logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
terug
later

Dagboek van week 31


Dinsdag 28 juli 2020

De eerste volledige vangdag van het seizoen

Afgelopen nacht in de regen de netten van de volledige opstelling opengeschoven met de kennis dat deze regen uit het land zou wegtrekken. Dat leverde een flink nat pak op en naar vanochtend bleek toch weer 7 mm in de regenmeter.

Bij de eerste ronde stond er meteen al een behoorlijke bries in het vangterrein, 3 Bft uit westelijke richting bij een temperatuur 14,5 graden, in de middag een maximum bereikend van 18 graden. Weinig beweging in het vangterrein en van een eerste ronde terugkomen met 5 vogels uit 614 mtr net valt dan wel een beetje tegen (understatement van de dag...).

De wind haalde later op de ochtend aan tot 4 bft met uitschieters naar 5 en dat drukte de vangsten natuurlijk aanzienlijk. Meermalen zag je voor je neus een klein vogeltje het net weer verlaten...In de middag een Roodborst terug uit 2018; in heel 2019 bezocht deze vogel ons niet en dit jaar nu voor de derde maal.

Ook vandaag weer bij meerdere adulte Fitissen ruiscore kunnen maken en ook weer een volledig doorgeruide Fitis met al trekvet in opbouw. Het gaat dus echt wel snel op gang komen met het begin van wegtrek van in ieder geval deze soort.

Tot op heden zagen we weliswaar heel wat luisvliegen op de gevangen vogels, teken trof ik nog niet aan. In de middag viel er af en toe nog een kort buitje en de wind bleef doorstaan. Sectie 4 staat nu ook volledig en dat resulteerde meteen in wat meer Boerenzwaluwen die hier nog niet van in kennis waren gesteld. Tot onze verrassing daartussen ook 2 adulte mannetjes Oeverzwaluw.

Tijdens de laatste ronde bij het sluiten van de hijsnetten en grofmazige netten haalde ik nog een mooie afsluitende soort uit het langste grofmazige net, een eerste kalenderjaar Houtsnip. Daar kun je naast de netten ook de dag goed mee sluiten.

Groeten, Henri Bouwmeester en Holmer Vonk.dagvangst 28 juli


Woensdag 29 juli 2020

Steltlopertjuh... en 3 soorten zwaluwen

De wind is vannacht blijven doorstaan maar verdere neerslag is uitgebleven. Het is ook knap fris en niets in het terrein doet denken aan echte zomerse omstandigheden. De eerste ronde brengt 10 vogels en een evenredig aantal mestkevers in de netten. Toch zijn de aantallen daarvan niets vergeleken bij deze periode vorig jaar./p>

In de tweede ronde een nog erg jonge Zwartkop; niet zo gek in deze tijd, maar deze vogel heeft desondanks al wel een ring die niet door het VRS is aangelegd, wellicht eentje uit de tuin van Ardie.

De ronde daarna springt er een tiental meters voor de Ebelbrug vanuit de moddersloot een witgatje op en duikelt het net in. We hoorden ze afgelopen dagen ook al over komen vliegen.

Gedurende de gehele dag loopt het lekker door met de vangsten, al is er in de middag zeker sprake van enige tijd rust met een of twee vogels per ronde. De avond biedt weer leuke vangsten, zo bezoeken ons weer een aantal zwaluwen en weten we het zowaar voor elkaar te krijgen dat we maar liefst drie zwaluwsoorten op een dag op papier kunnen bijschrijven.

In het bekende rietnet vangen we naast de Boerenzwaluwen ook weer een Oeverzwaluw en in dezelfde ronde hangt er hoog tussen de Berken in hijsnet Y een Huiszwaluw. Niet zomaar eentje, maar eentje met een ring die wij niet hebben aangelegd.

Groeten, Henri Bouwmeester en Holmer Vonk.dagvangst 29 juli


donderdag 30 juli 2020

Zomers!

Eindelijk is de wind geluwd en bijna weggevallen. Vannacht daalde ook de temperatuur flink (tot 9,5 graden) dus dat betekent dauw op de netten. Vangsten gingen daarna toch prima want nu bleven er in ieder geval meer Fitissen en Tjiffen in de netten. Op de terugweg van de eerste ronde hing er een vleermuis in sectie 2, net om de bocht van 1 naar 2. Het betrof een Dwergvleermuis. Na enig gepuzzel door 4 ringershanden kon het diertje er weer vandoor, helaas al voordat er een foto van genomen kon worden.

Wederom al vroeg overtrekkende Witgatten en dat liep tot ver in de middag door, al ging het om lage aantallen. Aan het eind van de middag liep ik een ronde met alleen vogels in sectie 5, de netten bij het voormalig meteoveld. Ik had al de indruk dat het hier ging om het resultaat van een roofvogelactie, en uit het berkentunneltje komend zag ik in de weide op het kortgegraasde gras een juveniele Slechtvalk zitten trappen op een net geslagen Spreeuw die zich hevig verzette. De afstand was zo kort dat ik met het blote oog kon zien dat het een ongeringde valk was. Nadat de valk mij zag sprong hij op en vloog met Spreeuw in een rechte vlucht naar het zuiden en kon ik hem volgen tot over de Waddendijk richting de kust. In die ronde twee nieuwe weeksoorten, waarvan één zelfs een nieuwe jaarsoort betrof: de Huismus. De andere was een Nachtegaal, een eerste kalenderjaar exemplaar waarvan de lichaamsveren allemaal al waren doorgeruid en nu de rui van de tertials al actief was.

Het werd vandaag pas echt voor het eerst in deze periode een dag met zomers karakter, de maximale temperatuur werd om 17 uur bereikt met 22,5 graden. De amper meetbare wind was op dat moment naar het Oosten gedraaid.

De avond leverde nog een leuke opleving in aantallen met daarbij twee echt net uit het nest gesprongen jonge vogels, een Roodborst en een Spotvogel. De Roodborst had zelfs nog donspluimpjes op de kop.

Voor het eerst was het lekker buiten zitten voor het verslag en genoten we weer van de Kerkuil die hier al de hele periode iedere avond rondvliegt. Ook de nachtvlinderlamp ging aan met een enorm soortenpakket op het doek. Daarbij zowel groot als klein Avondrood en vele andere soorten. Tijdens het afronden hoor ik in de polder, best wel dicht bij het voormalige meteoveld een Kwartel roepen. Daar toch nog maar even naar op zoek gegaan maar het dier verplaatst zich na enige tijd verder de polder in.

Groeten ,Henri Bouwmeester en Holmer Vonk.dagvangst 30 juli


Vrijdag 31 juli 2020

Tropisch!

Bij de eerste ronde is het al voelbaar dat het een warme dag gaat worden. Volledig onbewolkt en een heel zwakke wind uit het Oosten. Flinke dauw op de netten dus matige vangsten. In het bos vlak na elkaar twee juveniele Merels. In de tweede ronde midden in het bos een nieuwe weeksoort in de onderste baan, een Sprinkhaanzanger.

De temperatuur loopt vervolgens snel op, maar tegen de verwachting in blijft het vangen van badgasten in de sloot vrijwel uit. Hetgeen overigens niet van de badgasten op de veerboot gezegd kan worden... Het eiland wordt vandaag letterlijk overspoeld door mensen die naar het strand willen. Kijkend vanaf sectie 5 de polder in levert al vroeg een beeld van een vrijwel onafgebroken stroom fietsers en voetgangers die door de polder passeren van veerdam naar, vooral, het strand.

Ook in het Glop wordt het warm vandaag, het is na de middag haast niet meer te harden bij de ringtafel en in het vangterrein vallen de vangsten stil. We lopen de eerste drie nul-rondes van het seizoen. Dus mooi gelegenheid om nog weer wat snoeiwerk op te pakken en in het dorp wat inkopen te doen.

In de avondrondes vangen we nog weer een drietal Boerenzwaluwen waarbij weer eentje met een ons onbekende Arnhem ring.

Dit was alweer onze laatste volle vangdag van deze opbouwperiode. Opmerkelijke zaken waren de leuke aantallen jonge Pimpels, met extreme verhouding in relatie tot het aantal Koolmezen, de aanwezigheid van wederom zowel juveniele als adulte Sijzen die hier duidelijk weer gebroed hebben, maar ook de totale afwezigheid van kleine Barmsijzen, Tuinfluiter en Grasmus. Schommelingen in de natuurlijke processen die het ringwerk allemaal zo fantastisch maken; daar heb je veel voor over... Alle opvolgende ploegen veel succes en plezierige vangweken toegewenst!

terug
later

Groeten, Henri Bouwmeester en Holmer Vonk.dagvangst 31 juli 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox