logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
terug
eerder
later

Week 34


Waarin onze handige Hoofdringer een waardevol kontakt legt met de plaatselijke hermandad, zich frequent overgeeft aan schoonheidsslaapjes en door de Calidrisploeg met grote hoeveelheden ritueel in de buitenlucht verbrand vlees wordt gevoederd.


Zaterdag 18 augustus 2012

Na heter komt heetst.

Het was vandaag nog warmer dan gisteren. Een warme zuidenwind zorgde voor aanvoer en aankomst van grote getalen aan badgasten. Er was geen fiets meer te krijgen. De ringvanst viel met bijna 50 lang niet tegen. Het rondjes lopen was al snel een zweterige aangelegenheid geworden.
Vanochtend assistentie van Reinoud Norde gehad en 's-middags was Koos na een nachtelijke wadvangst paraat waardoor de familie Fokker verkoeling kon zoeken in de Noordzee. Vanmiddag kwam de plaatselijke wijkagent en ringer, Oebele Dijk ook nog even langs voor om een controlerondje te lopen en was getuige hoe een geboeide barmsijs gecontroleerd werd en een tjif in de boei(ring) werd geslagen.
Na een voedzame en rijkelijke BBQ ging de wadploeg weer naar de derde slenk en de glopploeg heeft de laatste vogels van metaalwaren voorzien.

Groet uit een nog steeds warm glop, Wim


Zondag 19 augustus 2012

De mussen vielen van het dak maar niet in de netten...

De netten waren iets nat van de dauw. Bij de opkomende zon parelden de bovenste banen al snel in de eerste stralen. De eerste controleronde leverde al heel wat verschillende soorten op waaronder net als gisteren een Houtsnip, maar toch ook een Spreeuw. Met de overdracht stond de teller op 24 stuks.
De baan lag er perfect onderhouden bij (zelfs het toegangspad vanaf de weg was gemaaid!). Ook de vogels hadden last van de warmte (29 graden in de schaduw) en kenden een uitgebreide siësta. Tijdens de excursie voor drie adulten konden we gelukkig toch nog een paar vogels showen (wat badgasten plus een dikke duif). De excursiegangers doneerden nog twee ringstrengen.
Rond een uur of 18.00 vielen er nog een paar kleine spettertjes. Gedurende de dag hield Koos van Ee mij gezelschap. Hij was hier ten behoeve van het wadvangen met Calidris. De gehele wadploeg verscheen hier trouwens om de avondmaaltijd te bereiden en te nuttigen. Tegen 22.00 uur vertrok de Calidris-ploeg richting derdee slenk om daar hun ding te doen. De controleronde leverde niets spectaculairs op, of het moest de Houtsnip zijn die nabij het Ebelbruggetje door mij werd opgepest, en zoals te doen gebruikelijk voor Houtsnippen, ook nu rechtstandig omhoog het luchtruim koos.

Wim Fokker, Koos van Ee, Kees van Kleef.


Maandag 20 augustus 2012

Boer wat vind je van mijn kippen...

Na een warme nacht (20 graden) begon de eerste ronde in een iets vochtige omgeving (gras nat, netten droog, maar wel gelijk het zweet los) met een vijftal vogels, waaronder een ongeringde adulte Houtsnip bij het Ebelbruggetje. Tijdens het ringen van de Houtsnip arriveerden Koos en Reinoud. Koos ging naar bed na een enigszins verwaaide vangnacht op het wad en Reinoud hield mij vervolgens gezelschap tot ca. 13.00 uur. De tweede ronde was beduidend minder met maar één vogel retour. Leuk was een opleving in de ronde van 09:45 uur met veertien vogels verspreid over slechts twee aaneengesloten netjes in sectie 2. Duidelijk geval van langsvliegende Sperwer (die we daarvoor al hoorden kekkeren).

Rond het middaguur verscheen de overbuurman (Visser) met de vraag wat hij aan moest met een roofvogel in zijn kippenhok. Dat was niet tegen dovenmansoren gezegd. Gelijk met hem teruggelopen en aldaar een eerste kalenderjaar man Havik uit zijn kippenhok gehaald.
Onder belangstelling van de familie plus wat daar verblijvende toeristen de Havik geringd. We moesten het maximumgewicht voor de soort in de database aanpassen, omdat deze Havik zo volgevreten zat met kip, dat hij over de maximale score heen ging. We hebben maar direct een stukje voor De Dorpsbode geschreven in de hoop dat dit geplaatst gaat worden. Gelijk maar wat PR gemaakt voor de overbuurman en onze excursies.

impromtu excursie

De middag verliep rustig met af en toe wat vogeltjes. Koos werd om 16.30 door zijn Calidris-collega´s naar het wad geroepen om de netten alvast open te zetten voor de vangactie komende nacht. Tijdens zijn afwezigheid ving ik nog een Kleine Barmsijsvrouw retour, die helaas haar pootje had gebroken in het net (over de bovenste spanlijn geslagen). Ik heb de poot vervolgens gespalkt met een stukje plastic van de ringstreng (overdwars doorgesneden). Nu maar hopen dat de breuk weer heelt. Volgens Joop werkt deze methode goed.
Tijdens de ronde van 18:00 uur moest ik nog even sprinten op slippers. Met succes. Ik kon een Sperwer arresteren in sectie 2 (nabij de Ebelbrug) door de zak gesloten te houden. ★♣♨¥↵ξ☼†! bleek er een gat te zitten precies op de plek waar ik de Sperwer onder controle dacht te hebben. Dag Sperwer. Grrrr.
De avondmaaltijd werd opgevrolijkt door de Calidris-ploeg, die het Glop weer hadden uitverkozen om de barbecue uit te proberen. De laatste rondes leverden niet veel op. Toch is een eindtotaal van 64 vogels in augustus niet echt slecht te noemen.
Tijdens het schrijven van dit verslag hoor ik de Kerkuil van Visser krijsen. Straks dus nog maar even een extra controleronde lopen. Je weet maar nooit.

Groetjes, Kees.


Dinsdag 21 augustus 2012

Verse Fitis, en de rest nietes...

De eerste ronde stond de dauw op de netten buiten de bossecties. Het bleef lang vochtig. De eerste ronde leverde slechts drie vogels op, waaronder een juveniele ongeringde Houtsnip. Tijdens de tweede ronde ving ik onder andere een tweetal Spotvogels in hetzelfde netje (laatste van sectie 4). Duidelijk ouder met kind. De oudervogel was hier in 2010 geringd (en ook in 2011 teruggevangen), kind was amper vliegvlug (ik moest de minimumvleugelmaat in de soortentabel aanpassen).
Koos kwam enigszins brak en wankel om 07.15 uur terug van het wadvangen en verkoos zijn bed boven mijn gezelschap(!). Dat zijn keuze een verkeerde was bleek al snel toen er een ploeg begon met het rumoerig verwijderen van de berkenopslag in de Arnicaweide (met behulp van een takkenversnipperaar). Gelukkig duurde dit niet lang (alhoewel ze nog verre van klaar zijn) en trad een oorverdovende stilte in. Waar zijn toch al die vogels? Het is bewolkt en er waait weinig wind, dus optimale vangcondities, maar vogels: ho maar.
Enfin: een mooie gelegenheid om met hazenslaapjes toch iets van het slaapgebrek van de afgelopen dagen weg te werken. Gelijk met m´n wekker voor de volgende loopronde kwam mevr. B.B. uut Grunning aangefietst. Ze heeft vakantie en kwam ons nog even bezoeken, ook omdat er een Blonde Strandloper op het eiland was gesignaleerd. Behalve al haar waarnemingen weet ik nu ook alles wat ze gemist heeft aan waarnemingen. Het blijft indrukwekkend.
Evenzo indrukwekkend was het gebrek aan vogels, al presteerde Koos het om tijdens mijn korte afwezigheid (boodschappen en vis scoren) met negen verse vogels thuis te komen (allemaal uit één net in sectie 2). Tja, wat moet je daar nu van vinden.
Vanmiddag is de wadvangstopstelling door Calidris afgebroken in verband met de weersvoorspelling (komende nacht teveel wind). Zelf heb ik een poging ondernomen om de Ebel en de Ebelbrug hun functie van sloot, respectievelijk brug, weer terug te geven, oftewel: ik heb geprobeerd wat gaten in de vrijwel compleet droogliggende sloot te graven in de hoop dat er weer wat water zichtbaar wordt voor de badgasten. Eigenlijk zouden we er met een dragline of iets dergelijks doorheen moeten. Wellicht een klusje voor tijdens het winteronderhoud van de vangbaan?
Het eind van de middag en de avond verliep weinig spectaculair. De vangsten kenden niet echt een opleving. Terugkijkend op de dag is het aandeel Fitis opvallend. Kennelijk is er enige aankomst geweest, want deze Fitissen kenmerkten zich door hun relatief grote vleugelmaten en vetopbouw. Komt morgen de rest?

Groetjes, Kees van Kleef.


woensdag 22 augustus 2012

Accès Interdit; Nicht Betreten; No trespassing; Non Entrare; Tilltrade forbjud; No Entrar; etcetera,

Vandaag een kwartiertje later gestart. De Caldidrisploeg heeft er goed aan gedaan om gisteren al af te breken, want er waait best wel wat wind (West 4 tot 5 Bft), terwijl het rond middernacht bijna windstil was. De eerste ronde telde vijf vogels waaronder de Houtsnip van gisteren. Deze hing alleen met zijn vleugelboeg in een gat in het net nabij de Ebelbrug. In de ochtend kwam Jan Westra nog even langs, die met zijn vrouw en schoonzus op het eiland bivakkeert. Jan zou Henk (die ik nu waarneem) assisteren en hij kwam even kijken hoe het er bij voorstaat. Veel vogels kon ik hem niet laten zien. Rondes met enkele vogels wisselen zich af met nul-rondes.
Matty van de VU belde nog (natuurlijk net tijdens mijn schoonheidsslaapje volgend op een nul-ronde) om te informeren naar de schade als gevolg van de overstromende riolering. Van mijn voorganger Wim begreep ik dat de keerklep nog steeds niet is gerepareerd, dus de kans is reeël dat er nog een nieuwe overstroming kan plaatsvinden. In voorkomend geval word ik geacht de putdeksel in het grasveld open te zetten, zodat de prut daar kan overstromen. Ik hoop maar dat ik er dan op tijd bij ben :-).
Koos is in de ochtend naar de Herdershut vertrokken om de Calidrisspullen op te bergen die ze gisteren van de kwelder hebben gehaald. Na de middagexcursie gaat hij naar huis.
Rond het middaguur liep er opeens een Frans gezin door het terrein, op zoek naar het strand. Nu spreek ik geen Frans, en zij zeer slecht Nederlands, maar gelukkig kenden deze Fransen wel Engels, want anders was het totaal niets geworden. Ik kon ze uitleggen waar het strand was en gelijk een toelichting geven op onze werkzaamheden. Misschien is het, gelet op de ervaringen van mijn voorganger Wim met een Duits gezin, verstandig om wat verbodsborden bij de ingang van het terrein in meerdere talen te plaatsen.
De middagexcursie bestond uit slechts twee adulten die ons twee ringstrengen sponsorden. We konden ze slechts twee vogels laten zien, maar ze waren zo enthousiast dat ze in oktober (toevallig in de weken dat ik weer op Schier zit) terugkomen met de hele familie.
De inmiddels tot drie personen teruggebrachte Calidrisploeg heeft opnieuw Het Glop gebruikt om de maaltijd te bereiden en te nuttigen.
Qua vogels was het een dag om snel te vergeten. De netten stonden bol door de wind te blikkeren in het felle zonlicht, dat, gecombineerd met weinig vogels in het terrein, maakte dat de dag werd afgesloten met 29 vogels in totaal. Sluitstuk was een ongeringde adulte Houtsnip nabij het Ebelbruggetje met een inmiddels geheelde poot. Z'n tarsus stond iets schuin onder zijn lijf, maar hij verkeerde verder in goede conditie. Morgen weer een dag.

Groetjes, Kees.


Donderdag 23 augustus 2012

kleine Kleine

Na een lange avond/nacht instructie over virtueel digitaal relatiemanagement (oftewel: hoe werkt Facebook) ten behoeve van een lid van onze vereniging, tevens lid van Calidris, was het vanochtend toch wel vroeg toen de wekker afliep. Maar: een douche en een bak koffie doen wonderen.

De vegetatie in het terrein is vanochtend behoorljk nat. Het riet langs sectie 4 en sectie 5 ligt hier en daar plat van het gewicht. Desondanks zijn de netten kurkdroog en hangen ze mooi stil. De eerste ronde telde drie vogels, waaronder een staartmees (door mij nog nooit zo vroeg op de dag gevangen) en een verse adulte Houtsnip, die vlak voor mijn voeten in het net vloog in sectie 5.
In de tweede ronde hing er een wel erg kleine Kleine Barmsijs in net 9. Dit jong was net uitgevlogen en had de veren in hand en staart nog niet eens uitgegroeid. Moest daarom de minimale maat in het systeem aanpassen om deze vogel goed te kunnen administreren. Van deze kleine Kleine Barmsijs nog een teek verwijderd.

Kleine Barmsijs

Hierna werd het stil. Na de ronde van 07:30 uur stond de teller op precies acht stuks en heb ik tot 10:45 uur geen vogel meer gevangen. Ook daarna was het niet veel beter. De tijd nuttig besteed met een beetje licht hovenierswerk, het maximaal op hoogte brengen van de netten (vergroot immers de vangkans!) en het bestuderen van de spelregels van Patience :-).
's-Middags verscheen het restant van de Calidris-ploeg om afscheid te nemen. Van het statiegeld kon nog gebakken vis getrakteerd worden;). Met de halfvijf-boot gingen zij naar huis.
Ook daarna bleef het sappelen met de vogeltjes. Het lijkt wel alsof zelfs de standvogels aan de trek begonnen zijn. In de laatste ronde kon ik nog een Houtsnip van het pad bij sectie 0 in de netten opjagen. Deze was eerder door Wim Fokker geringd op 18 augustus j.l. De dag eindigde met het totaal van 22 stuks, oftewel: een vogel-per uur-per meter net index van 0,002473. Brrrrr.

Groetjes, Kees van Kleef.


Vrijdag 24 augustus 2012

Ja, dank je de...

De weersverwachting lijkt te gaan kloppen. Er is wat lichte regen op komst en iets anders gekleed dan de afgelopen dagen ga ik op pad voor de eerste ronde. Deze levert zowaar acht vogels, waaronder twee Houtsnippen (één vers en één retour), een braamsluiper en een blauwborst (voor mij niet-alledaagse soorten).
De tweede ronde regent het inderdaad licht en kom ik terug met zes vogels. De volgende rondes regent het soms wel en soms niet, maar de verhoogde loopfrequentie is heel goed bij te houden, al zal een Braamsluiper uit net 5 daar wellicht anders over denken. Deze Braamsluiper zat behoorlijk verstrikt om zijn nek en hing ondersteboven. Na het ringen besloot hij/zij maar even op de tafel te blijven wachten. Na hem/haar een tijdje in m'n handen te hebben opgewarmd werd uiteindelijk toch het luchtruim gekozen. Gelukkig.
Tijdens een tussenronde zag ik, toen ik om de hoek kwam aanlopen, vanuit mijn ooghoek iets vliegen tussen de netten in sectie 6. Mijn eerste indruk was: Yes, Sperwer!!! Op een drafje op dat gladde gras er heen gelopen en toen bleek er inderdaad iets in het fijnmazige net te zitten, waarvan me al snel duidelijk was dat dit geen Sperwer was, maar: een Koekoek. Ook leuk. Voor de zekerheid nog even om me heen gekeken of er misschien toch niet ergens een roofpiet hing te bingelen, maar nee. De Koekoek bleek een juveniel te zijn, die ik nog niet op geslacht kon brengen.
De voorzitter belde nog met de mededeling dat de nieuwe computer die voor reparatie van het eiland af was, inmiddels retour is gezonden. Nu maar afwachten wanneer hij hier arriveert en hopen dat hij ook snel functioneert, want de oude reservecomputer waar we noodgedwongen nu mee werken, vertoont toch wel erg vaak erg vreemde kuren. Voor de zekerheid maak ik dan ook regelmatig een handmatige backup van de bestanden, want je moet er niet aan denken dat je je data kwijt raakt.

Joop en Marijke verrassen mij door met de boot van 12:30 uur te komen in plaats van 16:30 uur. Ik was dus nog niet aan de schoonmaak toegekomen, maar de bloemetjes voor Marijke stonden gelukkig wel klaar. Met hun komst stopte het met regenen, maar vielen de vangsten ook terug. Tijdens de laatste ronde vangen we in sectie 4 een jonge Boerenzwaluw. Altijd een leuke soort. Ook dit beestje was nog zo jong dat zijn vleugelmaat niet door het systeem geaccepteerd werd.
Aan het eind van de dag staat de regenmeter op slechts 1 mm. Niet veel, maar de Ebel kon het goed gebruiken, want het waterpeil in de uitgegraven gaten in de sloot begon toch behoorlijk te dalen.
Morgen draag ik de sleutels van het Glop over aan Joop, die de komende week de scepter zal zwaaien. Ik kijk terug op een onverwachte (want vervanging van Henk) en leuke week met helaas weinig vangsten qua aantal (229 stuks), maar een respectabel gewicht van 6.674,2 gram, dankzij met name de Houtsnippen, de Houtduiven en de volgevreten Havik.
Ik wil alle mensen bedanken die deze week mogelijk hebben gemaakt en mij 'gezelschap' hebben gehouden, met name m'n collega's Wim, Koos en Symen, en de rest van de Calidris-ploeg (Oscar, Mo, Ernst Jan en Sabine). Ik hoop dat Henk weer snel de oude zal zijn.

terug
eerder
later

Groetjes, Kees van Kleef. 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox