logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
terug
later
eerder

Dagboek van week 36


Zaterdag, 31 augustus 2013

De kop is eraf.

Bij aanvang leek het iets te regenen maar ook wel stukjes blauwe lucht. De vangsten waren niet noemenswaardig. Leuk was de vangst van een Boerenzwaluw en een Sprinkhaanzanger in de eerste ronde. Bij de overdracht om 12.00 uur stond de teller op een totaal van 10 stuks. De nieuwe ploeg, bestaande uit Ardie, Oscar, Kees en Annemieke, nam een ringbaan over die er spic en span bijlag. Hulde aan de voorgangers, Joop, Marijke, Jan en Marjan. Pieter besloot nog een nachtje te blijven. Evert Jan en Andr´ D. kwamen nog langs. Andr´ kon meedelen in de maaltijd.
Gedurende de middag kregen we nog bezoek van Kees Verhoef en zijn familie, die de aanstaande 100-ste verjaardag van zijn moeder op het eiland vierden. We konden ze helaas maar zes vogels laten zien, maar desondanks vertrokken ze tevreden en voldaan na sponsoring van de nodige (vier) ringstrengen.
Zoals gezegd waren de vangsten niet om over naar huis te schrijven. Leuk was de vangst van een tweetal Boerenzwaluwen tegen de avond, waarvan ´´n zich in de onderste baan van het net in sectie 5 bevond (!?!). Het lijkt er dus op dat er zich toch een slaapplaats van boerenzwaluwen bevindt in het riet nabij de vangbaan. Oscar besloot om de avondboot terug naar de wal te nemen, omdat hij feestelijke verplichtingen had die hij niet kon weerstaan. We hopen hem morgenavond weer terug te zien.
Na de Sprinkhaanzanger en een Kleine Barmsijs eerder op de dag, leverde de laatste ronde opnieuw een nieuwe handsoort op voor Pieter. Dit keer een Houtsnip uit 2012, die dit jaar al een paar keer eerder over de ringtafel was gegaan. Deze liet zich verschalken nabij de Ebelbrug.


Met vriendelijke groet, Kees van Kleef.Zondag, 1 september 2013

Waar blijven ze, de vogels?

Vanacht heeft het rond 00.00 uur en 06.00 uur enigszins gesputterd. Nauwelijks de moeite van het vermelden waard, want de netten en de rest van de baan was met de eerste ronde alweer kurkdroog. Deze eerste ronde leverde slechts twee vogels op, tevens kandidaten voor de DNA-proef.
De toon was hiermee gezet, want de rest van de dag was het behelpen wat de klok sloeg. Zelfs de excursie was niet om over naar huis te schrijven, want met één excursieganger kan je weliswaar heel leuk converseren, maar een excursie is het niet te noemen. Leuk was wel dat deze excursieganger al vele jaren onze excursies bezoekt en zelf ook wat met vogels 'doet', zij het dan met iets grotere (lees: meehelpen de zwanenpopulatie van Groningen van een ring te voorzien). Dankzij onze verwoede inspanningen konden we deze gast uiteindelijk toch nog één reeds geringde Tjiftjaf tonen. Dit werd 'gehonoreerd' met de sponsoring van een ringstreng.
Onze vaste gast uit Groningen kwam nog even langs om de bijzonderheden van de afgelopen periode door te nemen. Ringer-in-opleiding Pieter had nog de eer om een Gronte Bonte Specht (GBS) uit het net nabij de moddersloot te mogen halen. Wat een lucht had dat beest bij zich. Leuk was dat deze juveniele GBS inmiddels op geslacht gebracht kon worden doordat het rood in de nek al voorzichtig doorkwam, c.q. zichtbaar werd.
Na het avondeten vertrok Pieter weer naar de vaste wal. Hij miste daardoor net een juveniele Koekoek in sectie 3. Pieter werd afgelost door Oscar, die terugkeerde van een feestelijke dag.


Met vriendelijke groet, Kees van Kleef.Maandag, 2 september 2013

Waar blijven ze, de vogels? (2)

Het was stil vandaag, ondanks de wind die de hele dag met 6 Bft bleef 'aanstaan'. De aantallen spreken voor zich.
Het enige vermeldenswaardige is de terugvangst van een Vink, die sinds 2009 niet eerder is teruggevangen.
Voor de rest valt er over deze dag niets te melden.


Met vriendelijke groet, Kees van Kleef.Dinsdag, 3 september 2013

Hoe anders kan het zijn dan gisteren...

Het voelt 's ochtends al gelijk vochtig warm aan en de thermometer start deze dag op 17,7 graden. De rest van de dag blijft het bewolkt en de temperatuur bereikt een waarde van 21 graden. De wind is behoorlijk teruggezakt naar 3 Bft.
Tijdens de eerste ronde scoren we een aantal dat overeenkomt met het dagtotaal van gisteren (!), voornamelijk Roodborst. De Birdtam-radar van de luchtmacht had voor afgelopen nacht een lichte trek voorspeld, die gedeeltelijk is uitgekomen. Ook de verwachting voor vandaag overdag werd gerealiseerd, want het bleef de gehele dag eigenlijk wel doorlopen met vogels. Aanvankelijk was de drinkplaats bij sectie 2 behoorlijk in zwang, later troffen we de vangsten meer verspreid over het terrein aan. Leuk waren de vangsten van de Grauwe Vliegenvangers en de Braamsluiper. Deze laatste is onderworpen aan de DNA-test.
Sectie 6 leverde vandaag voor het eerst van de week vangsten op. Een Grote Bonte Specht en een Grauwe Vliegenvanger lieten zich daar verschalken. De Grote Bonte Specht vond het daarbij nodig om het grofmazige net te onderzoeken.
In de slotronde waren de roodborsten weer van de partij, die kennelijk weer begonnen aan de doortrek. Ook voor vannacht belooft de Birdtam-radar weer enige trek, dus wie weet wat morgen zal brengen.


Met vriendelijke groet, Kees van Kleef.Woensdag, 4 september 2013

Geen aankomst, maar vertrek.

Na de opleving van gisteren en de voorspellingen op de Birdtam radar was de verwachting op nog zo'n dag hooggespannen. Zoals te doen gebruikelijk bij het vogelen op Schier komt elke verwachting niet uit, dus ook deze niet. Het was dus een erg rustige dag, met in totaal 25 vogels.
Leuk was de vangst van de Grasmus en de Graspieper, beiden in sectie 5. Voor de rest valt er over de dag weinig te vertellen. De hoop is gevestigd op morgen.


Met vriendelijke groet, Kees van Kleef.Donderdag, 5 september 2013

Warm en opnieuw bijna geen vogels.

Ondanks dat het terrein vrij vochtig was, waren de netten niet zo erg bedauwd. Wel hingen er hier en daar een paar rietstengels tegen de netten gebogen. Al snel won de zon aan kracht en werd het een prachtige en erg warme dag. De vangsten waren niet noemenswaardig. Het was uitermate stil in het Glop. De enige vogels die zich lieten zien waren een zwerm meeuwen en spreeuwen die op het einde van de middag boven het Glop kwamen fourageren op de vliegende mieren of langpootmuggen.
In het meteoveld staan ons de gehele dag twee Kievitten aan te kijken, vergezeld van een groepje jonge Kwikstaarten. Blijkens trektellen.nl worden in de rest van het land de nodige aantallen Zwartkoppen gevangen. Daar merken wij hier totaal helemaal niets van. Kennelijk hebben ze massaal het eiland onder zich laten liggen en zijn ze strak doorgevlogen. Wellicht komt er morgen enige aankomst van Zwartkoppen op Schiermonnikoog. Duimen maar.
Oscar is met de avondboot vertrokken naar de vaste wal om zich mentaal voor te bereiden op de komende Calidris-vangweek.


Met vriendelijke groet, Kees en Annemieke van Kleef.Vrijdag, 6 september 2013

Ook wij doen nu mee.

Er is aankomst van Zwartkoppen. Yes. Zelfs in het Groene Glop. Ook wij doen nu mee. In de eerste ronde worden namelijk twee eerste kalenderjaar mannetjes Zwartkoppen aangetroffen in de netten. Later op de ochtend zowaar nog een derde!
Voor de rest: record (althans voor mij) van het laagtste gewicht aan een vogel gemeten, te weten 4,4 gram. Het betrof een mannetje eerste kalenderjaar vuurgoudhaan. Compleet onvoorstelbaar dat zoiets nog kan vliegen in weer en wind.
In de ronde van 10.00 uur ontsnapte me nog een roofpiet. Ik kwam vanuit sectie 2 de Ebelbrug opdraaien en zag op de hoek van sectie 0 en 9 een roofpiet tegen het net bungelen. Mijn eerste indruk was een Buizerd, maar gelet op de plek niet echt waarschijnlijk. In ieder geval bleek sectie 0 te lang voor mij om bijtijds bij de roofpiet te geraken. Vermoedelijk hetzelfde beest zagen we later op de dag nog aan de buitenkant van het terrein op de hoek van sectie 1 en 2.

Pimpelmees

Grappig te vermelden is nog de terugvangst van een Pimpelmees die zijn staartpennen aan het ruien was. De staart leek op het oog volledig uitgegroeid, maar er stak nog een extreem lange oude staartpen uit. Zie foto (en nee: ik heb er geen losse staartpen in geduwd).
Gaande de middag veranderde het weerbeeld, terwijl de vangsten onveranderd bedroevend bleven. Rond 18.30 uur kwam er enig onweer vergezeld van regen over het eiland heen. Tijdens de extra rondjes bleven de netten verschoond van vogels, maar dat kan niet gezegd worden van de blaadjes. Enfin: hebben we tenminste nog iets te doen.


terug
later
eerder

Met vriendelijke groet, Kees.
 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox