logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
eerder
terug
later

Dagboek van week 34


Zaterdag 20 augustus 2016

Verandering van weer en ringploeg.

Gisteravond kondigde de weersverandering zich al aan. Vanaf acht uur in de avond was het wat gaan regen en de wind was om gegaan naar zuidwest. Het mooie zomerweer is voor een paar dagen over.
Na de regen van afgelopen nacht begint de dag gelukkig wel weer droog. In de regenmeter heeft zich 5 millimeter verzameld en in de netten de nodige bladeren. De eerste ronde wat vroeger gelopen dan de afgelopen dagen en voornamelijk bezig geweest met het verwijderen van de nodige Mestkevers en berkenbladeren. Pas vanaf half zeven beginnen de vogels zich te roeren en zoeken de netten op. Hierna nemen de vangsten snel af met als dieptepunt een nulronde om 10 uur.
Hiermee wordt de vangweek afgesloten om straks de ringtang over te geven aan Leo en Kees.

Wim

Kees en Leo nemen het na de koffie rond 11.00 uur over. We treffen een perfect bijgehouden baan aan waar je op je sandalen rondjes kan lopen. De overdracht verloopt heel soepel met een nulronde. Het is in tegenstelling tot de eerdere verwachting mooi zomerweer met een matige wind en een afwisseling van zon en stapelwolken. Hieruit ontwikkelen zich een paar kleine buitjes.
De vangsten blijven beperkt tot enkele vogels afgewisseld door nulrondjes. Bij die vangsten zitten enkele verrassingen zoals een Spotvogel, een Grasmus en later in het begin van de avond ook enkele Kleine Barmsijsjes.
Wel gezien maar niet gevangen waren onder andere man Sperwer, Torenvalk, Buizerd en jonge Groenlingen en Putters.
Er waren vanmorgen veel meeuwen in de lucht maar dat liep in de loop van de middag behoorlijk terug. We hebben een grofmazig 9-meternet vervangen en wat boomtakken weggezaagd. Een steigerpaal hebben we gebruikt om sectie 9 beter op spanning te krijgen. Al met al een mooie zomerdag en een leuk aantal soortjes.
Morgen toch echt regen?

Groet,

Kees en Leo


dagvangst 20 augustus


Zondag 21 augustus 2016

Meer nulrondes dan vogels.

We liepen een snelle eerste ronde omdat de aangekondigde regen net om zes uur begon. Geen vogels. De echte eerste ronde leverde zowaar twee vogels op: een verse Fitis en een hervangst van een door Henri geringde eerste kalenderjaar Kleine Karekiet. De rest van de ochtend scoorden we slechts enkele vogels, maar het merendeel waren rondjes zonder een enkele vogel. Het is ook opvallend stil in het Glop.
Eind van de ochtend kregen we een buienstraatje te verwerken waarbij we 5,5 mm in de regenmeter vingen. De excursie bracht ons 15 mensen waarvan 7 juvenieltjes. Het leverde een aandachtig gehoor op voor twee vogels en één sponsorring. Het weer knapte daarna op. Meer zon en een langzaam afnemende wind. Af en toe nog een paar spetters, maar meer Sabelsprinkhanen dan vogels.
Tegen de avond werden er weer een paar vogels per ronde gevangen. Meest eerste kalenderjaar Fitis. De laatste vogel van deze dag was gek genoeg een net uitgevlogen jonge Groenling in het begin van sectie 7. We hebben haar maar netjes op dezelfde plek teruggebracht.
Er waren vandaag weinig zaken overvliegend te melden. Een Witgat bij de sloot. Een paar overvliegende Oeverlopers en een paar keer een jagende Torenvalk. We hoorden twee keer een IJsvogel, maar hij werd niet gezien. Bij de laatste vangronde werd in de schemering een vliegende Houtsnip gezien even voorbij het Ebelbruggetje.


Groet,

Kees en Leo


dagvangst 21 augustus


Maandag 22 augustus 2016

Van vette motregen wordt je ook goed nat, maar wel met een premie!

Tapuit

De dag begon met veel bewolking en een fraaie regenboog boven het wad. Een voorteken? De eerste ronde leverde veel meer geluidjes in het Glop dan de vorige dag maar we kwamen toch met slechts twee verse Roodborsten terug aan de ringtafel. De ochtend laat zich kenmerken door perioden met motregen en af een toe een vogel. Als aangename verrassing hing er rond het middaguur ineens een juveniele Tapuit in de bovenste baan van sectie vijf, vlak bij het randje van het meteoveld.
De lucht was inmiddels volledig dichtgetrokken en het begon gestaag te motregenen. Aan het eind van de middag rond 17:30 uur motregende het nog steeds en er zat weer bijna vijf millimeter in de regenmeter. De avond bleef het uitermate vochtig en het leverde nog meer nulrondjes op. De laatse ronde vlak voor echt donker bracht nog vier vogels op de ringtafel waaronder een adulte man Groenling van het nest met nog bedelende jongen bij het begin van sectie zeven. Het was toen wel geheel droog geworden en er waren veel muggen en langpootmuggen actief!
Wel Gezien/gehoord, Niet Gevangen (WGNG): overvliegende Gierzwaluw (voor het regenfront uit), Groenpootruiter (paar maal) en een groepje Visdiefjes.In de avondronde twee maal een Houtsnip.

Groet,

Kees en Leo


dagvangst 22 augustus


Dinsdag 23 augustus 2016

Zomerse ringdag op Schiermonnikoog

Sprinkhaanzanger

De dag begon met een mooi maantje door een gebroken bewolking die snel verder oplost. De eerste ronde begon afwijkend van de eerdere dagen met enkele Tuinfluiters bij elkaar in sectie 8. De afwijking bleef de gehele dag intact door een wat over de dag gespreidde vavngst van een leuk soortenpalet.
Sprinkhaanzanger, opnieuw een Paapje, een Bonte Vliegenvanger, een Putter en aan het eind van de dag toch ook nog twee Boerenzwaluwen. De Fitissen en Tjifjes druppelden ook een beetje door, zodat we de dag konden afsluiten met totaal 41 vogels.
Boven het Glop was ook meer te beleven. Twee termiekende Buizerds, een jagende Havik en een jagende Sperwer brachten afleiding. We hoorden ook Goudplevier boven de polder en na het invallen van de duisternis hoorden we vanuit het noorden Oeverlopers en Witgatjes binnenkomen.
We hadden vandaag Simon als aankomend ringer met zijn vader op bezoek maar verder was het rustig.

Groet,

Kees en Leo


dagvangst 23 augustus


Woensdag 24 augustus 2016

Op het strand vond Harry het nog wel uit te houden, morgen nog warmer?

De ochtend begon met een haperend computersysteem. Na een installatie van updates vertikte ons invoerprogramma het om op te starten. We hebben de vangsten maar op de ouderwetse manier verwerkt, oftewel met pen en papier. Aan het einde van de dag is het André D. gelukt om het programma weer aan de praat te krijgen. Gelukkig maar, want anders had dit verslag in deze vorm niet tot stand kunnen komen.
Het was een warme en zomerse dag. Vanwege de warmte hebben we 's-middags het loopritme opgevoerd, om te voorkomen dat de enkele vogel die we vingen te lang in de zon zou hangen.
De (terug)vangst van een Houtsnip was op zich niet zo bijzonder. Wel bijzonder was het tijdstip en de locatie waar die werd gevangen. Namelijk midden in de ochtend en komend vanuit het riet in sectie 4. Met enkele haperingen bleef het toch een beetje doordruppelen en haalden we toch weer de veertig vogels. Het aandeel retourtjes was 's morgens al hoog en dat bleef relatief hoog.
Weinig waarnemingen te melden. We zagen een vrouw Havik laag door de boomtoppen jagen bij de ringtafel en we hoorden een groepje Watersnippen overtrekken.

Groet,

Kees en Leo


dagvangst 24 augustus


Donderdag 25 augustus 2016

Bloedheet!

Spreeuw

De dag begon voor ons met wat sluierbewolking en vrijwel geen wind. Het eerste rondje leverde ons een paar verse Roodborsten op met een eerste Zwartkop. De volgende rondes waren meestal beperkt, maar aanvankelijk bleven nulrondes uit.
Het was al heel snel buitengewoon warm. De vogels hingen meestal in beschaduwde netsecties. In het middaggedeelte hingen er onverwacht ineens twee Spreeuwen en een Grote Bonte Specht in onze nettten. In een van de avondrondes een Tapuit en nog een paar Kleine Barmpjes.
Een deel van het team bezocht het strand dat vandaag bij dertig graden zeer in trek was. Een overvliegende Morinelplevier liet zich goed horen ook aan twee vogelaars die een excursie voor een school voor aanstaande maandag kwamen afspreken.
Martin Duisterwinkel kwam kijken naar de stand van de tekenverzameling en nam foto's van onze resultaten. Aan het eind van de middag kregen we nog kort bezoek van 'n leerlinge van wijlen Ulbe Rijpma. Zij komt morgen nog terug met haar zoon.
Daarmee kwam een zeer warme zomerdag tot een einde met bijna Vijftig vogels op het scorebord. Het is nu 22.30 en nog steeds warm.

Groet,

Kees en Leodagvangst 25 augustus

Vrijdag 26 augustus 2016

Verkoeling

De hemel was opnieuw helder, al was er rondom sluierbewolking die ander weer aankondigde. We begonnen zeer bescheiden met een paar Heggemussen en Zwartkoppen. Alle ochtendrondes bleven zeer beperkte resultaten opleveren. De ronde van 9.15 uur was al een eerste nulronde.
We maakten een weersomslag mee die het hete weer van de afgelopen dagen verjoeg. De wind draaide abrupt naar west met een beetje dreigende lucht, maar er viel geen druppel. De wind bracht wat verkoeling zodat we een zeer aangename dag beleefden.
We vingen een net uitgevlogen Boerenzwaluw, waarvan we ons afvroegen hoe die in ons net kon belanden. We hebben het slappe beestje wat waterdruppels toegediend en ook wat voer (vlieg, spin en langpootmug) toegestopt. Uiteindelijk hebben we de vogel maar in een nest gezet in de stal van Theun Talsma. We hopen dat hij het na deze steun zelf kan redden.
We namen een paar keer een IJsvogel waar bij de nieuwe sloot. Op een moment waren er zelfs twee. We kregen de indruk dat ze op zoek waren naar een geschikte vislocatie. De nieuwe sloot bevat namelijk weinig water meer en de oude is bedekt met een dikke laag kroos.
De soortsamenstelling was een voortzetting van het eerdere patroon van deze week, met als nieuwe weeksoorten Koolmees en Zanglijster!!!

Groet,

eerder
terug
later

Kees en Leodagvangst 26 augustus


 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox