logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
terug
eerder
later

Week 40


...waarin onze Friese Hoofdringer de strijd met de wonderen van de hedendaagse techniek uiteindelijk wint, een nieuwe baansoort te pakken heeft en beter scoort op een bijveldje dan op het centre court.

Zaterdag 29 september 2012

Arbeid adelt.

Als nabrander van zowel gisteren als van de hele week om 23.30 uur een waterral! Niet in de inloopkooi maar klassiek op de bovenste spandraad van net 7. Peter kon hem met een atlethische beweging van het draad plukken. Om 07.30 uur druppelen niet de vogels maar de certificeerders binnen hopend op veel vogels.

Bert Dijkstra c.s.

Vandaag hebben we een certificeringsdag bij ons op het station. De groep Bert Dijkstra neemt de ringactiviteiten waar tot de klok van 12.00 uur. Het weer voorspelt echter weinig goeds met diverse buien 's nachts en 's ochtends, maar we hebben toch al enkele vogels voor de groep.
De vogels druppelen binnen, niet in grote hoeveelheden maar voldoende voor de activiteiten. Tussendoor worden de nodige nuttige ervaringen en wetenswaardigheden uitgewisseld. Om 11.00 uur arriveert de Friese ploeg van de wal om de ringploeg voor deze week compleet te maken.
Rond de middag wordt de certificering afgerond. Als dank voor de gastvrijheid kregen we een mistnet overhandigd; een goede reden om het weer eens op Schier te organiseren. Voor de eilander ringers was het dit keer een thuiswedstrijd. Om 13.00 uur vertrekken de Zwolse Blauwvingers (ooit gehoord dat dit een bijnaam is voor mensen uit Zwolle, maar waar dit vandaan komt??) (red: Zie hier.)

Altijd spannend 2

Na 11.00 uur geen neerslag van betekenis meer; wel een stevige wind. Qua vogels is het nog niet indrukwekkend. Evert Jan komt de gelederen versterken gedurende de middag.
Het laatste rondje leverde nog twee verrassingen op, te weten een boomkruiper en een beflijster. Aan het eind van de dag kwam het aantal toch nog op bijna 50, waar we wel tevreden mee waren.

Met een hartelijke groet uit het Groene Glop.


De Friese ploeg. (Fokke en Fo Tuinstra, Ype en Tryntje Albada, Catharinus Monkel, Ardie Noorman en incidenteel André Duiven).


Zondag 30 september 2012

Een dag die begon met een klapper, op de paardeweide hing een juveniele kerkuil in het net en een eerste ronde van zo'n 25 vogels. Het leek er goed uit te zien voor het vervolg van de dag en de vangsten liepen ook mooi door. Catharinus vertrok met zijn wilsterspul naar een weiland bij de boerderij van Theun. Toen hij tegen etenstijd terug kwam kon hij melden dat hij twee wilsters had gevangen. Misschien wel de eerste op het Schier op deze manier. Voor de anderen was er sensatie van de eerste bladkoning in hun carriëre.
's Middags was er een leuke excursie van 18 adulte betalers, 11 van een vogelwerkgroep uit Haren en 7 via het bezoekerscentrum, Er werden vier ringstrengen gesponserd. Waarvoor dank.

Bladkoning

Een andere vermeldens waardige vangst was een jonge egel bij sectie 7. Zonder te ringen maar weer losgelaten.
Deze middag is de rallenkooi bij sectie 8 geplaatst. Ze kunnen dus nu maar komen.
Evert Jan en Andre D. zijn bezig geweest om de printer opnieuw te installeren maar dat is nog niet geslaagd. Komt nog, is beloofd.

Met een hartelijke groet uit het donkere Glop.


De Friese ploeg.


Maandag 1 oktober 2012

Better let as net.

Door omstandigheden buiten onze invloedsfeer is dit verslag enigszins verlaat. Deze dag zou voor het VRS echter een bijzondere dag worden. Het begon al mooi met in de morgen alweer een verse bladkoning en een vuurgoudhaantje. Met aantallen liep het ook mooi door met in totaal 37 op het eind.
Maar de KLAPPER kwam tijdens een extra ronde van 16:30 uur. Bij het invoeren werden we aangenaam verrast. In het grofmazige net aan de buitenkant van sectie 6 zat een vogel die ons wel even de wenkbrauwen deed fronsen; hij zat niet in het systeem en zo'n vogel verwacht je niet direct. Echter door de stevige Zuidwesten wind zaten er meerdere groepjes van deze soort aan de noordkant van de polder tussen de Herdersdam en de Duinhoeve. EEN GOUDPLEVIER.

Goudplevier

Wij vermoeden dat een roofvogel een aanval heeft uitgevoerd op een groepje van deze soort en dat er op die manier een beest in dat net terecht is gekomen.
Dus feestgedruis alom. Want als je al 20 jaar meeloopt in het Glop en je vangt een nieuwe soort dan is dat wel een GEBEURTENIS. André D. is gekomen en heeft soortenlijst aangevuld zodat de goudplevier nu officieel op de soortenlijst van het Glop staat.
's Avonds is Gea nog langs gekomen voor de warme prak.

Met een hartelijke groet uit het donkere Glop.


De Friese ploeg.


Dinsdag 2 oktober 2012

Een gewone dag.

Het wordt nooit meer zoals het gisteren was. En toch was het wel een prima dag met 46 vogels. Dus niet ontevreden.
Een aardige vangst werd gedaan door Ype, die tijdens het rondje van 19.00 uur een ral voor zich uit zag lopen. Na een snelle sprint kon deze toch geringd worden.
Om half elf kwam Johannes onze gelederen versterken en was er bezoek van broer Pieter en zijn maat Wim. Een paar fervente vogelaars, die ook deze keer twee strengen hebben gesponserd. Ook was er nog bezoek van Bert Hartog met zijn vrouw. Hij had tijdens zijn studententijd een jaar in het Glop gewoond.
Verder was het een reguliere dag. Om 19.30 uur hebben we de secties 0, 1, 2, en 6 maar gesloten in verband met de nogal dreigende weersverwachting. Maar afwachten hoe het uitpakt.
Jammer dat het versturen van het dagverslag nog altijd veel problemen geeft en daardoor niet of verminkt aankomt.

Met vriendelijke groet,


De Friese ploeg.Woensdag 3 oktober 2012

Een gewone dag.

Alweer een dag om in te lijsten, in ieder geval voor kleinzoon Johannes. Om 16.00 uur liep hij met anderen een rondje toen hij bij sectie 6 een buizerd ontwaarde, die trachtte het (hazen/)buizerdpad te kiezen, maar met 28 jaar kun je zelfs een buizerd te snel af zijn en zo geschiedde.
Uit de biometrie bleek dat het een eerste kalenderjaar man was. Geringd, gemeten en willen wegen maar de voeding van het nieuwe weegtoestel was nergens te vinden. Jammer.
Vanmiddag was er de excursie van 4 mensen die erg geinteresseerd waren in ons werk.
Verder was het een dag met vooral veel variatie in het weer: zon en regen, onweer en harde wind. Maar omdat de berichten voor de komende nacht en ochtend er goed uitzien, hebben we maar besloten om de netten niet te sluiten.
We hopen dat de dag van morgen ons wat meer vogels zal brengen.

Met een hartelijke groet uit het donkere en koude Glop.


De Friese ploeg.Donderdag 4 oktober 2012

Onkunde is geen doodzonde.

Allereerst wil ik iedereen bedanken voor positieve reacties op de vangst van een buizerd. Het was volgens kenners een eerste kalenderjaar man en dat is als zodanig verbeterd in de lijst. Verder verliep deze dag gezapig zonder echt hoogte punten. Na de middag is André D. nog langs geweest en heeft uitgelegd hoe het filter nu werkt. Ook hebben wij het snoertje van de andere weegschaal gevonden.
Het totaal aantal vogels bleef steken op 26.
In verband met de te verwachten weersomstandigheden hebben we maar besloten om de secties 0, 1, 2 en 6 te sluiten. Morgen zien we wel weer.

Met een hartelijke groet voor een ieder.


De Friese ploeg.Vrijdag 5 oktober 2012

Als de rallen vallen,
laat dan het geluid maar knallen.

De eerste ronde in de stromende regen leverde meteen al twee rallen in dezelfde kooi op en later konden we er nog één aan toevoegen.
Dus goede hoop op grote vangsten voor onze opvolgers. Verder was het deze dag echt het bij elkaar sprokkelen van die enkele vogel die in het Glop rondzwierf. Na de middag werd het gelukkig weer droog en konden de secties 0, 1, 2 en 6 weer worden geopend. Toen werden werden er bij het openen van sectie 6 ook kepen gehoord op de paardenweide.
De wind nam wel wat toe maar dat hebben we maar voor lief genomen. Het totaal van deze laatste dag van ons eindigde op veertien. Een mager resultaat. Wij hopen dat onze opvolgers meer succes hebben. Verder was deze week voor Catharinus en mij (Fokke) een mijlpaal. Het was voor het twintigste jaar dat we zelfstandig geringd en ook meegeholpen hebben. In totaal zijn we dus bijna een half jaar in tijd bezig geweest bij deze ringgroep. We hopen dat het geen eindpunt wordt.
Ook is Catharinus druk in de weer geweest met zijn wilsterspul. Tachtig werden gevangen, twee hervangsten en 78 werden er geringd. In kringen van deze ringers een goed resultaat, omdat door weersomstandigheden niet altijd kon worden gevangen.

Wij groeten iedereen uit een koud en winderig Glop.


terug
eerder
later

Voor de laatste keer dit jaar, de Friese ploeg.
 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox