logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
terug
eerder
later

Week 42


...waarin onze inmiddels toch wat ongeduldige Hoofdringer de vogels uit de lucht probeert te kijken (wat ook niet hielp) en de rallen dan maar van de spanlijnen plukt.

Zaterdag 13 oktober 2012

один и один deux.

Na de stromende regen van gisteren en de tijdelijke harde wind was het vanmorgen opnieuw rustig en helder weer zonder dauw. Direct voor de eerste loopronde hebben we alle gesloten netten weer kunnen openen. Er was weinig trekbeweging te horen. Alleen zanglijsters en wat merels lieten zich horen. De eerste rondes leverden dan ook niet zo veel op. In de eerste rondes werden ook al direct een paar ongeringde koolmezen gevangen. In het midden van de ochtend hingen in sectie 4 twee koolmezen waarvan één een blinkende nieuwe ring had, maar met een lang nummer zonder letters: MOSKVA!
Tot het begin van de middag druppelde het lekker door met een goede variatie aan soorten en ook een redelijke spreiding door het terrein. Bij het begin van de merendeels lichte regen kwamen de mezen ineens weer in beweging en vingen we in twee flinke golven het overgrote deel van alle koolmezen van deze dag. Het accent lag opnieuw in sctie 4 maar ook in 7, 8 en 9 werden koolmezen gevangen met daar tussen ook enkele rietgorzen en pimpels. We hoorden ook steeds een of twee bladkoninkjes roepen en we vingen in sectie 7 een retourtje en later in 8 samen met twee goudhaantjes nog een verse.
Tijdens de tweede golf koolmezen hingen er in sectie 5 ook twee barmsijsjes waarvan één adult mannetje een BRUXELLES ring droeg!

amaai

In de avondronde hingen er naast een paar merels opnieuw een aantal koolmezen in de netten. We kwamen vandaag totaal op 52 verse koolmezen en 3 hervangsten. In de laatste rondes werd het aantal soorten nogvergroot door de vangst van een gekraagde roodstaart man en een groenling vrouw en vier vinken. We sloten op deze wijze een mooie afwisselende vangdag af met 103 verse vogels in 19 soorten en 12 retourtjes bestaande uit 8 soorten.
De ganzen zijn inmiddels echt terug in de polder. Ook vandaag nog aankomst van rotgans, brandgans en kolgans. We zagen een man sperwer jagend langs sectie 8 gaan. Boven de ringtafel kwam een grote gele kwik over richting west. Het experiment is vannacht niet doorgezet en vanmiddag hebben we de uiterlijke kenmerken voorlopig weggehaald. Aad en Henri zijn vanmiddag met de middagboot vertrokken. Ook de vangploeg van de wadvangers deelden in de taart vanwege de MOSKVA-koolmees. Enkele familieleden van Leo kwamen 's middags aan de ringtafel kijken en kwamen in de koolmezen terecht.


Kees, Leo en Henri.Zondag 14 oktober 2012

Regen en wind brachten geen koolmezen meer.

Het was droog in de vroege ochtend maar dat bleef het niet lang. In de eerste drie ochtendrondjes vingen we 25 vogels met een afwisselend palet. Voor het eerst zaten daar een drietal roodborsten tussen. In de bosdelen van het glop hoorden we goudhaantjes en daar vingen we er ook een paar van. Er waren opmerkelijk veel merels en zanglijsters in de lucht zichtbaar en relatief weinig koperwieken. Met de komst van de wadvangers Wim Fokker en Koos van Ree werd ons duidelijk dat er elders op het eiland juist duizenden koperwieken waren. Die bleven wat rondvliegen en er kwamen later op de ochtend ook wel groepen over het glop, maar ze kwamen niet in het glop. Deze grote groepen zijn zonder dat wij daar veel van merkten in zuidelijke richting van het eiland vertrokken. In de eerste rondes waren ook koolmezen verspreid door het terrein in de netten, maar geen grote aantallen. Wel waren deze mezen weer overwegend geen lokalo's met vet 2 of 3. We vingen in sectie 7 het mannetje gekraagde roodstaart van gisteren terug. Verspreid over de dag vingen we ook weer totaal 5 rietgorzen. In sectie 7 zagen we drie bladkoninkjes vlak over het net vliegen. Eentje belandde uiteindelijk in het net, onze zevende bladkoning in de afgelopen week.. In de stromende regen die vandaag een paar keer optrad bleven de koolmezen afwezig. In de beide laatste avondrondes werden nog weer wat meer lijsters gevangen dan we dachten. Daaronder waren weer zanglijsters en vrijwel in het donker ook nog een paar koperwieken. De koolmezen ontbraken in deze laatse rondes in tegenstelling tot de afgelopen dagen dit keer geheel.
Aan waarnemingen kunnen we melden dat er ook vandaag soms in de regen aankomst was van brandganzen die nu met honderden in de polder zitten. Opmerkelijk was de doorkomst van drie grote lijsters. De havik liet zich een paar keer zien evenals een vervelende lapjeskat. De rallen lieten het geheel afweten vandaag. Heeft het uitzetten van het geluid gisteravond toen het hard regende daar mee te maken?? Aan het begin van de avond regent het nu opnieuw stevig. We laten ook nu het geluid maar achterwege.
Vandaag opnieuw bezoek buiten de excursie om. Ook Wim en Koos kwamen langs want hun wadvangpogingen werden door met name de veel te harde wind gefrusteerd. Met hen kwam een student mee van de herdershut die het bij ons ook wel eens wilde zien en een onderzoekster die de kontakten tussen wetenschappers en beleidsmakers op het terrein van natuuronderzoek bestudeerde in opdracht van de Europese Commissie. Gelukkig konden we al deze bezoekers en ons zelf weer van koffie voorzien met behulp van een koffiezetapparaat van Ardie en Gea. Een nieuwe is in bestelling.
De excursie omvatte 5 adultjes die hun tijd geinteresseerd volmaakten en twee strengen afnamen. Morgen graag wat minder wind en regen.


Leo en Emmie Oudejans en Kees van KleefMaandag 15 oktober 2012

Zelfs de Koolmezen laten het afweten.

De dag begon met een wisselende bewolking en een stevige wind. De eerste twee rondjes leverde het gebruikelijke palet op van merel, zanglijster, koolmees en een paar verrassingen. Vandaag was dat onder andere een nieuw mannetje gekraagde roodstaart en een grote bonte specht. Er waren wel aardig wat merels en koperwieken in de lucht. De meeste koperwieken gingen door en merels zijn snel weer uit de netten als je er niet direct bij bent. In de loop van de dag kwamen er steeds een paar koolmezen bij en af en toe een paar rietgorzen of goudhaantjes. Het kabbelde de gehele dag wel wat door.
We vingen opnieuw een wat eerder door ons geringde bladkoning terug. Terwijl deze bladkoning in het zakje hing, hoorden we nog een tweede en een derde bladkoning roepen. Er zijn dus nog steeds meerdere exemplaren in het glop aanwezig. De gewone soorten blijven ons verbazen door afwezigheid. Vandaag geen enkele roodborst en één zwartkop blijft ons verbazen voor een dag in de tweede week van oktober. We hebben vanwege de combinatie van harde wind en regen van de afgelopen nacht het rallengeluid weer uitgezet. Opnieuw waren rallen schaars. Slechts één keer zaten er twee rallen tegelijker tijd in de kooi bij sectie 8. De avondronde leverde merels op en een aantal koperwieken.
De waarnemingen van doortrekkers in of boven het terrein blijven beperkt. We zagen twee keer een sperwer in het terrein jagen en troffen in het tweede deel van de middag een dode keep in het net aan, die waarschijnlijk was geslagen door een sperwer. Hij zit nu in de vriezer. Kepen waren vandaag relatief talrijk boven het terrein. Talrijker dan vinken, maar we vingen geen enkele keep en slechts één vink.
De brandjes in de polder worden steeds talrijker. De slaaptrek naar het water achter de zeereep was vanavond spectaculair.
De wadvangers kwamen met de ziel onder de arm op het glop kijken hoe het hier was. De wind was en bleef te sterk voor een succesvolle poging tot steltlopervangst. Onze voorzitter bracht een aantal stevige balken met de fietskar, omdat hij verwacht dat de paddestoelen ons Ebelbruggetje snel zullen ondermijnen. Overigens was het VRS vandaag een zoete inval. Wim wijdde Anne Maria Krieg in het ringwerk in met het oog op haar aanstaande vertrek naar Oman. Evert Jan oefende zijn handvaardigheid met vogels op koolmezen en rietgorzen. Peter Alblas wilde ook een aantal soorten nader bekijken en vooral de vetgraad van de koolmezen leren bepalen. Daar tussendoor kwamen nog een paar familieleden van Leo kijken en die sponserden ons met een ringstreng.
Terwijl ik dit verslag schrijf is het opnieuw gaan regenen, maar morgen zal het weer overwegend droog zijn net als vandaag. Morgen zou het nog harder gaan waaien dan vandaag. Kees vindt dat prima want hij zit nog steeds te wachten op zijn eerste beflijsters.


Leo en Emmie Oudejans en Kees van KleefDinsdag 16 oktober 2012

Meer blad dan vogels.

De dag begon bewolkt en al direct met een stevige wind uit zuid. Weinig aankomst van lijsterachtigen. Het meest zichtbaar en hoorbaar waren zanglijsters en daarnaast kepen. De eerste rondjes waren weinig spectaculair maar kenden wel een redelijk grote variatie aan soorten. Al vroeg waren er op meerdere plaatsen goudhanen te horen en te zien. De koolmezen lijken van het eiland, in elk geval uit het glop verdwenen. Alleen de lokalo's laten zich horen en zien, maar zich niet meer vangen. We vingen vandaag slechts 4 verse koolmezen en vingen er 3 retour.
De dag laat zich karakteriseren als zeer afwisselend. Korte felle buien met regenbogen wisselden af met mooie opklaringen. Door de harde wind was het afwisselingstempo ook hoog. Dat was overdag ook met de vangsten zo. Rondjes van één of twee vogels werden afgewisseld met rondjes waarin ineens tien vogels of meer konden worden meegenomen naar de ringtafel.
Echt opvallende vangsten waren er vandaag niet. Twee vuurgoudhaantjes en de hervangst van een gekraagde roodstaart waren het meest vermeldenswaard. De meeste lijsters waren van een mindere conditie dan de afgelopen dagen. Vooral de zanglijsters waren bijna alle vijf maar matig van conditie. We draaiden vannacht wel weer rallengeluid. Er waren vandaag wel een paar rallen te horen en we vingen één verse en één retourtje.
Aan de ringtafel was het vanmorgen weer druk. Dezelfde opleidingsdoelen als gisteren werden weer nagestreefd. Er werden te gelijker tijd naast de ringtafel een serie nestkastjes in elkaar getimmerd...
We besloten in de loop van de morgen sectie 6 met uitzondering van de twee grofmazige netten te sluiten. Elke ronde vol met blad en zonder vogels gaat vervelen. Met vijf mensen was de sectie snel schoon en ingebonden. Daarna was met acht mensen koffie met appeltaart van Wim Fokker een prima en gezellige afronding. Daarna werd het weer wat rustig in het glop. De windverwachting is overigens voor de wadvangers nog steeds niet goed. Zij zullen wellicht morgen opnieuw zien of ze hier nuttig en aangenaam kunnen vertoeven.
Boven het glop werden vandaag een aantal keren roofvogels gezien. Dat ging om twee buizerds en twee sperwers. Het leek er op dat het steeds dezelfde vogels waren. Er werd weer twee keer een overvliegende grote lijster gezien. De boerenzwaluwen waren nog steeds niet allen weg. Zowel bij de ringtafel als naast sectie 7 werden verspreid over de dag meerdere malen roepjes van bladkoning gehoord.
Morgenmiddag is de reguliere excursie en voor donderdagmorgen hebben zich ongeveer 20 jeugdbonders aangemeld.


Leo en Emmie Oudejans en Kees van KleefWoensdag 17 oktober 2012

Wie het kleine niet eert...

Ook vandaag begint de dag helder en relatief rustig. De wind is in de loop van de nacht gaan liggen. In de eerste twee rondjes wordt de trend van de dag al direct zichtbaar. Weinig lijsterachtigen laten zich horen en zien. We treffen echter een keur aan kleine vogels in de netten aan. Dat blijft eigenlijk de gehele dag ook zo. Het resulteert in een dagtotaal van 78 verse vogels verspreid over 16 soorten. Aan retourtjes werden er 24 gescoord waaronder nog 7 andere soortjes, dus totaal 23 soorten vogels. Onder dit aantal zat opnieuw een retourtje bladkoning van enkele dagen terug. Het meest opmerkelijk vonden wij een volvette zeer late tuinfluiter van 26,5 gram met vet 4 en via Kaiser vetgraad 6. Kleine Barmsijs met 8 verse en 1 hervangst, Rietgors met 8 verse en 1 hervangst en 7 goudhaantjes en 4 retourtjes waren goed vertegenwoordigd.
Het rallengeluid heeft 's nachts gedraaid, maar het leverde slechts één verse ral op. We zijn er vrijwel zeker van dat in het riet van sectie vier een roerdomp rondscharrelt. We hebben een glimp van een bruine vleugel gezien, maar verder kwamen we niet. We zagen ook een waterhoen op het pad lopen, maar deze vogel vloog uit het terrein weg zonder het net te raken. Op twee plaatsen hoorden we een bladkoninkje al 's morgens vroeg roepen.
Verspreid over de dag en verspreid door het terrein vingen we weer 14 verse koolmezen meest met vetje 2. In de laatste avondronde bleken er toch nog een aantal koperwieken te willen slapen. We vingen er totaal 14 en ook totaal 11 merels. Sommige met vleugels langer dan 130 mm. Ook de laatste koperwieken die we vanavond vingen waren gemiddeld groter dan van de afgelopen dagen. Een vleugellengte van 129 mm was de uitschieter die zelfs niet binnen de marges van het invoerprogramma viel. Een vrouwtje sperwer werd twee maal in het terrein gezien en onze vaste bezoekster uit Groningen meldde een Grote Gele Kwik overvliegend.

De brandganzen in de polder zijn op sterkte gekomen. Ook een vijftal Roodhalsjes zitten er weer tussen. De slaaptrek is steeds imposant. De cursiste was weer actief bij de ringtafel en aan de netten. Intussen heeft Koos van Ee met een beetje ondersteuning het gehele brugdek vernieuwd met kastanje houten balken. Volgens verwachting kan de Brug van Ebel weer zeker tien jaar mee, ook voor transport van gewonden in de kruiwagen. Kees wilde het al uitproberen door languit in de modder te vallen. Als beloning kon Koos zijn eerste bladkoning van dit jaar aan de ringtafel verwerken.
Alle bezoekers brachten eigen goede gaven voor bij de koffie mee. De ringtafel was tijdelijk geheel vol met versnaperingen. Juist op dat moment kwam Ardie met het nieuwe koffiezetapparaat aan... Ardie en Gea bedankt voor de snelle leverantie! Het bezoekerscentrum meldde de komst van 24 excursiegangers. Er kwamen er 25, waaronder 7 juvenieltjes. Zij konden geboeid luisteren naar onze verhalen met daarbij een voldoende aantal verschillende soorten. Het leverde 4 sponsorbijdragen op. Met de avondboot kwam Aad v d Kamp weer terug ter ondersteuning bij de laatste dagen van deze vangweken.


Leo en Emmie Oudejans en Kees van KleefDonderdag 18 oktober 2012

De rallen gaan nu echt knallen.

De dag laat zich kenmerken door lange perioden met druilerige en soms wat hardere regen. De nacht was droog geweest met weinig wind. Ons rallengeluid had z'n effecten. Al direct vingen we soms meerdere rallen in één kooi en als we dan na tien minuten weer langs liepen, zaten er soms weer twee nieuwe rallen in. Het dagtotaal voor waterral eindigde op 20 stuks, die allemaal vers waren.
In de eerste rondes ontbraken de lijsters vandaag vrijwel geheel. Nog duidelijker was dat in de avondronde van 19.00 uur. Géén enkele vogel! Er waren vandaag aanzienlijk minder barmsijsjes in de lucht. In tegenstelling tot vinken die soms in flinke groepen overvlogen, maar zich niet lieten verleiden tot een glopbezoek. In de loop van de dag vingen we wel wat kleinere soortjes maar steeds in kleine aantallen. De goudhaantjes die we vingen waren in puike conditie met meestal mooie vetscores. Vermeldenswaard is opnieuw een late tuinfluiter die minder extreem in vet en gewicht scoorde dan het exemplaar dat gisteren werd gevangen. De totaal score eindigde op 57 verse vogels en 6 retourtjes.
In de avond regende het nog steeds maar het eind is in zicht. Morgen weer een rallendag en wellicht weer wat merel en koperwiek?? De bladkoning liet zich de gedurende de gehele dag horen op verschillende plaatsen in het glop. We kregen de indruk dat het nog slechts één exemplaar was. Achter in sectie 5 werd een watersnip op het pad aangetroffen die echter keurig recht omhoog wegvloog richting polder. We hebben geen aanwijzingen meer gekregen dat de mogelijke roerdomp nog in het terrein aanwezig is.
We hadden ook vanmorgen weer veel bezoek. De excursie van de jeugdbonden bracht 22 mensen naar de ringtafel, die het vrijwel uitsluitend met een serie waterrallen moesten doen, maar met ons verhaal er omheen toch heel tevreden weer op zoek gingen naar vogels elders op het eiland. Koos van Ee hielp 's morgens met rondjes lopen zodat wij de jeugdbonders goed aan hun trekken konden laten komen. Anna Marie Krieg vervolgde haar opleiding voor Oman. André Duiven kwam ons verblijden met een ruim aantal chocoladecroissants. Kortom we kwamen behalve vogels weer niks tekort.


Leo en Emmie Oudejans en Kees van KleefVrijdag 19 oktober 2012

Met een beetje conditie ben je toch in het voordeel...

Met regen moeten starten. Weinig beweging van lijsterachtigen in de lucht. Voor het eerst was er enige doorkomst van roodborst en later op de ochtend van heggenmus te horen. De eerste ronde was mager maar wel met waterrallen. Net als de vorige nacht leek ons ook deze nacht goed voor de komst van waterrallen. Dat bleek ook het geval want al direct zaten er rallen in de kooien. Dat ging in de ochtend ook door en tegen de avond gingen ze opnieuw lopen. We vingen er vandaag opnieuw een leuk aantal van 22; ook nu weer allemaal vers en merendeels in goede condities.
Vandaag kwamen een aantal collega's van Kees eens kijken wat al zijn verhalen nu in werkelijkheid allemaal inhielden. Kees kon een mooi aantal soortjes showen en kwam ook nog met een verse houtsnip op de proppen. Zij lieten 25 euro achter in de al goed gevulde pot.
De koolmezen waren vandaag in het glop vrijwel afwezig. We vingen wel een verse boomkruiper en 3 retourtjes. Een forse sprint leverde Leo een eerste kalenderjaar man sperwer op in sectie 2. Het tekort aan lijsters van 's morgens werd 's avonds een beetje gecompenseerd door binnenkomst van wat merels, totaal 7 verse en een retourtje. De wadvangers verschenen vandaag niet op het toneel, maar het bleek dat ze de afgelopen nacht toch zijn gaan vangen.
Met het avondrondje vingen we ook de duizendste vogel van onze twee weken. Het was een echte oktobersoort, een koperwiek. We verwachten er een aardig aantal van, maar de opkomende buien, die het vertrek zouden kunnen verstoren, waardoor we meer slapers zouden krijgen, zetten niet door. Er was dus vrijwel alleen vertrek van koperwieken. De flinke groepen vinken die in de namiddag ineens doortrokken leverde geen slapers op en ook geen vangsten. We zagen weer een paar doortrekkende boerenwaluwen. De bladkoningen lieten zich ook vandaag nog weer horen, maar vangsten bleven vandaag opnieuw uit.
Kees speelde met de avondcontroleronde een kort maar scherp partijtje pingpong met een waterral die op de bovenste spanlijn van sectie 2 stond te dutten. Met twee gerichte tikjes tijdens een snelle sprong (vanuit stand in de zuigende modder!) kon hij de waterral in het net spelen en opbrengen.
In de regenmeter zat vanmorgen 14,3 mm en vanavond opnieuw 3,5 mm. Ze voorspellen de komende dagen droger weer, het rallengeluid (track 4) draait, dus laat ze maar komen.

Nagekomen bericht: ook Leo lukt het om met de hand rallen te vangen. In de nachtelijke controleronde slaagde hij erin om 3 waterrallen van de spanlijn af te plukken in sectie 7. Hulde. Het is dat we morgen overdag ook nog verplichtingen hebben op het Glop en elders, want anders...


terug
eerder
later

Leo en Emmie Oudejans en Kees van Kleef.
 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox