logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
eerder
terug
later

Dagboek van week 38


Zaterdag 13 september 2014

Een fraai en afwisselend tableau

De eerste ronde was erg leuk met 30 stuks, waaronder een Fluiter, een Bonte Vliegenvanger en twee Gekraagde Roodstaarten. Tegen elven een gezellige koffietafel bij de wisseling van de wacht met onze opvolgers. Wij kijken terug op een geslaagde week, mooi weer, goede aantallen en leuke soorten. De komende week wordt er redelijk mooi weer beloofd met zelfs langdurige, zij het slechts matige, wind uit het Oosten. Geen neerslag van betekenis tot zaterdag, een temperatuur rond de twintig graden. We kunnen al wel merken dat de dagen rap korter worden. Het eerste rondje is om een uur of zeven of zelfs wat later en tegen achten is het alweer gedaan.
Een fraai totaal vandaag, vrijwel iedere ronde vogels, geen echte bijzonderheden en aantallen precies groot genoeg om iedere ronde de kennis aan de hand van de boeken weer eens bij te spijkeren. Naast de al eerder vermelde soorten vangen we vandaag redelijk wat Zwartkoppen en Roodborsten en ook één Sijs. De grote verscheidenheid aan soorten maakt het ook voor de opvolgende ploeg een leuke dag, vooral de Vliegenvangers en Roodstaarten zijn leuk.
Zoals gewoonlijk heeft Catharinus zijn Wilsterspultsje meegenomen en vangt hij in de middag welgeteld één Wilster, maar ook een Havik. Deze laatste kwam een aantal keren over de lokkers aanzetten en na een keer of wat heeft Catharinus hem (was waarschijnlijk een vrouwtje) toch maar geslagen. Helaas wist de vogel zich bij het in de zak stoppen te bevrijden en was de Havik gevlogen.
Jammer, morgen herkansing.

De Friese ploeg en André DuivenZondag 14 september 2014

Toch nog een buitje

Geheel in nazomerse sferen verkerend hadden wij het buitje dat we vandaag mochten beleven niet echt verwacht. Rond een uur of drie viel er gedurende een klein uurtje zo'n twee millimeter, net genoeg om een nat pak op te lopen. We hebben vlak voor en tijdens de rondetijd gelopen en enkele vogels waren een beetje vochtig. Gelukkig droogden zij in droge zakjes snel op.
Het totaal was iets lager dan gisteren en het aantal terugmeldingen doet ook vermoeden dat er wat wegtrek is geweest. De vogeltrekintentsiteit volgens de radar is tussen de 5 en 6, dus dat is best aardig. Fitis, Gekraagde Roodstaart en Zwartkop vormden de hoofdmoot met Tjiftjaf en Tuinfluiter als goede tweede. Verder geen echte bijzonderheden maar wel een diverse vangst.
Geen excursie vandaag, terwijl Catharinus nu juist twee Goudplevieren had meegenomen om te laten zien (hij had er dertig gezien en 7 gevangen!). In het dorp werd een Bladkoning waargenomen, wij hopende deze dan ook in onze week meermalen te vangen.

De Friese ploeg en André DuivenMaandag 15 september 2014

Niet veel bijzonders vandaag

Met een totaal van 76, met Fitis en Zwartkop als hoofdmoot en een breed scala aan de nu gebruikelijke soorten sluiten we een (inmiddels) normale mooie nazomerdag af. Echt niets bijzonders te melden vandaag. Behalve dan...

Op het Glop werd enige tijd geleden vastgesteld dat het gebouw, waarvan wij al decennia met veel dank aan de Vrije Universiteit Amsterdam dankbaar gebruik maken, na ruim 50 jaar toch enkele serieuze gebreken begon te vertonen. Zo bleek de noordzijde van het gebouw vlak onder het dak verregaand verrot te zijn door inlopend regenwater. Dat het Groene Glop sowieso erg nat is in het voorjaar heeft daarbij ook niet geholpen. Afgelopen najaar en winter heeft de gebouwencommissie van de Vrije Universiteit in overleg met aannemer Dijkstra (één van onze meest gewaardeerde sponsoren) de zaken eens goed bekeken en doorgesproken met als resultaat dat er dit najaar het nodige ging gebeuren.

De noordzijde

Vlak voor de bouwvak werd er een flinke partij materiaal gedeponeerd en vlak na de bouwvak gingen twee medewerkers van Dijkstra gezwind aan de slag en hebben het hele gebouw van een nieuwe huid voorzien. Dat ziet eruit alsof het Glop gisteren nieuw opgeleverd is en verlengt de levensduur van het gebouw met een jaar of twintig. Daar waar de oorspronkelijke huid nog intact was is de nieuwe huid eroverheen aangebracht (extra isolatie), de noordzijde was echter dusdanig aangetast dat daar de hele wand uit moest (en een deel van het dak vernieuwd) en vervangen door een nieuwe.

En passant hebben de mannen nog de overkapping boven de ringtafel van nieuwe golfplaten en windveren voorzien en zijn er op diverse plaatsen eilander fietshekken neergezet. Het is vanaf nu namelijk ten strengste verboden om fietsen tegen het gebouw te zetten. Daar kan het nieuwe materiaal niet tegen, het krast en deukt vrij gemakkelijk. Schroeven en spijkeren is helemaal uit den boze! Wij van het VRS Schiermonnikoog zijn zowel de VU als Dijkstra 'tiige tank' verschuldigd en zien de komende jaren weer met vertrouwen tegemoet. Enige foto's geven een indruk van het verrichte werk en het resultaat.De Friese ploeg en André DuivenDinsdag 16 september 2014

Aankomst! Jawel!

De eerste ronde van vandaag was de beste tot nu toe, voor ons dan. Ruim dertig vogels, waarvan de meeste Zwartkoppen. Ondergetekende nam 's ochtends ook beduidend meer vogels waar in en rond het dorp, dan de voorafgaande dagen het geval was, dat wil zeggen er is sprake van aankomst! Nu maar afwachten of dat wat oostelijke zeldzaamheden oplevert.
De ochtendrondes leverden naast een Houtsnip ook een Sperwer op, dezelfde als die door Joop eerder al was voorzien van een ring.
Het is wel duidelijk dat er wat verschuivingen in de soortsamenstelling zijn opgetreden. De Zwartkop gaat de komende dagen ongetwijfeld pieken en ook de Sijs is ineens sterk vertegenwoordigd. Verder blijkt dat vele vogels, eigenlijk allemaal met uitzondering van de local residents, een hoge vetgraad hebben. Voor die vogels is niet zo veel reden meer om hier rond te blijven hangen. Of dit nu werkelijk met elkaar verband houdt is de vraag, maar in de laatste ronde hadden we vandaag helemaal niets. Normaal vang je in deze zogenoemde 'schemerronde' altijd nog wel een handvol vogels die op weg naar hun slaapplaats in de netten terecht komen. En vaak zijn deze ook al geringd. Vandaag dus niet. Het totaal bleef steken op 98, maar met de zes wilsters en twee kemphennen erbij die Catharinus vandaag sloeg hebben we de honderd wel gehaald.
Nu is het afvragen of we morgen dan minder zullen vangen in de ochtend, omdat er vertrek is geweest. Of zal de nieuwe aankomst dat weer goedmaken. We blijven hopen op oostelijke dwalies.

De Friese ploeg en André DuivenWoensdag 17 september 2014

De zwaluwen zijn weg!

Alsook een flink deel, zoniet alles, van de vogels die we gisteren geringd hebben. Er is ook aankomst geweest, vooral van Zwartkoppen. De vetgraden van de vogels van vandaag laten zich vandaag vooral scoren met 1, 2 en 3 en minder met 4 en 5. De ochtendronde was heel behoorlijk en bestond vooral uit Zwartkop. Het dagtotaal bleef weer net onder de honderd steken, met vandaag de Zwartkop en de Sijs als talrijkste vangstsoort. Catharinus ving vandaag slechts één wilster, dus hadden we er toch nog precies honderd!

Grote Bonte Specht (geheel links)

Zwaluwen hadden we gisteren de hele dag in behoorlijke aantallen boven het glop en ook boven de polder. Catharinus nam gister waar dat ze ineens met zijn allen waren verdwenen. Vandaag slechts nog een enkele zwaluw zien vliegen hier en daar.
We mochten daarnaast maar liefst twee Vuurgoudhanen vangen en in de avond nog een Grote Bonte Specht. Bezoekers hadden we vandaag ook. Allereerst een kort bezoek van de heer Jean Arnhem en zijn vrouw. Als iemand denkt de naam te kennen dan klopt dat, het is de broer van Roger Arnhem (welke helaas alweer enkele jaren geleden overleed). Een in de Belgische natuurbeschermingswereld bekende naam.
De excursie telde 16 dames en heren, allen adult, die we aangenaam konden bezighouden met een goede oogst en enkele leuke soorten zoals de Vuurgoudhaan, Grauwe Vliegenvanger en Sijs. De dag werd verder opgeleukt met een Kleine Klapekster op de binnenkwelder nabij het Kobbeduin. Wij hoorden er vandaag van, maar de vogel was gisteren al gemeld. Hopelijk zit hij er de komende dagen ook nog.

Catharinus, Ype, Tryntsje en AndréDonderdag 18 september 2014

Toch nog een centenial dag!

Het is nu weer dusdanig lang droog dat de waterstand in de sloot begint te dalen en op dit moment is de stand ideaal om als drenkplaats voor de vogels te dienen. Wij vangen dan ook behoorlijk veel in sectie 2, waarlangs op diverse plekken (blijkbaar) geschikte drenkplaatsen zijn. Vooral Sijzen weten deze te vinden en ons totaal vandaag is dan ook 23. De Zwartkop is met 29 de talrijkste soort, maar qua aantallen is het piekje daarvan wel weer over. Tot nu toe dan. De rest van de vangst bestaat uit het gebruikelijke scala, onze gewenste oostelijke dwalie blijft vooralsnog uit. Voor het eerst passeren we het honderdtal.

klas twee

In de middag krijgen we bezoek van de eerste en even later de tweede klas van de Inspecteur Boelensschool onder leiding van meester Noorman. We kunnen ze een aantal vogels laten zien, waarbij de Sijs de publieksprijs qua schattigheid wint. Er worden ook een paar intelligente vragen gesteld en op de vraag of ze wisten waarom vogels trekken wisten beide klassen zonder mankeren het antwoord. Het loslaten van een vogel nadat hij helemaal verwerkt is door ons levert zoals altijd heel wat hilariteit op. Wederom een geslaagd uitstapje. Beide klassen zijn op de bijgevoegde foto's te zien.

André, Tryntsje, Ype en CatharinusVrijdag 19 september 2014

Een warme simmerdei.

Het loopt wat terug met de aantallen. Om maar weer het geijkte cliché te gebruiken, er is vertrek. Dank zij de aantrekkingskracht van de sloot is met name in de middag sectie 2 erg succesvol, zodat we al gauw weer op het respectable aantal van 68 zitten. Uit het geringe aantal terugvangsten mag toch wel blijken dat er flinke doorstroom is, vooral van al die zwartkoppen die we iedere dag ringen zien we niets meer terug. Vandaag de eerste Waterral in de netten.
In de middag hebben we enkele rondjes van ruim boven de tien, dit vanwege de aantrekkingskracht van de sloot om te badderen en drinken. Daardoor begint het weer te lijken op een mogelijke centennial dag. Het laatste rondje moet vijf vogels opleveren om dat te bereiken. Terwijl dat rondje gelopen wordt zit ondergetekende met Ardie en Gea onder het afdakje en zie ik een Houtsnip in de lucht die aanstalten maakt om te landen, naar het lijkt op het dak van het gebouw. Dus klim ik de ladder op om te zien of hij op het dak zit, niks. Tegelijk hoor ik de rondelopers zeggen hé een Houtnip. Hij hing dus in 1 (onderste baan). Door een vertellinkje kwamen we uiteindelijk uit op 101 deze dag, meest Zwartkop en Sijs.

eerder
terug
later

André, Tryntsje, Ype en Catharinus
 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox