logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
terug
later
eerder

Dagboek van week 38


Zaterdag, 14 september 2013

Wisseldag.

We kwamen aan met regen en de netten bleken gesloten. Vanaf 12.30 uur alles weer open. Grote delen van de dag lichte cq motregen.
Halverwege de middag kort aantrekkende wind tot Noord 7. Wat proppen en takken in net. Tot 20.00 geen vogel gevangen. In laatste ronde tenslotte drie vogels.
Geluidkabel uitgelegd en vanaf 20.15 uur draait een mix van waterral/porseleinhoen. Morgen beginnen we met rallenkooien plaatsen.
Glop vrijwel vogelloos. We zagen: twee sperwers, één juveniele buizerd, tien huiszwaluwen, één torenvalk, drie tjiffen, ongeveer 15 slapende boerenzwaluwen en enkele winterkoningen.
Er waren diverse slechte netten, die we morgen gaan vervangen; Kees/Symen hadden er ook al drie vervangen.

Gerrit en Erik Gerritsen en Rinus GoutbeekZondag, 15 september 2013

Mooie nazomerdag zonder aankomst.

Vanaf 17.45 uur regen. Bij secties 4 en 8 de rallenkooien geplaatst en vangklaar gemaakt. Vier slechte netten vervangen te weten de secties 1.1, 1.2, 2.9 en 6.2. De waterstand in het Glop stijgt en is nu -2 cm op onze "peilschaal" in de sloot ter hoogte van net 1.1.
Excursieloze zondag. Alleen bezoek van onze vaste gast uut Grūnn.
In de polder 350 Kauwen en vier watersnippen onderweg naar het Zuidwesten.
Falsterbo op het zuidpuntje van Zweden heeft twee goede roodborstdagen achter de rug. Hopelijk steken die over.

Gerrit en Erik Gerritsen en Rinus GoutbeekMaandag, 16 september 2013

Regen.

Natte dag met vele korte buien, in totaal 9 mm in de regenmeter. Het is duidelijk kouder dan gisteren en er is amper aankomst.
In polder een juveniele blauwe Kiekendief en zeven watersnippen.
Bezoek gehad van André en aankomst van twee VU-studenten.

Gerrit en Erik Gerritsen en Rinus GoutbeekDinsdag, 17 september 2013

Een vleugje aankomst.

Er was enige aankomst van Zwartkoppen. Ondanks het buiige weer en tegenwind hadden zes van de acht vogels vetgraad 4. Verder één Zanglijster en de achtentwintigste Watersnip van ons ringstation Schiermonnikoog.
Het was een natte dag met buien tot 14.00 uur; daarna droog tot 18.00 uur. Er viel vanaf middernacht 15 mm regen.
Gerrit en Erik maakten een middagwandeling over de Reddingsweg en via het strand tot de Badweg. Ook langs de Reddingsweg is het zeer stil: Drie Tjiftjafs en één Bonte vliegenvanger. Boven het groene strand joeg een juveniele Bruine kiekendief. Over zee wat trek van grote sterns met enkele rustende groepjes op het strand. Op dit strandtraject 87 drietenen, 4 rosse grutto's, 30 scholeksters, enkele bontjes en een strandplevier.

Gerrit en Erik Gerritsen en Rinus GoutbeekWoensdag, 18 september 2013

Overal behalve...

Net als gisteren in de eerste ronde wat verse vogels; daarna weer rust in het Glop. Drukke excursie met 18 deelnemers en daarna bezoek van André Duiven met familie.
Door de magere vangsten veel kunnen vogelen op eiland. Erik en Arjen telden over zee van 9.20-10.20 naar ZW: twee Jan van Genten, één Middelste jager, 64 eiders, 17 zwarte zeeenden, 3 roodkeelduikers en 156 grote sterns. Ook 19 knobbelzwanen naar NO.
Gerrit verkende 's ochtends de polder en de Westerplas en in de namiddag de Kobbeduin. Duidelijk meer zangvogels op eiland dan gisteren, zoals: 230 boeren- en 10 huiszwaluwen in polder. Op diverse plaatsen tapuiten, enkele paapjes en roodborsttapuiten. Bij de Veerdam twee zwarte roodstaarten waarvan één geringde. Bij/op de Westerplas: onder andere 5 oeverzwaluwen, één brilduiker, 155 wintertalingen, één waterral en 5 lepelaars.
Steltlopers: in de hele polder 197 kieviten en 200 goudplevieren. Ook nog 400 goudplevieren op de hoogwater vluchtplaats bij de jachthaven. Op 3 plaatsen oeverloper op eiland.
Tussen de Kooiduinen en het Willemsduin minimaal 10 torenvalken, één bruine kiekendief en twee blauwe kiekkendieven (man en ringtail) en twee haviken.
Kwelder: één zwarte ruiter en één kleine zilverreiger in een slenk. Kobbeduin: één man gekraagde roodstaart en op 2 plaatsen roepende rugstreeppadden. Overigens ook al enkele jonge dieren in "huis" gevangen. Op de ringbaan tenslotte een vuurgoudhaan die zich (nog) niet liet vangen.
Ook vandaag weer een buiige dag met in totaal 10 mm. Het peil in de sloot staat inmiddels op +4; dus in drie dagen 6 cm gestegen.

Gerrit en Erik Gerritsen, Wil Gerritse, Arjen Goutbeek en Arno ten HoeveDonderdag, 19 september 2013

Alweer een waterige dag.

Afgelopen nacht veel regen (12 mm) en overdag enkele buien. Totaal 15 mm. Ook vandaag leverden de eerste twee rondjes enkele vogels op. Grauwe vliegenvanger en grasmus, de leuke soorten. Bij de kruising van de secties 2 en 8 de derde rallenkooi geplaatst. Daarbij brak de groene handsnoeischaar; die weggedaan.
De nieuwe bewaarzakjes arriveerden. Mooi groot formaat; koordjes echter kort, wat lastig is.
Het schoonmaakbedrijf deed weer goed werk.
Waarnemingen in het Glop: zingende tjiftjaf, bont zandoogje en één sperwer.
Arno en Erik vogelden een paar uur. Over zee van 10.20-11.20 204 grote sterns, één kleine jager en één smelleken naar ZW.
Erik ging in de namiddag naar de Westerplas. Daar onder andere: één geoorde fuut en man roodborsttapuit.
Gisteren is in de sloot langs de Herdersdam een nieuwe stuw geplaatst.

Vrijdag, 20 september 2013

De rallen zijn los!

De hele afgelopen nacht een geluidmix gedraaid van waterral en porseleinhoen. Het leidde tot de vangst van de eerste drie waterrallen van dit seizoen. Vierde rallenkooi geplaatst in de bocht bij 4/5. Aan de westkant van deze kooi mist nog een vangkooitje. Nergens het achtste vangkooitje kunnen vinden. Wie helpt? Zangvogelvangsten bleven mager maar wel de "beste" dag van de week met wel veel soorten.
Ook vandaag weer een buiig weertype met 6 mm tussen middernacht en 13.30 uur. Peil in Glop nu + 5 cm. In de afgelopen 5 dagen steeg het peil 7 cm. Sloot staat dus goed vol. Wegens familie-omstandigheden al vandaag naar huis. Fijn dat André en Ardie konden inspringen.
Arno beleefde een mooie ochtend aan zee met 2000 zilverplevieren, wat volgens www.trektellen.nl een najaarsrecord is. Ook een vaal stormvogeltje.
Waarnemingen in het Glop: 2 en 7 kepen, zingende tjif, 6 witte kwikken, 1 bont zandoogje en 1 atalanta.
Ondanks de magere vangsten weer genoten van dit prachtige eiland.
Allen die nog komen veel plezier en een goede vangst gewenst!

p class="FeatureBody">Gerrit en Erik Gerritsen, Wil Gerritse, Arjen Goutbeek en Arno ten Hoeveterug
later
eerder

De hartelijke groet van Gerrit
 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox