logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
terug
eerder
later

Week 43


Zaterdag 22 oktober 2011

Vanmorgen mooi helder weer met een frisse zuidenwind, windkracht 3. Maar wat vogels betreft is het weer zeer rustig in het Glop. De ploeg van Henk cum suis begon met een eerste rondje van zes vogels. Daarna kwam een eveneens bescheiden rondje met vier eigen terugvangsten. Dat beloofde weinig goeds. Kees van Kleef en Leo en Emmie Oudejans kwamen wat vroeger dan verwacht, want in verband met een sportevent ging de boot van 9.30 uur een uur eerder. De nieuwkomers hebben het direct mogen overnemen, zodat ook de thuisgangers eerder weg konden. Wij vingen vrijwel elk rondje een paar vogels zonder één nulronde. Het waren vooral losse koperwieken en merels met een beetje afwisseling van een paar rietgorsjes.
In de avondronde kwamen toch nog een aantal koperwieken slapen, hoewel wij de indruk hadden dat er later in de schemering alsnog flink wat wegtrek was. De teller bleef staan op 25 verse koperwieken waarvan er een opvallend aantal na 1 kj was. De conditie was zeer wisselend maar niet echt slecht.
In het Glop hoorden we regelmatig waterrallen roepen en scharrelen maar we vingen er niet één. Kees heeft met zijn lieslaarzen aan de wingen en de aansluitingen gecontroleerd, een aantal reparaties uitgevoerd en morgen gaan we de kooi tussen 6 en 7 van langere en betere wingen voorzien. Als we daar aan toekomen want het is herfstvakantie en behalve vandaag heeft zich ook voor morgenochtend een groepje excursiegangers (NJN-ers) gemeld. Overigens vraagt ook de speaker aandacht want hij lijkt opnieuw opgeblazen. Er komt maar heel weinig en dan ook nog pruttelend geluid uit...
We hebben geen roofvogeltrek waargenomen, maar wel een jagende sperwer over en in de zuidelijke randen liet zich af en toe een buizerd zien.
Er was zwakke trek van vinken en regelmatig vlogen er groepjes (lokale ?) putters over. Regelmatig kwamen er kleine groepjes koperwieken vanuit west invallen. Onze daarop gebaseerde verwachting voor slapers kwam maar zeer ten dele uit.
Emmie kwam met het Dagblad van het Noorden met een paginagroot artikel over ons werk met het gezonde hoofd van Henk prominent in beeld samen met een heel klein vogeltje. We kregen op speciaal verzoek al direct onze eerste excursie groep van 8 adultjes en 8 juvenieltjes. Enthousiaste familie die ook drie ringstrengen sponsorden. Onze kas is verrijkt met 100 euro!
Ook kregen we nog bezoek van een oud VU-student die verlekkerd en vol adoratie naar onze strandwagen keek. Die had hij in de jaren 70 gebruikt als basisstation voor onderzoek aan de maaginhoud van jonge scholletjes. We hebben hem die mooie strandwagen als goede herinnering aangeboden, maar hij wilde hem toch niet achter de fiets meenemen. Jammer.


Leo, Emmie en Kees.


Zondag 23 oktober 2011

Van heel klein naar heel groot, een breed palet.

De dag begon rustig, althans er was weinig waar te nemen. Desondanks leverde de eerste ronde een veertiental vogels op plus één kadaver. Het kadaver betrof een volledig gestripte koperwiek die als bout naast een eerste kalenderjaar Sperwervrouw in het grofmazige net aan de kant van het meteoveld hing. Er zijn mindere manieren om de dag te beginnen (althans bezien vanuit de optiek van ons ringers; niet vanuit de optiek van de Koperwiek en de Sperwer). Ook de tweede ronde leverde nog leuke aantallen op (17 stuks) en daarna was het eigenlijk wel gedaan. Toch werd er geen enkel nul-rondje gelopen, ook al kostte het soms moeite.
De eerste twee rondes werden bijgewoond door Herman Leys, die met zijn bijna 80 jaar "still going strong" gaat. Wel viel het ons tegen dat hij ditmaal niet op zijn blote voeten en open sandalen aan kwam fietsen, maar laarzen droeg. Zijn we toch niet echt van hem gewend. Om 10.00 uur meldde zich de ingelaste excursie van een zevental NJN-ers, bestaande uit 3 juvenielen en 4 pulli. Ze hebben een uitgebreid palet te zien gekregen en vertrokken tevreden. De reguliere excursie van 14.00 uur ging niet door, want er bleken geen aanmeldingen te zijn(!). Hoogst opmerkelijk, gelet op het fantastische weer (zonnig, windkracht 4 uit Zuid, Zuid-West) en het feit dat het nog Herfstvakantie is.

Vuurgoudhaan

Desondanks kwam er weinig van de geplande werkzaamheden aan de vierde rallenkooi, want de gehele dag bleef het bezoek doordruppelen. Naast de bekende verschijning van BB uut Grunning (2x) verblijdde ook onze collega André van L. met Thea ons. Helaas konden we hun niets leuks tonen. Anders verging het onze webmaster Evert Jan. Hij mocht 'vol aan de bak' met het assisteren bij het ringen van een eerste kalenderjaar Havikvrouw, die om de tuilijn geslagen strak in net 2 hing (nabij het Ebel-bruggetje). Deze assistentie was welkom, omdat Harry Leo met griepverschijnselen even te bedde was gegaan.
Voor de rest verliep de dag erg rustig met weinig vangsten, maar toch wel gevarieerde soorten. Het leek erop alsof de avondronde stilletjes voorbij zou gaan. Rond een uur of 6 was er namelijk bijna geen beweging in het Glop. Toch leverde de laatste ronde nog verrassend genoeg een elftal vogels op (uiteraard in hoofdzaak Koperwiek, maar ook nog de tweede Tjiftjaf van de dag).
Oh ja: we zijn gisteren nog vergeten om in het dagverslag op te nemen dat we een Boerenzwaluw hoorde overkomen. Trektellen.nl leerde ons dat er die dag meerdere zijn waargenomen op de trektelposten.

Met vriendelijke groet,


Harry Kees.


Maandag 24 oktober 2011

Veel zon, veel wind, veel blad, en...

De dag begon opnieuw kraakhelder maar de zuidoosten wind was al direct flink op dreef. De eerste ronde leverde elf vogels op. Er zat weinig geluid in de lucht en dat leverde ons in combinatie met de doorstaande wind ook een rustige dag op met vooral lijsters. De tweede ronde zakte al naar acht en daarna werd het sprokkelen met aanvankelijk vooral merel.
Twee keer zagen we een jagende sperwer boven de boomtoppen van het glop. Er kwamen van heel hoog rond de 60 brandganzen pal uit het noorden naar de polder zakken of gingen ze toch nog door naar het vaste land? We joegen een watersnip vanaf het modderpad van sectie 5 op, In het begin van de middag zag Leo een vrouwtje havik van dichtbij in sectie twee vliegen en op het zelfde moment er ook weer uit! Ze leek ongeringd te zijn! Het leverde alweer een flink gat op in dit toch al gehavende net.

Vlekje

Herman Leys kwam ons opnieuw even bezoeken. Emmie nam de boot naar het vaste land en Annemieke met dochter Melisse kwamen Kees en mij verrassen met gemberkoek. Er waren vandaag een paar keer barmsijsen te horen maar het leverde geen vangst op. De laatste ronde bestond uit slecht zes vogels, maar daar zat wel een vrouwtje kramsvogel tussen. Dat is pas de tweede van dit jaar!
De controleronde in het donker leverde in sectie 6 nog een mannetje vink op die in 2009 al als na eerste kalenderjaar door ons was geringd en ook vorig jaar was teruggevangen. Aan de data te zien is dit een lokale broedvogel.
De secties 7 en 8 hebben we op enkele plaatsen geschoord omdat de wind het geheel in de struiken had vastgeblazen. Kees heeft de vangkooi van sectie 7 van wingen voorzien zodat er meer mee kan worden gevangen dan het roodborstje van gisteren.
We hopen voor morgen op wat minder wind!.

Hartelijke groet van Kees en Leo.


Dinsdag 25 oktober 2011

Weinig te doen en toch afzien!!

Het begint aardig te wennen dat ook deze dag helder begint. Maar de gehele nacht heeft het stevig doorgewaaid uit zuidoost. Aan de zuidwestelijke hemel kon je zien dat er verandering op komst was. Al snel kwam er bewolking opzetten, maar tot 18.00 uur bleef het geheel droog. Daarna is het langzaamaan maar gestaag gaan regenen, zij het niet hard. De wind is inmiddels gaan liggen.
De geluiden in het bos en boven ons gaven niet veel hoop op een goede dag. De eerste ronde leverde slechts drie verse vogels op en een retourtje. We hoorden goudhaantjes in het bos en ter hoogte van sectie 4, maar vangen bleef door de harde wind (kracht 6) vrijwel uit. Het bleef de gehele dag sprokkelen met een of twee vogels per rondje. Weinig opwekkend maar zulke dagen zijn er nu eenmaal ook. In de slaapronde werden we verrast door twee kramsvogels.
Vandaag gek genoeg wel voortdurend overal waterrallen te horen. De wingen van de nieuw geplaatste kooi tussen sectie 6 en 7 staan nu goed en lang genoeg maar het leverde nog niets op. Er ontsnapte alleen een ral uit de kooi bij sectie 8. Veel andere zaken vielen er niet te melden. Slechts eenmaal een jagende sperwer komend vanuit de polder. In sectie 6 zagen we een stevige egel rondscharrelen.
We zullen maar eindigen met de bekende open deur: morgen nieuwe kansen, want een totaalscore van 26 vogels is voor een droge dag toch echt te laag. Gelukkig hadden we hierdoor wel tijd om uitgebreid te praten en te eten met onze Nepalese student Maddy. Morgen gaat hij voor ons een echte Nepalese maaltijd bereiden.

Harry Kees.


Woensdag 26 oktober 2011

Rare Tjiftjaf

Gepuzzel, zelfs bij het onderhoud.

Vanochtend begon de dag mooi. Er was net een licht regenbuitje gepasseerd en de wind was behoorlijk gaan liggen vergeleken met gisteren. We hadden het aanvankelijk niet eens in de gaten, maar éénmaal alle zakjes 'aan de paal' bleek de eerste ronde al met al toch een veertiental vogels opgeleverd te hebben, waaronder 4 retourtjes. Tijdens die eerste ronde hoorden we goudhaan en vink in het terrein, alsmede barmsijzen. Dit was trouwens de eerste keer in onze vangweek dat we barmsijzen vernamen. We vingen ze echter niet.
In de ochtend was er lichte aankomst van merel, kramsvogel en zanglijster. Ook hoorden we graspiepers overkomen.
Vanochtend is André Duiven nog langsgeweest om het probleem met het toetsenbord te fixen, alsmede om de nieuwe PC te installeren. Dat laatste behoeft nog een finishing touch zodat we het nog steeds met de oude PC "doen".
Omdat de vangsten toch wel snel terugliepen zagen we de kans schoon om de twee BTO-netten op de hoek van sectie 1 en 2 te vervangen. De oude netten hebben we drastisch opgeruimd, omdat reparatie zinloos was, zo gaar waren die netten.

Aan het begin van de middag vingen we nog een "rare" Tjif, die ons de nodige hoofdbrekens kostte om hem/haar op de juiste naam te brengen. Het betrof een wat bruinig exemplaar (kop en mantel) met het postuur van een Bruine Boszanger. Uiteindelijk hebben we hem/haar toch maar geboekstaafd als Tjiftjaf, maar de discussie daarover loopt nog en zal mogelijk nog tot een andere conclusie gaan leiden. De uiteindelijke uitkomst krijgt u ongetwijfeld nog te lezen.
Mede door de discussie omtrent de "rare" Tjif was de excursie eerder dan we gedacht hadden, althans voordat we onze lunch konden gebruiken. Om 14.00 uur meldden de 7 adulten zich voor de excursie. Het betrof een tamelijk internationaal georienteerd gezelschap (w.o. een Duits echtpaar dat ons een paar jaar geleden ook al had bezocht, en een Nederlands echtpaar dat in Engeland woont). Tijdens de excursie begon het licht te miezeren, maar dat weerhield de vogels er gelukkig niet van om op de ringtafel te belanden. Ook de inmiddels vertrouwde Kerstboom-Koolmees van het RUG-project aan het Lauwersmeer kon getoond worden, waarmee we gelijk het nut van kleurringen konden uitleggen. De excursie werd tevreden afgesloten met de sponsoring van drie ringstrengen.
Tijdens de excursie is er kennelijk een Havik langsgeweest bij het grofmazige net in sectie 6. De op één na bovenste spanlijn bleek gebroken (!) en het net vertoonde twee mooie grote gaten. Na de excursie hebben de beide Harry's Jut en Jul ingehuurd om de spanlijn te vervangen. Die hadden bijna een vol uur nodig om de spanlijn te repareren, maar het resultaat mag er uiteindelijk best zijn: het net staat er weer strak bij :-).
Tijdens de heerlijke Nepalese maaltijd en de daarbij gevoerde uitgebreide discussies (Maddy: bedankt) hoorden we de Kerkuil bij Visser nog roepen.

Hartelijke groet van Kees en Leo.


Donderdag 27 oktober 2011

Scandinavische Tjiftjaf

Als het water nog verder zakt, komen er dan nog meer watersnippen?

We begonnen vandaag met de komst van Aad van de Kamp met drie man aan onze eerste ronde. Er was weinig geluid te horen, met uitzondering van wat vinken, kepen en wat zanglijsters. In het bos hing vrijwel geen vogel, maar in de meer open secties nam het aantal toe. Het resulteerde in een eerste ronde van 22 vogels waar onder een watersnip die we ongeveer in de berkensectie van 5 zagen landen. De tweede ronde was al flink beperkt met slechts zes vogels. De gehele dag bleven er echter bij elke ronde vogels aanwezig.
De "rare tjif" van gisteren werd vandaag teruggevangen en bleek na nader beraad en bij nader inzien toch een Scandinavische te zijn (Abietinus) vanwege met name zijn bruine kop. De andere kenmerken sloten de overige keuzemogelijkheden namelijk uit.
Er zijn onverkort talrijke waterrallen in het terrein, die zich echter niet laten vangen (noch in de natte, noch in de droge kooien). Naar alle waarschijnlijkheid is het de hoge waterstand in het terrein (het water langs de wieken staat simpelweg te hoog) die de vangsten belemmerd, maar desondanks blijven we ons afvragen wat we fout doen. De waterral van vandaag liet zich vangen in net 3.

Vandaag is er weer flink wat onderhoud gepleegd. De takken langs sectie 0 zijn opgesnoeid en in combinatie met het verplaatsen van de eindpaal moet dit voorkomen dat het net bij enige wind in de takken hangt. Ook is een bord geplaatst aan het eind bij sectie 8. Gisteren kwam daar door de takkenhoop namelijk een vrouw doodgemoedereerd het terrein opwandelen, die enigszins geïrriteerd reageerde op Harry's indringende verzoek het voor haar verboden terrein te verlaten. Bij sectie 2 hebben we nog twee gatenkazen vervangen door nieuwe netten. Ditzelfde bij sectie 7, alhoewel we daar tevens een net hebben omgedraaid. Hierdoor kwam de kant waar een stuk van de bovenbaan ontbreekt parallel te hangen met een ander net, zodat we daar toch nog vangkansen hebben.
Veel waarnemingen boven of in het terrein hebben we vandaag niet gedaan. De gehele dag bleven kleine groepjes lijsters binnen komen. Enkele keren vlogen er groepjes putters en soms ook barmsijsjes over. Een jagend mannetje sperwer werd door ons gepakt. Boven de polder waren vandaag opvallend vaak groepen wulpen te horen en de groepen brandganzen waren eveneens sfeerbepalend op momenten dat ze allemaal tegelijkertijd de lucht in gingen. De wind was vandaag zwak tot matig en er was geen druppel regen. De herfstaspecten als blad en elzenproppen bleven gelukkig achterwege. De paden beginnen echt op te drogen maar het terrein staat nog steeds voor een groot deel onder water.
In de avondschemer vlogen er nog een drietal Houtsnippen rond, dus wellicht beginnen we de dag morgen met een leuke soort.

Met vriendelijke groeten van Aad, Kees, Leo en Emmie.


Vrijdag 28 oktober 2011

We vangen Rallen!!!

Alweer een rustige dag zonder dauw op de netten. Het is wel in tegenstelling tot de vorige dagen geheel bewolkt, maar droog en niet veel wind, windkracht 2 Beaufort. De eerste ronde leverde twaalf vogels op, maar geen bijzonderheden. Toen we begonnen waren het vooral winterkoninkjes die zich lieten horen. Wat echt opviel was het ontbreken van lijsterachtigen. Bij de sloot bleek het waterpeil vannacht "ineens" echt gezakt met ongeveer 3 centimeter! De resultaten waren er dan ook gelijk naar. Uiteindelijk stopte de teller van de Waterrallen op zeven stuks, die allen in de kooi nabij sectie 4 zaten. Nu is het wachten op het moment dat de andere kooien ook gaan vangen.
Tijdens de eerste ronde zagen we Leo accellereren en als een heel oude wereldkampioen wegsprinten om een eerste kalenderjaar Sperwervrouw te grazen te nemen. Het blijven indrukwekkende beesten.
Het leek tijdens de beruchte siesta-periode volledig in te zakken. Het weer werd mooi en de fut leek er bij de vogels volledig uit. Ineens was er toch een opleving toen er een tiental pimpelmezen plus wat merels en roodborsten in de netten hing. De opwinding was van korte duur, want daarna werden er weer (bijna) nulrondes gelopen.
Opvallend was de grote activiteit van Winterkoning, resulterend in 4 verse en 5 retouren.
Vier dames van de Nijmeegse vogelwerkgroep vroegen of ze mochten kijken. Ondanks dat we op dat moment weinig vogels te bieden hadden werd het toch een gezellige bijeenkomst die uiteindelijk resulteerde in vier gesponsoorde ringstrengen.
Vermeldenswaardige waarnemingen waren een paar keer overvliegende groepjes Watersnip. Verspreid in het terrein werd drie keer een GBS (Grote Bonte Specht) gespot. Putters werden gehoord en gezien.
De laatste ronde was leuk met vooral Koperwiek en Merel in de bossecties.

terug
eerder
later

Aad, Kees, Leo en Emmie. 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox