logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
eerder
terug
later

Dagboek van week 35


Zaterdag 27 augustus 2016

"What's in a name. He was gorgeous."

Kerkuil

De verrassing van de dag openbaarde zich al direct in de eerste ronde. In het grofmazige net zat iets wits. Het bleek een prachtige ongeringde eerste kalenderjaar man Kerkuil te zijn. Leo en Kees hebben inmiddels al heel wat Kerkuilen van nabij gezien, maar zo´n prachtig exemplaar nog nooit.

Als er een Kerkuil voor de nominatie van Tyto alba alba (= een ondersoort van de Kerkuil die zijn broedgebied heeft in Brittannië, West en Zuid Frankrijk, Zwitserland, Italië, het Iberisch Schiereiland en Noord Afrika) in aanmerking komt, dan is het ons inziens zeer zeker deze. We hebben genoten, ook van de sereniteit en onaantastbaarheid die de vogel uitstraalde. Prachtig.

Drinkpoel creëren

De rest van de eerste (en volgende) ronde(s) stelde niet veel voor. Van alles een heel klein beetje. We hebben geprobeerd om de vangsten in positieve zin te beïnvloeden door de sloot op sommige plekken te ontdoen van kroos, zodat er wat waad- en drinkplekken ontstaan. Dit heeft de vangsten met zeker 10 % doen toenemen, oftewel twee extra vogels :-).
Qua weer was het best een redelijke dag, alhoewel de vlagerige en draaiende wind ons best behoorlijk aan het werk hield en de netten goed zichtbaar deed zijn. Tegen het avondeten hebben we uit voorzorg de secties 0, 1 en 2 gesloten, om te voorkomen dat de voorspelde harde wind en regen allemaal blad en elzenproppen in de netten doet belanden. Achteraf bleek het allemaal wel mee te vallen.

Groet,

Kees en Leodagvangst 27 augustus

Zondag 28 augustus 2016

"Een warme herfstdag"

Gisteravond trok er een stevige onweersbui over het eiland. Binnen een mum van tijd (5 minuten) werd de regenmeter gevuld met 11 millimeter. Daarbij viel ook hagel ter grootte van 1,5 cm doorsnede. De nacht is verder droog verlopen en bij de voorbereidingen voor de eerste ronde regende het opnieuw.
De ochtend verliep verder met diverse (onweers)buien en -buitjes, die al met al toch voor een extra 5 millmeter neerslag zorgden. De gehele dag was de wind erg onstuimig. Wat dat betreft leek het wel herfst.
De vogels hielden zich gedeisd. Tijdens de eerste ronde werd slechts één eerste kalenderjaar Kleine Barmsijs gevangen en de tweede ronde leverde ons drie vogels op, waaronder een reeds geringde juveniele Groenling, een Fitis en een Zanglijster. Deze hadden de hagel dus weten te overleven.
In de ochtend bleek er een Sperwer in het grofmazige net (aan de kant van het veldlab) te hebben gezeten, getuige het achtergebleven borstveertje.
De vangsten waren erg mager te noemen. We waren dan ook verheugd dat we de vijf excursiegangers (waaronder twee kinderen) een Heggemus, een Fitis en een Pimpelmees konden tonen. Zeer tevreden vertrokken ze na twee uur ons verhaal te hebben aangehoord en diverse vragen te hebben gesteld.
Voor het vallen van de avond begonnen ineens de Fitissen 'te lopen'. Kennelijk was er nieuwe 'aanvoer' of 'doorvoer', want we vingen deze ongeringde vogels uitsluitend in de netten die dwars in het terrein staan.
Bij de afsluitende avondronde zagen we nog een Houtsnip opvliegen vanaf het pad langs sectie 2. De Houtsnip vloog in de richting van sectie 1, maar koos ruim voldoende hoogte om de netten te kunnen ontwijken.
Opvallend is dat we over de hele dag slechts één geringde jonge Tjiftjaf hebben teruggevangen en geen enkele geringde jonge Fitis. Onze aanname is dat er flink wat sterfte onder de jonge beesten in het terrein heeft plaatsgevonden door de forse hagelstenen van gisteravond laat. Maar, misschien is er ook wel een andere oorzaak. Wie het weet, mag het zeggen. Feit is dat door de influx van de 'verse' Fitissen de teller uiteindelijk op 26 vogels is geëindigd.

Groet,

Kees en Leodagvangst 28 augustus

Maandag 29 augustus 2016

Meer gehoord dan gevangen

In tegenstelling tot wat de weersverwachting deed geloven waren er in de ochtend opnieuw (lichte) regenbuitjes boven het Glop. Na de avondopleving gisteren van de Fitis waren we hoopvol gestemd. Wat dat betreft viel de eerste ronde enigszins tegen. Slechts drie vogeltjes, maar wel een reeds geringde adulte Houtsnip in het grofmazige net. De rest van de ochtend verliep rustig. Leo hoorde nog een groepje Putters in het terrein, maar daarvan zagen we niets terug aan de ringtafel.
's-Middags was er een extra excursie ingelast voor een groep docenten die het begin van het nieuwe schooljaar gezamenlijk bij ons aan de ringtafel aan het voorbereiden was. Voor 15 excursiegangers hadden we een tweetal vogels in de aanbieding, waaronder een Tapuit. Voor ons niet alledaags, en voor hen zeker niet.
Vlak voor de excursie vingen we nog een heel erg jonge Groenling. Het vogeltje was amper vliegvaardig. Na het ringen hebben we de jonge Groenling weer bij de vangpek losgelaten, zodat hij/zij weer herenigd kon worden met pa, ma, broertjes en zusjes.
Nadat Leo het Glop had verlaten om de branding te ervaren (Noordwestenwind = hoge golven en veel branding) begonnen er ineens mezen in het terrein te verschijnen. Mogelijk geholpen door een jagende Sperwer, werden er daar een aantal van gevangen.
Eergisteren had Leo een vrouwtje Wielewaal in het terrein gehoord. Vandaag zag Kees een mannetje Wielewaal rondvliegen. Maar vangen: ho maar.
Vandaag verscheen er aan de ringtafel een uitzondering op de regel die onze hypothese van gisteren (slachtoffers onder de jonge Tjiftjaffen en Fitissen van de zware hagelbui) moet bevestigen. We vingen namelijk een door ons voor de hagelbui geringde jonge Tjiftjaf terug. Voor de rest lijkt onze hypothese nog steeds juist, want voor de rest vingen we geen geringde Tjiftjaffen en Fitissen meer.
Gisteren hadden we met de avondronde een ‘opleving’. Vandaag was er sprake van een ‘afleving’. Maar, zoals een collega van ons placht te zeggen: nul is ook een getal. Tijdens de laatste ronde zat er nog een grote spinnende watertor (Hydrophilus piceus) tegen het net van sectie 7. Dat hadden wij hier nog niet meegemaakt.

Groet,

Kees en Leodagvangst 29 augustus

Dinsdag 30 augustus 2016

Wat moet je ervan zeggen...

Ransuil

Tja, wat moet je over zo’n vangdag in het verslag schrijven. De ochtend begon tamelijk windstil en onbewolkt. Door het zonnetje liep de temperatuur al snel op naar lekkere waarden.
Qua vogels was het minder, alhoewel we wel leuke soorten vingen als Bonte Vliegenvanger, Braamsluiper en Grasmus.
We hadden vanochtend in ieder geval ruimschoots de tijd om de secties 0, 3, 4, 5 en 8 op te snoeien. Het riet en de struiken waren namelijk alweer behoorlijk gegroeid en hingen bij dauw en/of regen aardig tegen de netten aan.
De Wielewaal bleef net als gisteren ook vandaag hoog op de verwachtingenlijst staan, zeker omdat we hem/haar weer een keer hoorde roepen. Meer dan een verwachting mocht het helaas (nog) niet worden.
Over de middag valt niets te vertellen, behalve dat we één verse Roodborst hebben gevangen en dat de ‘Huishaas’ (Lepus europaeus domestica) het terrein in sectie 6 aan het verkennen was.
Aan het einde van de dag hing er nog een adulte Ransuil in het grofmazige net.
Tot zover vandaag. Met een beetje mazzel eten we morgen gebak. Leo is namelijk nog 7 vogels van de 10.000-ste (!!!!) verwijderd.
Dat zou toch moeten kunnen lukken.

Groet,

Kees en Leodagvangst 30 augustus

Woensdag 31 augustus 2016

Mijlpaal

Mijlpaal

Vandaag stond bij ons in het teken van de 10.000-ste vogel die door Leo Oudejans is ‘verwerkt’ sinds zijn aantreden als lid van de ringgroep VRS Schiermonnikoog.
Het betrof een Zwartkop, de door Leo de meest gevangen soort. In zijn carrière bij de VRS heeft Leo tot op heden 1384 Zwartkoppen in handen gehad. De vanglijst van Leo bestaat inmiddels uit 75 soorten vogels, met zoals gezegd de Zwartkop als meest gevangen vogel.
Op de vanglijst prijkt ook een fors aantal soorten waarvan slechts één exemplaar is gevangen. Binnen vogelend Nederland berucht is uiteraard de Goudlijster (uit 2004). Maar ook de Velduil is een niet alledaagse soort voor de meeste ringers. We hebben op een passende wijze bij deze mijlpaal stil gestaan.
Het was vandaag prachtig zomerweer met weinig wind. We hadden dan ook totaal geen last van blad in de netten. De netten hingen keurig stil. De eerste rondes vingen we uitsluitend verse vogels, waaronder een Grasmus.

Rond de excursie vielen de vangsten praktisch stil. Met veel ‘hangen en wurgen’ hebben we de vijf adulte excursiegangers toch nog drie vogels kunnen presenteren, te weten een Kleine Barmsijs, een Bonte Vliegenvanger en een Vink.
De verwachte avondopleving bleef tot onze verrassing (en teleurstelling) volledig achterwege. Slechts één vogel liet zich vangen, zij het met moeite. Het betrof echter wel een ongeringde eerste kalenderjaar vrouw Sperwer. Zij hing in het fijnmazige net van sectie 6 (natuurlijk aan de andere kant van het net), wist daar uit te komen, vloog naar het schapenraster, waar een poging om haar te pakken mislukte, en vloog uiteindelijk langs en in het grofmazige net. Pas daar kon zij worden gezekerd in het net.
Vandaag was er geen waarneming van een Wielewaal. Nou en? zult u denken. Toch is dat het vermelden waard, omdat de eerdere waarnemingen van een Wielewaal van gisteren en eergisteren een verscherping van het fenologierecord hebben opgeleverd. Nog niet eerder was er zo laat in het seizoen een waarneming van een Wielewaal op Schiermonnikoog. Het vorige record stond op 25 augustus (1990). Morgen gaan we proberen dat record nog scherper te zetten, het liefst met een vangst van een (buitenlandse) Wielewaal. Tja, je moet je aspiraties hoog inzetten

Groet,

Kees en Leodagvangst 31 augustus

Donderdag 1 september 2016

Drupelsgewijs

De dag begon bewolkt en met een verse Zanglijster en een verse Roodborst in sectie 2 steeg onze verwachting over de rest van de ronde. Onze verwachting werd echter niet bewaarheid. Met inbegrip van de tweede ronde werden 9 vogels ‘opgehaald’. Daarna viel het stil, totdat we vervolgens rond 10.00 uur een drietal opmerkelijke vangsten deden. Een (behoorlijk vermagerde) eerste kalenderjaar vrouw Tapuit in sectie 8 (!) en een eerste kalenderjaar Rietzanger vlak naast een adulte vrouw Boerenzwaluw in de korte sectie 5 (!). Daar hadden we ze dus niet verwacht.
Tegen 10.00 uur brak de zon al weer door en de rest van de dag bleef het afwisselend bewolkt of zonnig met een aangename temperatuur van circa 20 graden. Goede vangcondities dus.
De ochtend druppelde het een beetje door. Daarna werd het akelig stil in het Glop. Pas tegen 17.00 uur begonnen de vangsten weer een beetje te ‘druppelen’, maar vermeldenswaardig is het niet.
De dag werd afgesloten met een eerste kalenderjaar Houtsnip in de onderste baan van het fijnmazige net in sectie 6. Dat was onze eerste vogel van de afgelopen anderhalve week in de fijnmazige netten van die sectie.
Morgen is het alweer onze laatste volle vangdag, voordat we het stokje zaterdag overdragen aan Kees en Symen. Zij zijn al op het eiland om het Calidris vangweekend voor te bereiden.

Groet,

Kees en Leodagvangst 1 september

Vrijdag 2 september 2016

Belgische Barmsijs

Het was (relatief) koud vanochtend, met al snel een matige wind, die in de loop van de dag verder aantrok en vlageriger werd. Het bleef een overwegend droge en bewolkte dag. Toch hebben we af en toe een paar lichte miezerbuitjes gehad.
Over de vangsten valt weinig te vertellen. Vanaf de eerste ronde druppelde het door tot het begin van de middag. De teller stond toen op 15 vogels. De daaropvolgende ronde bracht een meer dan verdubbeling. In sectie 2, verspreid over slechts twee netjes, hingen zestien vogels op ons te wachten, hoofdzakelijk Mees, maar ook Tjiftjaf, Fitis en Tuinfluiter. De aanwezige Staartmezen bleven echter hoog in de bomen.
Na deze voor onze begrippen megaronde viel het voor de rest van de dag weer compleet terug. Nulrondes of daaromtrent waren ons deel. In zo’n soort ronde wachte ons een verrassing, te weten een adulte vrouw Kleine Barmsijs met een ring uit België.
De boven het Glop jagende Sperwer mochten we vandaag helaas niet verschalken. In de sloot langs de toegangsweg naar het veldlab vertoefde geruime tijd een eerste kalenderjaar Blauwe Reiger.
De gehele dag werden we gezelschap gehouden door twee mensen van de VBU, die voorbereidingen troffen voor een onderzoek naar de relatie en interactie tussen camouflage van prooidieren en het leergedrag van vogels. Naar verwachting zal hun feitelijke onderzoek gedurende de komende winterperiode gaan plaatsvinden. Enige afstemming met ons eigen jaarlijkse terreinonderhoud is dan wellicht gewenst.
Waarnemingen: een wiekelende Buizerd, Huiszwaluwen en een Gierzwaluw.

Groet,

eerder
terug
later

Kees en Leodagvangst 2 september


 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox