logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
terug
eerder
later

Week 35


waarin onze hoofdringer didactische kwaliteiten ontplooit en niet alleen een examen afneemt, maar tegelijkertijd bij de jeugd het heilig vuur tracht te ontsteken, wat hem er overigens niet van weerhoudt korte metten te maken met de jonge berkenopslag die de vlucht van de door hem zo zeer begeerde havikken belemmert.


Zaterdag 25 augustus 2012

Vol goede moed...

Afgelopen nacht was er 7 mm regen in de regenmeter gevallen, maar op het moment van de eerste ronde was het prachtig weer. Het was meteen al te warm voor een jas. We zagen 16 graden op de thermometer. Windje Zuid 4 in een shirtje, ideaal. Maar mondjesmaat vogels. Wel kontaktroepjes in het glop maar niets of bijna niets in de netten. Veel buien langs het eiland, ontzettend veel mazzel gehad met de regen. Over de gehele dag 4 mm erbij verzameld in de regenmeter. Het echtpaar Westera kwam nog even koffie drinken en later in de middag heeft Evert Jan ook nog een rondje gelopen met wel n vogel uit zijn rondje. Bij de laatste ronde nog een klein buitje en dat was de eerste vangdag van onze week in het glop.

Groetjes, Joop v Ardenne, Kees van Kleef en Marijke Vaneker.


Zondag 26 augustus 2012

Het weer van alle mensen.

Net voor het opstaan had het erg hard geregend, maar gelukkig was het bij het lopen van de eerste ronde droog. Die eerste ronde leverde twee houtsnippen op. Daarna bleef het druppelen. Het weer was steeds buiig te noemen, hetgeen ook voorspeld was. Het was vervolgens steeds sprokkelen voor de vogels.
De excursie werd bezocht door vijftien personen: zeven volwassenen en acht kinderen. Een leuke ploeg om wat aan te vertellen. Kees en ik konden onze verhalen gemakkelijk kwijt aan deze mensen. Er werden vier ringstrengen verkocht en mogelijk morgen nog eentje. We konden helaas slechts twee vogels laten zien, dit waren beide terugvangsten, dat was wel een beetje jammer.
Aan het einde van de dag werden er nog wat vogels gevangen, waaronder de derde houtsnip van vandaag. Kees miste op een haar na een sperwer bij het Ebelbruggetje, die effe sneller was dan hij.
Dirk voegde zich bij ons aan het einde van de middag Hij is druk bezig een filmpje te maken over onze handelingen.
Qua weer hebben we mazzel gehad, redelijk mooi maar wel veel wind.

Groetjes, Joop van Ardenne, Kees van Kleef en Marijke Vaneker, Dirk en Henk Mellema.


Maandag 27 augustus 2012

Jong geleerd, oud gedaan?

Vandaag ging het een beetje anders dan anders. Henk Mellema uit Zwolle is hier vandaag opgegaan voor zijn examen om een ringvergunning te verkrijgen voor het project Ring-Mus. Hij heeft al enige ervaring in het ringwerk opgedaan in de groep van Jan van Dijk in Zwolle. Deze zomer heeft Henk stage gelopen bij Joop en Marijke in Scherenwelle en op het militaire schietterrein in Oldebroek. Samen met Kees hebben we hem de gehele dag de vogels laten uithalen en ringen hier in het Glop.
Ook kregen we nog bezoek van een jonge dame die tijdens de excusie van zondag beloofd had om nog een ringstreng te sponseren. Zij hield woord en kwam de belofte nog even inlossen. Als beloning mocht ze enkele vogels de vrijheid geven. Zij genoot zichtbaar van deze handelingen (een ringster van de toekomst?)
We kregen een bliksembezoek van twee mensen van de VU en het NIOO die uit naam van Matty Berg kwamen vragen hoe het nu met het gebouw stond na de stinkende overstroming.
De vogels die bleven helaas maar mondjesmaat binnen druppelen, zonder noemenswaardige bijzonderheden. We zagen Henk zich serieus van zijn taak kwijten, Kees en ik volgden dat uiteraard met grote belangstelling. Aan het einde van deze dag waren we het er beiden over eens dat de verrichtingen van Henk voldoende werden bevonden en nu kan hij zijn eigen project Ring-Mus gaan starten.
Wij wensen Henk veel ringplezier in de toekomst en hopen dat hij veel leuke vangsten mag gaan doen.

Groetjes, Joop van Ardenne, Kees van Kleef en Marijke Vaneker, Dirk en Henk Mellema.


Dinsdag 28 augustus 2012

Jong boertje.

Hoopgevend waren de enkele zwartkoppen die we in de eerste ronde vingen. Opvallend: allevier vrouw. Zij kwamen zeker kijken waar ons geluid was gebleven. Het was ijdele hoop op meer vogels, we vingen helaas weer weinig over de gehele dag. Het weer was prima, zonnig en weinig bewolking. Niet echt veel nulrondes gelopen, het bleef beperkt tot één of enkele vogels per ronde.
Ardie kwam op bezoek net toen we aan de koffie gingen. We hebben gezellig geboomd over allerhande zaken. Om 19.00 uur heb ik, nadat we de maaltijd gezamenlijk hadden genuttigd, Henk Mellema weer naar de boot gebracht. Henk schuift twee eilanden op naar het oosten. Hij moet daar enkele excursies verzorgen. Op de terugweg vloog er een eindje een gierzwaluw met me mee.

Op de paardenwei is een begin gemaakt met het verwijderen van de berkenopslag. We hopen op onder de bomen door jakkerende haviken en sperwers. Leuk was de juveniele boerenzwaluw die midden op de dag boven in net 5 hing. Onze voorzitter was telefonisch getuige van deze vangst.
We horen vinken in het glop maar ze laten zich helaas (nog) niet vangen. Tijdens de laatste ronde vlogen er twee houtsnippen over. Zullen deze morgen geland zijn in een net, maakt niet uit welke?
We wachten af, hoop doet leven.

Groetjes, Joop van Ardenne, Kees van Kleef, Marijke Vaneker, Dirk Temmink en Henk Mellema.


Woensdag 29 augustus 2012

Heb de Deure Ls (Danil Lohues).

Tijdens de voorbereidende handelingen op een nieuwe ringdag (koffie zetten, PC aanschakelen, ringspullen op tafel leggen, schoenen aantrekken e.d.) bleek er opeens een Houtsnip in het gebouw te zitten. Deze liet zich gelukkig snel het douchehok indrijven, waar hij snel gepakt kon worden. Na het kippenhok van de overbuurman vorige week, hebben we dus weer een nieuwe vangmethode beproefd :-). De Houtsnip bleek negen dagen geleden al door Kees geringd te zijn en was qua gewicht hetzelfde gebleven.
Na deze ervaring verwerkt te hebben met koffie is de eerste ronde gelopen. De vegetatie in het terrein was zwaar bedauwd. Toch zijn de netten (op een enkele uitzondering na) droog. De eerste ronde levert slechts één verse Kleine Karekiet op. Pas in de tweede ronde vertonen de zwartkoppen zich weer. Gelukkig.
Een trefzekere heggenmus poepte bij het verlaten van de weegschaal precies in de verse kop thee van Marijke, die aan het bekomen was van een door muggen doorwaakte nacht.

De extra ochtendexcursie bestond uit 21 adulten, welke buiten tien ringstrengen nog 26 euro fooi schonk. Het was een alleraardigst gezelschap bestaande uit artsen, juristen en een geoloog, die met de huifkar arriveerden en na een uurtje al weer werden gehaald. Zij vonden het hoogst interessant en wilden eigenlijk wel veel langer blijven. Maar ze moesten weer met de huifkar mee.
En passant werd verder gewerkt aan het verwijderen van de berkenopslag in de paardenweide.
Tijdens de middagexcursie kwam ook Marijke slechts enkele meters te kort om een havik te verschalken. Hij vloog te snel in en weer uit net 2, er was geen rennen tegen helaas. De middagexcursie bracht drie adulten en vier juvenielen, er werd één ringstreng gesponsord. Voertaal hier was half duits en half nederlands, hetgeen best lukte en men was dan ook reuze enthousiast.
De nieuwe PC die maandag garriveerd is wordt geinstalleerd door Andre Duiven, hetgeen nog niet helemaal gelukt is; wordt vervolgd.
Er vlogen vanmiddag vier gierzwaluwen boven het glop, en een sperwer werd een eindje weggebracht door een groep boerenzwaluwen.
Het shantykoor leek vanavond bij ons op de stoep te staan. Zij weten kennelijk niet dat wij morgenochtend om 06.00 uur weer naast ons bed moeten staan voor de eerste ronde.

Groetjes, Joop van Ardenne, Kees van Kleef, Marijke Vaneker en Dirk Temmink.


Donderdag 30 augustus 2012

Vannacht heeft een licht regenbuitje het Glop aangedaan. De regenmeter geeft 1,5 mm. Tijdens het lopen van de eerste ronde zijn de netten droog, met uitzondering van sectie 5, waar het riet plat tegen het net aandrukt. De eerste ronde kende slechts een viertal vogels, maar het vijfvoudige aan mestkevers in de secties 9, 5 en 6. In de tweede ronde kon een zwartkop uit sectie 2 gehaald worden (naast en door het gat dat de Havik daar gisteren heeft achtergelaten), alsmede vier andere vogels verspreid door het terrein.
Bij de ronde van 15:00 uur hingen er opeens dertien vogels in enkele meters net van sectie 2. Oorzaak waarschijnlijk een roofpiet.
Even voor 17:00 uur kwam een einde aan de mazzel die we steeds hadden waarbij de buien steeds langs het eiland dreven. Nu gingen ze eroverheen en kregen wij de volle laag. Er werd 9,5 mm uit de regenmeter getapt. Maar met extra looprondes was dat weer ok.
Cindy kwam met de boot van 19:30 uur, zij moest in de stromende regen van de steiger naar het glop komen. Bij het tikken van dit verslag word ik beschenen door een heldere maan. Met nog een volledige dag te gaan hoop ik toch nog op een drukke dag.
Kees en Dirk hebben vandaag de zeereep veegschoon opgeleverd. Beide kwamen zeer bezweet en moe terug, een pittig karwei zal ik maar zeggen. We zijn flink opgeschoten met het opschonen van berkenopschot in de paardenwei.
Vandaag nog steeds een gierzwaluw boven het Glop vergezeld van huis- en boerenzwaluwen.

Groetjes, Joop van Ardenne, Kees van Kleef, Marijke Vaneker, Dirk Temmink en Cindy.


Vrijdag 31 augustus 2012

De bladeren vielen met boom en al in de netten.

Bij het lopen van de eerste ronde bleek al snel dat het wel verstandig was om de boel te sluiten. Marijke en Kees abrubt uit hun slaap gehaald met de mededeling "we gaan sluiten". We vingen erg veel boombladeren, boomtakkjes en boomtakken. Alsmede de bekende elzenproppen dus ook drie paar bruine vingertoppen.

We hadden later op de dag de boel snel schoon en hebben nog even kunnen bijslapen. We gaan de netten morgenochtend weer openschuiven dan is de meeste wind weggewaaid.
Vanavond kregen we bezoek van twee nachtvlinderaars: Bas van de Meulengraaf en Marijn Prins. Zij lieten ons zien hoe mooi die wereld ook kan zijn. We zagen een Rood Weeskind op een paal die was bespoten met een mengsel van stroop en wijn; Tsja wie vindt dat nu vies.

terug
eerder
later

Joop van Ardenne, Kees van Kleef, Marijke Vaneker, Dirk Temmink en Cindy. 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox