logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
terug
eerder
later

Week 41


...waarin onze hoofdringer gespannen de beloofde koolmezeninvasie afwacht en een nieuwe manier vindt om waterrallen te arresteren.

Zaterdag 6 oktober 2012

Als de rallen vallen,
laat dan het geluid maar knallen.

De dag begon goed met drie rallen uit de kooi bij 8 en met het rondje van 9 uur hingen er zo waar 6 koperwieken in het net. Bovendien was er nog een late tuinfluiter. Bij de overname stond de teller op 21 stuks.
Henri en Kees namen het stokje over van de Friezen. Op de veerdam kon nog het laatste nieuws tussen beide ploegen worden uitgewisseld. Op het Glop wachtte Ardie ons op met koffie en koek.
Onderweg naar Schiermonnikoog regende het aan één stuk door. Op het moment dat de veerboot aanlegde stopte het met regenen en begon zowaar de zon te schijnen, om de rest van de dag (bijna) niet meer te verdwijnen. Het was soms zelfs warm te noemen.
Gedurende de dag was duidelijk aankomst van Koperwiek waar te nemen en hoorden en zagen we ook regelmatig zanglijsters en kepen overkomen. Overdag vingen we ze bijna niet, maar tegen de schemering was het met de koperwieken 'plukken' geblazen. De herfst is dus echt begonnen. We eindigden met 38 Koperwieken. Toch niet slecht te noemen.
Onze webmaster heeft ons nog even gezelschap gehouden en wist te melden dat we een Zwarte Mees hebben gevangen, herstel: hadden gevangen. Oftewel: deze wist al bij het uithalen te ontsnappen.
Aan het einde van de middag kwam nog een oud-leerling van Ardie met haar vriendinnetje langs om een verzwakte Huismus te brengen. Ze hadden deze kunnen oprapen, hetgeen niet verwonderlijk was, want het beestje was letterlijk vel over been (vliegspier 0). Ondanks onze goede verzorging (beschutte doos, brood en water) heeft dit beestje de nacht niet gehaald. De Huismus wacht nu in de vriezer om haar bijdrage aan de wetenschap te leveren (Naturalis).
Vermeldenswaard is nog de vangst van een tweetal Houtduiven in sectie 6. Deze lieten zich keurig oppesten vanonder de eikenbomen vandaan tot in het net.


Kees en Henri.Zondag 7 oktober 2012

De zevende ooit op de zevende van de tiende.

Voor het vertrek van de eerste ronde viel er nog een klein kort buitje. De eerste ronde leverde tien vogels op, waaronder een zestal Koperwieken en een Waterral. Bij terugkomst van de eerste ronde zat Reinoud al op ons te wachten om ons de rest van de dag gezelschap te houden. In de ochtend kwam ook Wim Meijering ons met een bezoekje vereren.
Het was beduidend rustiger qua Koperwieken dan gisteren. Er zat veel minder beweging in de lucht. In de ochtend werden we bij terugkomst van een ronde verrast door een volledig gestripte bout met een 4,2 mm. ring in sectie 1 (in de bocht). Slechts op basis van het ringnummer konden we het kreng op soortnaam brengen.
Leo en Emmie arriveerden met de ochtendboot van 09.30 uur, zodat we op volle 'oorlogssterkte' zijn om de Pimpels, Koolmezen, Vinken en andere invasieve soorten het hoofd te bieden. Vooralsnog lijkt het erop dat we hier iets te vroeg mee zijn :-), want de vangsten zijn nog niet om over naar huis te schrijven.

De excursie werd bijgewoond door 8 adulten, waaronder de ouders van Sabina die mij eerder in augustus samen met de Calidris-ploeg door de week heen sleepte :-). Gelukkig konden we tijdens de excursie nog enige vogels tonen, waaronder leuke soorten als Bokje en Sperwer. Het Bokje liep te fourageren op het inmiddels bemodderde pad tussen sectie 5 en 6 en werd door Leo en Reinoud opgepest naar het eerste grofmazige net in sectie 6. Een leuke vangst en onze zevende ooit. Aan het eind van de excursie werden nog 5 ringstrengen gesponsord, waarvoor dank.
De middag sukkelde verder wat door. We hebben nog geprobeerd om het rallengeluid weer enigszins acceptabel te laten klinken, maar tot op heden is dat nog niet gelukt. Het lijkt haast wel een kabelbreuk te moeten zijn, want de verbindingsstukken in het terrein zien er goed en droog uit, de speakerboxen zijn verwisseld, evenals de contrastekker. Morgen nog even proberen om in het dorp een nieuwe stekker op de kop te tikken, want misschien is dat wel het euvel. Enfin: we zijn er nog wel even mee bezig.
Ook hebben we een tweetal netten in de opstelling moeten vervangen, omdat deze compleet gaar waren. Kortom: het sponsorgeld van vandaag is weer ruimschoots uitgegeven.
De avondopleving waar we eigenlijk al niet meer op durfden te hopen, leverde toch nog veertien Koperwieken op, alsmede twee verse Merels.


Kees en Henri.Maandag 8 oktober 2012

Weinig bladval.

Barmsijs

De dag begon als een mooie stille heldere ochtend zonder mist en vrijwel geen dauw op de netten. Onze eerste ronde leverde een tiental vogels op en de tweede vrijwel evenveel. Er was aanzienlijk minder hoorbare en zichtbare trek op deze ochtend. We hoorden geen enkele roodborst of heggenmus en die vingen we ook niet. Vreemd voor een tweede week van oktober. We hoorden één maal een oeverpieper overkomen. Ook voor het eerst een paar kramsvogels die zichtbaar overkwamen. Aan het eind van de ochtend hoorden en zagen we een bladkoning in het bos rechts van sectie 1. In sectie zeven hing 's middags een exemplaar.
In het tweede deel van de ochtend kwam hoog vanuit oost een slechtvalk als een steen naar beneden en verdween in het bos. Er was wel paniek onder duiven en mezen maar er gebeurde verder niets merkbaars voor ons.
Evert Jan kwam ons assisteren en deed zijn eerste verrichtingen aan de ringtafel.
Af en toe kwamen er nog kleine groepjes koperwieken over, maar deze leverden in de laatste avondronde geen vangpiek op.
We hebben de plaatselijke middenstand gesponsord met de aanschaf van een paar stekkers, contrastekkers en vaseline. Gelukkig is het rallengeluid vannacht gerepareerd.
In de middag zakte het vrijwel geheel in. Deze tijd is nuttig gebruikt met het plaatsen van twee nieuwe rallenkooien. Eén bij sectie 4/5 in de knik links en één in sectie 3 voor de kruising rechts.
We hopen dat de twee extra kooien, die mooi in niet al te diep water staan met ondersteuning van het nu goede geluid het aantal rallen morgen zal opvoeren. In beide bestaande kooien vingen we vandaag totaal zes verse rallen. Terwijl dit verslag wordt gemaakt roept de kerkuil naast ons en raast er nog een maaimachine in de polder. Het is windstil en er zit al dik dauw op de netten achterin.

Morgen weer zo'n mooie dag maar dan met wat meer vogels?


Kees en Henri.Dinsdag 9 oktober 2012

Het was vandaag één voor één.

In de loop van de nacht was er weer wind opgestoken dus de dauw was vanmorgen de dauw op de netten geheel verdwenen. Het was heel stil in het glop. Er was alleen wat geluid te horen van kraaien en winterkoningen, verder helemaal niets.
De eerste ronde was spectaculair: 2 retourtjes en 3 waterrallen. We hadden ons gisteren in het zweet gewerkt om twee nieuwe rallenkooien te plaatsen. Vangen we twee van de drie rallen in de netten van sectie 6!! Het bleef verder geheel rustig in het glop.
Rondjes bestonden regelmatig uit een enkel vogeltje. We zagen een havik boven het glop en af en toe nog een paar boerenzwaluwen.
Tenminste twee roepende bladkoningen hielden ons scherp, maar we konden ze niet op de lijst verwelkomen.

Hiermee is ongeveer alles wat er te vertellen valt is ook overgebracht. Morgen nieuwe kansen...


Kees, Leo en Henri.Woensdag 10 oktober 2012

Het lijkt wel september.

De dag begon rustig maar wederom zonder veel dauw. De wind hield zich rustig, maar rond 7:00 uur was er een buiengebiedje dat het glop net schampte. De lucht was direct bij het eerste licht gevuld met talrijke roepjes van lijsterachtigen. Zowel merel als zanglijster maar vooral koperwiek. Van die eerste golf vogels pakten we er een aantal: in totaal 17 vogels. De tweede ronde was al direct flink minder met vooral wat kleinere soorten als zwartkop, kleine barmpjes en winterkoninkjes. Ook vandaag ontbreekt de roodborst vrijwel geheel.
Er bleef flinke doortrek van honderden koperwieken, maar veel verder dan een poosje in de boomtoppen kwamen ze niet. De gehele ochtend zaten er ook grote aantallen in het bos ten noorden van sectie twee. Begin van de middag waren deze als bij toverslag ineens allemaal verdwenen.
In de ochtend hoorden we op twee plaatsen roepjes van bladkoning. Ook in de middag waren ze te horen. We vingen drie verse vogels en er was een terugvangst van een paar dagen geleden. Ze waren alle vier in prima conditie met vet. De gehele dag waren er groepjes barmsijs in de lucht maar we vingen er minder dan de afgelopen dagen. Al vroeg in de ochtend waren er talrijke kepen maar nauwelijks vinken. We vingen pas tegen de avond de eerste keep van het seizoen en in dezelfde periode van de dag een paar vinken.
De waterrallen deden het goed, nu ook in de kooien. Het aantal is wat hoger als gevolg van een experiment om de nacht bij de netten te blijven posten om te zien hoe en hoe laat de waterrallen in de netten belanden. Dat bleek deze tamelijk heldere en windstille nacht kort na middernacht te gebeuren en daarna niet meer. Dit experiment leverde vier waterrallen op en daarnaast ook een verse kerkuil en een hervangst van een eigen houtsnip. Ook meenden Kees en Henri een velduil langs te zien komen.
Roofvogels waren er vandaag vrijwel niet. Eenmaal een sperwer en de slapende buizerd werd vlak voor donker ook weer vlak boven het glop gezien. Een keer of vier passeerden kleine groepjes watersnip het glop van oost naar west. Nog steeds weinig ganzen in de polder. Vanmorgen vroeg passeerden wel drie nijlganzen.
In de laatste avondronde vloog nog een houtsnip op bij sectie 0. De door ons veronderstelde avondpiek van koperwiek die het glop als slaapplaats wilden gaan gebruiken, bleef vandaag geheel uit. Wel was er flinke wegtrek van koperwiek waarneembaar.
De excursie omvatte 14 deelnemers (3 juvenielen en 11 ruim boven het eerste kalenderjaar) die met zeer veel interesse onze verhalen en verrichtingen volgden. Er waren gelukkig aardige soorten, waarbij een houtduif de show stal.

Uiteindelijk kwamen we tot 22 soorten, het leek wel september, maar de koninkjes zorgden voor voldoende oktobergevoel


Kees, Leo en Henri.Donderdag 11 oktober 2012

Hebben we de eerste kooltjes uit het vuur?

Een heldere, vrijwel windstille ochtend met vorst aan de grond. De netten in de rietsecties waren zwaar van de dauw, maar ze bevroren gelukkig niet. Veel trekroep van vooral merel en koperwiek. Vrijwel alles ging hoog over, maar kleine groepjes van merel en koperwiek vielen in. Ook kepen en voor het eerst vinken kwamen binnen. De eerste rondjes bleven mager met alleen in sectie 4 als verrassing een paar goudhaantjes. Er was voor het eerst ook duidelijk aankomst hoog uit noord van Ganzen. Brandgans, rotgans, grauwe gans en later op de dag ook kolgans, maar geen van de soorten in grote aantallen. Al vroeg in de morgen lieten zich enkele bladkoninkjes horen vooral bij de ringtafel maar ook aan het kruispunt van 7, 8 en 3. De rallen lieten het in tegenstelling tot onze verwachting min of meer afweten.
In de middag kabbelde het een klein beetje door. De bladkoningen bleven roepen maar op één retourtje na bleven vangsten uit. In de late namiddag waren er ineens koolmezen achterin sectie vier. Eerst een paar, maar later een flink aantal met een totaal van 24. Allemaal met vet 1 of 2. Dat was in een half uurtje dus een kwart van het jaartotaal tot nu toe! Een van de vogels betrof een hervangst NVO. Hij komt ook niet uit de zeereep. Wellicht is het een koolmees geringd door Ardie Noorman.
In de avondronde werden nog een paar merels en koperwieken gevangen, maar het overgrote deel van de vogels leek snel te vertrekken. Veel vermeldenswaardige doortrek was er niet. Er verschenen wel regelmatig kleine groepjes boerenzwaluwen die vaak ook even later weer waren verdwenen. Opnieuw wat watersnippen en een paar groepjes veldleeuwerik. Rond het gebouw was het opvallend druk met rondscharrelende vogels. Wat daarbij opviel was een klein groepje zwarte mezen. De gehele middag waren er ook goudhaantjes en één of twee bladkoninkjes. De afgelopen nacht is het rallenexperiment voortgezet. Het resultaat leek in dezelfde richting te wijzen. Waterrallen komen rond middernacht aan of even later, maar in de nanacht helemaal niet. Het was vochtig en koud en de maan kwam achter de bosjes vandaan. Redenen om te stoppen, want we zagen dat ransuil en kerkuil de netten goed konden zien.
Er werd deze nacht alweer een houtsnip gevangen en uiteindelijk slechts twee waterrallen. Een waterhoen boven op de bovenste draad kon helaas niet gepakt worden. We zijn benieuwd naar morgen. Brengt de nieuwe dag ons meer mezen? Bovendien ligt er vannacht al een langgerekt regenfront noord - zuid over de gehele Noordzee en over het zuiden van het land. Dat front bereikt ons naar verwachting pas in de middag met regen terwijl het in Noorwegen en Denemarken evenals vandaag nog mooi weer blijft. De fall van twee jaar geleden zweeft door onze hoofden.


Kees, Leo en Henri.Vrijdag 12 oktober 2012

Regen en wind en toch ook véél vogels.

Een dag met wisselende beelden. We begonnen bewolkt maar droog en met opvallend genoeg weinig waarneembare lijstertrek. In de eerste rondes wel wat merels en zanglijster en enkele vinken. Meest opvallend was de doortrek van vooral brandgans en kolgans. De tweede ronde leverde direct al een clubje koolmezen op in sectie 4. Bijna allen dames met vet 2. We waren voorbereid op de komst van een front met intensieve regen, maar het kwam sneller en de regen was ook direct stevig. Terwijl we bezig waren de netten met een snelle ronde leeg te maken bleven er in de regen koolmezen invliegen. Dit leverde een stroom van mezen op die vooral centraal uit het terrein kwam. Voor het middaguur waren er al ongeveer 30 koolmezen geringd. Er zaten af en toe wat andere soorten bij zoals een vuurgoudhaan en enkele vinken.

Nadat het droog was geworden rond 13.30 uur zakte het aantal vogels wat terug maar regelmatig waren er ook rondjes met weer een piekje. Toen het aan het eind van de middag opnieuw intensief ging regenen verschenen er ook weer flinke aantallen koolmezen. De teller stopte uiteindelijk op 67 verse mezen en 5 retourtjes. Dat waren allemaal koolmezen. We vingen vandaag slechts twee retourtjes pimpel. De laatste ronde in het schemerdonker terwijl we de bossecties aan het sluiten waren vanwege de toen al flink opstekende wind, vingen we nog een sprinkhaanzanger, de vierde van dit jaar. In de laatste ronde zaten toch nog weer wat koperwieken, Vandaag slechts drie waterrallen. Het rallenexperiment werd ook vannacht nog doorgezet. Het leverde geen enkele ralvangst op. De indruk dat rallen rond middernacht aankomen werd opnieuw bevestigd. Er werden er meerdere in de netten gezien, maar ze waren er ook zeer snel weer uit.
De dag eindigde met het in de stromende regen sluiten van de bossecties 1 en 2 en het grootste deel van 6. Intussen stonden er wel 115 verse vogels en 9 retourtjes op de teller. Tot nu toe de beste dag van dit jaar.
We zullen de geslachtsverhouding van gisteren en vandaag onder de koolmezen eens even turven. Gisteren en vanmorgen vrijwel voortdurend eerste kalenderjaar dames. In de laatste groep van vandaag zaten ineens opvallend veel mannen.
De aardwetenschappers van de VU hebben bij ons overnacht. Ze hebben zich echter weg laten regenen. Voor onderzoek naar zoute en zoete grondwaterstromen op het groene strand in verband met de specifieke vegetatie op sommige plaatsen, komen ze later ook in het glop terug.
Veel waarnemingen anders dan ook in de heftige regen doorvliegende ganzen, vooral kollen, hebben we vandaag niet gedaan.
Inmiddels zijn we er in geslaagd de printer te installeren en dat maakt het doorbladeren van onze jaargeschiedenis weer gemakkelijk mogelijk. Onze vaste bezoekster kwam op bezoek voor onder andere een bladkoninkje. Dat werd ook door ons gehoord. We kwamen er niet achter of er nu nog meerdere waren en de al dan niet geringde status van de waargenomen vogel bleef ook ongewis. Er was kortstondig bezoek van familie van Leo. De regenmeter bevatte na de regen van vanmorgen 6,5 mm en na de middag- / avondregen was dat 14,5 mm geworden. Het is weer aardig baggeren door het glop.


terug
eerder
later

Kees, Leo en Henri.
 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox