logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
eerder
terug
later

Dagboek van week 36


Zaterdag 3 september 2016

Wisseldag

Vlak voor het ochtendkrieken viel nog een verwacht buitje. Deze bracht slechts 0,5 mm. in de regenmeter. Daarna beleefden we een ochtend met brekenede bewolking en na negenen pas een opstekend windje uit Zuidwest. Normaal gesproken gebeurt er op een wisseldag altijd wel iets bijzonders. Zo ook nu: we vingen namelijk slechts twee verse vogels en zes retourtjes. Maar: we gaan nu ons laatste rondje lopen voordat de overdracht plaatsvindt.

De rest van de dag verloopt ook erg rustig. Een mezengolfje om half vijf was zeer welkom, want verdubbelde het dagtotaal.

Kees en Symen.

dagvangst 3 septemberZondag 4 september 2016

Helaas geen fall!

Ons leek gisteravond de weerssituatie ideaal voor een fall: mooi frontje over de Noordzee, waardoor elke zangvogel wel zou moeten uitwijken naar Schiermonnikoog. Helaas bleek dat echter totaal niet aan de orde. Vanochtend was het Glop een stuk leger dan de afgelopen dagen.
Vanwege de regen hebben we de netten pas rond 12:00 uur weer open gezet. De regenmeter gaf 21 mm aan. Het eerste rondje was een nul-rondje, maar het rondje voor de excursie leverde gelukkig de eerste vogels op, zodat we de negen deelnemers vier verschillende soorten konden laten zien.
Daarna duurde het ettelijke uren voordat we weer een vogel vingen. Pas tijdens de avond hadden we weer wat succes, met ondere een mooie Boompieper.
Onderhoudsmatig zijn we begonnen met het ingraven van de geluidskabel en het sjouwwerk van de rallenkooien naar de betreffende bestemmingen in het vangterrein.

Groet van Leo, Kees, Kees en Symen.

dagvangst 4 septemberMaandag 5 september 2016

Misschien toch een beetje fall?

Gekraagde Roodstaart

Er zijn opeens opvallend meer vogels in het Glop en we vangen de eerste rondjes ook vooral ongeringde vogels. Misschien toch een beetje stuwing door het frontje van de afgelopen anderhalve dag? Oorzaak maakt eigenlijk ook niet zoveel uit, we vangen de hele ochtend leuk door en dat is een stuk beter dan de afgelopen twee dagen.
Het aantal Gekraagde Roodstaarten is opvallend. Het is een typische begin-september soort, maar deze aantallen vangen we niet vaak meer tegenwoordig.

In de loop van de middag lopen de vangsten wat terug, maar aan het eind van de dag volgt een eindspurt van Boerenzwaluwen. Een grote groep zwaluwen foerageert rond het voormalige meteoveld en enkele jonge beesten laten zich vangen in de laatste netten van sectie vijf.
Al met al een prachtige vangdag voor begin september, hopelijk krijgen we hier nog een paar van.

Kees en Symen.

dagvangst 5 septemberDinsdag 6 september 2016

Fitissen met trekvet

Tapuit

Het piekje aan Gekraagde Roodstaarten lijkt alweer voorbij, maar vandaag wel aardig wat Fitissen met trekvet. Lichte aankomst dus.
Erg leuk was een eerstejaars Koekoek, tamelijk laat in het seizoen. Ook was de Tapuit een aangename verrassing. Verder een prachtige zonovergoten dag met nauwelijks wind. Onderhoudsmatig is er een flinke slag geslagen met het ingraven van de geluidskabel.

Groet,

Kees en Symen.

dagvangst 6 septemberWoensdag 7 september 2016

Gevarieerd dagje

vandaag een leuke palet aan vogels, echte begin september-soorten. Weer veel Fitissen die op het punt staan te vertrekken en het hoogtepunt vingen we na de avondschemering. Een eerstejaars mannetje Paapje. Er was geen animo voor de excursie vanmiddag.
De rallenkooi bij sectie 3 is geplaatst.

Groeten uit het Glop!

Kees en Symen.

dagvangst 7 septemberDonderdag 8 september 2016

Zwartkoppen

Boomkruiper

De dag begint heel aardig met een rondje van zo'n tien vogels, waarvan het merendeel Zwartkoppen. Vrijwel onmiddellijk na de eerste ronde valt het stil en sprokkelen we iedere ronde een paar vogels bijelkaar. Zwartkoppen blijven de boventoon voeren.
Geregeld hebben we een nul-ronde. Het is prachtig zomers weer. André Duiven neemt vanaf half vijf in de middag de honeurs waar, zodat Symen en Kees de zeer succesvolle Calidris wadvangperiode, meer dan 420 vogels in drie nachten, kunnen afsluiten met het opruimen van de netten.
Enkele vermeldingswaardige zaken betreffen een terugvangst van een Kerkuil die niet door ons is geringd en de vangst van een Boomkruiper, altijd leuk.
Rond de ringerstafel verblijft enige tijd een groepje Goudhaantjes en zien we overvliegende Kruisbekken. Op de kwelder bij de monding van de derde slenk zit al drie dagen een Zwarte Ooievaar.

Groeten vanuit het Glop!

Kees en Symen.

dagvangst 8 septemberVrijdag 9 september 2016

Dramatische terugval

's Ochtends horen we nog enkele roepende en zingende Tjiftjaffen in het terrein, maar vanaf een uur of elf wordt het doodstil in het Glop. De vangsten laten hetzelfde patroon zien. De vogels zijn op het moment even op en verdwenen.
Tevens geen enkel noemenswaardig hoogtepunt op vanggebied te melden, of dit moet de eigen terugvangst zijn van een Houtsnip. De avondpiek levert ons gelukkig nog vijf vogels op. Morgen nieuwe kansen voor de aflossing!

Groeten vanuit het Glop!

eerder
terug
later

Kees en Symen.

dagvangst 9 september
 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox