toen was het eindelijk tijd om de forse en fraai gedecoreerde taart aan te snijden.

Kortom het was een zeer memorabele dag.

Heel veel dank aan alle betrokkenen en al die waardevolle mensen die mij de afgelopen vijftig jaren geholpen helpen, want je bent dan wel Harry de Hoofdringer, maar je kunt het zeker niet alleen!!!!

Wil

dagvangst 8 oktober


Vrijdag 9 oktober 2020

Klaar voor de overdracht

Na een nacht met weinig wind en regen in alle vroegte de rest van de netten open gedaan. Het bleef echter stil in het Glop, de vinken en de sijzen zijn zo goed als verdwenen. Af en toe riep er nog een Bladkoning en vloog er nog een buizerd over.

De kattenverschrikker doet het kennelijk goed, want er is sinds de plaatsing geen kat meer in het vangterrein waargenomen.

Ardie kwam nog even de vorige avond evalueren en was zo vriendelijk om morgenvroeg eerder de overdracht te willen doen aangezien Anton eerder naar de wal moet. Henk en Pjotr blijven dan tot Wim komt.

De bestelde 25 zoönose-enveloppen zijn aangekomen.

We vingen nog een paar late geringde gasten: een Gekraagde Roodstaart en een Spotvogel van 1 september. Arno was het eiland nog overgefietst en meldde grote aantallen vogels die uit oost en over zee kwamen.

Vanwege de slechte weersverwachting, op verzoek van Ardie 's-nachts de netten gesloten en de kooien geopend. Bij het opstaan waren er inderdaad forse hoosbuien en stond er een stevige wind. Wel het rallengeluid gedraaid.

Daarmee kwam een eind aan een mooie week met leuke aantallen en soorten.

eerder
terug
later

Wil

dagvangst 9 oktober 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox