logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
terug
eerder
later

Week 33


Waarin onze hoofdringer een nieuwe soort voor deze ringbaan arresteert, maar ook te kampen heeft met stijgende temperaturen en een daarmee samenhangd dalend waterpeil, en bijgevolg dus ook dalende aantallen vogels in het net.


Zaterdag 11 augustus 2012

Nieuwe baansoort!

De dag begon stralend en met een gewichtige ronde, Houtsnip, vier lijsterachtigen en een paar karekieten. Al snel betrok de lucht en gingen de vogels harder vliegen. We kregen goedgevulde rondjes met als klapper voor Schiermonnikoog om 9:00 uur een Kleine Bonte Specht! De eerste voor het VRS en waarschijnlijk de tweede waarneming ooit op dit eiland. Onze dag kan niet meer stuk. Toch bleven de vogels vliegen, en om 12:00 uur hadden we al een totaal van 62 vogels. Waaronder grauwe en bonte vliegenvangers, houtsnip, barmsijs en spotvogel. De trek is ook hier begonnen.
Recapitulerend:
Wij kijken terug op een geslaagde vangweek. Prachtig zomerweer, heel anders dan week 32 van vorig jaar, toen we ook in het Glop waren, het leek toen wel herfst.
Ruim vierhonder gevangen vogels in achtendertig soorten, ruim tweehonderdvijftig voorzien van een nieuwe ring en de rest terugvangsten. Mooie soorten waren: Koekoek, Buizerd, Houtsnip en meer dan twintig barmsijzen. Verder natuurlijk de nieuwe VRS-soort: Kleine bonte specht. Ook de sijsjes; voor mij een nieuwe ringsoort, waren leuk. Verder bedank ik Steven de Bie, die mij vanaf donderdag heeft geholpen. De baan wordt nu overgedragen aan Wim Fokker onze volgende Harry. Ik wens hem net zoveel vangplezier en succes toe als wij hebben mogen beleven.

De rest van de dag keutelde het nog een beetje door met van alles wat. Braamsluiper, Tuinfluiter, Barmsijs, Fitis, Winterkoning, Tjiftjaf en ga zo maar door. Een mooi begin van de vangweek, ook al door het schitterde weer. De baan ligt er schitterend bij dus daar zal het niet aan liggen.

Koos van Ee en Wim Fokker


Zondag 12 augustus 2012

Een mooie zomerse dag op Schiermonnikoog.

Bij het krieken van de dag was het nog redelijk fris na de heldere nacht. Al gauw warmden de eerste zonnestralen Het Groen Glop op waarna ook de vogels wat actiever werden, na een zeer rustig begin. Het bleef echter de gehele dag sprokkelen. īs Morgens heeft Joke Wezenbeek, een VU-ringer uit de jaren 80 van de vorige eeuw, geassisteerd. We hadden in ieder geval genoeg tijd om ouwe koeien uit de sloot te halen. De middagexcursie werd door twaalf adulten en twee juvenielen bezocht, die en passant ook nog vijf ringstrengen sponsorden. De avond werd begonnen met een rijkelijke BBQ waarbij ook nog een eerste kalenderjaar Buizerd van metaalwaren werd voorzien. Bij het sluiten van de markt vloog boven het Ebel-bruggetje een jonge Houtsnip tegen het nylon die door de Harry van dienst fluks uit het net werd bevrijd en van ring voorzien.
De Fitissen zijn nog ruim in het terrein aanwezig en zij waren dan ook als voornaamste soort in de dagvangst vertegenwoordigd. Bij de controles zijn er weer vier KBS-en (Kleine Barmsijsen in plaats van Kleine Bonte Specht) paraat. De wind begint aan het eind van de avond wat verder aan te trekken. Ik ben benieuwd wat dat voor morgenochtend betekent.

Groeten uit de Het Groene Glop. Wim Fokker


Maandag 13 augustus 2012

Nog een mooie zomerse dag op Schiermonnikoog.

Met een strak blauwe lucht en een straffe oostenwind zijn de vogels en ringers in Het Groene Glop ontwaakt. Het was meteorologisch gezien een mooie zomerdag met weinig vogels. Krenten in de pap waren vandaag een Koekoek en Sperwer. Voor het overige geen wetenswaardigheden.

Groet, Wim Fokker


Dinsdag 14 augustus 2012

Vanacht heeft het kort twee keer wat geregend. Het Glop is na de droogte van de afgelopen tijd wat vochtig. Het is bewolkt en de vogels laten zich nog niet zien. Tot aan de middag is het zeer dun met de vangsten. Pas wanneer 's middags de zon uitbundig schijnt, begint het wat te lopen met Staartmezen. Ardie en Wim hebben zich vandaag wat bezig gehouden met het repareren van een opslagbak bij het veldlab. Bouwbedrijf Dijkstra is zo vriendelijk ons te sponsoren met het nodige materiaal zodat we ons vangmateriaal ook deze winter weer goed kunnen bergen.
Ellen is vanmiddag voor werk een paar dagen naar de wal gegaan en komt donderdag weer terug. Qua vogels niet veel te melden. Een dikke Duif is door zijn naamgenoot nog van metaalwaren voorzien en dat was het wel zo'n beetje.
De meeuwen waren druk aan het mieren en de boeren in de polder zijn tot laat in de avond druk met het binnenhalen van gras in de weer.

Groet uit een warm Glop, Wim Fokker


Woensdag 15 augustus 2012

Wat heet.

Na de warme dag van gisteren volgde een hete. Met uiteindelijk 57 vogels viel het lang niet tegen. Vandaag vooral Fitissen en Tjiftjaffen. De excursie werd door zes adulten bezocht. Er kon vroeg in de middag slechts één vogel worden geshowd, onze gevederde vrienden vierden ook siŽsta. De sloot verwordt razendsnel tot een stel poeltjes, ondanks de waterstaattechnische maatregelen die we hebben getroffen om het water langer in het vangterrein vast te houden. Het zou mooi zijn als we hier op Schiermonnikoog ook wat regen zouden kunnen krijgen. Nog even en dan kunnen de Vinken en Sijsen ook niet meer drinken langs sectie 2. Prompt begint het om 22:00 uur wat te spatten maar dat mag nog geen naam hebben.

Groeten vanaf een nog steeds warm Schiermonnikoog, Wim.


donderdag 16 augustus 2012

Het heeft vanacht geonweerd en een weinig (1,5 mm) geregend. Na de nodige Mestkevers en een Geelgerande watertor (D. marginalis) bevrijd te hebben van het net, liep het voor een warme augustus dag goed door met de vogels. Wederom vooral fitjaffen met als toppertje een ouwe man Koekoek.
Het was verder nog een drukte van belang op het Glop met de wadploeg die vandaag de tent ging zetten op de kwelder. Het dagtotaal sluit op 70 vogel, 43 vers en 27 controles.
De avondmaaltijd werd nog verstoord door een melding van een mogelijke Alpenschierzwaluw boven de Berkenplas. Na het wegwerken van de pasta werd er niets aangetroffen.

Groeten uit een wederom zomers Glop. Wim (en André, Koos, Symen en Ardie)


vrijdag 17 augustus 2012

Na heet komt heter.

Het eerste rondje startte met zeven vogels, drie nieuw en vier retour. Daarna een opeenvolging van niets tot bijna niets. Meest opmerkelijk een Grote Bonte Specht die na het badderen in een poeltje, kleddernat het naast gelegen net opzocht om na een inspectie der biometrie weer elders mocht gaan drogen wat vandaag vrij gemakkelijk was gezien de tropische temperaturen. Het was op de veersteiger een totaal gekkenhuis rondom de fietsenverhuur. Enige badgasten konden de weg naar het strand niet vinden en werden onderschept bij het Ebelbruggetje.
Verder nog een mooie man eerste kalenderjaar Sperwer. De wadploeg ging vanmiddag netten zetten bij de derde slenk voor een steltlopervangst komende nacht zodat het ook qua mensen bijzonder rustig was. Er kwam alleen nog een oud VU-student uit de jaren zestig van de vorige eeuw kijken of het gebouw er nog stond.
Het dagtotaal sloot op negenendertig waarbij er juist meer controles waren dan vers aangelegde ringen. Het is nu dauwig in het glop en zijn in afwachting van nog een tropisch hete dag.

terug
eerder
later

Groet van een tropisch overzees gebiedsdeel, Wim 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox