logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
terug
eerder
later

Week 44


Zaterdag 29 oktober 2011

Koperstaking maar de goudprijs stijgt...

Het was vanmorgen niet mistig zoals verwacht en gelukkig hing er ook vrijwel geen dauw op de netten. Wel was het heiig met vooral laaghangende bewolking. De eerste ronde leverde in de bossectie opnieuw weinig vogels op maar vooral in sectie 4 verse roodborsten en in de rallenkooi naast 4 al direct vier ongeringde juveniele rallen, totaal 17 vogels. De tweede ronde leverde 15 vogels op met ook direct wat pimpels. De pimpeltrend zette echter niet door, waardoor we geen bijdrage kunnen melden aan een door enkelen voorspelde mezenhausse. Opmerkelijk was opnieuw een aantal van 6 verse winterkoninkjes.
De rest van de dag bleef het zonder een nul-rondje doordruppelen met regelmatig een paar merels en opvallend ontbreken van koperwieken. Ook de avondronde waarbij we de gebruikelijke avondtop van koperwieken wilden verwelkomen bleef geheel uit. We hoorden wel wat koperwieken, maar deze leken allemaal de lucht in te gaan en het eiland te verlaten. De laatste merels die we in de middag en de avond vingen waren voor het overgrote deel mannen.
Achterin hielden zich de gehele dag vinken en kepen op, maar ze bleven net buiten het terrein. Er zwierf tenminste n Grote bonte specht rond maar deze liet zich vooralsnog niet vangen. Voor het eerst namen we enkele trekkende witgatjes waar en n vloog op uit het plasje naast het meteoveld.
Een jagende sperwer kwam opnieuw uit de polder invallen, leverde wat onrust op maar was ook weer snel verdwenen. Nu een dan waren langsvliegend kramsvogels te zien en te horen. Daarnaast een drietal grote lijsters. Barmsijs en putter lieten zich regelmatig in groepjes zien, maar nog steeds niet vangen. Opnieuw geen enkele buizerd.
Het terrein begint verder droog te vallen. We hebben vandaag geen belangrijk onderhoudswerk gedaan. De vaste bezoekster in het weekend was er weer. Tevens een collega van Kees met zijn zwager (Frank en Jos). De beide dienstdoende dienders op het eiland lieten zich uitgebreid informeren over onze activiteiten. En van de twee wist er al veel van want hij ringt in de groep rond Willem Bil in Friesland. Evert Jan en Rachel hebben een paar rondjes meegelopen.

Aad, Kees, Leo en Emmie.


Zondag 30 oktober 2011

Gelukkig waren er nog wat merels...

bijna goed

De wind is vannacht iets gedraaid en licht toegenomen, hetgeen resulteerde in veel blad in de netten 2 en 6. Het bleef de gehele dag volledig bewolkt met continue het gevoel alsof het zou gaan motregenen (hetgeen het niet gedaan heeft). Soms voelde het gewoon klam aan.
In de eerste ronde scoorden we tien stuks, in de tweede ronde twee stuks(!). Het beloofde dus een rustige dag te worden en dat werd het ook. Er was vrijwel geen beweging boven het glop te bespeuren. Af en toe wat vinken en enkele koperwieken en kleine groepjes kramsvogel. In de berken rond het oude haviksnest zaten voor het eerst enkele barmsijsjes. Verder hebben we amper extra waarnemingen gedaan.
Aad is met de middagboot vertrokken, maar komt over een paar dagen weer terug. De excursie bestond uit Veertien adulten en zeven juvenielen. Vijf Adulten die later aankwamen en op de bonnefooi aan de excursie wilden deelnemen hebben we toch maar geweigerd.
Het was een zeer geanimeerde groep die we gelukkig ook een paar vogels konden tonen, waaronder een waterral. We hebben drie ringstrengen 'verkocht'.
De laatste ronde bestond uitsluitend uit merel (negen stuks). Er was vrijwel geen vertrek te horen van koperwiek en die kwamen ook niet hoorbaar slapen. Morgenvroeg ook rustig??

Aad, Kees, Leo en Emmie.


Maandag 31 oktober 2011

Wat er niet is kan vandaag niet gevangen worden ...

Het was een stille en aanvankelijk zwaar bewolkte ochtend met slechts een paar vogels in de eerste twee rondes. Trekgeluiden werden amper gehoord. Het bleef ook de rest van de dag zeer rustig met later op de dag zonniger weer en een bijna voorjaarsachtige atmosfeer. De aantallen vogels in en buiten de netten bleven zeer beperkt. De laatste rondjes leverden nauwelijks een avondpiekje op. Het dagtotaal bleef op net twee vogels meer dan gisteren steken, te weten 46 vogels. Vandaag was bijna de helft hervangst!
In de ochtend was er alleen zwakke doortrek van vinken en kepen. Lijsterachtigen ontbraken vrijwel geheel met uitzondering van kleine groepjes kramsvogel.
We zagen een overvliegende witgat en ook regelmatig groepjes putter overvliegend. De sperwer kwam uitsluitend even kijken bij het geschreeuw van een GBS in net 1.
De aanpassingen aan de rallenkooi bij sectie 5 (we hebben de wingen iets teruggeplaatst, zodat ze niet meer in de kooi uitsteken) heeft als resultaat dat we althans in die kooi het dubbele aantal waterrallen hebben gevangen. Dat is dus wat je noemt dankbaar werk:-)
Onze webmaster kwam op bezoek, evenals Herman Leys.
Kees heeft de stokken uit de zeereep opgehaald en opgeruimd. De groep wadvogelringers van Calidris is ook aan het opruimen. Onze eigen voorzitter, die ook als wadvogelvanger actief is, hebben we met regelmaat zien sjouwen met een grote hoeveelheid wadvogelvangspullen waardoor nu ons "lebensraum dramatisch ist eingesnurrt". Vandaag opnieuw heerlijk gegeten met een combinatie van typisch Nepalees en Hollands eten!
De trekverwachting voor vannacht is flink wat beter dan de afgelopen nacht, dus...

Aad, Kees, Leo en Emmie.


Dinsdag 1 november 2011

Krenten smaken ook in weinig pap...

Het lijkt wel voorjaar! Wat een temperaturen. En wat een vogels vergeleken met gisteren. De eerste ronde leverde dauw op en zowaar 16 vogels en de tweede ronde was goed voor 5 vogels met een waterral stokstijf stilstaande op de grond in de onderste baan van net 3. Vandaag blijkt dat alle vangkooien waterrallen kunnen vangen, omdat ook de kooi nabij sectie 7 nu 2 watterrallen "prijsgaf".
In de ochtend was er opvallend veel roodborst, naast trekroepjes van heggemus. Er waren vrijwel geen lijsters. Uit het terrein nabij sectie 8 vloog in de ochtend nog een watersnip op.
In het Glop werd nog regelmatig een jagende Sperwer, alsmede een Havikvrouw waargenomen. Deze vlogen helaas vanuit de nettenopstelling langs het pad richting Visser, dus de verkeerde kant op. Overige waarnemingen: zingende groepjes putters en sijs in de wilgen bij sectie 0. Kleine groepjes Kramsvogels langsvliegend. Alleen tijdens de laatste avondronde hoorden we roepjes van vertrekkende Koperwiek. De gehele dag hadden we nog geen Koperwiek gehoord of gezien.
Wellicht interressant om te vermelden is dat van de 10 gevangen rallen er 3 uit een mistnet konden worden geplukt (er ontsnapte er zelfs ook nog minimaal 1). Zou dit duiden op onrust in verband met trek?
Wim en Symen waren nog op het Glop om de spullen van Calidris op te bergen, en zoals te doen gebruikelijk als Symen aanwezig is wordt er weer iets bijzonders gevangen. Dit keer een eerste kalenderjaar Dwerggors (de tweede dit jaar, de zevende ooit op het Glop).
Opnieuw werden Jut en Jul door de beide Harry's ingehuurd om een spanlijn in het grofmazige net van sectie 6 (aan de kant van het meteoveld) te repareren. Deze spanlijn brak bij het opspannen van het net nadat een vink uit de bovenste baan was "geplukt". Jut en Jul waren nu weliswaar eerder klaar, maar hun actie leidde tot een breuk van een andere spanlijn in hetzelfde net. Zou dit net misschien enigszins gaar zijn? Alleen de bovenste en de onderste spanlijn zijn nu nog niet hersteld, maar: de week is nog niet voorbij.
In de laatste controleronde van 18.00 uur treffen we opnieuw een bijzonderheid aan voor het Glop, te weten een Appelvink man na 1Kj. Deze hing hoog in het grofmazige net van sectie 6 aan de zijde van het veldlab. Die beesten hebben een zeer imposante snavel en we hebben hem dan ook met de nodige omzichtigheid behandeld (ze kunnen met hun snavel een kersenpit doorbijten, dus wat kunnen ze wel niet me je vingers doen?).

Aad, Kees, Leo en Emmie.


Woensdag 2 november 2011

Vandaag geen krenten, alleen maar een beetje pap...

Appelvink

Eerst nog even twee berichten over gisteren: de Appelvink van de laatste ronde bleek bij nadere inspectie toch een eerste kalenderjaar vrouw te zijn. Kennelijk was onze opwinding iets te groot, waarvoor excuses. Onze collega Gerrit G. attendeerde ons op het feit dat we op het punt staan de 2.000-ste waterral ooit te gaan ringen. Het bleek dat Leo deze 2.000-ste gisteren al in zijn handen heeft gehad, hetgeen voor ons opnieuw reden is om naar de bakker af te reizen voor een traktaktie. We blijven bezig.
Vandaag begon de dag bewolkt. Tijdens de nacht had zich een licht regenfrontje over het Glop begeven waar we eigenlijk niets van gemerkt hebben. Na een blik op de vogeltrekrader van de luchtmacht (er was vannacht trek geweest) begonnen we hoopvol aan onze dag. De eerste ronde leverde echter slechts zeven vogels op, en daarna begon "het grote sprokkelen" tot en met de laatste avondronde.
Na de laaghangende bewolking van de ochtend klaarde het op en werd het zonnig. We maakten ons al klaar voor een dagje zonnebaden. Rond 10.00 uur kwam er echter ineens dichte zeedamp opzetten, die een half uur later weer langzaam verdween. Het bleef de rest van de dag bewolkt en enigszins nevelig. Over vogels valt weinig te vermelden, behalve dat er Kolganzen hoog binnenkwamen van uit noord. Kramsvogel en Koperwiek trok in in klein aantal langs en de sijsjes zaten en bleven weer hoog in de bomen. Twee keer werd een jagende Sperwerman waargenomen boven het Glop, maar deze zorgde niet voor vogels in de netten. In de ochtend was er lichte trek van Heggemus hoorbaar, maar was niet zichtbaar in onze vangsten, behoudens de retrap Heggemus uit de op-een-na-laatste ronde.
Na de opwindende middag van gisteren was deze middag er dus duidelijk één om snel te vergeten.

Aad, Kees, Leo en Emmie.


Donderdag 3 november 2011

Als de zakken gewassen worden...

Tja, het begon stil en het bleef stil, zowel in de lucht als in de netten. Er was nauwelijks sprake van enige trek. Dat bleek ook uit de eerste rondes die verontrustend kleine aantallen opleverden en al snel overtroffen de hervangsten de verse vogels. Opmerkelijk dat op zo'n dag de waterral topscoorder werd en ook na de laatse avondronde met nul vogels bleef dat zo. Ruim de tijd voor allerlei nuttige zaken. Kees heeft alle zakjes ontdaan van blad, veren, pitten en wat niet al. Het grootste deel is daarna rijkelijk gewassen en gedroogd. De ringsponsoropgaven zijn in het daartoe aanwezige bestand ingetikt en naar de bevoegde instanties doorgestuurd, fietstochtjes naar strand en dorp, kranten drie keer gelezen enz. We hebben ook zitten kijken in onze database wat er de komende tijd nog meer te vieren kan zijn. Zo blijkt het reëel te zijn dat we dit jaar onze 17.000-ste merel kunnen gaan verwelkomen... Kortom we hadden een zware dag.
Overigens bleef het ook vandaag weer geheel droog op Schier, maar het was niet zonnig genoeg om te gaan zwemmen.
Er sliep een buizerd in het bos achter ons, die 's morgens bij het eerste licht naar de polder vertrok. We zagen een man sperwer jagen en in de schemerronde en in de namiddag vlogen twee houtsnippen over sectie zes.

Aad, Kees, Leo en Emmie.


Vrijdag 4 november 2011

Behoorlijk grijs, en pas vier jaar geleden na het eerste kalenderjaar...

Voor de aanvang van de eerste ronde, tijdens het genieten van het eerste bakkie koffie, kwam er al een merel recht op de ringtafel afgevlogen, om vervolgens te landen bovenop het afdakje. Kennelijk kon zij niet wachten, want tijdens de eerste ronde zat ze in het net, direct naast het veldlab. We dachten dat dit gebeuren trendsettend was, maar dat bleek niet het geval. Het was weer gevaarlijk stil in het glop met uitzondering van waterral. We zagen ze eerst overal lopen. Na de eerste ronde begonnen we ze ook te vangen.
In alle kooien vandaag één of meer rallen vooral in de kooi naast net vier. Totaal tien stuks plus n retour. Voor de rest bleef het net als gisteren weer sprokkelen met wat roodborst en één maal een paar verse pimpels bij elkaar. Het meest opwindend was de vangst (door Kees!) van een adulte buizerd in het grofmazige net dat aan de buitenkant van sectie 6 staat, het dichtst bij het veldlab. Een prachtige, vooral grijze vogel die al in 2007, ook in november, door Henri was geringd. Naast de buizerd hing een prooirest van haar waarvan we nog niet precies weten wat het is. Wij denken aan een oeverloper, anderen zeggen bokje. De resten zijn beperkt dus we puzzelen nog wel even verder. Leuk was ook dat we eindelijk een barmsijsje konden scoren. Er waren in tegenstelling tot gisteren af en toe groepjes koperwiek. We vingen er echter maar twee. In de laatste ronde ook nu weer geen slapers. Ze leken het eiland allemaal verlaten te hebben.
We deden wel wat leuke waarnemingen vandaag: drie grote lijsters vlogen langs, evenals een appelvink die vanuit oost het glop kwam binnenvliegen. Voordat we de buizerd vingen, zagen we geen enkele roofvogel. Kort daarna twee buizerden laag boven het glop en een jagende sperwer door de boomtoppen. Er waren in het begin van de middag enkele groepen kramsvogel. Ook sijs en putter waren weer redelijk talrijk maar lieten zich opnieuw niet vangen.
De wind is vannacht gedraaid naar ZO en wat in kracht toegenomen. Gevolg: sectie 6 afgeladen vol met eikenblad. De banen hingen door van het gewicht van de bladeren! Toen we ze een paar keer schoon hadden gemaakt en daar schoon genoeg van hadden, besloten we een deel te sluiten. De wind ging vervolgens vrij abrupt weer voldoende liggen om te kunnen besluiten de netten weer direct te openen...
Vandaag weer opvallend veel, soms volstrekt onbekend, bezoek. Martin Duisterwinkel kwam kijken hoe het met de teken was. Onze vaste bezoekster kwam weer en scoorde 's middags een velduil op het groene strand. Andere bezoekers hebben we vriendelijk te woord gestaan, maar niet uitgenodigd aan de ringtafel... We vierden op geheel eigen wijze de verjaardag van Maddy en besloten de redelijk succesvolle 14 dagen met een zeer gezellige en smakelijke avond bij van der Werff. Morgenochtend gaan we nog even stevig verder en daarna geven we het roer over aan Symen. Wij verwachten dat hij de 17.000-ste merel uit onze geschiedenis de komende week al van een ring kan gaan voorzien. Symen: succes. De tang is aan jou.

terug
eerder
later

Aad, Kees, Leo en Emmie. 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox