logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
eerder
terug
later

Dagboek van week 38


Zaterdag 16 september 2017


Henk

Henks laatste vangdag op het Glop

Na 25 jaar heeft Henk Luten, één van de ringers van het eerste uur van ons VRS, zijn actieve periode als ringer op Schiermonnikoog afgesloten. Laatste vogel, een Roodborst, werd in aanwezigheid van een kleine delegatie van ons bestuur geringd. Dit bijzondere moment werd gememoreerd met een feestelijke taart. We zullen komende winter op gepaste wijze afscheid nemen van ons gewaardeerde lid.

Na dit heuglijke gebeuren werd het weer business as usual. Iedere ronde leverde een paar vogels op, waaronder enkele Braamsluipers en Grasmussen. Ook wat groepjes mezen. Erg leuk was de Boompieper. De laatste ronde leverde nog een Paapje op. Aan het einde van de middag werd de eerste Koperwiek gezien bij het veldlab. Elders op het eiland werden ze ook waargenomen.

Groeten uit het Glop!

André, Kees en Symendagvangst 16 september


Zondag 17 september 2017


Sperwer

Dichte netten vangen niet, open netten trouwens (bijna) ook niet

Vanochtend om 10.00 uur een excursie voor Belgische vogelliefhebbers (15 personen), vanmiddag om 14.00 uur de reguliere excusie via het bezoekerscentrum (eveneens 15 personen, waaronder 3 kinderen). Konden we vanochtend nog vogels showen, vanmiddag lukte dat helaas niet, ondanks onze verwoede pogingen om toch nog iets op de ringtafel te brengen.
Tijdens de middagexcursie begon het zachtjes maar gestaag te regenen. Sluiten we de netten, of niet? Uiteindelijk besloten om de netten open te houden en frequenter rondjes te lopen. Dat is het voordeel als je met drie ringers op de baan bent. De vangsten vielen qua aantallen tegen, maar de 'kwaliteit' was leuk. Zo hing er in sectie 6 een eerste kalenderjaar Sperwer vrouw in de grofmazige netsectie en kon Kees (d[i]e gast van dit weekeinde) een nieuwe handsoort noteren (Gele Kwikstaart).
Tegen de avond werd de eerste najaarsvangst van een Koperwiek van dit jaar een feit. Gisteren hoorden we er al een paar, vandaag konden we er aan één een ring slijten. Eén van de vroegste ooit.

André, Kees en Symendagvangst 17 september


Maandag 18 september 2017

Dreigende buien, maar toch droog en zonnige dag

Met prachtig windstil weer stonden we vanochtend op en de eerste ronde leverde twaalf vogels op, waarvan het merendeel Zwartkoppen. Dreigende onweersbuien ten westen van ons, boven de oostpunt van Ameland en Engelsmanplaat, zorgde ervoor dat we extra allert waren. Gelukkig kwamen de buien niet onze kant op en bleef het wonder boven wonder droog en begon de zon teschijnen. Het werd een heerlijke nazomerse dag.
Om 9:00 kregen we nog een groepje excursiegangers op bezoek, die gistermiddag ook waren geweest, maar toen hadden we geen vogels. Nu konden we ze twee vogels laten zien. Symen en Kees O. vertrokken in de loop van de ochtend richting het wad, voor het afbreken van de wadhutten, die gebruikt worden bij het scholeksteronderzoek. Kees v. K. nam waar.
Hij had meerdere Waterhoentjes (zeker 3) in het terrein bij sectie 5. Ook zitten er inmiddels minstens vier Waterrallen. De waterstand neemt wat af in het terrein, zodat we in de loop van de week de rallenkooien op actief kunnen zetten.
Qua vogels viel er weinig te melden. Het werd een rustige vangdag, met tijdens iedere ronde enkele vogels. Leuke soort was een man Gekraagde Roodstaart. In de avondschemer vingen we twee Boerenzwaluwen, waaronder een met een ring die niet van ons is.

André, Kees en Symendagvangst 18 september


Dinsdag 19 september 2017

Septemberdipje

Rustig vangweer met weinig vogels. 's Middags een extra excursie voor een groep van stichting Vogelreizen. Gelukkig konden we ze twee vogels laten zien. Ardie viel tijdens deze excursie inzodat Symen en Thomas het vangwerk op het wad konden voorbereiden.

Kees en Symendagvangst 19 september


Woensdag 20 september 2017


De eerste Bladkoning

De eerste Bladkoning

Weer een erg rustig dagje. Gelukkig hing er vlak voor de excursie een flokje mezen en loofzangers rond in het oostelijk deel van het gebied. Dit leverde een rondje van zeven vogels op, zodat we de drie deelnemers een aantal soorten, waaronder de eerste Bladkoning van het seizoen konden laten zien. Een tweede Bladkoning was kort aanwezig in de omgeving van sectie 5, maar liet zich niet vangen.

Kees en Symendagvangst 20 september


Donderdag 21 september 2017

Meer leven in de brouwerij

De dag begon leuk met een stuk meer vogels tijdens de eerste ronde dan de afgelopen paar dagen. Tijdens de tweede ronde vlogen er gelijktijdig groepjes Pimpelmezen en Sijzen over de baan. Daarna werd het rustig, maar was de buit al binnen. Aan het eind van de middag vingen we de tweede Bladkoning van het seizoen, nadat er 's ochtends een zat te roepen bij de ringtafel.

Kees en Symendagvangst 21 september


Vrijdag 22 september 2017


Ransuil

Zomerse dag

Vandaag was het een prachtige nazomerse dag. Vrijwel windstil weer en aangename temperaturen. In de eerste twee rondes werd meer dan de helft van het dagtotaal gevangen.
Het merendeel bestond uit Zwartkoppen. In de eerste ronde direct een Bladkoning. De rest van de dag was het wat sprokkelen, maar er werden wel leuke soorten gevangen. Zoals een Roodborsttapuit en twee Paapjes, allen in sectie 5.
Opvallend waren ook de zes Kleine Barmsijzen, die de hele week vrijwel afwezig was geweest. Ook leuk was een Ransuil, die net na de schemer werd gevangen in een grofmazig net bij sectie 6.
Al met al dus een erg leuke vangdag!

Groeten uit het Glop!

eerder
terug
later

Kees en Symendagvangst 22 september 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox