logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
eerder
terug
later

Dagboek van week 37


Zaterdag 6 september 2014

Wisseldag

Het is net als de vorige dagen 's nachts niet koud, ook nu weer is het om 7.00 zo'n 18 graden. De eerste ronde telt weer een behoorlijk aantal vogels (21 om precies te zijn). Tijdens de wisseling van de wacht staat de teller op 35 stuks. Joop en Kees brengen in hun eerste ronde gelijk een Koekoek mee, daarmee de toon zettend voor de rest van de week (hopen ze).
Het is de hele dag drukkend en benauwd weer. Er staat nauwelijks wind en je voelt de dreiging van onweer. Zover kwam het echter niet.Twee druppeltjes water, meer bevatte de onweersbui niet voor ons. Wat dat betreft leek het wel op de vangsten. Elke ronde twee of drie vogeltjes, dat was het wel. Ook de befaamde avondopleving telde niet meer dan drie vogels. Maar ja, als je dan maar veel rondjes loopt, kom je vanzelf aan redelijke aantallen. 63 stuks in deze periode is voor Schiermonnikoog en zonder geluid niet echt slecht te noemen.
We stellen ons in om de komende dagen maar veel rondjes te lopen :-).

Groet,

André, Kees, Jos en IngridZondag 7 september 2014

Leuke soorten

Staart

Het was een rustige nacht, ook al konden we alledrie moeilijk de slaap vatten. Naarmate de week gaat vorderen zal dat probleem vanzelf minder worden :-).
In ieder geval was het de ochtend rustig weer. Weinig wind, redelijk bewolkt en een temperatuur van circa 16 graden. Het kon minder.
De eerste ronde van gisteren konden we niet evenaren, alhoewel we met 15 stuks aardig in de buurt kwamen. Leuk in die ronde was de vangst van een ongeringde witgesterde blauwborst en een braamsluiper. Het liep de rest van de dag aardig door met leuke soorten, waaronder een ongeringde Sprinkhaanzanger en Putter.
Tijdens de excursie konden we gelukkig een aantal van die leuke soorten laten zien. Echter ook de 'normale' soorten mochten zich verheugen in grote interesse van de excursiegangers. Zo konden we bijvoorbeeld gelijktijdig een eerste kalenderjaar en een groter dan eerste kalenderjaar Koolmees tonen. De excursiegangers verlieten pas na circa twee-eneenhalf uur de ringplaats.
De avondronde was weer niet om over naar huis te schrijven. Slechts drie vogels. Desondanks een zeer respectabel totaal aantal over een leuk aantal soorten.

Kees van Kleef en Joop ArdenneMaandag 8 september 2014

Vette aankomst

Het leek vanochtend wel eerder licht te zijn (als gevolg van een bijna volle maan en opklaringen), dus we zijn dan ook maar een kwartiertje eerder begonnen.
In de eerste ronde (van 20 stuks) wat Roodborsten en Zwartkoppen, en zowaar een Vuurgoudhaan (altijd leuk). De zwartkoppen varieerden behoorlijk in conditie. Zowel magere beestjes als moddervette vogels. De eerste rondes zijn ook weer leuk voor wat mestkevers, met name in sectie 6.

Torenvalk

In de tweede ronde konden we een eerste kalenderjaar Sperwerman arresteren, die net naast het gat hing in het grofmazige net in sectie 6. Hij hing ook niet echt diep in de zakken, dus we hadden mazzel dat hij niet ontsnapt was. Zo'n beest blijft indrukwekkend, zeker voor de werklui die nog niet eerder een Sperwer van zo nabij hadden gezien.

Qua roofpieten hield het hier echter niet mee op. Rond de lunchtijd hing er in de onderste (!) baan van het grofmazige net in sectie 6 (aan de kant van het veldlab) zowaar een Torenvalk. Je houdt met veel rekening, maar met hiermee dus niet. Het betrof een eerste kalenderjaar mannetje in zeer slechte conditie. De krop was leeg, het borstbeen nauwelijks voorzien van vliegspier en voor het gewicht moesten we het minimum in de database aanpassen. De Torenvalk bleef na het vrijlaten eerst nog even op de grond zitten (hetgeen mooie foto's heeft opgeleverd), maar vloog na het opgooien toch goed weg. Echter een paar rondes later liep de Torenvalk rustig over het pad naast sectie 1 te wandelen. Bij nadering vloog hij op en belandde in het net. Dat was voor ons het teken om toch maar even naar de Spar te gaan voor een kipfiletje. Dat blijkt in ieder geval goed te smaken. Kijken of we hem morgen weer in vrijheid kunnen stellen.
De rest van de dag verliep rustig. Gelukkig hebben we geen nul-ronde hoeven te noteren. De roemruchte avondpiek was beduidend beter dan gisteren. Toen vingen we er drie, nu vier :-)
Al met al een respectabel aantal vogels voor deze periode.

Kees van Kleef en Joop ArdenneDinsdag 9 september 2014

Roofpietjesdag

De dag begon met een beetje miezerige motregen. Nauwelijks voldoende om nat te worden. Kennelijk was het wel voldoende om de vogels weg te houden, want de eerste ronde kende slechts vijf stuks.
De nacht overgebleven Torenvalk had goed zijn best gedaan met het poepen in de bewaardoos. Zijn spijsverteringssysteem werkt dus kennelijk. Na een laatste dwangvoedering met kipfilet hebben we de Torenvalk losgelaten in de weide langs het toegangspad. Daar heeft hij nog een tijdje op een paatje gezeten, kennelijk om te bekomen van zijn gewichtstoename met 25% (!). Woog hij gisteren tijdens de vangst een zeer magere 123,4 gram, vlak voor het loslaten bedroeg het gewicht 153,0 gram. Vertaal deze gewichtstoename maar eens naar je eigen lichaamsgewicht. Uiteindelijk heeft Annemieke hem goed zien wegvliegen. Nu is het aan moeder natuur om voor hem te zorgen.

In de ochtend vingen we nog wat een-oudergezinnen, zoals een pa/ma Grauwe Vliegenvanger met zijn/haar jong en pa Vink met jong. De dag druppelde zeer langzaam door, met telkens slechts een paar vangsten. Er was erg weinig beweging in het Glop.
Groot was de verrassing toen Joop bij het einde van sectie 1 in sectie 2 een Sperwer zag hangen. Ondanks zijn postuur is hij toch erg lichtvoetig, want binnen no-time stond hij te glunderen bij de Sperwer. Ook dit keer betrof het een eerste kalenderjaar Kalenderjaar man.
Na het avondeten zagen we de volgende roofpiet zich alweer aandienen. Dit keer echter hoog over de netten van sectie 2 langs de boomtoppen. Een Havikvrouw! Vanaf dat moment zijn de rondes langs de grofmazige netten toch gelijk weer een stuk spannender. Wellicht kunnen we morgen de 13 mm. ringen aanspreken :-).

Kijk 'ns naar het vogeltje

De avondronde begonnen we weinig verwachtingsvol, aangezien de ronde daarvoor de eerste nul-ronde van de dag was. Echter: negen vogels voor de avondronde is dan best wel leuk. Zeker als daar dan een aantal verse Fitissen bij zitten, met behoorlijke vetscores.
Wat wordt het morgen?

Kees van Kleef en Joop ArdenneWoensdag 10 september 2014

Een oude bekende

De verwachtingsvolle eerste ronde (zie het dagverslag van gisteren) bleek ijdel. De Fitissen hadden toch verkozen om elders de ochtend door te brengen. De enigszins teleurstellende eerste ronde zette zich de gehele dag door. De vangsten zijn qua aantallen tamelijk bedroevend (alhoewel: vergeleken met de rest van het land/ vangstations alleszins acceptabel), maar qua soorten toch erg leuk (zie de lijst).

Een bijzonderheidje was toch wel de Fluiter. De eerste van het seizoen. Vorig jaar ontbrak deze soort op de lijst en tot op heden hebben we als VRS er nu 66 van gevangen (gemiddeld 2,75 per jaar).
Na de terugvangst van de Torenvalk vandaag (opnieuw in de onderste baan in sectie 6) hebben we besloten om nog één keer voor "moeder natuur" te spelen. We konden de restanten kipfilet uit de vuilnisbak vissen en zijn weer overgegaan tot dwangvoedering, omdat zijn gewicht weer was teruggelopen tot een schamele 125 gram. Morgen krijgt hij definitief de vrijheid terug.
Vlak voor de excursie vingen we 14 vogels, zeer waarschijnlijk als gevolg van een Sperwer, want er hingen er tien bij elkaar in één netje. Altijd leuk om zoveel vogels te kunnen tonen.
We kregen vandaag ook nog bezoek van een oud bekende. Deze was na september 2011 niet meer langs geweest, maar hij/zij besloot ons vandaag met een bezoek te verrassen. Deze Tjiftjaf is door ons in 2009 geringd, en heeft dus inmiddels een respectabele leeftijd bereikt.
Wat voor verrassingen staan ons morgen nog te wachten?

Kees van Kleef en Joop ArdenneDonderdag 11 september 2014

Een rijk palet

Bij het schrijven van het vorige dagverslag sloten we af met de vraag wat voor verrassingen deze dag ons zou brengen. Nou, dat waren er best veel. De eerste ronde was goed te noemen met 15 stuks over tien soorten, gevolgd door een tweede ronde met 22 stuks (het soortenaantal brengend op 15). Krentjes in de pap waren een Bosrietzanger, Gekraagde Roodstaart, Boompieper en Sprinkhaanzanger.
De eerste helft van de ochtend was het achter sectie 9 (aan de buitenkant) een drukte van belang (Gekraagde Roodstaart / Zwartkop / Roodborst / mezen). Daar vingen we er slechts een enkeling van. Later op de ochtend was de verrassing groot toen we onze tweede Fluiter van het jaar konden noteren. Yes.

Tijdens de middag viel het eigenijk een beetje stil. Het weer was te mooi met teveel zon op de netten. De enige sectie die 's-middags een beetje 'liep' was sectie 5 (de korte netten). Daar konden we regelmatig een Gekraagde Roodstaart verschalken, alsmede de tweede Boompieper van de dag. Het leek erop alsof het Glop leeggelopen was qua vogels. Je hoorde en zag eigenlijk alleen maar de Huiszwaluwen en de Boerenzwaluwen rondvliegen, verder niets.
Tijdens de avondronde was het dan ook erg rustig, totdat we bevangen werden door enige opwinding. Onderin het laatste net van sectie 4, helemaal in de hoek zat een vogel die we tegelijkertijd determineerden als: Dwerggors. Yes again.
Vanaf de ringtafel heb je matig zicht op hetgeen er rond- en overvliegt. Toch zagen we nog een Ruigpootbuizerd overkomen. Schrijvend over roofvogels: de gisteren teruggevangen Torenvalk hebben we vandaag (opnieuw) losgelaten.
We kijken terug op een hele leuke vangdag met een rijk palet aan vogels.

Kees van Kleef en Joop ArdenneVrijdag 12 september 2014

Hoe anders als gisteren

Voor het eerst deze week dauw op de netten. Het leek wel uitgestorven in het Glop en toch vang je goed 50 vogels. In de middag echter veel nul-rondjes of rondjes met slechts een Tjiftjaf of een Winterkoning. De Gekraagde Roodstaarten zijn bijna allemaal van het eiland af, behalve kennelijk de twee exemplaren de we in het laatste gedeelte van de middag konden vangen in sectie 5 (aan de kant van het voormalige meteoveld).

Het zag er vanmiddag nog even naar uit dat we een nieuwe weeksoort konden vangen. Voor het eerst deze week zat er namelijk een Houtduif aan de grond (tussen de netten in sectie 6). Deze kon echter behendig langs de netten wegkomen en is niet meer teruggezien. Toch hadden we wel een nieuwe weeksoort. Vlak voor het avondeten diende deze zich aan, te weten een Bonte vliegenvanger. Op zich niet zo bijzonder, maar wij hadden hem deze week nog niet gezien.
Dit was onze laatste volle dag op de vangbaan. Morgen komt de aflossing van de wacht. We kunnen terugkijken op een erg geslaagde vangweek met een hel leuke diversiteit aan soorten.

eerder
terug
later

Kees van Kleef en Joop Ardenne
 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox